Turizmo sektoriaus technologinė aplinka

300 dokumentų
Telekomunikacijų sektoriaus analizė: internacionalizacijos aspektas
Telekomunikacijų sektoriaus pristatymas. Telekomunikacijų sektoriaus verslo aplinkos. Politinė – teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Internacionalizacijos iššūkiai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 11 03
Popieriaus ir porieriaus gaminių pramonės sektoriaus analizė internacionalizcijos kontekste
Įvadas. “Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba” PRAMONĖS SEKTORIAUS PRISTATYMAS. Sektoriaus struktūra. Sektorių veikiančios verslo aplinkos. Teisinė ir politinė aplinka. Demografinė aplinka. Ekonomikos aplinka. Technologinė aplinka. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 12 07
Turizmo įtaka šalies ekonomikai
Įvadas. Turizmo teoriniai aspektai. Turizmo samprata. Turizmo tipai bei grupavimas. Turizmas pagal pobūdį bei tikslą. Turizmo verslo poveikis ekonomikai. Turizmo savybė. Turizmo sektoriaus augimas. Turizmo sektoriaus plėtros veiksniai ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 02 16
Teisinės ir apskaitos veiklos sektorius internacionalizacijos kontekste
Įvadas. Lietuvos teisinės ir apskaitos veiklos sektoriaus pristatymas. Sektoriaus struktūra. Sektoriaus raida. Teisinės ir apskaitos veiklos sektorių veikianti verslo aplinka. Politinė aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Ekologinė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 05 04
Singapūro transporto sektoriaus PEST analizė
Singapūro transporto sektoriaus PEST analizė Tiriamos šalies pristatymas. Politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 12 06
Turizmo sektorius Lietuvoje
Įvadas. Svarbiausios turizmo sektoriaus sąvokos. Lietuvos turizmo sektoriaus statistiniai duomenys. Vietinis turizmas. Atvykstamasis turizmas. Išvykstamasis turizmas. Statistinių duomenų suvestinė. Kaimo turizmas Lietuvoje. Lietuvos turizmo ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2014 09 22
Turizmo palyginimas Egiptas ir Lietuva
Kelionių geografijos kursinis darbas. Įvadas. Šalies apibūdinimas. Ryšiai su Lietuva. Šalies turizmo išteklių vertinimas. Gamtiniai ištekliai. Egipto kultūrinai ištekliai. Šalies turizmo sektoriaus ypatumai. Turizmo zonos šalyje. Egipto ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 08 23
Verslo planas Kaimo turizmo sodyba
Kaimo turizmo sodybos. Verslo planas. Verslo aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė – teisinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Pirkėjai. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 8 puslapiai
2013 03 28
UAB „Alfaturas“ makroaplinkos analizė
UAB „Alfaturas“. Makroaplinkos analizė. Situacija. Kelionių agentūra siūlanti tiek poilsines. UAB „ALFATURAS“ Lietuvos turizmo rinkoje jau 13 metų. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir technologinė ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 02 13
Turizmo analizė Kelmės rajone
Bendra apžvalga. Esamų turizmo gamtos ir kultūros išteklių potencialo ir panaudojimo turizmui vertinimas. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos. Miškai. Vandens telkiniai. Gamtos paveldo objektai. Kultūriniai ištekliai. Urbanistinės ...
Turizmo referatai, Referatas, 30 puslapių
2013 01 07
Atvykstamojo turizmo raidos analizė ir prognozės Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Turizmo sektoriaus samprata ir jį apibūdinantys rodikliai. Turizmo poveikis įvairioms šalies ūkinio gyvenimo sritims. Turizmo raida. Turizmo ištakos. Turizmo sampratos raida. Turizmo raida lietuvoje. Atvykstamojo ...
Turizmo namų darbai, Namų darbas, 33 puslapiai
2013 12 19
Turizmo inovacijų taikymo Lietuvos turizmo versle prielaidos
Įvadas. Inovacijų taikymas turizmo sektoriuje. Turizmo inovacijų rūšys. Strateginių inovacijų struktūra(Ekonomika ir vadyba aktualijos ir perspektyvos. Turizmo sektoriaus inovacijų diegimo priežastys. Trukdo turizmo versle diegti ...
Turizmo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 02
Vandens turizmo verslo aplinka
Įvadas. Vandens turizmo verslo šakos samprata. Esamos vandens turizmo verslo aplinkos analizė. Vandens turizmo verslo išorinė aplinka. Vandens turizmo verslo vidinė aplinka. Vandens turizmo verslo rinkodaros elementai. Vandens turizmo verslo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 03 16
Kaimo turizmo verslo planas
Santrauka. Įvadas. Kaimo turizmo verslo šakos analizė. Kaimo turizmo marketingo kompleksas ir jo aplinka aplinka. Tolimoji aplinka. Gamtinė – kultūrinė aplinka. Socialinė – demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Politinė – teisinė ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2012 05 05
Pajūrio karklės regionino parko turizmo aplinkos
Įvadas. Pajūrio (karklės) regionino parko turizmo aplinkos. Gamtinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Pajūrio (karklės) regionino parko turizmo paslaugos. Maitinimo paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos. ...
Turizmo referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 05 10
Lietuvos kaimo turizmo plėtra, jos problemos ir galimybės
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Turizmas ir jo struktūra. Turizmo samprata. Turizmo produktas. Turizmo rūšys. Turizmo ekonominė prasmė. Lietuvos turizmo sektoriaus padėtis. Dabartinė Lietuvos turizmo būklės padėtis. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 12 19
Kultūrinio turizmo verslo aplinkos analizė
Įvadas. Bendra kultūrinio turizmo verslo samprata, vieta turizmo sistemoje. Esamos kultūrinio turizmo verslo aplinkos analizė. Kultūrinio turizmo verslo išorinė aplinka. Politinių - teisinių veiksnių analizė. Ekonominių veiksnių ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 11 19
Gamtosauga turizme
Įvadas. Gamtosauga. Gamtosaugos samprata ir pagrindinės problemos. Turizmo sektoriaus ryšys su gamta. Turizmo poveikis aplinkai. Turizmo poveikis nacionaliniams parkams. Turizmo poveikis kraštovaizdžiui. Turizmo paveiktos vietos pasaulyje. ...
Turizmo referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 09 25
Verslo aplinka referatas
Savarankiškas darbas VERSLO APLINKA Tikslas Įvertinti verslo aplinkos bei atskirų jos komponentų įtaką įmonės rinkodaros sprendimams. Įstatyminė teisinė aplinka. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 09 16
Turizmo politika Europos sąjungoje
Turizmo politika europos sąjungoje. Įvadas. Sunkumai su kuriais susiduria turizmo sektorius. Atnaujinta europos turizmo politika. Pagrindinės priemonės turinčios įtakos turizmui. Geresnis reguliavimas. Politikos koordinavimas. Supratimas apie ...
Turizmo referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 04 16
Turizmo įtaka ekonomikai
Įvadas. Turizmo sektoriaus koncepcija, poveikis ekonomikai ir plėtotė. Statistika. Turizmo grupavimas. Turizmo tipai (Theobald, 2007 Cooper, 2005). Taip pat dažnai sutinkamas turizmo grupavimas (Theobald, 2007). Turizmo poveikis įvairioms ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2015 10 27
Nuotykių turizmas
Įvadas. Nuotykinio turizmo samprata,vieta turizmo sistemoje. Turizmas. Turizmo apibrėžimai. Nuotykiu turizmo vieta turizmo sistemoje. Esamos nuotykiu turizmo verslo aplinkos analizė. Nuotykiu turizmo šakos verslo išorinė aplinka. ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 02 11
Marketingo makroaplinkos analizė Orlen Lietuva
Įvadas. Marketingo makroaplinkos samprata. Politinė - teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Ab „orlen lietuva“ marketingo makro aplinka. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. AB ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 02 13
Kaimo turizmo sodybos projektas
Įvadas. Kaimo turizmo sodybos koncepcija. Kaimo turizmo sodybos aplinkos veiksnių analizė. Tolimoji aplinka. Artimoji aplinka. Kaimo turizmo sodybos planavimas ir statyba. Sodybos vietos pasirinkimo veiksniai. Kaimo turizmo veiklos plėtros ...
Turizmo verslo planai, Verslo planas, 13 puslapių
2013 02 04
Mokslinė ir technologinė kūryba
Įvadas mokslinė kūryba. Technologinės kūrybos samprata. Mokslinės ir technologinės organizacijos struktūros lietuvoje. Mokslinės ir technologinės kūrybos metodologija. Mokslinės ir tecnologinės kūrybos mokslo kategorijos. Mokslinė ir ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 06 25
Ispanijos turizmo ištekliai ir paslaugos
Ispanijos turizmo išteklių ir paslaugų ypatumai. Įvadas. Turizmo išteklių apibudinimas. Gamtiniai ištekliai. Kultūriniai ištekliai. Infrastruktūriniai ištekliai. Turizmo paslaugų apibūdinimas. Turizmo zonos. Turizmo sektoriaus ...
Geografijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 04 19
Kretinga referatas
Kretingos miesto ir jo apylinkių turizmo aplinkos. Gamtinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Socialinė aplinka. Teisinė aplinka. Kretingos miesto ir jo apylinkių turizmo paslaugos ir jų teikėjai. Maitinimo paslaugos. Apgyvendinimo paslaugos. ...
Turizmo referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 26
Tarptautinio verslo išorinės aplinkos analizė
Įvadas. Tarptautinio verslo aplinka. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Ekologinė aplinka. Demografinė aplinka. Kultūrinė aplinka. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 02 13
Japonijos makroaplinka
Įvadas. Politinis teisinis klimatas. Rinkimai. Prekyba. Ekonominė padėtis. Nedarbo lygis japonijoje. Kultūrinė aplinka. Japonų gyvenimo būdas ir tradicijos. Verslas japonijoje. Japonijos verslo etiketas. Derybos japonijoje. Religija. ...
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 10 01
Orlen organizacijos aplinkos analizė
Specialiosios interesų grupės. Vartotojų gynėjai. Profesinės sąjungos. Finansų institucijos. Socialinė aplinka. Ekonominė aplinka. Netiesioginio poveikio išorės veiksniai. Politinė teisinė aplinka. Gamtinė ekologinė aplinka. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2015 02 26
×