Tarpukario lietuvos kultūra

300 dokumentų
Tarpukario Lietuvos kultūra: menas muzika literatūra dailė
Tarpukario Lietuvos kultūra. Tarpukario Lietuva. Menas. Svarbiausi įvykiai. Muzika. Muzikos mokyklos. Koncertinis gyvenimas. Muzika Vilniuje. Tarpukario Lietuvos žymiausi kompozitoriai. Literatūra. Žymiausi tarpukario rašytojai. Žymiausi ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 03 30
Tarpukario Lietuvos kultūra projektas
Tarpukario Lietuvos kultūra. Mokslas ir švietimas Literatūra Muzika Teatras Sportas Dailė. Mokslas ir Švietimas. M. Kaune iškilmingai atidarytas Lietuvos universitetas. Literatūra. Atsirado nauja literatūros kryptis - futurizmas. Muzika. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 13
Lietuvos kūltūraTarpukario laikotarpiu
Lietuvos kūltūra Tarpukario laikotarpiu. Nepriklausomybės laikotarpiu, kaip niekad anksčiau, suklestėjo lietuvių kultūra. Teatras ir muzika. Švietimas. Sportas. Ačiū už dėmesi.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 12 03
Svarbiausi Lietuvos tarpkuraio pasiekimai
Žymiausi tarpukario lietuvos pasiekimai. Kultūros. Pramonė. Žemės ūkis.
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2013 01 30
Sportas ir kultūra tarpukario Lietuvoje
Sportas ir kultūra tarpukario Lietuvoje. Kultūra tarpukario Lietuvoje Sportas tarpukario Lietuvoje Vilkaviškis tarpukariu Šaltiniai. Tarpukariu kaip. Taip pat suklestėjo. Tarpukario Lietuvoje didelis dėmesys buvo skiriamas ir sportui. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 01 07
Tarpukario Lietuvos moterys
Tarpukario Lietuvos moterys. Moterų visuomeninė ir kultūrinė veikla tarpukario Lietuvoje. Darbo rinka ir moterys tarpukario Lietuvoje. Moteriškumo sampratos kaitos atspindžiai Lietuvos tarpukario spaudoje. Seksualumas tarpukario Lietuvoje. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 27
Tarpukario konstitucijų analizė
Pagrindiniai lietuvos respublikos konstitucinės sąrangos aspektai ir jų raida. Seimo (parlamento, įstatymų leidžiamosios institucijos) funkcijų ir vietos valdžios institucijų sąrangoje kaitos minėtose konstitucijose apžvalga. Prezidento ...
Politologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 10 04
Lietuvos tarpukario kariuomenė
Įvadas. Istorija. Įkūrimas. Pirmosios kovos. Lietuvos kariuomenė. Uniforma. Lietuvos kariuomenės sudėtis ir ginkluotė. Kariuomenės struktūra. Kariuomenės sunaikinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 09
Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje
Pasirinnkta viena is duotu temu - muzika, cia pristatymas kuriame pasakojama apie muzika tarpukariu. Muzika. Koncertinis gyvenimas. Svarbiu lietuvos muzikos centru tapom. Kaune įkurtas operos teatras. Klaipėdos muzikos mokykla. Muzika vilniuje. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 11 14
Menas tarpukario laikotarpiu Lietuvoje
Menas tarpukario laikotarpiu lietuvoje. Tarpukario lietuvos nepriklausomybės laikotarpis pats intensyviausias ir labiausiai valstybės meninius įvykius veikęs istorinis tarpsnis. Vienas svarbiausių tarpukario bruožų buvo meno sklaida. Tačiau ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 15
Lietuvos tarpukario prezidentai skaidrės
Tarpukario metai. Tarpukario lietuvos prezidentai. Aleksandras stulginskis. Antrasis lietuvos prezidentas, signataras. Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas. Dr. Kazys grinius. Šeštasis lietuvos premjeras. Antanas smetona, įsivyravo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 01 16
Tarpukario Lietuvos muzikinė kultūra
„Tarpukario Lietuvos muzikinė kultūra“. Motyvacija. Kurso struktūra. Studijų vadovas. Studijų vadovo struktūra. Mokymosi tikslai. Planuojama besimokančiųjų veikla. Pagalba besimokantiesiems. Paskaitų medžiaga. Paskaitų medžiaga ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 05 20
Lietuvos tarpukario rašytojai
Įvadas. Vincas krėvė. Visuomeninė veikla. Kūryba. Balys sruoga. Visuomeninė veikla. Kūryba. Juozas tumas-vaižgantas. Visuomeninė veikla. Kūryba. Salomėja nėris. Visuomeninė veikla. Kūryba.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 03 13
Vilniaus kraštas tarpukario Lietuvos diplomatijoje
Vilniaus krašto veiksnys tarpukario lietuvos. Diplomatijoje. Lietuvos užsienio politikos referatas. Įvadas. Vilniaus problema tarptautiniuose santykiuose. Vilniaus kraštas ir lenkija. Rusijos ir jungtinės amerikos valstijos. Tarpukario vilniaus ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 03 20
Tarpukario apranga
Tarpukario apranga (1918-1939). Tarpukario apranga ir mados. Apie. Kaimo žmonių apranga. Tradiciniai tautiniai drabužiai. Avalynė. Moterų apranga. Higienos priemonių vartojimo pradžia. Išvada. Šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 11 29
Lietuva tarpukariu
Tarpukario Lietuvą garsinantys žmonės. Žymiausi tarpukario literarūros atstovai. Kultūra ir švietimas. Tarpukario ,,jaunieji’’ muzikos kūrėjai. Sportas.
Istorijos projektai, Projektas, 10 puslapių
2014 01 22
Tarpukario muzika
Tarpukario muzika. J. Naujalio iniciatyva kaune įkurta muzikos mokykla. Pirmasis profesionalus lietuvių teatras. Pirmasis spektaklis įvyko. Kaune surengta pirmoji visos lietuvos dainų šventė. Tarpukario lietuvos žymiausi kompozitoriai. Juozas ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 02 05
Lietuvos švietimo raida tarpukario metais
Lietuvos švietimo raida tarpukario metais. Švietimas dažniausiai suprantamas dvejopai. Žmonių švietimas. Lietuvos nepriklausomybės laikotarpis. Nepaisant sunkumų. Pradžia. Carinės okupacijos palikimas buvo menkas. Kuriant mokyklų tinklą. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 02 09
Nepriklausomos Lietuvos transporto ir komunikacijų laimėjimai
Nepriklausomos Lietuvos transporto ir komunikacijų laimėjimai. P Tikslai. Sužinosime apie tarpukario susisiekimą. Sužinosime apie tarpukario aviacija. Tarpukario susisiekimas. Tarpukario Lietuvos valdžia daug dėmesio skyrė transportui ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 12 04
Lietuvos tarpukario prezidentai
Įvadas. Antanas smetona – lietuvos prezidentas tarpukario lietuvoje. A. Smetonos mokslo metai ir veiklos pradžia. Atėjimas į valdžią perversmo ir apgaulės būdu. Valdymo esminės klaidos ir mirties priežastys. Aleksandras stulginskis – ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 03 12
Tarpukario Lietuvos krepšinis
Įvadas. Krepšinio kelias į lietuvą. Pirmieji lietuvos krepšinio žingsniai tarptautinėje arenoje. Pirmosios tarptautinės krepšininkų pergalės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kūno kultūros referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 10 14
Sportas Lietuvoje tarpukariu
9,7( 3 atsiliepimai )
Sportas lietuvoje. Lietuvoje tarpukariu vyravo šios sporto šakos. Futbolas. Kaune įkuriama lietuvos sporto sąjunga. Įkurta lietuvos sporto lyga (lsl). Pirmoji futbolo komanda. Žymiausi lietuvos tarpukario futbolininkai. Romualdas marcinkus. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 05 16
Kasdienis gyvenimas tarpukario Lietuvos kaime
Kasdienis gyvenimas tarpukario Lietuvos kaime. Tipinė tarpukario šeima. Tipinė tarpukario šeima augino keturis - penkis vaikus. Šeima ir papročiai. Šeimą ir bendruomenę itin glaudžiai siejo religingumas. Pokyčiai valstiečių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 04
Lietuvos kultūra nelaisvėje
Lietuvos kultūra totalitarinės sistemos gniaužtuose. Kultūros kontrolė. Rusinimas. Kultūra – lietuviškumo išraiška. Patriotizmo proveržiai sporte.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2012 05 20
Lietuva tarpukario laikotarpiu konspektas
Lietuva parlamentarizmo laikotarpiu. Žemės reforma. Klaipėdos kraštas. Lietuva autoritarinio valdymo metais. Lietuvos laimėjimai tarpukario metais. Ekonomika. Švietimas. Kultūra. Visuomenė. Sąsiuvinys. Krizės požymiai. Lietuvos ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 05 20
Kasdieninis gyvenimas tarpukario kaime
Kasdieninis gyvenimas tarpukario kaime. Gyvenimas tarpukario Lietuvos kaime. Šeima ir papročiai. Kintantis gyvenimas kaime. Tarpukario Lietuvos kaimas. Apranga. Stiprūs bendruomenės ryšiai. Klausimai. Šaltiniai.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 22
Statistikos raida Lietuvoje
Statistikos raida Lietuvoje. Skaidres atliko Gytis Jasulaitis. Pirmasis tarpukario Lietuvos ststistikos dešimtmetis. Lietuvos statistikos pradžia reikia laikyti laikotarpį. Kuriasntis nepriklausomai Lietuvos. Tarpukario Lietuvos statistika ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 06
Tarpukario Lietuvos konstitucijos ir jų reikšmė
Įvadas. Lietuvos konstitucijų raida. Konstitucinės teisės ištakos lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Lietuvos konstitucijų raida. Laikinieji nepriklausomos lietuvos valstybės konstituciniai aktai. Laikinosios konstitucijos pamatinių ...
Teisės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 07 29
Muzika tarpukario Lietuvoje
Muzikinis gyvenimas tarpukario Lietuvoje. Tarpukario Lietuvoje (1918–1940) muzikinis gyvenimas labai suaktyvėjo. Į Nepriklausomybė Lietuva atėjo su dar gyva liaudies daina. Priešingai, kaimo žmonės turėjo gana subtilų muzikinį skonį. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 23
Švietimo sistema tarpukario Lietuvoje
Švietimo sistema tarpukario Lietuvoje. Lietuvos švietimo sistema tarpukariu. 1922 m. Privalomas pradinio 7–14 metų vaikų mokslo įstatymas. Mokyklų profiliai nuo 1924m. 1936m. Pradžios ir vidurinio mokslo reforma. Lietuvoje tarpukariu ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 30
Tarpukario Lietuvos mokslas ir technika
Tarpukario Lietuvos mokslas ir technika. Mokslas. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis mokslas. Vidurinis mokslas. Aukštasis mokslas. Technika. Savanoris’’. Lietuvių pagamintas ,,Šaulys”. Aitvaras’’. Taip pat jūrų laivynas turėjo ir ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 04
Tarpukario menas
Tarpukario menas. Apžvelgsime. Tarpukario reikšmė pasaulio kultūrinei raidai. Tarpukaris- kas tai yra? Tarpukariu (1918 –. Tarpukario įtaka žmonėms. Tarpukario laikotarpiu žmonės siekė tobulėjimo. Ekspresionizmas naudojamos ryškios ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Mitybos ir maisto kultūra tarpukario Lietuvoje
Mitybos ir maisto kultūra tarpukario Lietuvoje. Tarpukaris. Laikinoji sostinė. Skirtumai. Žymiausi restoranai. „Metropolis“. „Versalis“. „Trys milžinai“. „Konradas“. Vegetariškos kavinės. Maistas ir mityba. Pokyčiai ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 05 10
Tarpukario Lietuvos spaudos įvairenybės
Tarpukario Lietuvos spaudos Įvairenybės. Tikslas Lietuvos spauda po nepriklausomybės atgavimo Lietuvos spauda po 1926m. Tikslas – supažindinti auditorija su tarpukario Lietuvos spaudos bruožais, tendensijomis ir įvairenybėmis. Spauda po ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 03 23
Lietuva tarpukaryje
Lietuva tarpukaryje. Tarpukario Lietuva. Vilniaus konfliktas. Politinė krizė. Spauda tarpukario Lietuvoje. Tarpukario Lietuvos kariuomenė. Šaltiniai.
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 05 27
Tarpukario architektūra
Įvadas. Dėstymas. Kauno tarpukario laikotarpio architektūra. Kauno tarpukario modernizmo architektūra. Kauno tarpukario gyvenamieji namai. Gražiausi tarpukario laikotarpio architektūros pastatai. Išvados. Naudota informacija.
Architektūros referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 06 18
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo