Trumpalaikio turto analize

300 dokumentų
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto sudėtis, struktūra ir dinamika. Ilgalaikio turto naudojimo ir techninės būklės vertinimas. Ilgalaikio turto efektyvumo rodiklių analizė. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 01 02
Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizė
Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizė finansinė analizė. Palyginti su. Palyginti su proc. Palyginti su. Palyginti su proc. Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys. Trumpalaikis turtas iš viso. Palyginti su. Palyginti su. Ilgalaikis ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 11 28
Trumpalaikio turto valdymas ir analizė
Įvadas. Įmonės istorija. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto įsigijimo savikaina. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Trumpalaikio turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 03 14
Trumapalaikio turto efektyvumo tyrimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Atsargų valdymas. Per vienerius metus gautinų sumų valdymas. Pinigų ir pinigų ekvivalentų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 puslapiai
2012 04 25
AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė ir valdymas
Įvadas. Trumpalaikio turto rūšių teorinė analizė. Trumpalaikio turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto valdymas. AB “Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė. AB ,,Rokiškio sūris’’ veiklos apibūdinimas. AB „Rokiškio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 06
Trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Trumpalaikio turto analizės metodai teoriniu požiūriu. Trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė. Trumpalaikio turto santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio turto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 11 28
Įmonės trumpalaikio turto analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonių trumpalaikis turtas ir jo finansavimas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto valdymo politikos rūšys. AB “ Rokiškio Sūris” veiklos apibūdinimas. AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto balanso ataskaitos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 12 09
Turto panaudojimo efektyvumas
Santrauka. Summary. Svarbių terminų žodynėlis. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Turto esmė apskaitoje. Turto ekonominė reikšmė. Turto klasifikavimas. Ilgalaikio turto analizė ir valdymas. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 57 puslapiai
2014 05 30
Įmonės trumpalaikio turto analizė
Paveikslų sąrašas paveikslo nr. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo metodai ir priemonės. Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Trumpalaikio turto apskaitos analizės teorinis aspektas. Trumpalaikio turto samprata ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 28
Trumpalaikio turto valdymas x įmonėje
Įvadas. Trumpalaikis turtas. Turtas apskaitoje. Turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargos. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinos skolos ir trumpalaikis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 11 27
Trumpalaikio turto samprata, sudėtis, kvalifikacinės grupės ir su jomis susijusios teorinės sąvokos. Trumpalaikio turto valdymo sąvoka, politikos rūšys
Trumpalaikio turto samprata. Temos aktualumas. Pasaulyje yra daug įmonių, užsiimančių skirtingomis veiklomis. Darbo objektas – įmonės trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas tai. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto valdymo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 20
Finansų analizė "Linas AGRO"
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto analizė. Įmonės turto dinaminė ir struktūrinė analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Įmonės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 27
AB Lietuvos dujos turto analizė
Santrauka. Įvadas. Ab ,,Lietuvos dujos‘‘ veikla. Turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto analizė teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Finansiniai ilgalaikio turto turto santykiniai rodikliai ir ...
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 11 18
AB „Linas Agro Gruop“ finansinė analizė bei finansinės būklės įvertinimas
Ilgalaikio turto naudojimo analizė. Ilgalaikio materialiojo turto techninę būklę apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimą apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 56 puslapiai
2016 04 01
UAB „Garant Safety“ trumpalaikio turto efektyvumo didinimo galimybių vertinimas
Įvadas. Trumpalaikio turto efektyvumo didinimo galimybių teorinis vertinimas. Laivų techninio aprūpinimo įmonės trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Laivų techninio aprūpinimo įmonės trumpalaikio turto efektyvumo analizės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 28 puslapiai
2017 10 17
Trumpalaikio turto panaudojimas
Trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumas Lietuvos įmonėse. Darbo tyrimo metodai. Trumpalaikio turto svarba. Trumpalaikio turto klasifikavimas. Įmonės veiklos efektyvumo samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto apyvartumas. Apyvatinio ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 8 puslapiai
2016 11 26
Trumpalaikio turto valdymas skaidrės
Trumpalaikio turto samprata. Trumpalaikio turto klasifikacija. Trumpalaikio turto finansavimo politika. AB „Rokiškio sūris“ veikla. AB „Rokiškio sūris" trumpalaikio turto apyvartumas. AB „Rokiškio sūris" atsargų apyvartumas. AB ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 02 19
Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti UAB „Baltic Logistic Solutions“ įmonėje
Įvadas. Sąvokos. Trumpalaikio turto apskaita. Teorinė dalis. Atsargų apskaita. Atsargų apskaitos būdai. Kitas trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto valdymas. Atsargų apskaita prekybos įmonėje. UAB “Baltic Logistic Solutions“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 04 17
Finansinės veiklos analizė
Įvadas. Pardavimų pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Trumpalaikio turto struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Įsipareigojimų analizė. Turto apyvartumo rodikliai. Bankroto tikimybė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2012 02 13
Finansinė analizė (2)
Įvadas. Finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2016 11 13
Įmonės veiklos analizės konspektas
Imones veiklos analizes egzamino konspektas Rizikos analize Neapibrėžtumas. Rizikos lygio vertinimas. Rizikos vertinimo teorijos. Finansinėje analizėje rizikos vertinimui naudojami. Bankroto tikimybės analizė bankrotas. Teigiami ir neigiami ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2018 02 13
Uab „Širvintų šiluma“ veiklos analizės profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos grynajam pardavimų bei turto pelningumams analizė. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 06
Finansų analizė (2)
Įvadas. Finansų analizės vieta ekonominėje analizėje. Finansų analizės reikšmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. Trumpalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2013 05 10
Auto įmonės veiklos analizė
Uab „autorida“ veiklos analizė. Įvadas. Uab „autorida“ charakteristika. Vertikali ir horizontali balanso anlalizė. Horizontalioji finansų analizė. Vertikalioji finansų analizė. Uab „autorida“ finansinių rodiklių skaičiavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 04 07
Įmonių analizė
Analizės organizavimas ir rūšys. Ilgalaikio turto analizė. Analizės uždaviniai, ilgalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Trumpalaikio turto analizė. Darbo rodiklių analizė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2015 12 01
Trumpalaikio turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Plungės rajono savivaldybės veiklos apžvalga. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto rūšys. Atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Kitas trumpalaikis turtas. Pinigai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 12 02
Trumpalaikio turto apskaita įmonėje UAB „Aukštaitijos vandenys“
Įvadas. Turto samprata ir jo esmė apskaitoje. Trumpalaikis turtas. Atsargos, jų ir savikainos formavimo būdai. Trumpalaikio turto registravimas sąskaitose. UAB „Aukštaitijos vandenys“ įmonės apžvalga. UAB „Aukštaitijos vandenys“ ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 12 18
Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizės pristatymas
Finansai ir apskaita. Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizė. Apie įmonę. AB „X“ įmonė. AB „X“ trumpalaikiai įsipareigojimai vis dar didesni už trumpalaikį turtą daugiau nei milijonu eurų. Analizuojant „X“ gamybos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 25
Ab “Gubernija” turto analizė
Ab “Gubernija” turto analizė. Darbo tikslas –. Įmonės turto klasifikacija. Įmonės turtas skirstomas į Ilgalaikį (materialus ir nematerialus. Įmonės turto analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Sudėties ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 29
Ab Linas finansinė būklė horizontalioji ir vertikalioji analizė
Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 11 20
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2016 11 13
Imonės finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Įmonės finansinės analizės esmė. Horizontalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Vertikalioji UAB „Kuehne+Nagel“ analizė. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2017 01 02
Trumpalaikio turto apskaitos metodų lyginamoji analizė
Trumpalaikio turto apskaitos metodų teoriniai aspektai. Trumpalaikio turto apskaitos metodų lyginamoji analizė 18 išvados 27 informacijos šaltinių sąrašas 28 įvadas. Darbo metodai. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto grupės. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 03 30
AB „Litgrid“ finansinių ataskaitų duomenų analizė
Veilos efektyvumo rodikliai. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Pelno horizontalioji analizė.
Apskaitos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2018 02 05
Turto Nuosavybės straipsnio horizontalioji ir vertikalioji analizė
Įmonių veiklos analizės dalyko. Verslo vadybos studijų programos Įmonių veiklos analizės dalyko Kontrolinio darbo užduotis. Balanso straipsniai Finansiniai metai Baziniai metai +/- Lt ILGALAIKIS TURTAS 1410293 1196061. Trumpalaikis turtas ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 10 02
Maisto produktų gamybos įmonių ekonominės veiklos analizė
Įvadas. Turto struktūra ir jos pasikeitimas. Ilgalaikio turto struktūra ir jos pasikeitimas. Ilgalaikio materialiojo turto struktūra pagal turto rūšis. Ilgalaikio materialiojo turto kaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2010 12 19
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo