Teisės istorijos konspektai mru

300 įrašai
Užsienio teisės istorija konspektas
Rusija. Civilinė teisė. Prancuzija. Dpr general luomai, nacional susirinkimas. Direktoratas. Konsulatas ir imperija. Legitiminė ir liepos monarchijos. Antroji respublika. Antroji imperija. Trečioji respublika. Lietuva. Laikinoji konstitucija. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 06
Teisės teorija konspektas
Tradicijos samprata. Vakarų teisės tradicija ir jos ištakos. Teisės tradicijų rūšys. Induistinė teisės tradicija. Kinų ir japonų teisės tradicija. Islamo teisės tradicija. Afrikos ir madagaskaro teisės tradicija.
Teisės konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 11 27
Europos teisės istorija
Įvadas. Teisės istorijos dalykas, metodai ir vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės istorijos studijų aukštosiose teisės mokyklose tikslai. Teisės istorijos dėstymo europos ir lietuvos universitetuose tradicija. Europos teisės istorijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 02 02
Civilizacijų istorijos konspektas
Konspektas civilizacijų istorija paskaitų, dėstytų VU.
Istorijos konspektai, Konspektas, 81 puslapis
2012 09 13
Teises sociologija konspektas 3
Bendrasis teisės sociologijos apibūdinimas. Teisės sociologija ir jos objektas. Svarbiausios sociologijos žinios. Šiuolaikinės teisės sociologijos teorijos. Teisės sociologijos metodai ir funkcijos. Sociologinio požiūrio į teisę ...
Teisės konspektai, Konspektas, 102 puslapiai
2012 02 06
Istorijos filosofija
Istorijos filosofija. Šių samprotavimų objektas yra filosofinė pasaulinė istorija. Kad išsiaiškintume, kas tai yra, visų pirma, kaip man atrodo, būtina apžvelgti kitus istorijos aiškinimo būdus. Istorikai visų pirma aprašinėja tokius ...
Filosofijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2016 07 22
Dailės istorija
Senovės romos menas. Graikija ir roma. Keramika. Architektūra. Bizantijos dailė. V-VI-VIII amžiai . Barbarų laikotarpis. IX-X-XI-XII ir kai kur XIII amžiai. Romaninis laikotarpis. Terminai. Modernizmas. Kubizmas (1906 - 1907 m. ). Futurizmas. ...
Dailės konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2012 01 10
Teisės pagrindų konspektas
Teisės samprata. Teisės norma. Socialinės normos. Moralės normos. Papročiai. Religinė norma. Korporatyvinės normos. Techninės normos. Istorinė teisės raida. Ryškiausias antikos teisės paminklas – romėnų teisė. Viduramžiai. Naujieji ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 04 12
Komercinės teisės konspektas
Komercinės teisės sąvoka. Komercinė teisė kaip civilinės teisės dalis. Komercinės teisės (kt) šaltiniai. Komercinių santykių organizacinė struktūra. Draudimo teisiniai santykiai. Komercinės prievolės. Komercinės sutartys. Ks dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 45 puslapiai
2012 02 08
Istorijos mokymo ištekliai
Istorijos mokymo/si ištekliai. Paskaitos tikslas ir uždaviniai. Mokymo/si išteklių samprata. Kokio vadovėlio reikia?. Istorijos vadovėlio kokybės aspektai (pagal LR teisės aktus). Vadovėlio turinio kokybė ir ugdymo procesas (A. J. C. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 20
Filosofijos istorijos konspektai
Istorijos samprata: antikinė, krikščioniškoji, modernioji. Aurelijaus augustino istorijos teologija. Imanuelio kanto istorijos filosofija. G. W. Fr. Hėgelis istorijos filosofija. Karlo marxo ir frydricho engelso istorijos samprata. Johanno g. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2012 09 05
Darbo teisė konspektas 2
Darbo teisės subjektai, piliečiai, darbdaviai, profesinės sąjungos ir jų organai. Darbo teisės dalykas ir metodas. Darbo teisės vienybė ir diferenciacija. Darbo teisės šaltiniai. Kolektyvinė sutarties samprata, šalys ir turinys. Derybos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 03
Mokesčių teisė konspektas
Ką reglamentuoja valstybės tarnybos įstatymas. Mokesčių teisės esmė. Apmokestinimo tvarkos teisinis reglamentavimas. Mokesčių administravimas. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Konstitucinio teismo nutarimai dėl ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 07 26
Europos Sajungos teise konspektas
Europos sąjungos teisė. Įvadas. Istorija, vystymasis ir tikslai. Europos integracijos evoliucija. Europos integracijos “filosofija”. Es teisinės sistemos pagrindiniai bruožai. Rašytinė teisė. Nerašytinė teisė. Eapb ir euratom ...
Teisės konspektai, Konspektas, 50 puslapių
2012 02 03
Teisės informatika konspektas
Informacinių technologijų teisiniai aspektai. Teisinės informacijos samprata ir pagrindinės kategorijos. Teisinės informatikos pagrindinės kategorijos. Teisės pažinimo informatika. Teisinė statistika. Informacinių technologijų teisė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 04
Teisės filosofija 2
Prediktyvistinės austino koncepcijos kritika. Teisės filosofija kaip prigimtinės teisės sistema. Subjektyvios (gamtinės) valios ir moralės sampratos, jų perskyra. Nuosavybės (daiktinės) teisės filosofijos pagrindai. Kito asmens nuosavybės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2012 02 02
Darbo teisės savoka ir sistema
Darbo teisės sąvoka ir sistema. Darbo teisės principai. Darbo teisės šaltiniai. Darbo teisės subjektai. Darbo teisiniai santykiai ir glaudžiai su jais susijusių teisinių santykių rūšys. Kolektyvinė sutartis ir kolektyviniai susitarimai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 47 puslapiai
2012 02 08
Lietuvos istorijos įvykiu santrauka
Lietuvos istorijos perjodizacija. Lietuvos valstybės susidarymas. Visuotinės istorijos perjodizacija.
Istorijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2010 03 03
Ekologinė teisė konspektas
Ekologinės teisės dalykas. Ekologiniai teisiniai santykiai. Teisės ekologizavimas. Ekologinės teisės normos. Ekologinės teisės sistema ir šaltiniai. Gamtos išteklių sąvoka ir rūšys. Gamtos išteklių nuosavybės teisė. Gamtos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 01 31
Romėnų teisės konspektas
Romėnų teisės šaltiniai. Civilinų teisių įgyvendinimas ir gynimas. Ieškinio sąvoka ir rūšys. Civilinis (legisakcioninis) procesas. Formuliarinis procesas. Ypatingosios pretorinės gynybos priemonės. Ekstraordinarinis procesas. Procesinis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2012 02 27
Baudžiamoji teisė. Konspektai
Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamasis įstatymas. Nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas. Nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai. Nusikalstamos veikos (nv) subjektyvieji požymiai. Baudžiamąją atsakomybę šalinančios ...
Teisės konspektai, Konspektas, 84 puslapiai
2010 10 19
Finansų teisė konspektas
Finansų teisė. Finansų teisės normos ir sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir subjektai. Finansų kontrolė. Lr biudžeto sandara ir biudžetinė teisė. Biudžetinio proceso teisinis reguliavimas. Valstybės ir savivaldybės tikslinių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2012 02 06
CIvilinės teisės konspektas
Pilnas civilinės teisės konspektas. I bendrieji nuostatai. Civilinė teisė kaip teisės šaka. Civilinės teisės sąvoka. Civilinio teisinio reguliavimo dalykas. Visuomeninių santykių civilinio teisinio reguliavimo metodas. Civilinės teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 53 puslapiai
2011 02 09
Užsienio teisės istorija 5
Antikinių šalių teisėkūros institucijos ir teisės šaltiniai. Įstatymų leidybos institucijos atėnuose. Senovės romos įstatymų leidybos institucijų raida ir teisės šaltiniai. Atėnų teisė. Drakono įstatymas. Solono įstatymai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2016 07 25
Paveldėjimas. Paveldejimo teisė
Paveldėjimo teisė. Paveldėjimo teisės bendrieji klausimai. Įpėdiniai. Paveldėjimo procesas. Paveldėjimo teisės bendrieji klausimai. Paveldėjimo teisės sąvoka. Paveldėjimo teisės šaltiniai. Paveldėjimo teisės uždaviniai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 02 03
Teisės aiškinimas interpretavimas
Teisės aiškinimas (interpretavimas). Teisės aiškinimo sąvoka, stadijos, etapai. Teisės aiškinimas - tai teisės (principų ir normų) prasmės, esmės nustatymas,. Pažintinis. Procesas. Teisės aiškinimas ir argumentavimas, jų santykis. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2013 05 06
Konstitucinė teisė konspektas
10( 2 atsiliepimai )
Konstitucinės teisės samprata. Konstitucinės teisės sąvoka. Teisinio reguliavimo dalykas. Teisinio reguliavimo metodas. Konstitucinės teisės normos. Konstitucinės teisės normų struktūros ypatumai. Konstitucinės teisės normų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 02 03
Istorijos egzaminas. Viskas ko reikia pasiruošti
Senosios civilizacijos. B. Artimųjų rytų civilizacijos: hetitai, žydai, finikiečiai, persai. Dievai, didvyriai ir mitinės būtybės. Antika. Senovės roma. Pr. Kr. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Baltų gentys ir jų visuomeninės ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 88 puslapiai
2012 02 13
Istorijos konspektinis pamokos planas
Konspektinis istorijos pamokos planas. Tema: romėnų mokslo ir teisės laimejimai. Tikslai. Metodai. Mokymo priemonės. Pamokos tipas – mišri pamoka. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Aš lentoje, o mokiniai sąsiuviniuose ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 09 23
Komercinė teisė. Konspektas
Sandoriai. Notarinė sandorių forma. Negaliojantys sandoriai. Įmonių teisė. Įmonių pareigos:. Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Ii skyrius bendrosios nuostatos. Ii dalis sutarties sudarymas. Iii dalis prekių ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2011 01 20
Darbo teisės konspektas
Darbo teise sąvoka, jos atribojimas nuo gretutinių teisės šakų. Darbo teises objektas. D s-kių teisinio reguliavimo metodas. Dt, d įst. Ir dt mokslo sistema. Dt principų sąvoka, jų reikšmė. Dt ðaltinių sąvoka, pagrindinės jų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 52 puslapiai
2012 02 06
Teisės filosofija 4
Froidas. Havekas. Humas: taisyklės parodo nepageidaujama elgesi. Laisvės sąvoka. Aplinka. Kurioje igyvendinami interesai. Berlinas ir hayekas. Humas. Laisvės ir teisės santykis. Teisės ir laisvės santykis. Absoliutumas ir apibrėžtumas (tiek ...
Teisės konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2012 02 03
Teisės istorija konspektas (2)
Teisės istorija Įvadas teisės istorijos dalykas ir vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės istorijos dalykas. Teisės istorijos vieta teisės mokslų sistemoje. Teisės istorijos studijų aukštosiose teisės mokyklose tikslai. TI dėstymo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 100 puslapių
2016 02 02
Lietuvos valstybės ir teisės istorija 9
Lietuvos teisės istorijos dalykas. Teisės formavimasis ir raida nuo lietuvos didžiosios kunigaikštystės (ldk) susidarymo iki xiv a. Pabaigos. Ldk teisės šaltinių rūšys. Teisės raida nuo lietuvos didžiojo kunigaikščio privilegijų iki ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2012 02 06
Darbo teisė konspektas
Poilsio laikas. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos ir jų rūšys. Tiksliniu atostogų sąvoka, jų rūšys ir apmokėjimas. Darbo drausmė. Kolektyviniai susitarimai ir sutartys. Darbo sutarties šalių materialinė atsakomybė. Darbo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 07 27
Istorijos konspektas
9,5( 4 atsiliepimai )
Viso istorijos kurso 110 lapų konspektas abiturientams. Sudėtos visų mokslo metų istorijos temos. Labai tinka ruošiantis egzaminams ar kontroliniams. Mezopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 110 puslapių
2012 01 18
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo