Trumpalaikio turto apskaita (5)

300 dokumentų
Finansinė analizė (2)
Įvadas. Finansinės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai, ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2016 11 13
Pirkėjų įsiskolinimų apskaita
Įžanga. Apskaita. Apskaitos reikšmė ir paskirtis. Apskaitos rūšys. Turtas. Trumpalaikis turtas. Trumpalaikio turto apyvartumas. Pirkėjų įsiskolinimas. Pirkėjų įsiskolinimo reikšmė įmonės veiklai. Pirkėjų įsiskolinimo įrašai ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 04 04
Ilgalaikio finansinio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti AB „Lietuvos paštas“
Įvadas. Teorinė dalis. Apskaitos esmė ir sąvokos. Apskaitos sąvokos. Bendrieji apskaitos principai finansinėje apskaitoje. Ilgalaikio finansinio turto apibūdinimas. Ilgalaikio finansinio turto atitiktis rinkos vertei. Bendrasis žurnalas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 11 27
Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje
10( 3 atsiliepimai )
Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 05 08
Automobilių konstrukcija: Vtec ir Vana
Automobilių konstrukcija Vtec ir Vana. Turinys. Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Apskaitos samprata. Ilgalaikio materialaus turto apskaita. Turto priskyrimas ilgalaikiam materialiajam turtui. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikis ...
Transporto referatai, Referatas, 4 puslapiai
2018 05 02
Ab “Gubernija” turto analizė
Ab “Gubernija” turto analizė. Darbo tikslas –. Įmonės turto klasifikacija. Įmonės turtas skirstomas į Ilgalaikį (materialus ir nematerialus. Įmonės turto analizė. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Sudėties ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 29
Trumpalaikio turto finansinis valdymas
Trumpalaikio turto finansinis valdymas. Trumpalaikio turto valdymo tikslai. Trumpalaikio turto valdymas. Įmonės einamosios veiklos finansavimas. Apyvartinio kapitalo valdymo esmė. Iš kur atsiranda efektyvaus lėšų valdymo poreikis? Pinigų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2018 05 15
Ab Linas finansinė būklė horizontalioji ir vertikalioji analizė
Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 11 20
Uab „Širvintų šiluma“ veiklos analizės profesinės veiklos praktikos ataskaita
Įvadas. Pelningumo analizė. Investicijų pelningumo analizė. Veiksnių įtakos grynajam pardavimų bei turto pelningumams analizė. Mokumo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Turto struktūros analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 06
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas
Ilgalaikio turto panaudojimo efektyvumas. Įvadas. Ilgalaikio turto efektyvus panaudojimas teoriniu aspektu. Ilgalaikio turto ekonominė reikšmė. Ilgalaikio turto sudėtis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Efektyvumo rodiklių analizė. Uab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
AB „Kauno energija“ įmonės veiklos rodikliai
AB „Kauno energijos“ įmonės veiklos rodikliai. Įmonės viso ir ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Atsargų apvyvartumas(metais). Įmonės išlaidų lygio rodikliai. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 12 08
Maisto produktų gamybos įmonių ekonominės veiklos analizė
Įvadas. Turto struktūra ir jos pasikeitimas. Ilgalaikio turto struktūra ir jos pasikeitimas. Ilgalaikio materialiojo turto struktūra pagal turto rūšis. Ilgalaikio materialiojo turto kaita. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2010 12 19
Ilgalaikio turto remonto, rekonstravimo apskaita organizavimas dokumentavimas ir mokestiniai aspektai
Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, rekonstravimo ir remonto išlaidų apskaita. Išnuomoto ir išsinuomoto ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimas, rekonstravimas ir remontas. Ilgalaikio materialiojo turto remonto, eksploatavimo ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 10 22
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaičiavimo metodai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo esmė apskaitoje. Įkainojimas. Ilgalaikis materialus turtas / ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas. Ilgalaikis ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2013 01 12
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita: turto reikšmė įmonėje, jo klasifikavimas, ilgalaikio turto grupavimas
Įvadas. Turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir pateikimas balanse. Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas. Turto įsigyjimas perkant. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2020 06 15
Nematerialus turtas
Ilgalaikio nematerialaus turto rūšys, apskaitos ypatumai, įdentifikavimo kriterijai ir vertinimai. Įvadas. Ilgalaikio nematerialaus turto sąvoka. Ilgalaikio nematerialiojo turto pripažinimas. Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 13
Įmonių analizė
Analizės organizavimas ir rūšys. Ilgalaikio turto analizė. Analizės uždaviniai, ilgalaikio turto struktūros ir dinamikos analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo analizė. Trumpalaikio turto analizė. Darbo rodiklių analizė. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 41 puslapis
2015 12 01
Ilgalaikio materialaus turto auditas
Įvadas. Ilgalaikio materialus turto sąvoka. Audito sąvoka. Ilgalaikio materialaus turto reglamentavimas ir tikslai. Ilgalaikio materialaus turto audito ir trumpalaikio materialaus turto audito skirtumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 06 08
Atsargų apskaita kursinis darbas (2)
Įvadas. Trumpalaikio turto ir atsargų apibūdinimas. Atsargų užpajamavimas ir dokumentavimas. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų įsigijimas ir jo savikaina. Pagaminimo savikaina. Atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdai. Atsargų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 10 22
Ilgalaikio materialiojo turto apskaita kursinis darbas
Įvadas. Turtas. Turto rūšiavimas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Turto priskyrimas ilgalaikiam materialiajam turtui. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio materialiojo turto įkainojimas ir pateikimas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 01 12
Transporto įmonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab ,, saitema‘‘ apskaitos tvarkymo analizė. Uab,, Saitema‘‘ apskaitinio darbo sritys. Uab,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ ilgalaikio turto apskaita. Uab,, Saitema‘‘ atsargų apskaita. Uab,, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2015 04 28
Finansų konspektas egzaminui
Tta parodo. Trumpalaikio turto valdymo strategijos ( nuosaikioji , agresyvioji , konservatyvioji ). Mokėti jas apibūdinti. Ši tema yra prie trumpalaikio turto temos ). Pagrindiniai trumpalaikiai finansavimo šaltiniai. Ši tema yra prie ...
Finansų konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 18
Finansinio turto apskaita
Finansinio turto apskaita. Finansinio turto apskaitos registrai.
Apskaitos uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2014 10 30
Gyventojų turto mokesčių apskaita
Turinys. Įvadas. Gyventojų turto mokestis. Žemės mokestis. Paveldimo turto mokestis. Nekilnojamojo turto mokestis. Išvados. Literatūra.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 11 02
Ilgalaikis turtas referatas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė. Ilgalaikio materialiojo turto grupavimas. Ilgalaikio turto įvertinimas ir įsigijimo apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto vertinimo ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 05 14
Ab „Linas“ finansinių ataskaitų analizė
Įvadas. AB „Linas“ Charakteristika.Likvidumo (trumpalaikio mokumo) rodikliai. Bendrasis likvidumo (bendrojo trumpalaikio mokumo) koeficientas. Skubaus likvidumo.Veiklos efektyvumo (turto panaudojimo) rodikliai. Atsargų apyvartumo koeficientas. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2013 12 17
Įmonės finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Įmonės analizės esmė. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Trumpalaikio mokumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2016 11 13
Nekilnojamojo turto apmokestinimas, mokesčio apskaita ir fiskalinė reikšmė
Įvadas. Nekilnojamojo turto apmokestinimo teoriniai aspektai. Nekilnojamojo turto mokestis. M. Nekilnojamojo turto mokesčio pokyčiai. Nekilnojamojo turto mokesčio analizė 2015-2017 metais. Nekilnojamojo turto mokestis surinktas ir sumokėtas ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 10 21
Ilgalaikis turtas esmė ir klasifikavimas
Įvadas. Ilgalaikio materialiojo turto reikšmė ir klasifikavimas apskaitoje. Turto esmė ir klasifikavimas. Ilgalaikio materialiojo turto klasifikavimas. Uab „x“ ilgalaikio turto analize ir valdymas. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 04 01
UAB „Šilas“ mokamų mokesčių ir įmokų apskaita
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Mokesčių ir įmokų esmė ir pripažinimas apskaitoje. Mokesčių ir įmokų esmė. Mokesčių ir įmokų pripažinimas apskaitoje. Uab „šilas“ mokamų mokesčių ir įmokų pirminė apskaita. Uab „šilas“ mokamų mokesčių ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 03 27
Įmonės finansinių ataiskaitų analizė
Įvadas. AB ,,Požeminiai “ įmonės charakteristika. Paslaugos. Vykdomi projektai. Įgyvendinti projektai. Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Likvidumo (trumpalaikio mokumo) rodikliai. Bendrasis likvidumas (bendrojo trumpalaikio mokumo) ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 04 09
Ilgalaikio turto apskaita skaidrės
Tema. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) apskaita. IMT įsigijimo būdai. IMT Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina. Išlaidų susijusių su ilgalaikio turto paruošimu naudoti, pavyzdžiai. PVM ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2016 10 24
Plungės rajono Stalgėnų pagrindinės mokyklos buhalterinės apskaitos tvarkymas
Įstaigos veikla. Įstaigos valdymas. Įstaigos apskaitos nuoseklumas. Apskaitinio darbo sritys. Bankinių operacijų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo ir darbo ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2018 04 17
UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas
Įvadas. UAB „Tauragės agrotechnika“ charakteristika ir buhalterinės apskaitos organizavimas. UAB „Tauragės agrotechnika“ buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. UAB „Tauragės agrotechnika“ mokesčiai. UAB „Tauragės ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 52 puslapiai
2018 04 12
Baigiamosios praktikos ataskaita: UAB „Medis“
UAB „ medis “. Įmonės pagrindiniai duomenys. Įmonės apskaitos politika. Įmonės turto , nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaita. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika. Ilgalaikis finansinis turtas. UAB „ Medis “ ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 07
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos apskaitos tvarkymo analizė
Šilalės rajono savivaldybės administracijos laukuvos seniūnijos apskaitos tvarkymo analizė. Turinys. Įvadas. Šilalės rajono savivaldybės administracijos laukuvos seniūnijos apskaitos tvarkymo analizė. Laukuvos seniūnijos ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 puslapiai
2017 12 18
×
124 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo