Teksto suvokimas atsakymai kursiukas

300 dokumentų
Teksto suvokimas
Negrožinio teksto suvokimo užduotis yra sudėtinga, todėl turi ruoštis kaip galima sąmoningiau. Pirmiausia suvok užduoties tikslą: įvertinti tavo gebėjimus bei įgūdžius, taikyti dalykines žinias (rasti bei panaudoti informaciją ir pan. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 08 16
J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas
Kūrinio veikėjas – istorinė asmenybė. Tai. Primenant lietuvių kilmės iš romėnų istoriją bei pasakojant apie Mindaugą, Gediminą bei kitus garbingus valdovus, siekiama. Radvilos protėviai apibūdinami epitetais. Piešiant įtaigų ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 10 09
Teksto suvokimo testas
Dalia Urnevičiūtė. Stiklinis namas. Ištrauka apie algytę. kuriai literatūros rūšiai priskirtumėte šį tekstą? Argumentuokite. Kokia yra šio teksto tema. Paaiškinkite, kokia problema nagrinėjama tekste? Raskite ir nurašykite tą ...
Lietuvių testai, Testas, 7 puslapiai
2012 01 16
Kuršiukas knygos pristatymas
Aldona Liobytė. Kuršiukas. Aldona Liobytė(1915-1985) Daug. Pagrindiniai veikėjai. Sultonaitė Sultonas Virėja Kuršiukas Žaliabarzdis Lelija Sultoniukas. Siužetas. Karta sultonaitė pirkdama iš Žaliabarzdžio gintarą pamatė vergą. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Teksto suvokimas balta drobulė
Teksto suvokimas balta drobulė. Suformuluokite ir užrašykite teksto temą. Kokios problemos keliamos tekste? Parašykite jas klausimo forma. Kodėl protagonistas nesuvokia šventosios dvasios buvimo? Remdamiesi kontekstu, paaiškinkime “up ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2013 04 02
Alfonsas Nyka Niliūnas. Prarasties filosofija - keletas poetinio aš aspektų
Alfonso Nykos-Niliūno prarasties filosofija keletas poetinio aš aspektų. Literatūros studijos atsiskleidžia kaip tam tikrų mąstymo apie literatūrą formų pavyzdys, keliantis teksto perskaitymo galimybės klausimą. Tačiau ar įmanoma ...
Lietuvių esės, Esė, 4 puslapiai
Alfonsas Nyka Niliūnas Maironio likimo paraštėje
Alfonsas Nyka-Niliūnas. Maironio likimo paraštėje. 15 tezių iš Alfonso Nykos-Niliuno straipsnio.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2013 11 09
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas
Lietuvių kalbos ilgalaikis metų planas. Mokinių skaičius mokinių. Bendrieji ugdymo uždaviniai Klausymas sakytinio teksto suvokimas. Kalbėjimas sakytinio teksto kūrimas. Skaitymas rašytinio teksto suvokimas. Rašymas rašytinio teksto ...
Pedagogikos planai, Planas, 9 puslapiai
2017 01 06
Teksto suvokimas, rašyba, skyryba, kalbos kultūra K Donelaitis
Testas   Teksto suvokimas , rašyba , skyryba , kalbos kultūra. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Įrašykite praleistas raides. Kur reikia , padėkite skyrybos ženklus. Pabraukite žodžius bei konstrukcijas , ...
Lietuvių testai, Testas, 5 puslapiai
2016 10 27
Maironis Jonas Mačiulis skaidrės
Maironis-Jonas Mačiulis. Biografija. Svarbiausieji kūriniai. Kūrybos šaltiniai. Pagrindiniai kūrybos motyvai. Populiariausias žanras ir jo tipai. Maironis- romantikas, kai. Maironis- klasicistas, kai. Poetikos bruožai. Išskirtiniai kūrybos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 05 30
Vytautas Mačernis. „Antrosios“ vizijos analizė
Vytautas Mačernis vizijos „Antrosios“ vizijos analizė. V. Mačernis – žemaitis, didžiavęsis savo sena žemdirbių gimine, retos, itin jautrios prigimties poetas. Tai žemininkas, likęs savo žemėje. Negausi poeto kūryba, bet įvairi ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
Testas suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra
Įrašyti praleistas raides. Įrašykite praleistas raides ir padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Teksto suvokimas, skyryba, rašyba, kalbos kultūra. Paaiškinkite, kas skiriama ...
Lietuvių testai, Testas, 6 puslapiai
2013 04 20
Kalbos suvokimas
Kalbos supratimas ir suvokimas. Kalbos suvokimo formavimasis. Kalbos supratimas. Sakinio suvokimas ir supratimas. Pokalbis supratimas. Teksto supratimas. Situacijos modelis. Kalbos supratimas vaikystėje.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 26
Jono Radvano pastraipa
Užduoties pavyzdys. J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas. •. Atlikite teksto suvokimo testą (atsakymus rašykite pilnais sakiniais) ir pasiruoškite rašyti literatūrinę pastraipą. I dalis (31-96eil. )Ką sužinome apie ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2013 11 01
Suvokimo iliuzijos
Suvokimo iliuzijos. Erdvės ir santykių suvokimas. Laiko suvokimas. Judėjimo suvokimas. Tikslas aptarti ir analizuoti pateiktą medžiagą paskaitos metu. Suvokimas. Tiesinio dydžio iliuzijos. Ploto iliuzijos. Krypties iliuzijos. Erdvės, ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2013 11 15
Pasiruošimas lietuvių kalbėjimui PUPP, 10kl
Teksto rašymas. Vietovės pavadinimą. Asmeninio pradžia. Dalykinio pradžia. Gramatika ir teksto suvokimas funkciniai stiliai. Meninės raiškos priemonės. Kalbos dalys. Dalyvis begdavusi mačiusi pusdalyvis bėgdamas , matydamas padalyvis ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2016 05 11
Juozas Kėkštas skaidrės
Gyvenimas ir veikla. Vilniaus vytauto didžiojo gimnazijos rūmai. Kūrybos bruožai. Eilėraščių rinkiniai. Asmenybės bruožai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
Poezijos teksto analizė
Poezijos teksto analizė. Eilėraščio skaitymo planas. Eilėraščio situacija (erdvė, laikas, vieta. ). Lyrinis “aš”.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
Sofoklis Antigonė knyga ir analizė
Sofoklio „Antigonė“ pilnas tekstas ir analizė. Dramos apibūdinimas. Sofoklio tragedijos oidipo mito motyvais. ,,antigonės“ struktūra. Tekstas ir užduotys. Veikėjai. Prologas. Parodas. Pirmas epeisodijas. Pirmas stasimas. Antras ...
Lietuvių analizės, Analizė, 76 puslapiai
2018 01 16
Teksto lingvistika
Teksto lingvistikos tyrimų objektas. Teksto lingvistikos ryšiai su kitais mokslais. Koherencijos samprata. Intencionalumo samprata. Kalbėjimo akto funkcijų klasifikacija. Teksto sandara. Pastraipos ir teksto pilnaties samprata. Pastraipų ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 10 puslapių
2015 02 09
Socialinis suvokimas aprašymas
Socialinis suvokimas. Socialinį suvokimą sudaro. Specifiniais savybėmis Žmonių suvokimas ir sudėtingumas –. Socialinio suvokimo objektai –.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2016 04 29
Logikos teksto analizė
Teksto analizė. Ši tezė taip pat grindžiama argumentais. Išvada. Naudota literatūra.
Logikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 02 02
Teksto stilius HTML
Teksto stilius. Tinklalapio kūrimas HTML kalba. HTML teksto pavyzdys. . . Kaip skaidyti tekstą į eilutes? gairė neturi poros! Teksto antraštė. ar . Pusjuodis ar pasviręs? Užrašykite šį tekstą HTML gairėmis. Praktinė užduotis. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 10 15
Teksto analizė straipsnio analizė
Straipsnio tezė yra išsakyta gana aiškiai, jos nereikia numanyti. Tezė: Lietuvoje vykstančių kampanijų prieš smurtą šeimoje neefektyvumas bei netinkamų išraiškos priemonių pasirinkimas. Įvadinėje dalyje išsakyta ir tiksli ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 05 06
Argumentavimo teksto rašymas
Argumentavimo teksto rašymas Užduotis. Dešimt pagrindinių argumentavimo teksto rašymo žingsnių. Įvadas 1 pastraipa. Pastraipa 2 pastraipa. Argumentavimo teksto dėstymo pastraipa Neužmirškite. Argumentų dėstymas pastraipoje. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 05 01
Rašybos užduotys 7 klasė
Įrašykite praleistas priebalses. Paaiškinkite jų rašybą, nurodykite supanašėjimo rūšį suduslėjimas, suskardėjimas, s prieš č, z prieš dž, susiliejimas. Sukirčiuokite ir fonetiškai išnagrinėkite žodžius brėžti, jaučiai, ...
Lietuvių testai, Testas, 3 puslapiai
2013 09 30
Filosofija kaip pasaulio suvokimas
Filosofija kaip pasaulio suvokimas. Pasaulio suvokimas pagal Heraklitą. Tomo Akviniečio pasaulio suvokimas. Pasaulio suvokimas pagal Plotiną. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 12 04
Anglų Enterprise gramatikos atsakymai
Enterprise gramatikos atsakymai. Mokytojo knyga su visų skyrių atsakymais.
Anglų konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
Ms word, teksto rinkimas, redagavimas, spausdinimas
Dokumento tvarkymo režimai ir atvaizdas programos lange. Naujo dokumento sukūrimas. Dokumento išsaugojimas. Anksčiau sukurto dokumento atidarymas. Dokumento įterpimas. Teksto rinkimas redagavimas, spausdinimas. Teksto rinkimas. Informaciniai ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 04 07
Jutimai ir suvokimas
Pažintiniai procesai Jutimai ir suvokimas. Jutimų samprata. Skirtumas nuo suvokimo. Pojūtis. Receptoriai. Jutimų charakteristikos (1). Jutimų charakteristikos (2). Jutimų slenksčių samprata. Jutimų klasifikacija (jutiminės sistemos). Rega ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2013 12 13
×