Uab čili pica

71 dokumentas
ČILI PICA Marketingo komplekso analizė
Įvadas. Tyrimo metodika. „čili pica“ picerijos pristatymas. „Čili pica“ picerijos stebėjimo tyrimo analizė. „Čili pica“ picerijos teikiamos paslaugos ir paslaugų vartotojų charakteristika. Paslaugų procesas. Fizinė aplinka. ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 03 27
Frančizė galimybių ir trūkumų analizė
Įvadas. Frančizės samprata. Frančizės samprata. Frančizės sutartis. Frančizės veikla lietuvoje. „čili pica“ frančizės analizė. Uab „čili holdings“ veikla. Pasirašyta pirmoji „čilijos“ frančizės sutartis. „čili ...
Marketingo analizės, Analizė, 10 puslapių
2013 03 23
Čili pica desertų asortimento vertinimas
Įvadas. Literatūros analizė. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento formavimas ir vertinimas. Paslaugų kokybė ir jos vertinimas. Vartotojų pasitenkinimą analizuojantys kokybės modeliai. Kokybės spragų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2012 12 29
Čili picerijos analizė
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Uab „čili“ įmonių grupės veiklos aprašymas. Darbo jėgos segmentai uab „čili“ įmonėje. Išorinės aplinkos analizė. Makroaplinkos tyrimas. Politinis aspektas. Ekonominis aspektas. Socialinis ir kultūrinis aspektas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 24
Slapto pirkėjo tyrimas „Čili pizza“
Savarankiškas darbas nr. Slapto pirkėjo tyrimas čili pizza restorane. Įvadas Apie Čili pica Slapto pirkėjo tyrimo vieta. Įvadas. Darbo tikslas savarankiškai išanalizuoti ir ištirti esamą situaciją Čili pizza restorane. Čili pizza ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 05 08
UAB Čilija
Įmonės pristatymas. UAB „Čilija“ misija – kurti gyvenimo džiaugsmą aukštos kokybės maistu, puikiu aptarnavimu, malonia ir savita atmosfera. Franšizė- plėtra ir partnerystė. Įmonės aplinkos. Išorinė aplinka. Išorinės aplinkos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 12
Konkurencinio pranašumo didinimas Čili pica
Konkurencinio pranašumo didinimas Čili pica.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2016 09 29
Įstaigos ar įmonės paplitusios Europos šalyse
Įstaigos ir įmonės paplitusios Europos šalyse. Swedbank. Swedbank. McDonald’s. Didžiausias greito maisto restoranų tinklas visame pasaulyje. Pzu. PZU draudimas - teikia plačiausią gyvybės ir ne gyvybės paslaugų spektrą Latvijoje ir ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 05 27
Viešųjų ryšių savarankiškas darbas
Viešieji ryšiai. Įmonės pristatymas. Įvaizdis. Vartotojo įvaizdis. Vidinis įvaizdis, personalo įvaizdis. Tikslai. Užduotys. Technologija. Struktūra. Žmonės. Personalo įvaizdis. Ssgg.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 01 15
„Can can“ picerija: apyvarta ir konkurentai
„CanCan pizza“. „Can can pizza“. „CanCan pizza“ turi daug padalinių visoje Lietuvoje. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Elektrėnuose, Marijampolėje. Restoraną galima rasti net Rygoje. Pagrindinė ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 10 09
Apgyvendimo ir maitinimo paslaugų analizė
Įvadas. Darbo apmokėjimo teoriniai aspektai. Darbo apmokėjimo samprata ir struktūra. Veiksniai, darantys įtaką darbo apmokėjimui. Maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų sektoriaus veiklos ir darbo amokėjimo ypatumai lietuvoje. Maitinimo ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 10 23
Įmonės Čili pica ir jos verslo aplinkos apžvalga
Lentelių ir diagramų sąrašas. Verslo srities apžvalga. Verslo sritis. Įmonių skaičius. Dirbančiųjų skaičius. Apyvarta. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Pagrindiniai įmonės konkurentai. „Čili Picos“ asortimentas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2017 11 08
Čili pica
Įvadas. Įmonė ir jos siūlomos paslaugos. Įmonės tikslinė rinka, lūkesčiai ir kokiais būdais stengiamasi juos patenkinti. Konkurentai. Teikiamų paslaugų pozicionavimas. Simbolis, reklama. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 09 11
Maitinimo paslaugų valdymas Čili pica
Atlikdami šį tyrimą ir naudodamiesi interneto tinklalapiu www. meniu.lt, pasirinkome picerijos tinklą UAB „Čili Pica“. Pasirinkimo priežastis – pastaraisiais dešimtmečiais picerijų maitinimo įstaigos yra vienos iš populiariausių ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2014 03 18
Vadybininko praktikos ataskaita UAB Čilija
Įvadas. Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Organizacinės struktūros analizė. Vadybininko darbo turinys. Darbo dienos charakteristika. Išvados. Literatūra.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2012 04 09
Slapto pirkėjo tyrimas „Čili pica“
Paslaugų kokybės vertinimas pagal servqual metodiką. Veikla darbuotojo vizito metu. Padėka už apsilankymą. Jutimo organų dirgikliai. Reklaminės medžiagos išdėstymas. Paslaugų kokybės matavimas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 10 10
Čilija
Private limited company “Čilija”. I will talk about. History. Profile. Logo and slogan. Structure. Advertising. Competitors. Statistics. Thank you for your attention ! ! ! PLC “Čilija” was founded in 1993 as a small business. Later was ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 18
Rinkodaros tyrimas ir tobulinimas Čili
Įvadas. Įmonės rinkodaros planavimo teoriniai aspektai. Rinkodaros planavimo procesas. Rinkodaros plano sudėtinės dalys ir metodai, skirti rinkodaros planavimui. Mikro- ir makroaplinkos analizė. Rinkodaros komplekso ir elementų vertinimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 10 20
UAB „Čili pica“ veiklos analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonės veiklą. Įmonės vidinės verslo aplinkos analizė. Raštvedybos organizavimas įmonėje. Informacinių technologijų panaudojimas įmonėje. Išvados ir rekomendacijos. Informacijos šaltiniai. ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 09 19
AB „ČILI Holgings“ referatas
AB „ČILI Holgings“ referatas Nagrinėjamos įmonės apžvalga. Marketingo apžvalga paslaugų ir kainų analizė. Paslaugų rėmimo analizė. UAB „ čili holdings analizė ekonominė aplinka. Teisinė ir politinė aplinka.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2017 05 25
Restoranų tinklo klientų aptarnavimo kokybės vertinimas Charlie Pica
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Bendri klientų aptarnavimo kokybės kriterijai. Verbalinės komunikacijos vaidmuo aptarnaujant klientus. Neverbalinės komunikacijos vaidmuo aptarnaujant klientus. Praktinė dalis. ...
Verslo analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 12 31
Verslo franšizės būdu ypatumai
Įvadas. Franšizavimo teorja. Franšizių prigimtis. Franšizės tipai. Franšizės plėtros būdai. Pagrindinės franšizių verslo sritys. Franšizių privalumai. Franšizės trūkumai. Franšizės pavyzdys - ,,čili pica“. Franšizavimo ...
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 01 17
Išmaniųjų technologijų įvedimas į maitinimo įstaiga
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Apie įmonę, tyrimo objektas. Materialiniai bei finansiniai ištekliai. Techninė ir organizacinė dokumentacija. Vadybiniai sprendimai. Veiksniai, paskatinę diegti/kurti inovaciją ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 09 18
Picerijos aplinkos ir vidaus analizė
Apie įmonę. Aplinkos analizė. Pest analizė. Segmentų analizė. Penkių jėgų analizė. Strateginių grupių planas. Įmonės vidaus analizė. Gebėjimų analizė. Swot analizė. Strateginis formulavimas. Prekės – paslaugos rinkos strategija.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 04 04
Verslo įmonės Brodvėjaus pica strateginis planavimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Strategijos samprata. Strategijos būtinybė, rengimo etapai. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Organizacijos tikslai. Strategijos. Strateginis planas. Įgyvendinimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2015 02 21
Čili picerijos vartotojų elgsenos modeliavimas
Įvadas. Situacijos analizė. Segmentavimas. Paslaugos vartojimo charakteristikos. Geografinis segmentavimas. Demografinis segmentavimas. Psichografinis segmentavimas. Empirinis „Čili“ vartotojų elgsenos tyrimas. Empirinis tyrimas. ...
Verslo referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 04 30
Bendrovių prekių ženklų lyginamoji analizė
Įvadas. Prekės ženklo sukūrimas ir vertė teorijos aspektu. Prekės ženklo atsiradimo priežastys. Prekės ženklo kūrimas. Prekės ženklo vertingumas. Prekės ženklo apskaičiavimo metodika ir vertingumo dedamosios. Spartus prekės ženklo ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2012 04 23
„CanCan pizza“ įmonės teikiamos paslaugos analizės pristatymas
„CanCan pizza“. „CanCan pizza“ turi daug padalinių visoje Lietuvoje. Pagrindinė šios įmonės siūloma paslauga yra maitinimas. Apyvarta 2017 metais. Konkurentai. „Čili pica“. Apyvarta 2017 metais. Inovacijos. Ryšiai su ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 67 puslapiai
2018 11 21
Restoranų palyginimas. Konkurencinis įmonių tyrimas
Tiriamosios įmonės. Restoranas „čili kinija”. Restoranas „smakų smakas“. Kokurentų vizitinės kortelės. Restorano ,,čili kinijos“ konkurentų vizitinės kortelės. Restorano ,,smakų smakas“ konkurentų vizitinės kortelės. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 05 27
Itališka virtuvė ir jos populiarumas Lietuvoje
Itališka virtuvė ir jos populiarumas Lietuvoje. Italija Etiketas Pica Lietuvoje Populiariauios picerijos Telšiuose Populiariausios picerijos Lietuvoje Receptai. Italija. Italija- tai spagečečių  picų. Etiketas. Visas socialinis gyvenimas ...
Kulinarijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 01 30
Čili pica praktikos ataskaita
Įvadas. Bendra informacija apie įmonės veiklą. Įmonės įsteigimas. Juridinis tipas. Įmonės vizija, misija. Svarbiausi įvykiai. Darbuotojų skaičius. Įmonės verslo aplinkos analizė. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Tiekėjai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 11 21
Kokybės vadybos principus UAB „Fokus pica“ įmonės veikloje
Kokybės vadybos principus UAB „Fokus pica“ įmonės veikloje. Įvadas. ISO 9000 kokybės vadybos sistemos. Praktinė dalis. Įmonės pristatymas. Kokybės vadybos principų taikymas UAB „X“ įmonėje. Klientų aptarnavimo standartas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 12 04
Paslaugų įmonės mambo pizza analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Informacija apie įmonę „mambo pizza“. Bendra informacija apie įmonę. Įmonės “mambo pizza” teikiamos paslaugos. Picerijos „mambo pizza“ pagrindiniai konkurentai ir palyginimas. Picerijos „mambo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2012 11 28
Indonezija pristatymas
Indonezija. Trumpai apie Indoneziją. Sostinė-Džakarta Plotas-1 919 440 km² Gyventojai-237 556 363 žm. Vieta. Indonezija-salų valstybė Azijos pietryčiuose. Geografija. Palei pusiaują išsidėsčiusi salų grandinė. Klimatas. Klimatas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 23
UAB „Čili Holdings“ atvejo analizė
UAB „Maisto namai“ – tai 2008 m.„Čili Holdings“ pateikia plėtojamą veiklą Latvijoje. ,,Čili pica“ tinklas įžengė į Latvija 2001 m,dabar veikia 20 restoranų .Aštuoniuose iš jų verslas vystomas franšizės ...
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2019 05 12
Įmonės „Čili holdings“ marketingo planas
„Čili“ tinklui priklausančiame „Tokyo“ restoranų tinkle dominuoja japoniškos virtuvės patiekalai, o neseniai duris atvėrusiame „Tokyo China“ restorano valgiaraštyje – daugiau nei pusantro šimto kinų, tailandiečių ir ...
Marketingo planai, Planas, 9 puslapiai
2015 05 06
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!