Transporto vezimu savikainos analize

300 dokumentų
Kelių transporto produkcijos savikainą
Kelių transporto produkcijos savikaina. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliacijos skaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Tiesioginės ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2011 03 08
Vgtu transporto ekonomikos 1 namų darbas
Kelių transporto įmonės produkcijos savikaina. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Kelių transporto vežimo paslaugų kainos skaičiavimas. Pelno paskirstymas. Savikainos sudedamosios dalys. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 06 06
Transporto ekonomika konspektas (2)
Antroji dalis. kelių transporto ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Įmonių rūšys. Kelių transporto turtas. Kelių transporto turto ekonominė esmė, struktūra ir ypatumai. Ilgalaikis kelių ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 75 puslapiai
2015 11 12
Transporto ekonomikos konspektas
Dalis. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Įmonių rūšys. Kelių transporto turtas, turto ekonominė esmė, struktūra ir ypatumai. Ilgalaikis kelių transporto turtas. Trumpalaikis kelių transporto ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 39 puslapiai
2016 11 28
Geležinkelio, vendens transporto ekonomika konspektas
Transporto ekonomika - i klausimas. geležinkelių transporto ekonomika geležinkelių transporto išskirtiniai bruožai. Geležinkelių transporto rinkos tendencijos Europoje ir Lietuvoje. Vežimų planavimas. Veiksniai , turintys įtakos ...
Transporto konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2017 04 01
Transporto ekonomika
Kelių transporto ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. Transporto paslaugų konkurencingumas. Ilgalaikis kelių transporto turtas. Kelių transporto ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Kelių transporto vežimų savikainos analizė. ...
Transporto šperos, Špera, 5 puslapiai
2014 02 17
Transporto draudimas (2)
Įžanga. Transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimas. Draudimo sąlygos bei metodika Lietuvoje. Draudimo įmokų skaičiavimo principai. Transporto priemonių kasko draudimas. Vežimų draudimas. Vežimų draudimo teikiami privalumai. ...
Transporto referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 05 08
Multimodalinio transporto apibrėžimas ir esmė
Multimodalinio transporto apibrėžimas ir esmė. Multimodalinių vežimų technologijos. Multimodalinio transporto privalumai ir trūkumai. Multimodalinės transporto sistemos plėtros priemonės. Galimi multimodalinių vežimų plėtros etapai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2020 02 02
Transportavimo kaina
Kelių transporto produkcijos savikaina. Kelių transporto vežimo paslaugų kainos skaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Detalizuotos tiesioginės materialinės išlaidos. Kelių transporto vežimo paslaugų savikainos kalkuliacija. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 02 20
Transporto įmonės analizė
Įvadas. Uab „x transporto sistemos” veiklos organizavimas. Įmonės pristatymas. Įmonės struktūra, valdymas ir gamybos organizavimas. Įmonės vežamų krovinių kiekis, apyvarta. Įmonėje galiojanti krovinių vežimo sistema, pagrindiniai ...
Transporto referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 04 18
Ekonominiai rodikliai ir jų naudojimas analizei konspektas
Analizės objektas ir metodas. Ekonominiai reiškiniai ir jų analizės kryptys. Analizės šaltiniai ir jų rūšys. Analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Produkcijos bei paslaugų gamybos ir realizacijos analizė. Darbuotojų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2017 07 28
Skirtingų transporto rūšių privalumai ir trūkumai
Minimalios vežimų sąnaudos. Minimalus pristatymo laikas. Maksimalus vežimų patikimumas. Tinkamas transporto priemonės keliamosios galios išnaudojimas. Transporto paslaugų „ prieinamumas “.
Logistikos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2018 01 17
Įmonės vežimų organizavimo tobulinimas
Įvadas. Bendra vežimų kelių transportu rinkos analizė. Mokslinės literatūros analizė. Vežimo kelių transportu rinkos specifika. "x" įmonės veiklos analizė. Bendrovės veiklos apibūdinimas. Bendrovės teisinė aplinka. Bendrovės ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2013 03 28
Jūrų transporto, geležinkelio transporto, oro transporto ekonominės veiklos ypatumai
Jūrų transporto, geležinkelio transporto, oro transporto ekonominės veiklos ypatumai. Temos uždaviniai. Jūrų transporto ekonominės veiklos ypatumai. Frachto savikaina. Transportavimo savikaina. Komisinis mokestis. Laivo savininko pelnas. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 239 puslapiai
2017 09 28
UAB „Gedlito transportas“ logistikos procesų, vežimų rentabilumo ekonominiai rodikliai
Įvadas. Uab „gedlito transportas“ įmonės veikla.Pasirinktos transporto priemonės charakteristika.Birių krovinių vežimo sąlygos ir jų savybės. Ekonominiai rodikliai. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 02 28
Multimodaliniai pervežimai organizavimas ir analizė
Įvadas. Darbo objekto ir informacijos šaltinių apžvalga. Valdymo funkcijos. Multimodalinių vežimų teoriniai aspektai. Įmonių, teikiančių multimodalinių vežimų paslaugas, veiklos ypatumai. Krovinio vežimų apibrėžimai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 12 03
Keleivių vežimo sutartis: esmė ir paskirtis
Įvadas. Transporto sistemos įtaka valstybės ekonominiame ir socialiniame gyvenime, jo privalumai ir trūkumai. Transporto sistema. Tranportas skirstomas. Transporto veiklą reglamentuojančių teisės aktų samprata ir skirstymas. Viešojo ...
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 27
Transporto paslaugų konkurencingumas
Įvertinti transporto įmonės konkurencingumo veiksnius, įtakojančius vežimų kokybę. Išskirti ir įvertinti išskirtines kompetencijas, suteikiančias transporto verslui konkurencinių pranašumų. Atlikti konkurentų tyrimą. Transporto ...
Transporto referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 12 27
Keleivių vežimų rinkų pasiskirstymas tarp atskirų transporto rūšių Europos Sąjungoje
Keleivių vežimų rinkų pasiskirstymas. tarp atskirų transporto rūšių ES. Referatas. Atliko Tvf-13/1 Gabrielė Dauderytė, Tikrino Doc. Vytautas Jaržemskis. Įvadas. Transportas laikomas strategine ES ekonomikos šaka. Keleivių vežimų ...
Transporto skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2014 12 09
UAB „Veivirža“ savikainos analizė
Įvadas. Santrauka. Summarry. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Savikainos analizės teoriniai aspektai. Savikainos sąvokos interpretacija. Sąnaudų lygio rodikliai. Sąnaudų mažinimo – optimizavimo ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2018 03 07
Autobusų parkas veiklos analizė
Įvadas. I analitinė dalis. Anykščių miesto ir rajono visuomeninio transporto padėties analizė. UAB ”Autovelda” veiklos apžvalga. UAB”Autovelda” transporto priemonių parko būklės analizė. Įmonės finansinės būklės analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 69 puslapiai
2013 12 22
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė skaidrės
 skaidrės skaidrės
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė. kursinis darbas pristatymas. Įvadas. Didžiausią įtaką bendram vežimų apimties augimui turi kelių transportas. Krovinio charakteristika. Mano krovinys yra. Transporto ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 04
Pervežimo įmonės patiriamos sąnaudos ir faktinės savikainos skaičiavimas
Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Savikainos teorinis pagrindimas. Savikainos skaičiavimo esminiai ypatumai. Savikainos skaičiavimas transporto įmonėje. Faktinės savikainos nustatymas. Veiklos rezultatų pagrindimas. Išvados ir ...
Finansų referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 05 18
Cemento pervežimo su baziniu vilkiku veiklos analizė, transportavimo kaštai
Transporto ekonomikos kursinis darbas. PROJEKTINĖ DALIS Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Vežimų išlaidų sąmata. Bendros išlaidos vežimams ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2019 04 03
Tarptautiniai pervežimai Kroviniu vezimu organizavimas keliu transportu
Uab „vežys“ krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Nuosavybės forma ir valdymo struktūra. Personalas. Veiklos licencijavimas ir reglamentavimas. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 04 29
Transporto įmonės ekonominiai rodikliai: Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Kursinio darbo užduotis. Grafiniai darbai. Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Transporto įmonės charakteristika. Pagrindinės sąvokos ir uždaviniai keliami transporto priemonei. Vežamo krovinio charakteristika. Pasirinkto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 03 03
Pervežimų analizė ir optimizavimas
8( 2 atsiliepimai )
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Teorinė transporto sistemos analizė. Transporto sistema. Transporto sudedamosios dalys. Transporto sistemos fiziniai komponentai. Krovinių ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2015 03 05
Transporto įmonės techniniai - ekonominiai rodikliai
Transporto įmonės techniniai - ekonominiai rodikliai Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Transportui keliami uždaviniai. Vežamo krovinio charakteristika. Krovinio vežimo ypatumai. Transporto priemonės charakteristika. Projektinė dalis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 28
Krovinių vežimų organizavimas tarptautiniais maršrutais
Iį “inncars” krovinių vežimų. Organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Įvadas. Bendra įmonės charakteristika:. Nuosavybės forma ir valdymo struktūra. Valdymo struktūra. Bendrovės valdymo srtuktūra:. Marketingas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 05 08
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė kursinis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Projektinė (analitinė ) dalis. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2016 02 08
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė vadybos kursinis darbas
Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalys. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 01 02
Geležinkelių transporto ekonomika Geležinkelių transporto išskirtiniai bruožai
Geležinkelių transporto ekonomika. Geležinkelių transporto išskirtiniai bruožai. Lankstumo , galimybės aprūpinti klientus „ nuo durų iki durų “ stoka. Geležinkelių transporto rinkos tendencijos Europoje ir Lietuvoje. Veiksniai , ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2019 11 27
Ekspedijavimas bakalauro darbas
Transporto priemonių, vilkiko DAF XF ir tentinės puspriekabės SCHMITZ, charakteristika. Vilkikas daf xf. Charakteristika. Schmitz Cargobull. Transporto priemonių, vilkiko VOLVO ir refrežeratorinės puspriekabės CARRIER, charakteristika. ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2017 01 02
Keleivių vežimas Viešojo transporto prognozavimas ir modeliavimas Transporto modeliavimo metodai
Įvadas. Miesto transporto raida. Miesto susisiekimo sistemos sudėtis. Miesto viešojo transporto sistema. Nebėginis transportas. Bėginis transportas. Biotransportas. Viešojo transporto organizavimo stiprybių ir silpnybių analizė. Stiprybės. ...
Transporto referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 04 15
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas bei analizė
Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Kursinio darbo uždaviniai. Apskaičiuoti įmonės veiklos ekonominius rodiklius. Analizuoti vežimų savikainą ir finansinius rodiklius. Įvertinti įmonės ekonominį efektyvumą. Numatyti ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 04 17
Krovinių transportavimas geležinkelių transportu
Įvadas. Krovinių gabenimas geležinkeliu. Geležinkelių transporto terminalai. Geležinkelių transporto materialinės – techninės bazės plėtojimo ekonominis efektyvumas. Vagonų ūkio plėtojimas. Kelių ūkio plėtojimas. Vežimų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 11 29
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo