Tinklinis grafikas

300 dokumentų
Projekto įgyvendinimo planavimas: Tinklinis grafikas
Projekto grafikas tvarkaraštis. Tinklinis grafikas. Priklausomybės tipas. Kritinio kelio metodas angl. Critical Path Method CPM. Pert metodas. – palankiausia darbo trukmė. – labiausiai tikėtina darbo trukmė. – nepalankiausia darbo trukmė. Trukmės skaičiavimas. Projekto gairės. Gairių planas. Grafikų sudarymo problemos. Projekto ...
Statybos referatai, Referatas, 33 psl.
2016 03 03
Tinklinis planavimas
Sudaryti įmonės pasirinkto projekto tinklinį grafiką. Užduoties analizė. Tikslo formulavimas. Projektui reikalingų darbų parinkimas ir atlikimo tvarka. Darbuotojai, įgyvendinantys projektą. Darbo imlumo nustatymas (normavalandėmis). Anksčiausio įvykio pasirodymo laiko skaičiavimas. Kritinio kelio atradimas. Vėliausio įvykio ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2010 03 03
Tinklinis planavimo ir valdymo grafikas
Darbo tikslas. Sudaryti tinklinio planavimo ir valdymo grafą, kurio pagalba galėtume nustatyti: visų tgr etapų ir stadijų darbo imlumą; reikalinga vykdytojų skaičių; atskirų etapų ir tgr proceso ciklo trukmes. Tinklinio grafo schema. Išvada.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2010 03 03
Statybos organizavimo kursinis
Aiškinamasis raštas. Pagrindiniai duomenys. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafio skaičiavimas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infleciją. Išvados. Literatūra. Ciklograma (srautinis grafikas). Tinklinis (kalendorinis) ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2011 05 19
Tinklinis ir jo istorija
Tinklinis ir jo istorija. Kas yra tinklinis ir. tinklinio taisykės. Kokios yra tinklinio rūšys? Kas ir kada atrado tinklinį?. Kur ir kada sužaistos pirmosios oficialios rungtynės? Pasauliniai čempionatai. Tinklinis olimpinėse žaidynėse. TINklinio federacijos. Tinklinis Lietuvoje. Paplūdimio tinklinis Lietuvoje. Kamuolys. Tinklas ir ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 12 16
Tarptautinio krovinio gabenimo logistinis projektas Vilnius - Malaga (Ispanija)
Įvadas. Tarptautinio krovinio gabenimo procedūros. Gabenamo krovinio apibūdinimas. Transporto rūšies parinkimas. Transporto priemonių charakteristika. Krovinio gabenimo maršrutų nustatymas. Pirmo maršruto tinklinis grafikas. Antro maršruto tinklinis grafikas. Krovinio gabenimo išlaidos. Transportavimo būdų palyginimas. Muitinės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 04 16
Tinklinis
Pamokos dalys. Pamokos turinys. Apimtis, intensyvumas. Metodinės pastabos.
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 2 psl.
2010 03 03
Marketingas ir tinklinis marketingas
Marketingo kaip verslo konsepcijos formavimosi procese priimta išskirti penkias konsepcijas. Marketingo evoliucija. Marketingo sistema. Marketingo tipai ir jo aplinka. Tinklinis marketingas. Yra penki pagrindiniai metodai, kuriais produktai “juda”. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Kaip veikia tinklinis ...
Marketingo referatai, Referatas, 9 psl.
2012 09 21
Tinklinis marketingas
Įvadas. Tinklinis marketingas. Tinklinio marketingo tiesos ir paslaptys. Tinklinio marketingo verslas. Esminiai tinklinio marketingo faktai. Kuo tinklinis marketingas skiriasi nuo finansinės piramidės? Mlm versle yra sąvoka „pavėluotas atlyginimas“. Išvados. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 15 psl.
2010 12 03
Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 09 10
Tinklinis skaidrės
Tinklinis ir pliažo tinklinis. Yra įvairių žaidimo variantų. Tinklinio gimimas. William’as g. Morgan’as. Sukūrė naują žaidimą mintonette. Skirtas vyresnio amžiaus žmonėms. Pirmosios oficialios rungtynės. Tarptautinė tinklinio fedracija. Pirmuoju fivb prezidentu tapo. Tinklinio istorija. Pirmieji tinklinio čempionatai. Pirmasis ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2012 12 11
Tinklinis (2)
Tinklinis. Istorija. Olimpinės žaidynės. Tinklinis Lietuvoje. Tinklinio aikštelė. Tinklo aukštis. Tinklinio kamuolys. Tinklinio varžybų trukmė. Komandos sudėtis. Komandos sustojimas. Perėjimas (rotacija). Žaidimo pagrindiniai veiksmai. Lietimų charakteristikos. Klaidos liečiant kamuolį. Padavimas. Kamuolio padavimas. Pertraukos tarp ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2014 01 18
Paplūdimio tinklinis referatas
Paplūdimio tinklinis. Įvadas. Istorija. Žaidimo taisyklės. Kuo skiriasi tinklinis nuo paplūdimio tinklinio. Pagrindiniai paplūdimio tinklinio veiksmai. Vartotojai. Rinka. Konkurencija. Vieta ir laikas. Tinklinio nauda žmogaus sveikatai. Išvados.
Turizmo referatai, Referatas, 16 psl.
2013 03 26
Statybos organizavimas kursinis projektas
Duomenys. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinis grafikas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 04 11
Tinkilinis
Tinklinis. Tinklinio istorija. Tinklinis Lietuvoje. Tinklinio aikštelė. Tinklinio kamuolys.
Kūno kultūros analizės, Analizė, 2 psl.
2013 09 04
UAB „Lietuvos dujos“ finansinių rodiklių analizė
Apie įmonę ir jos veiklą. Įmonės misija, vizija, tikslai,darbuotojai. Įmonės AB „Lietuvos dujos“ finansinių rodiklių apžvalga. Pelningumo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Bankrotas (Altmano modelis). Išvados. Šaltiniai. Grafikas 1 Bendrasis pelningumas. Grafikas 2 ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 03 09
Statybos ekonomikos ir organizavimo kursinis projektas
Aiškinamasis raštas ir užduotis. Statybos darbų trukmės. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Ciklograma. Tinklinis grafikas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 05 27
Šalių analizė. Norvegija ir Pietų Afrikos Respublika
Įvadas. Bendra informacija. Apie Norvegiją. Apie Pietų Afrikos Respubliką (PAR). Ekonominiai rodikliai. Eksportas/importas. Norvegijoje. Par. Didžiausios šalių įmonės. Priemonės įveikti krizę. Išvados. Literatūros sąrašas. Grafikas 1. Norvegijos BVP 1 gyventojui. Grafikas 2. PAR BVP 1 gyventojui. Grafikas 3. Norvegijos infliacija. ...
Geografijos referatai, Referatas, 29 psl.
2015 11 06
Verslo investicijų valdymo 4 laboratorinis
Vidutinės kainos ir apyvartos grafikas. “ Japoniškų žvakių grafikas. Slankiojo vidurkio kartu su uždarymo kaina grafikas. Literatūros sąrašas.
Finansų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 psl.
2015 11 10
Kanados makroekonomikos elementų analizė
Savarankiškas darbas. Kanados makroekonomikos elementų analizė. Darbo tikslas Kanados makroekonomikos elementų analizė. Grafikas. Kanados BVP. (1948-2014m. ). Grafikas. Kanados demografinė raida. (2005-2014m. ). Grafikas. Bendrojo vidaus produkto dalis tenkanti vienam gyventojui Kanadoje (2005-2014m. ). Grafikas. Kanados biudžetas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2017 04 04
Savivaldybių biudžetai bei jų sudarymo principai Savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Lentelių sąrašas. Grafikų sąrašas. Savivaldybės biudžetas. Savivaldybių biudžeto pajamos. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Porinė regresinė analizė. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Keletos metu biudžeto lyginimas. Išvados. Šaltiniai. Grafikas 1 Y ir X1 ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 05 10
Praktikos ataskaita Operos ir baleto teatre
Įvadas. Praktikos vieta. Praktikos trukmė. Tikslai. Uždaviniai. Įmonės pristatymas. Trumpa LNF istorija. Misija. Tikslai. Veiklos kryptys. Teikiamos paslaugos. Visuomenės informavimo skyriaus hierarchija. Įtvirtintų kompetencijų analizė. Išvados ir siūlymai. Priedai. Priedas. Organizacinė valdymo struktūra. Priedas. Tinklinis ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 psl.
2015 01 28
Krovinio gabenimo būdo ir optimalaus maršruto iš Kauno į Brno (Čekija) parinkimas
Įvadas. Krovinio apibūdinimas. Transporto rūšies pasirinkimas. Transporto charakteristika. Maršrutų nustatymas. Tinklinis grafikas ir išlaidų suvestinės. Pirmasis maršrutas. Antrasis maršrutas. Gabenimo būdų palyginimas. Dokumentacija ir muitinės procedūros. Muitinės procedūros. Dokumentacija. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 10 21
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinis fotoefektas
Puslaidininkio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Grafikas. Voltamperinė charakteristika tamsinės ir šviesinės. Grafikas. Liuksmaperinė charakteristika. Grafikas. Fotolaidumo relaksacijos kreivė.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2016 01 21
Elektros inžinerijos laboratoriniai darbai
Laboratorinis dabras nr. vienpusio lygintuvo tyrimas. Darbo tikslas. Bandymo eiga schema. Grafikas. Voltamperinė charakteristika 1V ÷ 1V 1V. Grafikas. Voltamperinė charakteristika 1V ÷ 10V 1V. Grafikas. Bendra Voltamperinė charakteristika.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2016 04 28
Kinijos tarptautiniai ekonominiai santykiai
Santrumpų sąrašas. Įvadas. Bendra valstybės charakteristika. Geografinė padėtis. Geografija. Gyventojai. Valdžia. Ekonomika. Valstybės makroekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui. Gyventojų užimtumas ir nedarbas. Energetika. Kinijos tarptautinė padėtis. Narystė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 04 23
Lankytojų srauto didinimas turizmo sodyboje
Įvadas. Projekto iniciavimas. Situacijos analizė ir problemos identifikavimas. Suinteresuotųjų šalių analizė. Projekto idėjos. Projekto tikslas ir uždaviniai. Projekto planavimas. Projektui įgyvendinti reikalingi etapai ir veiklos. Kalendorinis projekto planavimas. Darbų sąrašas, eiliškumas, tarpusavio priklausomybės, atlikimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 01 15
Skirtingų šalių finansų sistemos rodiklių pokyčiai pasaulinės finansų krizės kontekste
Įvadas. Pasaulinė finansų krizė. Skirtingų šalių finansų sistemos rodiklių pokyčiai pasaulinės finansų krizės metu. Jav. Japonija. Lietuva. JAV, Japonijos ir Lietuvos finansų sistemos rodiklių palyginimas pasaulinės finansų krizės metu. Išvados. Literatūros sąrašas. Diagrama. Išlaidų augimo lygis. Diagrama. Lietuvos, JAV ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2017 02 21
Vertybinių popierių techninė analizė
Vertybinių popierių techninė analizė. Trys dažniausiai naudojami grafikų tipai. Linijinis grafikas. Brūkšninis grafikas. Japoniškų žvakių grafikas. Modeliai. Rinkos judėjimo kryptis (tendencijaPalaikymas ir pasipriešinimas. Techninio modelio pasirinkimas. Rodikliai. Slankusis vidurkis. Santykinio atsparumo koeficientas.
Finansų konspektai, Konspektas, 7 psl.
2014 05 06
Bendrosios žemės ūkio prekybos statistika
Bendroji žemės ūkio produkcija 2009-2011 metais. I. Grafikas Bendroji žemės ūkio produkcija, to meto kainomis. Bendrosios žemės produkcijos apimties pokytis. Augalininkyste. II. Grafikas derlingumas visuose ūkiuose. Pasėtas plotas, tūkst. Hektarų. Požymiai ūkio tipas, rūšis ir metai. III. Pasėtas plotas visuose ūkiuose. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 11 psl.
2015 02 09