Trumpalaikio turto apskaita

300 dokumentų
Trumpalaikio turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Plungės rajono savivaldybės veiklos apžvalga. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto rūšys. Atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Per vienerius metus gautinos sumos. Kitas trumpalaikis turtas. Pinigai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 12 02
Trumpalaikio turto apskaita (2)
Trumpalaikio turto apskaita. Baigiamojo darbo sąžiningumo deklaracijos forma. Baigiamojo darbo projekto sąžiningumo deklaracija. Apskaitos kursinio darbo užduotis. Pagaminto produkto sudėtį. Gamybos aptarnavimo atsargos . Balansinė ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 09 24
Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti UAB „Baltic Logistic Solutions“ įmonėje
Įvadas. Sąvokos. Trumpalaikio turto apskaita. Teorinė dalis. Atsargų apskaita. Atsargų apskaitos būdai. Kitas trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto valdymas. Atsargų apskaita prekybos įmonėje. UAB “Baltic Logistic Solutions“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2018 04 17
Trumpalaikio turto apskaita skaidrės
Trumpalaikio turto apskaita. Trumpalaikis turtas. Atsargų sudėtis. Pagrindinės sąvokos. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas, įmonei įsigijus atsargas. Atsargų įkainojimas. Vidutinės kainos (svertinio vidurkio) metodo pavyzdys. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 02 20
Trumpalaikio turto apskaita ir analizė „x įmonės“ atžvilgiu
Trumpalaikio turto apskaita ir analizė „x įmonės“ atžvilgiu.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 02 03
Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti UAB „Logistikos pasaulis“ įmonėje
Trumpalaikio turto apskaita. Uab „Logistikos Pasaulis“. Įmonės atsargos (I). Įmonės atsargos (II). Per vienerius metus įmonės gautos skolos. Pirkėjų įsiskolinimas. Gautinas pvm (i). Gautinas pvm (ii). Avansai atskaitingiems asmenims ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 03 30
Trumpalaikio turto apskaita įmonėje UAB „Aukštaitijos vandenys“
Įvadas. Turto samprata ir jo esmė apskaitoje. Trumpalaikis turtas. Atsargos, jų ir savikainos formavimo būdai. Trumpalaikio turto registravimas sąskaitose. UAB „Aukštaitijos vandenys“ įmonės apžvalga. UAB „Aukštaitijos vandenys“ ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 12 18
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas. Nematerialusis turtas – neturintis materialios formos nepiniginis turtas – kuriuo ūkio subjektas disponuoja. Ilgalaikis materialusis turtas – tai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2020 01 04
Trumpalaikio turto valdymas x įmonėje
Įvadas. Trumpalaikis turtas. Turtas apskaitoje. Turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargos. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinos skolos ir trumpalaikis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 11 27
Turto apskaita
9,4( 5 atsiliepimai )
Įvadas. Turto esmė apskaitoje. Ilgalaikis turtas ir jo klasifikacija. Ilgalaikis materialus turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Ilgalaikio finansinio turto apskaita. Trumpalaikio turto esmė ir rūšys. Atsargų apskaitos ypatumai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 10 08
Įmonės trumpalaikio turto analizė
Paveikslų sąrašas paveikslo nr. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo metodai ir priemonės. Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Trumpalaikio turto apskaitos analizės teorinis aspektas. Trumpalaikio turto samprata ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 28
Trumpalaikio turto valdymas ir analizė
Įvadas. Įmonės istorija. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto įsigijimo savikaina. Trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto valdymas. Trumpalaikio turto finansavimas. Trumpalaikio turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 03 14
Ekonomikos praktika
Įvadas. Įmonės apskaitos nuoseklumas. Trumpalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavybės apskaita. Makroekonominės aplinkos veiksniai. Išvados.
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2014 05 23
Trumapalaikio turto efektyvumo tyrimas
Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Trumpalaikio turto valdymas teoriniu aspektu. Trumpalaikio turto struktūros analizė ir būtinumas. Atsargų valdymas. Per vienerius metus gautinų sumų valdymas. Pinigų ir pinigų ekvivalentų ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 48 puslapiai
2012 04 25
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita
Trumpalaikių skolų prekybos įmonėse apskaita. Įvadas. Buhalterinės apskaitos samprata. Trumpalaikio turto vieta buhalterinėje apskaitoje. Trumpalaikio turto samprata ir reikšmė. Trumpalaikio turto sudedamosios dalys. Trumpalaikės skolos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita: prekyba santechnika, keraminėmis ir akmens masės plytelėmis UAB
Įmonės charakteristika. Finansinės atskaitomybės sudarymo tvarka. Ilgalaikio nematerialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Pirkimų pardavimų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 12 10
Turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Turto apskaita teorinė apžvalga. Turto esmė ir klasifikacija. Nematerialus ilgalaikis turtas ir jo apskaita. Nematerialaus turto amortizacija. Ilgalaikio materialaus turto samprata ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialaus turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 02 19
Fondų apskaita
Įvadas. Biudžetinės įstaigos. Biudžetinių įstaigų balansas. Fondų apibrėžimas, tikslai ir bruožai. Ilgalaikio turto fondas. Trumpalaikio materialiojo turto fondas. Finansinio turto fondas. Kiti fondai. Fondų apskaita ir korespondencijų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 04 09
Prekių ir įsiskolinimų apskaita
Įvadas. Trumpalaikio turto samprata. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto įvertinimas. Atsargų apskaita. Atsargų įkainojimas. Konkrečių kainų metodas. FIFO metodas (pirmas į, pirmas iš). LIFO metodas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 09 30
AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė ir valdymas
Įvadas. Trumpalaikio turto rūšių teorinė analizė. Trumpalaikio turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto valdymas. AB “Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto analizė. AB ,,Rokiškio sūris’’ veiklos apibūdinimas. AB „Rokiškio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 06
Trumpalaikis finansinis turtas
Trumpalaikio turto sąmpra, sudėtis. Trumpalaikis finansinis turtas. Vekselis. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita eka. Pinigų apskaita bankuose. Atskaitomybės sąmprata. Bendrieji apskaitos principai. Tarpinė finansinė atskaitomybė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 08 17
Gautinų sumų ir trumpalaikio finansinio turto apskaita: žinių patikrinimo klausimai
Modulio dalyko programa FINANSINĖ APSKAITA Žinių patikrinimo klausimai. Tema. Gautinų sumų ir trumpalaikio finansinio turto apskaita. Tema. Atsargų apskaita.
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2019 03 02
Trumpalaikio turto samprata, sudėtis, kvalifikacinės grupės ir su jomis susijusios teorinės sąvokos. Trumpalaikio turto valdymo sąvoka, politikos rūšys
Trumpalaikio turto samprata. Temos aktualumas. Pasaulyje yra daug įmonių, užsiimančių skirtingomis veiklomis. Darbo objektas – įmonės trumpalaikis turtas. Trumpalaikis turtas tai. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto valdymo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 05 20
Trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Trumpalaikio turto analizės metodai teoriniu požiūriu. Trumpalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė. Trumpalaikio turto santykinių rodiklių analizė. Trumpalaikio turto ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 11 28
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės apskaitos politika. Apskaitą ir įmonės veiką reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės sąskaitų planas. UAB „Denas“ ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 48 puslapiai
2017 05 25
Įmonės trumpalaikio turto analizė ir valdymas
Įvadas. Įmonių trumpalaikis turtas ir jo finansavimas. Trumpalaikio turto sudėtis. Trumpalaikio turto valdymo politikos rūšys. AB “ Rokiškio Sūris” veiklos apibūdinimas. AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto balanso ataskaitos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 12 09
Ilgalaikio turto apskaita (2)
Įvadas. Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojo turto apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir nusidėvėjimo sąnaudų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 07 31
Apskaita viešajame sektoriuje
Įvadas. Apskaitos formavimo viešajame sektoriuje principai, reikalavimai ir ypatumai. Apskaitos principai viešajame sektoriuje. Apskaitos reikalavimai viešajame sektoriuje. Turto apskaita kauno prano daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 01 21
Buhalterinės apskaitos praktikos ataskaita
9,3( 26 atsiliepimai )
Įvadas. Apie įmonę. Pirkimų pardavimų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Darbo ir darbo išteklių apskaita. Nuosavo kapitalo apskaita. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Įsipareigojimų apskaita. Pajamų ir ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 111 puslapių
2014 05 07
Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse ir jos taikymas „Automas“ įmonėje
Užduotis. Įvadas. Darbo tikslas. Užduotys. Metodai. Sąvokos. Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse. Apskaitos procesas iį įmonėje ir jo organizavimas. Individualios įmonės mokestinė atskaitomybė, apskaitos politika. IĮ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 23
Trumpalaikio turto valdymas skaidrės
Trumpalaikio turto samprata. Trumpalaikio turto klasifikacija. Trumpalaikio turto finansavimo politika. AB „Rokiškio sūris“ veikla. AB „Rokiškio sūris" trumpalaikio turto apyvartumas. AB „Rokiškio sūris" atsargų apyvartumas. AB ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2020 02 19
Transporto įmonės finansinė apskaita
Įvadas. Apskaitos politika. Įmonės „Autokaravanas“ charakteristika. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis rengiamas UAB „Autokaravanas“ finansinių ataskaitų rinkinys. Ilgalaikio turto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 11 27
Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Įvadas. Ilgalaikio materialaus turto esmė ir klasifikavimas. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2016 07 21
Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizės pristatymas
Finansai ir apskaita. Gamybos įmonės trumpalaikio turto analizė. Apie įmonę. AB „X“ įmonė. AB „X“ trumpalaikiai įsipareigojimai vis dar didesni už trumpalaikį turtą daugiau nei milijonu eurų. Analizuojant „X“ gamybos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 04 25
Ilgalaikis turtas finansinė apskaita
Ilgalaikio turto esmė ir rūšys. Ilgalaikio materialiojom turto apsakita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo apskaita. Įsigyjamo ir turimo ilgalaikio materialaus turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto netekimo apsakita. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 06 29
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo