Transporto imones pest analize

300 dokumentų
Stumbras marketingo aplinkos analizė
Stumbras marketingo aplinkos analizė. Įvadas. Ab „stumbras“. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. Ab „stumbras“ pest analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 puslapis
2012 11 11
Drabužių prekybos įmonės strategijos vertinimas
Kas yrastrategija. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Siūlomos prekės. Įmonės rinkodara. Įmonės misija, vizija, tikslas. Penkių konkurencingų jėgų modelis. Swot (ssgg) analizė. Space metodas. Pest analizė. Ekonominiai veiksniai. Politiniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 03 16
Gamybinė praktika transporto įmonėje
Įvadas. Įmonės veiklos charakterizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės darbo organizavimas. Darbuotojų skatinimo programa. Finansiniai rodikliai. Įmonės turtas. UAB „Raimetas“ paslaugų vystymo galimybės. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2019 10 12
Singapūro transporto sistemos PEST analizė
Singapūro pristatymas. Darbo tikslo pristatymas. Singapūro transporto sistemos PEST analizė. Singapūro PEST analizė. P – politiniai veiksniai galintis turėti poveikį verslo reguliavimui,. E –ekonominiai veiksniai itakoajntis imonei, ...
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 10 03
Prancūzijos transporto sistemos Pest analizė
Prancūzijos transporto sistemos pest analizė. Politinė. Ekonominė. Socialinė. Technologinė. Išvados. Šaltiniai.
Transporto referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 21
AB Snaigė gamybos išteklių produktyvumo analizė
Įvadas. Gamybos šakos apžvalga. Įmonės apžvalga. Įmonės struktūra. Gamybos išteklių panaudojimo efektyvumo analizė. Darbo našumas. Įmonės darbo struktūra. Kapitalo struktūra. Darbo pakeitimas kapitalu. Gamybos išteklių panaudojimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 01 02
Transporto įmonės verslo analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinkos analizė transporto srities įmonėms. Analizuojamos transporto paslaugų sektoriaus įmonės, konkurencingumas. Transporto įmonės “ALBATROS” ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 18
Šveicarijos transporto sistema, PEST analize
Įvadas. Šveicarijos transporto sistema. Šveicarijos transporto sistemos PEST analizė. Išvados. Literatūra.
Transporto analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 05 25
Transporto įmonės analizė
Įvadas. Uab „x transporto sistemos” veiklos organizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra, valdymas ir gamybos organizavimas. Įmonės vežamų krovinių kiekis, apyvarta. Įmonėje galiojanti krovinių vežimo sistema, pagrindiniai ...
Transporto referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 18
Lizingas
Įvadas. Metodinė dalis. Lizingo samprata. Lizingo rūšys. Lizingo privalumai lizingo objekto tiekėjui (gamintojui). Lietuvos lizingo rinka. UAB „Ūkio banko lizingas“. Išorės veiksnių analizė. Lizingo įmonių aplinka ir jos pokyčių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 12 28
Pest, Swot analize
Vizija , misija bei tikslai. Įmonės vizija . Mūsų vertybės. Įmonės pagrindinis tikslas. Ekonominiai Sociokultūriniai Politiniai teisiniai. Pest analizė.
Vadybos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2015 05 13
Transporto įmonės ekonominė analizė UAB “Trailana”
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies trasnsporto verslo aplinka. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės veiklos plėtros galimybės. Transporto įmonės ir jos veiklos ...
Logistikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 01 15
Singapūro transporto sektoriaus PEST analizė
Singapūro transporto sektoriaus PEST analizė Tiriamos šalies pristatymas. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 12 07
Įmonių ir istaigų administravimas
Įvadas. Įmonės “transcom” apžvalga ir veiklos pristatymas. Įmonės veikla. Įmonės „transcom“ pest ir swot analizė. . Pest analizė.Swot(ssgg) analizė. Įmonės “transcom worldwide vilnius” valdymo sistemos analizė. Įmonės ...
Vadybos analizės, Analizė, 19 puslapių
2013 04 14
Indijos transporto sektoriaus PEST analizė
Indijos transporto sektoriaus apžvalga. Pest analizė. Politiniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technoliginiai veiksniai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 02 11
Pest analizė projektas
Pest analizė. Makroaplinka – veiksniai ir. PEST analizė –. P. P – politiniai veiksniai gali turėti didelį poveikį jūsų verslo reguliavimui. E. E – ar atsirastų norinčių eiti į rinką. S. S – skirtingose šalyse ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 12 12
Transporto vadyba. Lietuvos transporto sektoriaus ssgg analizė
Turinys. Įvadas. Tikslas. Kelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Geležinkelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Vandens transporto sektoriaus ssgg analizė. Oro transporto sektoriaus ssgg analizė. Bendra lietuvos transporto sektoriaus ...
Transporto referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 09
Logistika verslo analizė ir planavimas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. Analizuojamų transporto paslaugų kitos įmonės ir jų konkurencingumas. ...
Transporto referatai, Referatas, 35 puslapiai
2014 02 17
Transporto įmonės veiklos plėtra
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų analizuojamos rinkos analizė. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės plėtros galimybės. Transporto įmonės ir ...
Transporto referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 01 02
Singapūro transporto pest analizė
Singapūras. Pest analizė. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Išvados. Literatūros sarašas.
Transporto savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 02 06
Transporto įmonės veikla
Transporto įmonės „x“ veikla. Logistikos sistemoje. Įvadas. Įmonės uab „x“ charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės pristatymas. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 07 30
Strateginis valdymas organizacijoje
Strateginis valdymas. Įvadas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Įmonės verslo modelis. Misijos formuluotės matrica :. Išorinė aplinkos analizė. Pest analizė. Pest analizė. Konkurencinio pranašumo nustatymas. Porterio ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 05 02
Įmonės analizė praktikos ataskaita
Įvadas. Saviįvertinimas. Įmonės istorija ir jos veikla. Įmonės struktūra ir jos vertinimas. Misija ir Vizija. Įmonės SSGG analizė. Įmonės PEST analizė. Įmonės mikroklimatas ir personalo karjeros galimybės. Įmonės veiklos efektyvumo ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2015 01 29
Transporto įmonės „Euros transport” ekonominė analizė
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos ypatumai. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Transporto plėtros galimybės Užienyje. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės organizacinė struktūra ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 04 27
Buhalterinės įmonės steigimas
Įvadas. IDĖJA. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės tikslas. Įmonės tikslų analizė. Išorinė įmonės analizė. PEST analizė. Konkurentų pranašumai. Tikslinė rinka. Konkurentų trūkumai. Vidinė įmonės analizė. SSGG analizė. ...
Finansų projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 12 07
Įmonės rinkodaros komplėkso analizė
Įmonės asstra pest analizė. Įmonės asstra konkurencinės aplinkos analizė. Įmonės asstra ssgg analizė. Įmonės asstra reklamos formų ir kanalų paliginimo analizė. Klientų segmentavimas. Literatūros sąrašas. Kompanijos misija ir ...
Logistikos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 05 26
Transporto įmonės valdymas
Įvadas. Įmonės valdymo teoriniai aspektai. Valdymo funkcijos. Įmonės valdymo aplinka. Transporto įmonės samprata ir valdymo aspektai. Organizacinė transporto įmonės valdymo struktūra. Transporto įmonės valdymas pagal valdymo funkcijas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 05 09
Transporto įmonė verslo planas (2)
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Bendra vežėjų rinkos apžvalga. Šalies verslo aplinka transporto įmonėms. Transporto sektoriaus plėtros strategija. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės ...
Transporto verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2017 05 04
Logistikos įmonės verslo planas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Transporto strategijos kryptys. Analizuojamos transporto rinkos analize pasiūlos ir paklausos sugretinimas. Analizuojamos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 03 20
RInkodaros analizė transporto įmonėje
Įvadas. Pest analizė. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Konkurencinės aplinkos analizė pagal porterį. Tiksliniai įmonės segmentai. Ssgg analizė. Išvados. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 05 26
Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2015 06 17
Praktika transporto, logistikos ir kitas paslaugas teikiančioje kompanijoje Group de wolf
Įvadas. Įmonės group de wolf charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės susikūrimo istorija. Įmonės narystė. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2020 04 14
Transporto paslaugų rinkos analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka keleivinio transporto įmonėms. Keleivinio transporto plėtros strategija. Keleivinio transporto įmonių konkurencingumas. UAB „X“ veklos ekonominė analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 01 17
Įvadas. Transporto įmonės verslo aplinka. Šalies transporto verslo aplinka ir išorinių veiksnių poveikis. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. UAB „Ars-Shipping“ ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės steigėjai, ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2017 01 02
Mano transporto įmonė
Įvadas. Verslo aplinkybių analizė. Įmonės perspektyvos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Rinkos analizė. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Reklama. Mano transporto“X” įmonės struktūra. Pareigybių aprašymas. Vežamų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 06
Baigiamoji profesinės veiklos praktika transporto įmonėje UAB “Valseta”
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. Įmonės susikūrimo istorija. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga ir tendencijos. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 05 26
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo