Trifazes zvaigzde

300 dokumentų
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo eiga. Darbo schema. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Bandymas. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 08 06
Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas
Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti žvaigžde sujungtą trifazę grandinę. Visiems bandymams nubraižyti įtampų ir srovių vektorine diagramas. Apskaičiuoti trifazės grandinės galias. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 10 16
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas laboratorinis darbas
Darbo tikslas – Įgyti žinių apie trifazes žvaigžde sujungtas kintamosios srovės grandines, įgyti gebėjimų jas eksperimentiškai tirti. Išmokti skaičiuoti trifazes grandines, braižyti įtampų ir srovių vektorių ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 11 29
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas su skaičiavimais
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Skaičiavimai PA galios. Braižome įtampų ir srovių vektorių diagramas. Bandymas 8 bandymas 9 bandymas Išvada.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 10 18
Trifazės žvaigždės sujungimo grandinės tyrimas
Trifazės žvaigždės sujungimo grandinės tyrimas. Užduotis. Naudojami prietaisai. Darbo eiga. Darbo schema. Formulės. Rezultatai. Nubraižomei įtampų ir srovių vektorines diagramas. Išvados. Naudota literatūra.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 10 29
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas, įtampų ir srovių vektorių diagramos
Trifazės žvaigžde sujungtos kintamosios srovės grandinės tyrimas. Pirmo ir antro bandymo diagramos Trečio bandymo diagrama Septinto bandymo diagrama. Ketvirto bandymo diagrama Penkto bandymo diagrama. Šešto bandymo diagrama. Aštunto ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2019 12 11
Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės tyrimas
Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės tyrimas. Tikslas – susipažinti su imtuvų jungimu žvaigžde trifaziniame tinkle ir galimais darbo režimais. Ištyrėme trifazę žvaigžde sujungtą grandinę. Jeigu grandinėje yra trumpas jungimas, ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 04 25
Teorinė elektrotechnika 2 dalis konspektas
Elektros inžinerija /. Teorinė elektrotechnika. Trifazės grandinės. Trifazio generatoriaus principas. Trifazių grandinių jungimo būdai. Nesurištoji trifazė grandinė. Trifazės grandinės jungimas žvaigžde. Jungimas trikampiu. Simetrinių ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2014 03 20
Trifazės, žvaigžde sujungtos grandinės nustatymas
Laboratorinis darbas trifazės , žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Trifazės, žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Darbo tikslas. Užduotis. Įrenginiai. Darbo eiga. Vektorių diagramos. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2020 06 01
Trifazės srovės grandinės
Trifazės srovės grandinės. Trifazių EVJ gavimas. Vaizdavimas sinusinėmis laiko funkcijomis, vektoriais. Visų akimirkinių elektrovarų suma lygi nuliui. Trifazės srovės grandinės. Fazinės ir linijinės įtampos ir srovės. Žvaigžde ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 01 19
Trifazės grandinės, sujungtos žvaigžde, tyrimas
Trifazės grandinės , sujungtos žvaigžde , tyrimas. Pukys ,. Stonys. Rinkevičius ,. Stonys.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 10 05
Trifazės trikampiu sujungtos grandinės tyrimas
Trifazės trikampiu sujungtos grandinės tyrimas. Eksperimentiškai išbandyti trikamoiu sujungtą trifazę grandinę. Visiems bandymams nubraižyti srovių ir įtampų vektorines diagramas. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 01 17
Žvaigžde sujungta trifazė grandinė
2 laboratorinis darbas. Žvaigžde sujungta trifazė grandinė. Darbo turinys. Žvaigžde sujungtos trifazės grandinės simetrinio ir nesimetrinio režimo tyrimas, nulinio laido paskirtis ir jo įtaka imtuvo įtampoms. Naudojama aparatūra. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2017 05 14
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (26 var.)
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Darbo užduotis. Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas , ,. Nubraižyti srovių ir įtampų vektorių diagramą. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 09 27
Trifazės, žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. Trifazės , žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas darbo tikslas. Darbo eiga. Simetrinė apkrova su nuliniu laidu ZA = ZB = ZC. Simetrinė apkrova be nulinio laido ZA = ZB = ZC. Nesimetrinė apkrova su nuliniu laidu ZA ( ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 05 07
Kintamos srovės trifazės grandinės
Kint. Srovės trifazės grandinės. Kintamosios srovės trifazės grandinės. Trifazių grandinių savybės. Šaltiniai ir imtuvai. Trifazė sistema ir jos privalumai:. Generatoriaus apvijos ir imtuvų jungimo būdai. Simetrinis imtuvas. Žvaigžde ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2013 04 20
Elektrotechnikos pagridai egzamino klausimynas
Kas yra elektrotechnika ir pagrindiniai jos atradimai. Pagrindinės elektros grandinių sąvokos. Galių balanso lygtis. Elektros grandinės struktūros elementai. Elektros grandinės elementų jungimo būdai. Elektros grandinių darbo režimai. ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2018 12 11
Trikampiu sujungtų imtuvų ir energijos šaltinių grandinės
Trikampiu sujungtų imtuvų ir energijos šaltinių grandinės. Jungimas trikampiu, kai apkrova simetrinė. Trifazės grandinės simetrinės įtampų sistemos vektorinė diagrama, kai šaltinio apvijos sujungtos trikampiu. Trifazių grandinių ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 11 27
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Užduotis. Pagal duomenis nubraižyti patikslintą schemą. Randame grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas. Apskaičiuojame ekvivalentinės žvaigždės varžas. Skaičiuoju ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 12 21
Žvaigžde sujungtos nesimetrinės trifazės grandinės analizė
Žvaigžde sujungtos nesimetrinės trifazės grandinės analizė. Nulinis laidas įjungtas varža lygi 0 (ZN=0Ampermetrų rodmenys. Srovių ir įtampų vektorinė diagrama. Nulinis laidas išjungtas. Ampermetrų rodmenys. Srovių ir įtampų ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2014 09 26
Salomėja Nėris. Žvaigždė – jaunystė
Žvaigždė – jaunystė. S. Nėris – tai didelio talento lietuvių lyrikė. Kūrybinį kelią poetė pradėjo anksti, būdama dvidešimt trijų metų. Jau pirmasis jos rinkinys įsitvirtino geriausiųjų gretose.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Kas yra žvaigždė
Kas yra žvaigždė. Žvaigždžių vidaus sandara. Žvaigždžių spektrai. Žvaigždžių nuotoliai ir paralaksai. Ryškiai. Herčsprungo ir raselo diagrama. Fotometrija ir spalvos rodikliai. Dvinarės žvaigždės. Žvaigždžių masė. ...
Astronomijos rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 01 03
Trifazės, žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas (2)
Darbo tikslas. Užduotis. Įrenginiai. Darbo eiga. Vektorių diagramos. Atitinkamų bandymų vektorių diagramos. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2018 01 09
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (28 var.)
Teorinės elektrotechnikos namų darbas Nr. 3. Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas. Užduotis. Grandinės elementų parametrai. Darbo schema. Pagal lentelės duomenis patikslinta grandinės schema. Rasti grandinės linijines ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2020 09 29
Trifazių grandinių savybės Šaltiniai ir imtuvai
Trifazių grandinių savybės. Šaltiniai ir imtuvai. Trifazė sistema ir jos privalumai. Simetrinė trifazė EVJ sistema. Trifazių elektrinių grandinių privalumai. Trifazės EVJ sistemos gavimas. Imtuvų jungimo būdai. Fazinės bei ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 11 27
Elektrotechnika. Špera
Nuolatinės srovės grandinė: elementai, schemos, pagrindiniai dėsniai. Šaltinio darbo režimai. Energetiniai santykiai. Nuolatinės srovės grandinės skaičiavimo metodai. Kintamosios vienfazės srovės grandinės. Sisnusinių elektrinių ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 22
Elektrotechnika ir elektronika laboratoriniai darbai
Nuoseklusis ir lygiagretusis rezistorių jungimas. Elektros grandinių, kai kondensatoriai sujungti. Nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai tyrimas. Netiesinių elementų tyrimas. Trifazės grandinės imtuvų jungimas žvaigžde. Magnetinės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 02 11
Žvaigždės ir jų įvairovė
Kas yra žvaigždė? Žvaigždžių vidaus sandara. Žvaigždžių evoliucija. Šiaurinė žvaigždė. Astronomų aptikta žvaigždė-milžinė. Saulė. Informacijos šaltiniai.
Astronomijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 07 23
Žvaigždė lietuvių liaudies mene
Žvaigždė lietuvių liaudies mene. Žvaigždės simbolika. Saulės simbolis. Vienas seniausių šviesos simbolių. Žvaigždė nuo seno simbolizavo amžinybę. Dažniausi žvaigždės simboliai liaudies mene. Segmentinė žvaigždė. Dažniausiai ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 05 07
Segmentinė žvaigždė
Segmentinė žvaigždė. Šaltiniai. Segmentinė žvaigždė paplitusi ir kitose šalyse. Ant senųjų laikų apeiginio instrumento – kanklių Latvijoje,. Ant verpsčių ir prieverpsčių visoje šiaurės rytų Europoje,. Rusijoje segmentinė ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 03 26
Elektros egzamino medžiaga
Nuolatinės srovės grandinės. Pagrindinės sąvokos. Nuolatinės srovės grand skaič metodai. Kintamosios srovės grand. Aktyvioji,indukt ir talpinė apkrova kintam srovės grand. Nuoseklusis r l c jung kin srov grand. Įtampų rezonansas. ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 17
Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas (45var)
Asis namų darbas trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas variantas nr. 45 užduotis. Ieškome grandinės linijinių bei fazinių srovių ir įtampų. Abiejų vatmetrų parodymai ir šiluminiai galios nuostoliai.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2016 08 12
Žvaigždės ir žvaigždynai: susidarymas ir evoliucija
Žvaigždės. ir žvaigždynai. Sužinosime. Žvaigždžių susidarymas ir evoliucija. Šiaurinė žvaigždė. Karščiausia žvaigždė. Keisčiausia žvaigždė. Žvaigždžių spalva. Didžiausi žvaigždynai. Hidros žvaigždynas. Mažieji ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 06 07
Žvaigždės skaidrės
Žvaigždės. Milžiniškas liepsnojančio vandenilio kamuolys. Saulė nepaprasta tuo. Artimiausia mums žvaigždė. Nevienalytis dujų plazmos rutulys. Saulės atmosfera. Saulės sandara. Saulės sandaros modelis. Žvaigždė savo gyvenimą ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 02 21
Knyga skaidrės Jerry Spineili Žvaigždė
Jerry Spineili ,,Žvaigždė’’. Apie autorių. Jerry Spinneli –. Pagrindinė veikėja. Viena iš pagrindinių kūrinio veikėjų yra Žvaigždė. Antrasis pagrindinis veikėjas. Antrasis pagrindinis knygos veikėjas – Leo. Ši knyga apie ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 11 24
Elektrotechnikos konspektas (2)
Desniai. Omo desnis. Energetiniai grandiniu rodikliai. Rezimai. Tuscioji eiga. Trumpojo jungimo rezimas. Mišrus jungimo būdas. Nuolatines sroves grandiniu skaiciavimo metodai ekvivalentiniu pakeitimu , Kirchhofo desniu. Kintamosios srovės ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 11 19
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo