Transporto paslaugu kokybe

300 įrašai
Transporto paslaugų kokybė pervežant keleivius
Įvadas. Transporto paslaugų kokybės samprata. Įvairių transporto priemonių paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Keliavimo traukiniu privalumai ir trūkumai transporto paslaugų kokybės atžvilgiu. Pagrindiniai transporto paslaugų ...
Transporto referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 03 30
Transporto paslaugų kokybė vartotojų požiūriu
Santrauka. 3lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Paslaugų kokybės analizė ir vertinimas teoriniu aspektu. Paslaugų kokybės sąvokos analizė. Transporto paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Viešojo transporto paslaugų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 03 31
Gyventojų požiūris į miesto viešojo transporto paslaugų kokybę
Įvadas. Viešojo transporto paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų samprata. Paslaugų kokybės samprata. Viešojo transporto paslaugų kokybės kriterijai. Alytaus miesto gyventojų požiūris į miesto viešojo transporto paslaugų ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 05 26
Transporto paslaugų konkurencingumas
Įvertinti transporto įmonės konkurencingumo veiksnius, įtakojančius vežimų kokybę. Išskirti ir įvertinti išskirtines kompetencijas, suteikiančias transporto verslui konkurencinių pranašumų. Atlikti konkurentų tyrimą. Transporto ...
Transporto referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 27
Transporto ir kelių viešųjų e-paslaugų analizė
Įvadas. Viešųjų e-paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų e-paslaugų samprata literatūroje. Viešąsias e-paslaugas reglamentuojantys teisės aktai. Viešųjų e-paslaugų kokybės rodikliai. Lietuvoje teikiamų transporto ir kelių ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 12 04
Paslaugų ekonomika
Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei jų rezultato pobūdis. Paslaugų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 13 puslapių
2012 03 09
Transporto ir kelių e paslaugų tobulinimas
Įvadas. E. paslaugos. Viešųjų paslaugų brandumo lygiai. Elektroninė valdžia. Transporto ir kelių e. paslaugos. Eketris. Transporto priemonių paieška. Viešojo transporto paslauga. Kelių e. paslaugos. Mokami keliai. Transporto ir kelių ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 11 29
Transporto paslaugų kaina
Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui. Kelių transporto produkcijos savikainos aprašymas. Kelių transporto vežimo paslaugų kainos ...
Transporto namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 07 26
Veiksniai lemiantys UAB „Novaturas“ paslaugų kokybę
Įvadas. Turizmo paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratos analizė. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Klientų aptarnavimo kokybė. Turizmo paslaugų kokybės gerinimo vadyba. UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės tyrimas ir jo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2020 01 02
Paslaugų kokybė skaidrės
„Paslaugos ar produkto kokybė yra ne tai. Kokybė. Apibendrintai ypatybė, vertė, atitikties reikalavimams laipsnis. Kokybė teoriškai . „Produkto ar paslaugos kokybė nėra tas dalykas. Kokybė – tai vartotojo patenkinimo lygis. Poreikiai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 28
Pagrindinės ES transporto politikos nuostatos
Pagrindinės ES transporto politikos nuostatos. Transporto politika. Transporto politika-tai visuma. Transporto politikos nuostatos atskirais aspektais. Ekonominis aspektas Liberalizmas Paslaugų kokybė Socialinis aspektas. ES transporto ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 30
Transporto paslaugų rinkos analizė
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka keleivinio transporto įmonėms. Keleivinio transporto plėtros strategija. Keleivinio transporto įmonių konkurencingumas. UAB „X“ veklos ekonominė analizė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2018 01 17
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2011 04 08
Transporto įmonės veiklos plėtra
Įvadas. Transporto įmonės veiklos aplinka. Šalies verslo aplinka ir transporto paslaugų analizuojamos rinkos analizė. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija ir tarptautinės įmonės plėtros galimybės. Transporto įmonės ir ...
Transporto referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 01 02
Paslaugų kokybė
Įvadas. Paslaugos kokybės valdymas teorinis aspektas. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės apibrėžtis. Paslaugų kokybės modeliai. Logistikos paslaugos specifika. Logistikos paslaugos samprata. Krovinių pervežimo įmonės paslaugų kokybės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 65 puslapiai
2014 05 23
Paslaugų kokybės užtikrinimas
Įvadas. Paslaugų kokybės svrba įmonės veiklai Paslaugų ir kokybės sampratos. Kokybės apibrėžimai. Paslaugų sąvoka. Klientų aptarnavimo kokybė. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai ir standartai. Paslaugų kokybės užtikrinimo ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 05 26
Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2015 06 17
Vartotojų pasitenkinimo statybos įmonių teikiamų paslaugų kokybe įvertinimas
Teorinė paslaugų kokybės problemos analizė. Paslaugų kokybės sampratos ir struktūros analizė. Klientų pasitenkinimo statybos paslaugų kokybe tyrimo procesas ir atlikti tyrimai. Klientų pasitenkinimo statybos paslaugų kokybe vilniaus ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 03 16
Vairavimo mokykla įmonės analizė
Įvadas. Paslaugos samprata ir jos diskusinės savybės. Svarbiausios paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas ir jo problemos. Pramonės gamybos ir paslaugų skirtumai. Marketingo aplinkos analizė. Makroaplinka. Mikroaplinka. Paslaugų ...
Vadybos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2014 06 05
Trasnporto logistika kursinis darbas
Pasirinktų transporto įmonių aprašymas. UAB „Transekspedicija“. UAB „Daimanta“. Įmonių palyginimas. Įmonių darbuotojai. UAB „Transekspedicija“ darbuotojai. UAB „Daimanta“ darbuotojai. Įmonių palyginimas. Įmonių ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 11 13
Viešojo transporto analizės pristatymas
Viešojo transporto paslaugos. Mokslinio straipsnio analizė. Paslauga bendrąja prasme. Paslaugu ̨teikėju ̨ir vartotojų sąlyčio taškai. Paslaugų kokybe ̇ir jos valdymas. Vartotojų pasitenkinimas paslauga. Mokslinis straipsnis. ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 11 13
Logistika verslo analizė ir planavimas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija. Analizuojamų transporto paslaugų kitos įmonės ir jų konkurencingumas. ...
Transporto referatai, Referatas, 35 puslapiai
2014 02 17
Ligoninės paslaugų kokybės analizė
Įvadas. Paslauga-(angl. Service) Ekonominė gėrybė, tenkinanti vartotojo poreikius, tačiau neturinti materialios formos, negalima išsaugoti, todėl dažniausiai suvartojama jos gavimo metu. Pagrindinė įmonės sėkmė yra suteikiamų ...
Vadybos analizės, Analizė, 14 puslapių
2017 05 09
Ekspedicinės įmonės „x“ veiklos ypatumai
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 03 31
UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Turizmo paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratos analizė. Paslaugų kokybės vertinimo modeliai. Klientų aptarnavimo kokybė. Turizmo paslaugų kokybės gerinimo vadyba. UAB „Novaturas“ paslaugų kokybės tyrimas ir jo ...
Turizmo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2020 02 15
Paslaugų rinkodaros valdymas
Paslaugų rinkodaros valdymas. Kas yra paslaugų rinkodara? Selling The Invisible The 5 Best Ways To Sell Your Services. Paslaugų rinkodaros strategijų tipai. Tikslinė rinkodara. Bandomoji rinkodara gali vykti trimis metodais. Paslaugos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2021 01 08
Strateginis marketingo valdymas skaidrės
Darbo tikslas. -parengti UAB ,,SDG” marketingo strategiją. UAB,,SDG” ir konkurentų trumpa charakteristika. Rinkos patrauklumo, konkurentų ir galimybių analizė. UAB,,SDG” paslaugų ženklo pozicionavimas. Pozicionavimo žemėlapis pagal ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 04 15
UAB „Maxima“ įmonės paslaugų kokybės tyrimas
Įvadas. Paslaugų kokybė. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas. Kokybės samprata. Produkto kokybės ir kokybės vartotojui santykis. Paslaugų kokybės modeliai. UAB „Maxima“ įmonės veikla. Apie UAB ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 10 14
Turizmo paslaugų kokybė
Įvadas. Turizmas kaip rinkodaros objektas. Tarptautinio turizmo marketingo kompleksas. Lietuvos turizmo rinkodara. Laukiami rezultatai. Turizmo plėtotės prielaidos Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Turizmo referatai, Referatas, 26 puslapiai
2010 03 03
Sveikatos priežiūros įstaigų darbo kokybė
Sveikatos priežiūros įstaigų darbo kokybė. Kokybės reikšmė. Tinkamiausias kokybė pibūdinimas? Paslaugų darbo kokybė – svarbi pacientų požiūriu. Komunikacija- medicinos paslaugų kokybės sudedamoji dalis. Kokybės gerinimas ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 28
Transporto įmonės IT infrastruktūros paslaugų palaikymo paslaugų tarnyba
Įvadas. Transporto įmonės IT infrastruktūros paslaugos. Paslaugų valdymo procesai, scheminis atvaizdavimas. IT infrastruktūros teikiamų paslaugų veiklos rizikos, sėkmės ir tikslai. IT infrastruktūros ir Help Desk darbuotojų funkcijos. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2018 11 27
Transporto logistikos paslaugų paklausą ir pasiūlą įtakojantys veiksniai
Įvadas. Paklausos ir pasiūlos dėsnių analizė. Paslaugų paklausa ir ją lemiantys veiksniai. Paslaugų pasiūla ir ją lemiantys veiksniai. Transporto logistikos paslaugų rinkos mechanizavimas. Kelių transporto rinkos. Transporto ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 01 12
VŠĮ paslaugų tobulinimo sprendimai
Įvadas. Paslaugų sampratos teoriniai aspektai. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės ir klasifikavimas. Paslaugų kokybė ir jos vertinimo kriterijai. Socialinių paslaugų samprata, klasifikavimas. 19 1. 5. Socialinių paslaugų teikimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 59 puslapiai
2016 07 05
UAB Kautra teikiamų paslaugų kokybės analizė
Įvadas. Įmonės teikiamų paslaugų kokybė teoriniu aspektu. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybę įtakojantys veiksniai. Paslaugų kokybės vertinimas ir valdymas. Uab „Kautra“ teikiamų paslaugų kokybės tyrimas. Uab „Kautra“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 01 12
Sausumos krovininio transporto paslaugų paklausą lemiančių veiksnių poveikio analizė ir vertinimas ES šalyse
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Krovininio transporto paslaugų paklausos ir ją lemiančių veiksnių poveikio teorinė analizė. Krovininio transporto paslaugų paklausos samprata ir pagrindinės charakteristikos. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 77 puslapiai
2017 04 06
Transporto ir kelių viešųjų e paslaugų tobulinimas
Transporto ir kelių viešųjų e. paslaugų tobulinimas. Įvadas. Viešųjų e. paslaugų nauda ir reikalavimai. Tobulinimo modeliai. Orientacijos i vartotojų poreikius stebėjimas. Transporto, kelių ir apskritai visų viešųjų e. paslaugų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 06
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo