Topografinio plano sudarymas

300 dokumentų
Topografinio plano sudarymas
A. klapatausko individualios įmonės veikla. Topografinių planų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Techninių reikalavimų reglamentas GKTR GKTR 2. 08. 012000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“. Lauko matavimai ir ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2016 04 24
Teritorijos topografinio plano sudarymas
Įvadas. Niveliavimo darbai. Nivelyro tikrinimas ir reguliavimas. Darbas skaitmeniniu nivelyru LEICA. Prietaiso patikra. Matavimai su skaitmeniniu nivelyru. Tacheometrinės nuotraukos matavimo rezultatų apdorojimas. Vietovės reljefo ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2016 06 04
Topografinio plano sudarymas kursinis darbas
Lenteliu ir paveikslų sąrašas. Terminų sąrašas. Įvadas. Topografiniu planų sudarymo reikalavimai. Topografinių erdvinių objektų grafinis vaizdavimas. Asmenys, turintys teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, ir šiems ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 11 17
Topografinio plano sudarymas vietovė prie tvenkinio
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo atlikimo metodika. Teodolitinio ėjimo kampų ir linijų žurnalo apdorojimas. Tacheometrinės nuotraukos matavimų rezultatų apdorojimas. Teodolitinio ėjimo skaičiavimas. Teodolitinio ėjimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 02 05
Topografinio plano tyrimas.
Topografinio plano sudarymo tyrimas. Įvadas. Sąvokos. Topografinio plano sudarymo metodika. Cad pagal gktr. :. Specifikacija. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Geodezinis pagrindas. Nuotraukos geodezinis pagrindas. Sutartiniai ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2013 03 11
Topografinio plano rengimas (2)
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Topografinio plano rengimo reikalavimai. Gktr. Sutartinių topografinių planų ženklai“. Topografinio plano sudarymo lauko darbai. Lauko matavimai su GPNS imtuvu. Topografinės nuotraukos plano sudarymas ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2018 01 15
Topografinis planas
Įvadas. GKTR 1. 08. 012000 „Statybiniai, inžineriniai, geodeziniai tyrinėjimai“. Gktr 2. 11. 032014 sutartinių topografinių planų m1500, m11000. m12000, m15000 ženklai“. Taškų koordinavimo metodai. Taško koordinavimas matuojant dvi ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 11 15
Topografinio plano rengimas
Įvadas. Terminų sąrašas. Elektroninio tacheometro panaudojimas topografiniui planui sudaryti. Matavimo duomenų apdorojimas „Geomap 3d 2015” programa. Topografinio plano braižymas „Geomap 2015“ programine įranga. Išvados. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 05 11
Topografinio plano parengimas
Įvadas. Topgrafinio plano parengimas. Literatūros sąrašas. Priedai.
Geodezijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 01 30
Topografinio plano vektorizavimas
Topografinio plano vektorizavimas. Užduotis: vektorizuoti rastriniame plane objektus. Charakterizuojame kiekvieno tipo objektams (linijinio, taškinio, poligono) bent po. Objektus(jeigu tiek galime surasti plane). Paspaudę ant mygtuko galime ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 03 06
Geodezinių darbų statyboje dalyko egzamino klausimai ir atsakymai
Geodezinių darbų statyboje dalyko egzamino klausimai gktr. Erdvinių objektų kodas. Erdvinių objektų rinkinys. Linijinis erdvinis objektas. Plotinis erdvinis objektas. Susijungę erdviniai objektai. Taškinis erdvinis objektas. Topografinio ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 01 30
Kadastro kursinis
Santrauka. Įvadas. Žemės sklypo matavimų apžvalga. Skaitmeninio žemės sklypo plano sudarymas. Geoobjektų metaduomenys. Skaitmeninio žemės sklypo plano duomenų grupavimas sluoksniais. Rastriniai vektoriniai žemės sklypo plano duomenų ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 04 30
Informacinės sistemos logistikoje Savarankiškas
Įvadas. Informacijos pateikimas. Savarankiško darbo plano sudarymas (Ganto diagrama). Logistikos įmonės aprašymas. UAB „Emons” logistikos įmonės padaliniai. Optimalaus pervežimo plano sudarymas. Trumpiausio kelio radimo uždavinio ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 03 24
Optimalaus gamybos plano sudarymas
Optimalaus gamybos plano sudarymas. Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analize matematiniais metodais. Optimalus gamybos plano grafikas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Matematikos verslo planai, Verslo planas, 7 puslapiai
2012 12 17
Aerofotonuotraukos projekto sudarymas
Duoti duomenys. Individualūs duomenys darbui “AEROFOTONUOTRAUKOS PROJEKTO SUDARYMAS”. Mž 1 Duomenys iš topografinio žemėlapio. Skaičiavimai. Kai 1 m iki 1 Skaičiuojamas aerovaizdų skaičius visame fotografuojamame objekte. ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 01 16
Matematikos savarankiškas darbas optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais
Matematikos savarankiškas darbas optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Atliko Nuolatinių studijų Grupė AT33D I kurso studentas. Vilnius,. Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 05 05
Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais
Optimalaus gamybos plano sudarymas. Ir jo analizė matematiniais metodais. Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analizė matematiniais metodais. Optimalaus gamybos plano grafikas. Išvada. Naudota literatūra.
Mechanikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2013 05 02
Sąskaitų plano sudarymo principai
Įvadas. Teoriniai sąskaitų plano sudarymo principų aspektai. Sąskaitų plano samprata. Sąskaitų plano rengimo principai. Sąskaitų kodavimo būdai sąskaitų plane. Individualaus sąskaitų plano formavimas nedidelėse įmonėse. Sąskaitų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 12 10
Tacheometrinio plano sudarymas
Tacheometrinio plano sudarymas. Darbo tikslas: sudaryti tacheometrinės nuotraukos planą. Stočių altitudžių skaičiavimas. Nuotraukos pagrindo paklojimas. Stočių altitudžių schema. Tacheometrinės nuotraukos žurnalas. Piketų vietos plane ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 05 22
Tacheometrinės nuotraukos plano sudarymas
Praktinis darbas Nr. Tacheometrinės nuotraukos plano sudarymas. Topografinės nuotraukos kroki.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 10 26
Sporto klubo verslo planas: treniruokliai, masažai ir grožio paslaugos
Verslo plano santrauka. Trumpas verslo plano esmės aprašymas. Verslo plano tikslas. Veikla. Verslo plano poreikis. Uždaviniai verslo plano tikslams pasiekti. Verslo plano pagrindimas. Verslo plano atitikimas savivaldybių infrastruktūros ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2018 01 17
Ploto niveliavimas ir pasvirosios aikštelės projektavimas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Plotų niveliavimas. Ploto niveliavimas kvadratais. Aikštelės niveliavimas. Aikštelės nužymėjimas. Žemės paviršiaus ploto niveliavimas ir pasvirusios aikštelės projektavimas. Niveliavimo ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 01 07
Verslo plano rengimas bankams
Verslo plano, skirto bankų paskoloms gauti ir rizikos kapitalo fondams pritraukti, rengimo vadovas. Įvadas. Verslo plano turinys. Tipinis verslo plano turinys. Santrauka. Finansų planas. Verslo modelis. Galimybė. Rinka. Rinkos analizė: ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2010 10 16
Niveliavimas kursinis darbas
Informacijos šaltinių apžvalga. Geometrinis niveliavimas. žemės paviršiaus plotų niveliavimas. Geometrinio niveliavimo esmė ir būdaiKlaida! Žymelė neapibrėžta. Žemės paviršiaus plotų niveliavimo sąvoka. Ploto niveliavimas ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 02 09
Sąskaitų planas įmonėje
Įvadas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sąskaitų plano ypatumai „n“ įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal vas ir jo taikymas “n” įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita “n” ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 35 puslapiai
2012 03 20
Bylų sudarymas ir tvarkymas, dokumentacijos plano rengimas
Įvadas. Dokumentacijos plano rengimas. Bilų tvarkymas. Bylų sudarymas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Raštvedybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 15
Geodezinių darbų kainų nustatymas
Geodezinių darbų kainų nustatymas. Turinys. Įvadas. Topografinio plano rengimas. Kadastriniai žemės sklypų matavima. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Geodezijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 11
Mitybos plano sudarymas
Socialinių mokslų kolegijos turizmo ir rinkodaros katedra sveikatingumo ir grožio verslo studijų programa. Mitybos plano sudarymas. Sveikatos problema – plaukų slinkimas. Plaukų slinkimo priežastys. Kaip išvengti plaukų slinkimo. ...
Sveikatos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2017 01 07
Integruoto rinkodaros plano parengimas
ĮMONĖ. Paslauga. Auditorija. Irk tikslai. Kūrybinė strategija. Komunikavimo biudžeto sudarymas. Komunikacijos komplekso sudarymas. Įvertinimas.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 4 puslapiai
2014 10 29
Elektros linijos kabelio geodezinio plano sudarymas
Terminų paaiškinimo sąrašas. Įvadas. Elektros linijos kabelio geodezinio plano sudarymo metodika ir reikalavimai. Geodezinis pagrindas. Požeminių inžinerinių tinklų klasifikavimas ir išdėstymo principai. Elektros tinklų klasifikavimas. ...
Geodezijos projektai, Projektas, 27 puslapiai
2015 05 01
×