Trumpojo jungimo srovių

300 dokumentų
Trifazio trumpojo jungimo režimo modeliavimas pradiniu avarijos momentu
Darbo tikslas – susipažinti su simetrinių trumpūjų jungimų modeliavimo metodika ir skaičiuojamųjų chemų sudarymu vardiniais vienetais. Darbo apimtis. Sistemos skaičiuojamosios chemos sudarymas vardiniais vienetais užduotai ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 03 09
Trifazio trumpojo jungimo režimo modeliavimas
Trifazio trumpojo jungimo režimo modeliavimas pradiniu avarijos momentu. Susipažinau su trumpųjų jungimų srovių parametrų skaičiavimu. Išmokau naudotis programa Electronics workbench, su šia programa sudariau ekvivalentine schemą, gavau ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 04 14
Vienfazio transformatoriaus bandymas (2)
Vienfazio transformatoriaus bandymas. Bandymų schemos. Tuščiosios veikos bandymo schema. Trumpojo jungimo bandymo schema. Transformatoriaus bandymų bendroji schema. Tuščiosios veikos, trumpojo jungimo ir darbinių charakteristikų bandymų ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 12 21
10/0,4kV transformatorinės 0,4kV kabelinės linijos skaičiavimai
10/0,4 kv transformatorinė ir 0,4 kv kabelinė linija. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Smūgio srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas.
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2015 05 12
Trumpojo jungimo skaičiuotės schemos paruošimas
Trumpojo jungimo skaičiuotės schemos paruošimas. Darbo tikslas. Išmokti sudaryti skaičiuojamąją trumpųjų jungimų srovių skaičiuotės schemą. Išmokti pakeisti skaičiuojamąją trumpųjų jungimų srovių skaičiuotės schemą ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2015 03 10
Transformatorinė pastotė analizė
Vandžiogalos transformatorinės pastotės 110/10 kv analizė. Anotacija. Zusammenfassun. Baigiamojo projekto užduotis. Baigiamajame projekte atsakytų kompetencijų sąrasas. Įvadas. Analitinė dalis. Elektros tinklų pertvarka, įvertinant ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 70 puslapių
2012 06 08
Jėgainės projektavimas
Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Elektrinės struktūrinės schemos. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Elektrinės paros apkrovos skaičiavimas ir ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2013 06 08
Kauno HE hidroelektrinės skirstyklos rekonstrukcija
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Kauno he elektrinės dalies charakteristika. Kv įtampos esamos skirstyklos darbo analizė. Kv įtampos šiuolaikinių jungtuvų apžvalga. Kv įtampos jungtuvų keitimo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2013 05 15
Vienfazio transformatoriaus veikimas ir savybės
Vienfazio transformatoriaus bandymas. Tuščiosios veikos bandymas. U1v , I10 , P10 , U20 , I. Magnetiniai plieno nuostoliai. Trumpojo jungimo bandymas. U1k , I1v , P1k , I2k , V (~ 5 uk. Skaičiavimai Santykinė trumpojo jungimo įtampa. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 04 08
Transformatoriai Nuolatinės srovės mašinos
Nuolatinės srovės mašinos. Duomenų lentelė. Darbo eiga. Pirmiausia surašome savo variant pradinius duomenis iš lentelės. Nustatyti transformatoriaus nominaliojo režimo įtampų ir srovių linijines. Ir fazines vertes bei transformacijos ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2014 11 07
Saugikliai fizikos skaidrės
Saugikliai. Saugiklis – prietaisas, apsaugantis elektros grandinę nuo pernelyg didelio srovės padidėjimo ar trumpojo jungimo. Saugiklio žymėjimas. Trumpasis jungimas. Elektrinė grandinė apskaičiuota tam tikram didžiausiam srovės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 24
Trumpojo jungimo skaičiuotės schemos paruošimas namų darbas
Trumpojo jungimo skaičiuotės schemos paruošimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2015 03 10
Trumpojo jungimo skaičiuotės schemos paruošimas (2)
Trumpojo jungimo skaičiuotės schemos paruošimas namų darbas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 04 11
Trumpojo jungimo srovės ribojimo reaktoriai ir varžos
Įvadas. Trumpojo jungimo srovės ribojimo reaktoriai. Reaktorių veikimo principas. Reaktorių tipai. Vidaus montažo reaktoriai. Sauso betoninio reaktoriaus konstrukcija. Lauko montažo reaktoriai. Reaktorių techniniai parametrai. Reaktoriaus ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 01 21
Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas (2)
Nepriklausomojo žadinimo generatoriaus bandymas. Darbo tikslas. Užduotis. Darbo rezultatai. Tuščiosios veikos charakteristika. Tuščiosios veikos bandymo duomenys. Tuščiosios veikos bandymo duomenys. Trumpojo jungimo charakteristika. Trumpojo ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 10 04
Elektros energetikos namų darbas - elektros galia
Elektros energetikos namų darbas. Apkrovų galių ir linijų srovių apskaičiavimas. Linijų ar kabelių parinkimas jei L1
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2017 05 30
8( 2 atsiliepimai )
Transformatorinės pastotės projektavimas. Kursinis darbas su daug brėžinių. Transformatorių pastotės (TP) pradiniai duomenys. Trumpojo jungimo ir darbo srovių skaičiavimas. TP įrenginių parinkimas. Įžeminimo kontūro skaičiavimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 03 27
Elektros tiekimas Virbališkių gyvenvietei
Įvadas. Apžvalga. Kombinuoto ciklo elektrinės Lietuvoje ir pasaulyje. Kombinuoto ciklo elektrinės technologinis gamybos procesas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Panevėžio elektrinės techniniai parametrai ir ekonominiairodikliai. ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2016 04 08
Nesimetriniai pereinamieji procesai
Nesimetriniai pereinamieji procesai. Aukštesnių harmonikų atsiradimas. Simetrinių dedamųjų metodo panaudojimas nesimetrinių perein procesų tyrimui. Elektros sistemos elementų parametrai simetrinių dedamųjų schemose. Sinchroninių ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 03 11
Vėjo elektrinių parko projektas
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Lietuvos vėjų žemėlapis. Vėjo elektrinių parko prijungimas prie sistemos. Vėjo elektrinės parinkimas. Aktyviosios ir reaktyviosios galių balansų skaičiavimas. Galios srautai elektros ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 10 13
AB „Achema“ gamyklos 6 kV skirstomojo punkto projektas
Įvadas. Objekto charakteristika. Perspektyvinės vartotojų apkrovos. Elektros tinklo schema ir skirstyklos schemos parinkimas. Kabelinių linijų parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Bendros žinios apie trumpuosius jungimus. ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 38 puslapiai
2015 05 06
Obelių pastotės 10 kV įtampos skirstomojo tinklo linijos L - 500 darbo efektyvumo užtikrinimas
Įvadas. Darbo anotacija. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Tyrimo problemos analizė, galimi sprendimai. Nagrinėjamos linijos apibūdinimas. Tyrimo metodų, priemonių ir procesų aptarimas. Projektinė dalis. ...
Elektronikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 88 puslapiai
2017 03 22
Pastotės
Įvadas. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Transformatorių pastotės prijungimo prie elektros tinklo schema. Bendra transformatorių pastotės charakteristika. Projektinė dalis. Vartotojų paros apkrovų ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2016 08 02
Nesimetrinio trumpojo jungimo modeliavimas avarijos momentu
8( 2 atsiliepimai )
Darbo tikslas - susipažinti su nesimetrinių trumpų jungimų (tj) modeliavimo metodika ir skaičiuojamųjų schemų sudarymu santykiniais vienetais. Sudaryti sistemos tiesioginės, atvirkštinės ir nulinės sekų skaičiuojamąsias schemas ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2012 03 09
Imtuvų jungimas žvaigžde
Imtuvų jungimas žvaigžde. Darbo tikslas. Susipažinti su trifazių grandinių darbo rėžimais, kai imtuvai sujungti į žvaigždę su nuliniu ir be nulinio laido, esant vienarūšei simetrinei, ir nesimetrinei, o taip pat ir nevienarūšei ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 08 06
Elektrotechnikos egzamino klausimų atsakymai
Omo dėsnis. Kirchhofo dėsnis. Energijos balanso lygtis. Energijos nuostoliai. Galios balanso lygtis. Tuščioji eiga. Vardinis normalusis režimas. Trumpojo jungimo režimas. Suderintas režimas. Idealusis EVJ šaltinis. Realusis EVJ šaltinis. ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 9 puslapiai
2016 04 18
Elektros energijos tiekimo projektas
Įvadas. Įrenginių vardinės galios. Elektros tinklo princinpinės schemos sudarymas. Elektros apkrovų skaičiavimas. Galios transformatorių parinkimas ir įtampos bei galios nuostolių skaičiavimas. Elektros tinklo laidininkų parinkimas ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2020 04 13
Elektros grandinės darbo režimų analizė kompiuterine programa Electronics Workbench
Tuščios eigos rėžimas. Trumpojo jungimo rėžimas. Elektros grandinės darbo režimų analizė kompiuterine programa Electronics Workbench. Įtampos daliklio tyrimas. Darbo tikslas išsiaiškinti, elektros grandinės darbo režimus. Darbo ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2020 01 17
Elektros tinklo galios nuostolių, galios srautų ir įtampos skaičiavimas
Apkrovų galių ir linijų srovių apskaičiavimas. Kabelių ar linijų parinkimas. Elektros tinklo ekvivalentinės schemos sudarymas ir parametrų apskaičiavimas. Galios nuostolių , galios srautų ir mazgų įtampų apskaičiavimas. Galios ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 05 26
Elektros tinklų projektavimas 0,4 kw
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacijos šaltinių apžvalga. Puodkalių kaimo 0,4 kv elektros tinklų projektavimas. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Vartotojų galių skaičiavimas. Linijos laidų parinkimas. Linijų ...
Elektrotechnikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 40 puslapių
2014 09 29
Automatiniai jungikliai referatas
Įvadas. Automatinis jungiklis. Perkrovos srovės atkabiklis. Trumpojo jungimo srovės atkabiklis. Automatinio jungiklių charakteristika. Automatinių jungiklių naudojimas buityje. Automatinio jungiklio istorija. Automatiniai jungikliai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 01 02
Transformatorių pastotės schema kursinis darbas
Tyrimo objektas trijų įtampų žeminančioji transformatorių pastotė Nr. Kursinio projekto tikslas suprojektuoti trijų įtampų žeminančiosios transformatorių pastotės schema ir parinkti reikalingą įrangą. Kursinio projekto ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2017 04 30
Saugikliai
Saugikliai. Saugikliai Saugiklio žymėjimas Trumpasis jungimas Saugikliu. Saugiklis. Saugiklio žymėjimas. Trumpasis jungimas. Elektrinė grandinė apskaičiuota tam tikra didžiausiam srovės stipriui. Trumpojo jungimo, nelaimės. Viename iš ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 29
Elektros tinklo projektavimas darželyje
Summary. Įvadas. Objekto charakteristika. Elektros tiekimo schemos parinkimas. Schemų rūšys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Apkrovų skaičiavimo metodai. Skaičiavimo pavyzdys. Transformatorių parinkimas. Kabelių parinkimas. Laidininkų ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 03 24
Elektros energijos tiekimo projektavimas elektros energijos tiekimas laivų gamyklos mechaniniam cechui
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Objekto charakteristika. Pradiniai projektavimo duomenys. Projektinė dalis. Elektros apkrovų skaičiuotė. Elektros tiekimo schemos sudarymas. Transformatorių galios ir pagrindinių ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 05 13
Hidroelektrinė
Įvadas. Techniniai, ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai. ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 50 puslapių
2011 03 30
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo