Teksto suvokimas kristijonas donelaitis

300 dokumentų
Donelaitis pristatymas
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis. Tolminkiemio bažnyčia. Tolminkiemio klebonija. Tolminkiemis. Kūryba. Metai. Nacionalinė ir tarptautinė poemos reikšmė. Kristijonas Donelaitis 1714 – 1780 „Donelaitis praeityje ir dabartyje“. Literatūros sąrašas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 11 25
Kristijonas Donelaitis analizė
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis - evangelikų liuteronų kunigas. Kas buvo K. Donelaitis? Kristijonas Donelaitis gimė laisvųjų valstiečių šeimoje. K. Donelaičio biografija. Poetas laisvalaikiais rašė eiles lietuvių ir vokiečių kalba. K. Donelaičio kūryba. Pirmieji du metai Tolminkiemyje buvo nepalankūs jo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 15
Donelaitis pratatymas
Kristijonas Donelaitis Metai. Lietuvių grožinės literatūros pradininku laikomas Kristijonas Donelaitis, gyvenęs XVIII a. viduryje Mažojoje Lietuvoje. Poema pasaulyje.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2013 05 30
Kristijonas Donelaitis „Metai“ pristatymas
„Metai“. Kristijonas donelaitis. Kristijonas Donelaitis gimė. Metai – tai. Iliustracija kūriniui „Metai“. Būrai. K. Donelaitis turėjo “Aukso plunksną”. Ištrauka iš Donelaičio kūrinio „Metai“. Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės. Poema išversta į kelioliką ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 28
Kristijonas Donelaitis lietuvių kalbos projektas
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis (1714– 1780) - liuteronų pastorius, lietuvių grožinės literatūros pradininkas. K. Donelaičio kūryba. Laisvalaikiu rašė eiles lietuvių ir vokiečių kalba. “Metai”. Pagrindinį savo kūrinį, poemą „Metai“, K.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 05 29
Kristijonas Donelaitis. Biografija.
Lietuvių literatūra jau buvo nuėjusi ilgoką kelią kai XVIII a. Viduryje mažojoje Lietuvoje iškilo Kristijonas Donelaitis – pirmųjų lietuviškų pasakėčių ir poemos “metai” autorius. Nė vienas iš ankstesnių amžių rašytojų neprilygsta jam nei meniškumu, nei turinio gilumu todėl k. Donelaitis užima išskirtinę vietą – ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Donelaitis Metai testas
Kristijonas donelaitis „metai‟. Testas. Kelintais metais mažąją lietuvą nusiaubė maras? Kiek metų sukaktų kristijonui donelaičiui 2014 metais? Kur gimė k. Donelaitis? Apibūdinkite pietistų judėjimą mažojoje lietuvoje. Kokioje parapijoje iki mirties pastoriavo. K. Donelaitis? Kokiai epochai priklauso. Kristijonas donelaitis? Koks ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2013 12 03
Kristijonas Donelaitis Metai skaidrės
K. Donelaičio ,,Metų” kūrinio tematika. Mažosios lietuvos būrų buitis ir pasaulėžiūra. Poemai būdinga svarbiausia meninė ypatybė. Pagrindžiamas lietuvio lygiateisiškumas. Kūrinio stilius. ,,Metams’’ būdingi keli stiliai. Realizmas. Barokas. Klasicizmas. Švietimas. Poemoje ryškūs gamtos vaizdai. Gamta yra sužmoginta.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 01 22
Kristijono Donelaičio biografija
Kristijonas Donelaitis. Biografija. Neringa Ragelytė. Donelaitis, lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Apie 1731 m. Kristijonas įstojo į Karaliaučiaus Knypuvos lotynišką katedros mokyklą. 1731–1736 m. mokėsi Karaliaučiaus katedros kolegijoje. Charakteris. Kristijonas buvo griežtas religiniuose dalykuose. Tolminkiemio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 02 13
Kristijonas Donelaitis skaidrės (2)
K. Donelaičio metais.  Kristijonas Donelaitis (1714 m. Gyvenimas. Donelaitis gimė 1714 m. Sausio 1-ą dieną Lazdynėlių kaime. Donelaitis mokėjo graikų. 1740m. Donelaitis baigia universitetą. Apie 1765 m. Donelaitis sukuria keturias epinio pobūdžio giesmes. Rašytojas mėgo vartoti šiurkščius žodžius, posakius , nuolatiniai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 05 07
Donelaitis
Kristijonas Donelaitis – didis mažosios Lietuvos dainius, ne tik padėjęs pamatus grožinei lietuvių literatūrai, bet ir padaręs didelį indėlį į Lietuvos istoriją. Žymiausias pasaulietinės literatūros pradininko Lietuvoje K. Donelaičio kūrinys yra „metai”, kurį pats autorius skiria ir rašo ne karaliams, ne ponams, o ...
Lietuvių referatai, Referatas, 3 psl.
2010 03 03
Kristijonas Donelaitis lietuvių skaidrės
Kristijonas Donelaitis. XVIII a. Europos poetas, lietuvių literatūros klasikas. Biografija. Gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių kaime Mirė 1780 m. Visus lietuviškus savo kūrinius rašė antikiniu hegzametru – nerimuotomis šešių pėdų eilutėmis. Kūrybos apžvalga. Didelę įtaką kūrybai turėjo plintančios Švietimo epochos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 12 06
K. Donelaičio Metų reikšmė
Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,metų” reikšmės. Išvados. Donelaičio ,,metai” yra išimtinis reiškinys europos literatūroje, nes juose nepagražintai ir konkrečiai parodytas lietuvių valstiečių, menkai paliestų civilizacijos, gyvenimas tolimoje mažojoje lietuvoje.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2011 02 28
Kristijonas Donelaitis konspektas
Kristijonas Donelaitis. Istorinis kontekstas. Moralinė ‚‚ Metų ‘‘ problematika. Gamta pavyzdys žmogui.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 03 22
Teksto suvokimas, rašyba, skyryba, kalbos kultūra K Donelaitis
Testas   Teksto suvokimas , rašyba , skyryba , kalbos kultūra. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į pateiktus klausimus. Įrašykite praleistas raides. Kur reikia , padėkite skyrybos ženklus. Pabraukite žodžius bei konstrukcijas , tinkamus vartoti pateiktuose sakiniuose. Taisyklingų variantų gali būti ne vienas.
Lietuvių testai, Testas, 5 psl.
2016 10 26
Kristijonas Donelaitis projektas (6)
Kristijonas Donelaitis. Šeima Gyvenimas charakteris Kūrybos bruožai. Šeima. Kristijonas Donelaitis gimė. Visa šeima buvo darbšti, mechanikų ir meistrų. Gyvenimas. Kristijonas įstojo į Karaliaučiaus universitetą. Gyvenimas po mokslų. Baigės universitetą buvo paskirtas į stalupėnus mokytojo padėjėju. Charakteris. Kristijonas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 12 09
Kristijonas Donelaitis skaidrės (5)
Kristijonas Donelaitis (1714 – 1780). Kristijonas Donelaitis Biografija Kūryba Poema „Metai“. Kristijonas Donelaitis. Buvo liuteronų pastorius,  lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Biografija. Gimė laisvųjų valstiečių. Kūryba. Rašė  lietuvių ir vokiečių kalba. Poemą „Metai“, rašė  1765 –1775 m. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 01 10
Kristijonas Donelaitis Metai. Žiemos rūpesčiai interpretacija
Duotoji ištrauka – iš poemos dalies „Žiemos rūpesčiai“. Pirmasis posmas pradedamas Selmo kreipimusi į Dievą ( „O tu miels Dieve, tu dangiškas geradėji! “) tačiau tekste kalbama daugiskaita, Selmas kreipiasi visos bendruomenės vardu („ mes dar dūmot negalėjom,/ mes prasidėsim“), taip norima parodyti, kad bendruomenė yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 03 08
Kristijonas Donelaitis muzikoje
Kristijonas Donelaitis muzikoje.Kristijonas Donelaitis mokydamasis Karaliaučiaus universitete teologijos fakultete nemažai dėmesio skyrė muzikai. Kristijonas Donelaitis. Grodavo Dainuodavo Komponuodavo Buvo muzikos mokytoju Turėjo. Liudvikas Rėza. Vienas iš garsiausių jo parašytų kūrinių buvo „Metai“. Bronius Kutavičius. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 06 04
K. Donelaičio „Metų“ ištraukos analizė ir interpretacija
Kristijonas donelaitis – mažosios lietuvos. A. Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas. K. Donelaičio literatūrinis palikimas yra šešios pasakėčios ir epinė poema „metai“. Poemoje didžiausios vertybės yra dievas, gamta, darbas ir žmogus. Nagrinėjamoje ištraukoje pagrindinis pasakotojas – selmas. Jis yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 03 09
Kristijono Donelaičio kūryba
Kristijono donelaičio kūrybos kontekstas. Įžymiausių lietuvių rašytojų. Literatūrinį darbą donelaitis pradėjo apie. Eilėraščiai vokiečių kalba. Eiliuotas pasakojimas. Pagrindinį savo kūrinį, poemą „metai“. K. Donelaitis davė pavadinimus atskiroms poemos dalims. K. Donelaičio išskirtinumas. K. Donelaičio kūrybos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2012 12 17
Teksto suvokimo testas
Dalia Urnevičiūtė. Stiklinis namas. Ištrauka apie algytę. kuriai literatūros rūšiai priskirtumėte šį tekstą? Argumentuokite. Kokia yra šio teksto tema. Paaiškinkite, kokia problema nagrinėjama tekste? Raskite ir nurašykite tą problemą iliustruojančią citatą. Vienu sakiniu nusakykite, kas šiame tekste vyksta dabarties laiku. ...
Lietuvių testai, Testas, 7 psl.
2011 02 01
Donelaitis Metai ištraukos analizė
Pasirinktos k. Donelaičio poemos “metai” ištraukos analizė. Ištrauka pasirinkta iš “žiemos rūpesčių”. Šioje ištraukoje kalba selmas. Ištraukos siužetas. Gamtos pasaulis. Žmogus. Pagrindinis objektas. Pasakotojas, jo santykis su vaizduojamuoju pasauliu. Darbo tema. Dievas. Dievas – visiškas absoliutas.
Lietuvių analizės, Analizė, 10 psl.
2012 12 18
J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas
Kūrinio veikėjas – istorinė asmenybė. Tai. Primenant lietuvių kilmės iš romėnų istoriją bei pasakojant apie Mindaugą, Gediminą bei kitus garbingus valdovus, siekiama. Radvilos protėviai apibūdinami epitetais. Piešiant įtaigų Radvilos paveikslą, atskleidžiami veikėjo jausmai. Toliau veikėją charakterizuoja jo paties kalba ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2014 10 08
Kristijonas Donelaitis Metai. Rudens gėrybės
Interpretacija Kristijonas Donelaitis “Metai” ištrauka iš “Rudens gėrybės”. Kristijonas Donelaitis yra grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Jo kūryba nėra gausi. Rašytojas parašė šešias pasakėčias ir epinę poemą “ Metai ”. Tai poema apie keturis metų laikus. Joje rašoma apie būrų darbus, kasdienį ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2011 02 13
Kristijonas Donelaitis pristatymas
Kristijonas donelaitis. Biografija. K. Donelaičio biustas. K. Donelaičio iniciatyva tolminkiemyje buvo pastatyta mokykla, klebonų našlių namas ir perstatyta klebonija bei bažnyčia. Kūryba. K. Donelaičio paminklas. Bendrieji faktai. Kūryba. Muziejus.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2011 04 25
Kristijonas Donelaitis skaidrės (6)
Kristijonas Donelaitis. 1714-1780 metai. K. Donelaičio šeima. Mokslas. 1740m. Vasarą baigė universitetą ir buvo paskirtas Stalupėnų mokyklos antruoju mokytoju bei paskirtas kantoriumi. Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. Donelaitis būrams skaitydavo savo „Metus”. Donelaitis mirė 1780m. Vasario 18d. , palaidotas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2018 01 08
Kristijonas Donelaitis biografija ir kūryba skaidrės
Kristijonas Donelaitis.Bibliografija ir kūryba. K. Donelaitis gimė 1714 m. Sausio 1 dieną Prūsijos karalystėje. Biografija. Apie 1731 m. Kristijonas įstojo į Karaliaučiaus Knypuvos lotynišką katedros mokyklą. Po mirties Donelaičio portreto nebuvo išlikę. Kristijono Donelaičio kapas Tolminkiemio bažnyčios rūsyje. Rankraščiais ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 01 27
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio hegzametras.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 10 11
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas donelaitis. Klausimai. Kada ir kur gyveno k. Donelaitis? Ką sukūre k. Donelaitis? Kas būdinga k. Donelaičio kūrybai? Kokia k. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas k. Donelaičio atminimas? Grožinės literatūros pradininku laikomas kristijonas donelaitis. Pirmasis didelis lietuvių poetas. Apie ką pasakojama poemoje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 psl.
2013 01 08