Turizmo įmonės verslo planas (9)

300 dokumentų
Autoserviso verslo planas ir marketingas
Įvadas. Santrauka. Teoriniai verslo plano reikšmės aspektai. Verslo aprašymas. Įmonės apžvalga. Verslo plėtros tikslai. Paslaugos aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Kainodara. Rėmimas. Paslaugos aprašymas. ...
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2015 03 27
Baldų pardavimo verslo plano pristatymas
UAB BALDA. Vadybos verslo planas. UAB ,,Balda“. Ekonominės veiklos sritis. Įmonės organizacinė struktūra. Įmonės vadovavimo stilius. Pest analizė. Ssgg analizė. Problemos su kuriomis susiduriame. Įmonės vizija. Strateginiai tikslai. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 22
Kirpykla AIVA. Verslo planas
Įvadas. Verslo aprašymas. Firmos aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Kainų politika pardavimų strategija reklama ir rėmimas. Paslauga. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2011 03 14
Sportinių drabužių siūvykla ir parduotuvė verslo planas
Įmonės aprašymas. Santrauka. Verslo aprašymas. -. Gamybinė veikla. Rinkodara. -. Vadyba. -. Rizikos įvertinimas. -. Finansinė dalis. Finansavimo poreikis ir šaltiniai. -. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolių) prognozė. Pvm prognozė. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 28 puslapiai
2012 05 20
Pažinčių kavinė verslo planas
Įvadas. Verslo kūrimo formos. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys įmonės veiklą. Swot analizė. Pagrindiniai verslo rizikos faktoriai ir taikomi būdai jiems įveikti. Verslo šakos analizė.Šiandien veikiančių verslo šakos, kuriai ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 16 puslapių
2013 03 10
Papuošalų parduotuvė verslo planas
Verslo idėjos aprašymas. Verslo įmonės charakteristika. Paslaugos produkto aprašymas. Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Kainos politika. Pardavimo strategija. Verslo organizavimas. Paslaugų teikimo ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 6 puslapiai
2015 04 27
Sodybos verslo planas
Iį „akmena“ verslo planas. Verslo idėja. Marketingo planas. Vartotojai. Paslaugos kainos. Paslaugos aprašymas. Organizacinis planas. Finansinis planas. Ekologija ir darbų sauga. Rizikos įvertinimas. Literatūra.
Marketingo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2013 05 04
Drabužių siūvimas verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Lūžio taškas. Literatūra. Priedas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2012 06 11
Turizmo plėtros tendencijos
Įvadas. Turizmo samprata ir klasifikacija. Turizmo sąvokos apibūdinimas. Turizmo atsiradimas ir raida. Turizmo klasifikacija. Turizmo rūšys. Turizmo formos. Turizmo plėtros situacija lietuvoje. Turizmo reikšmė ir nauda lietuvoje. Turizmo ...
Turizmo referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 02 19
Produkto įvedimas į rinką Kelionė dviračiais
Įvadas. Naujo produkto įvedimas į rinką teoriniu aspektu. Verslo aplinkos analizė. Konkurencinė analizė. Naujo produkto įvedimo į rinką būdai. Naujo produko įvedimo į rinką strategija. Naujo produkto ,,kelionių laikas‘‘ įmonėje ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2014 12 04
Muzikos prekių parduotuvė verslo planas
Įvadas. Santrauka. Verslo aprašymas. Rinka. Rinkos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Įmonės vietos pagrindimas. Rinkodaros planas. Prekė ir kaina. Paskirstymas ir rėmimas. Pardavimų prognozavimas. Paslaugų ir prekybos planas. Vadyba. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2015 01 26
Utilizavimas verslo planas
Santrauka. Įmonės charakteristika. Produkcija. Rinka ir pardavimų planas. Marketingo planas. Informacija apie gamybą. Valdymas. Finansinis planas. Rizika. Literatūra.
Statybos verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2013 06 07
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema