Tiekimo grandinės

300 dokumentų
Tiekimo grandinės projektas
„ov time“ tiekimo grandinės projektas. Įvadas. Trumpas įmonės „ov time“ pristatymas. Produkto kūrimo ir proceso projektavimas. Tiekimo grandinės projektavimas. Tiekimo grandinės planavimo ir kontrolės projektavimas. Išvados ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 puslapiai
2013 04 18
Tiekimo grandinės valdymas kursinis darbas
Vadas Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo objekto , informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Informaciniai šaltiniai. Tyrimo metodika. Tiekimo grandinės planavimo teorinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 04 28
Kompleksinis projektas Logistikos tiekimo grandinės projektavimas
8,5( 2 atsiliepimai )
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Logistikos veiklos srities įvardinimas ir jos apžvalga. Sandėlis. Žaliojo logistika. Projektinės veiklos objekto įvardinimas. Dabartinė situacija. Dabartiniai klientai. Projekto užduotys. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 05 10
Tiekimo grandinės vadyba
Įvadas. Tiekimo grandinės valdymas –kas tai yra ? Tiekimo grandinės atramos taškas. Rizikos tiekimo grandinėje valdymas. Išvados. Literatūra. Tiekimo grandinės valdymas yra platesnė sąvoka negu logistika. Bemaž kasdien laužydami ...
Transporto referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 04
Logistika ir tiekimo grandinės valdymas
Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. Logistikos grandinė. Aprūpinimo logistika (žaliavų rinka arba pirkimai). Klientų logistinis aptarnavimas. Atsarginių detalių tiekimo pagrindinis uždavinys – atsarginių detalių aprūpinimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Tiekimo grandinės valdymas
Tiekimo grandinės kūrimas ir valdymas. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės samprata (II). Kiekvienos tiekimo grandinės dalyviai susiduria su 3 rūšių srautais. Pagrindiniai tiekimo grandinės dalyviai. Standartinė tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 07 04
AB „Žemaitijos pienas“ tiekimo grandinės valdymas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės planavimas ir valdymas. Įmonės prekės paskirstymo grandinė. AB „Žemaitijos pienas“ tiekimo grandinė ir jos valdymo procesai. Apie Bendrovę. Bendrovės paskirstymo tiekimo grandinė. ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2017 05 02
Tiekimo grandinės valdymas (2)
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonės pagrindinės ir pagalbinės veiklos. Įmonės pagrindiniai, pagalbiniai ir valdymo procesai. Krovinių pervežimo tipai, jų ypatumai versle. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 05 30
Tiekimo grandinės vadyba referatas
Įvadas. Tiekimo grandinės vadybos samprata ir tikslai. Tiekimo grandinės planavimas ir valdymas. Esminiai faktoriai, įtakojantys tiekimo grandinės vadybą. Aplinkos neapibrėžtumas. Informacinės tchnologijos. Santykiai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 10 07
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Tiekimo grandinės sąvoka. Rizikos tiekimo grandinėje. Tiekimo grandinės valdymas. UAB ,, transtira“ veiklos pristatymas. Tyrimas. UAB ,, ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 01 27
Tiekimo grandinės valdymas versle
Įvadas. Tiekimo grandinės vadyba. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės sistema. Tiekimo grandinės modeliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 04
Sandėlis kaip tiekimo grandinės elementas
Sandėlis kaip tiekimo grandinės elementas. Logistinių sistemų integracija ir tiekimo grandinės (tinklai). Pasaulinės tendencijos. Tendencijų poveikis verslo sektoriui. Logistinių sistemų integracija. Vidinė ir išorinė integracija. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 06 26
Tiekimo grandinės valdymo procesai skaidrės
Tiekimo grandinės valdymo procesai. Tiekimo grandinės valdymo samprata. C. Cook (2004) tiekimo grandinė yra siejama su seka įvykių. Lummus, Krumwie, Vokurka (2001) pateikdami tiekimo grandinės apibrėžimas. Paprastai pasakius, tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 02
Tiekimo grandinės analizė
Tiekimo grandinės analizė. Sistemų analizės sąvoka. Tiekimo grandinės struktūros modeliavimas ir projektavimas. Tipiniai klausimai į kuriuos reikia atsakyti naudojant bet kurį analizės metodą. Kai apie sistemą galvojama tiekimo ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 29
Tiekimo grandinės valdymo procesai referatas
Tiekimo grandinės valdymo procesai. Tiekimo grandinės valdymo samprata. Tiekimo grandinės atramos taškas. Rizikos tiekimo grandinėje valdymas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 10 19
Tiekimo grandinės valdymas logistikos įmonėje
Atsiskaitomojo darbo užduotis. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonės pagrindinės ir pagalbinės veiklosLogistikos paslaugas teikiančios įmonės išorinės tiekimo grandinės valdymas ir projektavimas. Išoriniai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 03 29
Tiekimo grandinės valdymas logistikos valdymo ypatumai kursinis
Tiekimo grandinės valdymas. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonės pagrindinės ir pagalbinės veiklos. Įmonės pagrindiniai, pagalbiniai ir valdymo procesai. Vidiniai įmonės procesai tiekimo grandinėje. Vidiniai ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 04 16
Tiekimo grandinės valdymas (3)
Atsiskaitomojo darbo užduotis. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Tiekimo grandinės nauda įmonės dalyviams ir procesmas. Logistikos paslaugas teikiančios įmonės vidinės tiekimo grandinės valdymas ir projektavimas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 12 21
Tiekimo grandinės valdymo procesai
Įvadas. Tiekimo grandinės valdymas. Procesai tiekimo grandinėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 05 10
Kepyklėlės tiekimo grandinės valdymas
Įmonės įregistravimas. Įmonės veikla. Marketingo tikslai. Gaminių asortimentas. Paskirstymas. Prekių ir žaliavų vežimo schema. Švytuoklinė. Konkurencinės aplinkos analizė. Citrininio kekso sudedamųjų komponentų analizė. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 04
Tiekimo grandinės valdymas projektas
Įvadas. Tiekimo gradinės samprata. Tiekimo grandinės valdymas. Tiekimo grandinės valdymo funkcijos. Tiekimo grandinės svarba įmonėje. UAB „Isma“. UAB „ISMA“ tikslas ir vizija. UAB „ISMA“ krovinių gabenimo kryptys. UAB ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 05 18
Logistikos informacinių sistemų reikšmė tiekimo grandinės valdyme
Logistikos informacinių sistemų reikšmė tiekimo grandinės valdyme. Įvadas. Logistikos informacinės sistemos. Tiekimo grandinės valdymas. Logistikos informacinių sistemų reikšmė tiekimo grandinės valdyme. Medžiagų valdymo funkcijos. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 11 12
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai. Tyrimo tikslas - Išanalizavus globalios tiekimo grandinės sampratą. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimas – tai. Tiekimo grandinės skirstymas. Bet kuris verslas yra pradedamas ir ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 11 14
UAB Greencarrier tiekimo grandinės valdymo analizė
UAB “Greencarrier” tiekimo grandinės valdymo analizė. Įvadas. Temos aktualumas –. Įmonės tiekimo grandinės valdymo analizė. Veiksniai įtakojantys tiekimo grandinės pažeidžiamumą Blogas informacijos perdavimas. Sandėliavimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 17
Žiedinė ekonomika ir tiekimo grandinės valdymas
Žiedinės ekonomikos samprata. Žiedinės ekonomikos principai ir verslo modeliai. Žiedinės ekonomikos tiekimo grandinės valdymas. Transportavimo vaidmuo žiedinės ekonomikos tiekimo grandinėje. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2020 03 08
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai projektas
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai. Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės skirstymas. Vietinė tiekimo grandinė. Globali tiekimo grandinė. Globalumo įtaka tiekimo grandinei. Tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 12 20
Logistika ir tiekimo grandinės valdymas skaidrės
Logistikos grandinė ir aplinka. Logistikos aplinka. Logistikos sistema. Logistikos sistemą sudaro įvairios posistemės. Literatūroje dažniausiai minimos. Projektuojant materialaus ar. Logistikos grandinė. Logistikos sistemos grandys. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2018 05 24
Tiekimo grandinės pažeidimo priežastys
Tiekimo grandinės pažeidimo priežastys. Tiekimo grandinė. Kas yra tiekimo grandinė? Paprasta tiekimo grandinė yra sudaryta iš penkių arba mažiau dalyvių. Iš ko sudaryta tiekimo grandinė? Neplanuoti ir nenumatyti įvykiai tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 04 06
Tiekimo grandinės valdymas: samprata, grandinės pavyzdys, valdymo komponentai
Tiekimo grandinės valdymas. Darbo uždaviniai. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės pavyzdys. Tiekimo grandinės valdymas. TGV efektyvumas. Tiekimo grandinės valdymo komponentai. Valdymo funkcijų srautai. Tgv svarba. Tiekimo ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 10 29
Tiekimo grandinės valdymas skaidrės
Tikslas – Nustatyti. Žalioji tiekimo grandinė - sveikos aplinkos išsaugojimas. Žalioji tiekimo grandinė. Žaliosios tiekimo grandinės valdymas – tai kryptingas visos tiekimo grandinės dalyvių valdymas. Žaliosios grandinės valdymo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 03 01
Ryšių su klientais valdymo sprendimų įtaka tiekimo grandinės optimizavimui paslaugų sektoriuje
Ryšių su klientais valdymo (crm) sprendimų įtaka tiekimo grandinės optimizavimui paslaugų sektoriuje. Darbo tikslas ir uždaviniai. Crm sistema – kas tai? Crm sistemų sprendimai ir. panaudojiomo galimybės. Crm sprendimų įtaka tiekimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 04 12
Columbus tiekimo grandinės valdymo sprendimai
Columbus tiekimo grandinės valdymo sprendimai. Valdymo grandinės sėkmės kriterijai. Kuo programa naudinga? Sandėlio valdymas Paskirstymo valdymas Tiekimo grandinės integracija. Įvadas. Columbus Tiekimo grandinės. Taigi tai užtikrina ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 15
 AB „Grigeo“ tiekimo grandinės valdymas
AB „ Grigeo “ Apie įmonę. AB „ Grigeo “. Biologinės įvairovės saugojimas. Gamtinių išteklių tausojimas. Tikimo grandinės valdymas.
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 12 21
Tiekimo grandinė gamyboje konspektas
Tiekimo grandinė gamyboje. Vilnius , 2015 Tiekimo grandinės samprata ir struktūra. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės valdymo tikslai ir ypatumai. Tiekimo grandinės valdymas yra daugiau strateginis planavimo. Tiekimo grandinės valdymo ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 06 14
Sūrio tiekimo grandinė
Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Sūrio tiekimo grandinės analizė. Sūrio tiekimo grandinės schema. Logistikos tiekimo grandinės elementų logistinės veiklos. Transportavimas sūrio tiekimo grandinėje. Sandėliavimas sūrio tiekimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 28
Pieno grandinės tiekimo analizė
Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Pieno produkto tiekimo grandinės analizė. Pieno produkto tiekimo grandinės schema. Logistikos tiekimo grandinės elementų logistinės veiklos. Transportavimas pieno produkto tiekimo grandinėje. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 06 03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo