Ugdymo filosofija bitinas

300 įrašai
Ugdymo filosofijos apžvalga (lentelese)
Ugdymo filosofijos apžvalga. Kriptys. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Mokytojo vaidmuo. Aplinka. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 04 30
Mano ugdymo filosofija
Įvadas. Egzistencializmas. Idealizmas. Mano ugdymo tikslai. Ugdytojo vaidmuo ugdyme. Ugdytinio vaidmuo ugdyme. Mano ugdymo filosofijos palyginimas su egzistencializmo ir idealizmo filosofijų idėjomis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos esės, Esė, 10 puslapių
2013 06 18
Ugdymo filosofija
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Tikslas. Ugdytojo ir ugdytinio vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo bendruomenėje. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2016 12 07
Materialistinis požiūris į ugdymą
Klasikinės ugdymo paradigmos filosofinės koncepcijos. Materialistinis požiūris į ugdymą. Problema Kodėl svarbu, kad žmogus socialinių sąlygų pagalba tobulėtų ir keistų savo žmogiškąją esmę. Materializmas kaip filosofijos kryptis. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 30
Filosofija ir ugdymo teorija bei praktika
Filosofija ir ugdymo teorija bei praktika. Ugdymo teorijos prigimtis. Šešios pagrindinės problemos dėl. visuomenėje paplitusios nuomonės apie ugdymą Johnas S. Brubacheris. Johnas Dewey radikaliausiai apįbrėžė ugdymo teorijos ir ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2017 02 06
Ugdymo filosofija referatas
Ugdymo filosofija. Įvadas. Mano ugdymo filosofija.
Filosofijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 05 06
Analitinė ugdymo filosofija
Analitinė ugdymo filosofija. Analitinė ugdymo filosofija. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Išvados. Šaltiniai.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 06 03
Neotomismo ir humanismo ugdymo filosofijos
Dviejų krypčių ugdymo filosofijos. Neotomistinė ugdymo filosofija. Humanistinė ugdymo filosofija. Neotomizmo ir humanizmo krypčių skirtumai ir panašumai. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 05 18
Egzistencinė ir fenomenologinė ugdymo filosofija
Įvadas. Egzistencinė ir fenomenologinė ugdymo filosofija. Egzistencializmo ir fenomenologijos samprata. Egzistencializmo ir fenomenologijos filosofija grindžiamas ugdymas. Ugdymo tikslai. Ugdymo metodai. Mokymo programa. Egzistencializmo ir ...
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 27
Ugdymo filosofija: Idealizmas ugdyme
Turinys. Įvadas. Mano ugdymo filosofija. Šią temą pasirinkau. Ugdymo paskirtis. Pragmatizmo filosofinė kryptis. Įdealizmas. Pragmatizmas. -Išvados. Literatūra.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 03 30
Ugdymo Filosofija (3)
Įvadas. Mano ugdymo filosofija. Humanizmas. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 01 15
Filosofijos egzamino atsakymai konspektas
Apšvieta - apsišvietusio proto filosofija. Apšvietos požymiai. Apšvietos filosofija ugdyme Locke , Rousseau , Kantas. Romantizmo idėjos ugdyme. Romantizmo požiūris į mokslą. Asmenybės branda. Savarankiškas mąstymas. Žmogaus ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 10 27
Ugdymo filosofija ir teorija
Ugdymo filosofija ar teorija. Kuria grindžiama mano edukacinė veikla. Lietuvos edukologijos universitetas.
Pedagogikos esės, Esė, 3 puslapiai
2015 03 26
Realizmo ir Humanizmo ugdymo filosofija
Realizmo ugdymo filosofija. Humanizmo ugdymo filosofija. Palyginimas. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 25
Alternatyvieji ugdymo metodai
Marijos Montessori. Pedagogika. Ką jau žinau? ? ? Pedagogikos ištakos. Filosofija ugdymo principai. Vaiko laisvė ir teisės. Vaikas ir mokytojas (1 Vaikas ir mokytojas. Ugdymo specifika. Už ar prieš? ? ? Metodo trūkumai. Užduotis ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 63 puslapiai
2019 11 07
Ugdymo filosofija ikimokyklinis ir priesmokyklinis ugdymas
Įvadas. Mano ugdymo filosofija. Ugdytinio vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo ugdyme ir bendruomenėje. Apibendrinimas. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 10 07
Ugdymo filosofijos apžvalga
Ugdymo filosofijos apžvalga. Idealizmas. Realizmas. Pragmatizmas. Rytų filosofija ir ugdymas. Biheviorizmas. Rekonstruktcionizmas. Egzistencializmas ir feminologija. Humanistinė pedagogika. Analitinė filosofija. Marksizmas. Naudota literatūra.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2016 07 30
Marijos Montessori pedagogika
Marijos Montessori pedagogika. Pedagogikos ištakos. Filosofija. Vaikas ir auklėtojas (mokytojasUgdymo specifika. Metodo trūkumai. Rudolfo Štainerio pedagogika. Pedagogikos ištakos. Filosofija. Vaikas ir auklėtojas. Ugdymo specifika. Metodo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 07 06
Šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdymo teorijos ir praktikos aspektu
Šiuolaikinė ikimokyklinio ugdymo įstaiga ugdymo teorijos ir praktikos aspektu. Ugdymo filosofija ir pripažįstamos vertybės. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdymo metodai. Ugdymo priemonės. Ugdymo sąveikos ypatumai. Reikalavimai ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 04 13
Ugdymo filosofija konspektas
Ugdymo filosofija. Žmogaus ugdymas yra visuomeninis reiškinys. Žmogaus ugdymas kultūrinis reiškinys. Žmogaus ugdymas psichologinis reiškinys. Žmogus laikosi. Ugdymas yra pedagoginis reiškinys. Ugdymo institucijos. Filosofijos samprata ir ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2015 03 03
Ugdymo filosofijos sąvokų žodynėlis
Ugdymo filosofijos sąvokų žodynėlis. Ugdymo filosofija. Humanizmas. Diferenciãcija. Ugdymo procesas. Idealizmas. Realizmas. Neotomizmas. Pragmatizmas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 12 12
Budistinė ugdymo filosofija
Budistinė ugdymo filosofija. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos esės, Esė, 4 puslapiai
2014 05 27
Ugdymo filosofijų palyginimas
Realistinio ugdymo filosofija. Pragmatizmo pedagogika.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 10 26
Ugdymo filosofija: pragmatizmas humanizmas
Mano ugdymo filosofija. Pragmatizmas. Humanizmas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos esės, Esė, 8 puslapiai
2014 10 28
Humanistynė ugdymo koncepcija
Humanistynė ugdymo koncepcija MOKSLINĖ ESĖ. Greta Dulko Patvirtinu , kad darbas atliktas savarankiškai , naudojant tik nurodytus šaltinius. Naudota literatūra. Apie tapimą asmeniu. Humanistinis ugdymas. Ugdymo filosofija. Būties ...
Filosofijos esės, Esė, 7 puslapiai
2016 03 14
Vertybių ugdymo problema mokykloje
Vertybių ugdymo problema mokykloje. pranešimas ugdymo filosofijos seminare. Problema Vertybių ugdymas šiuolaikinėje mokykloje. Kelios esminės vertybių ugdymo sampratos. Visuomeninių ir asmeninių vertybių santykio problema ugdyme. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 12 07
Ugdymo filosofija skaidrės
Ugdymo filosofija. Įvadas ir suformuluota išvada Lygybė Pasirinkimo laisvė Ryšys su suaugusiais Literatūra. Įvadas. Ugdymas – labai svarbus kiekvieno vaiko gyvenime. Lygybė. Lygias ugdymo galimybes. Reikia pripažinti, kad dar ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 12 13
Ugdymo filosofija pagal humanizą ir progresyvizmą
Ugdymo filosofija pagal humanizą ir progresyvizmą. Literatūros sąrašas.
Filosofijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2020 03 07
Ugdymo filosofija klausimai ir atsakymai
Ugdymo filosofijos darbas. Vilnius Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla ,. Augustino pedagogika “ Klausimai.
Filosofijos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2017 12 14
Marksizmas, kaip ugdymo filosofija
Marksizmas. Įvadas. Tikslas – išanalizuoti marksizmą kaip ugdymo filosofiją ir jo šaltinius. Marksizmas ir ugdymas. Marksizmas - filosofija ir pasaulėžiūra. Marksizmo šaltiniai. Britų materializmas Seras Francis Baconas teigė. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 04 01
Mano ugdymo filosofija, remiantis egzistencializmo ir progresyvizmo kryptimi
Mano ugdymo filosofija, remiantis egzistencializmo ir progresyvizmo kryptimi. Ugdymas. Tikslą įgyvendinsiu. Mano ugdytiniai.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 04 04
Neotomistinis požiūris ir ugdymo metodai
Įvadas. Neotomizmas kaip filosofinė kryptis. Neotomistinė ugdymo samprata ir raiška. Koncepcijos vertinimas. Neotomizmo filosofijos vystymosi teorija. Šiuolaikinė krikščioniškoji filosofija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 10 22
Ugdymo filosofija (4)
Įvadas. Ugdymo tikslas. Ugdytinio vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo ugdyme ir visuomenėje. Ugdymo organizavimas. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 25
Ugdymo filosofija (2)
Įvadas. Pragmatizmas. Humanizmas. Ugdymo tikslas. Ugdytinio ir ugdytojo vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo bendruomenėje. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 03 16
Moters pergyvenimas
Vytauto didžiojo universitetas. Moters pergyvenimas. Samprata ir reikšmė ugdymo teorijai ir praktikai. Ugdymo filosofija. Savarankiškas darbas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 03 15
Ugdymo filosofija referatas (2)
Įvadas. Ugdymo tikslas. Ugdytojo ir ugdytinio vaidmuo ugdyme. Ugdytojo vaidmuo bendruomenėje. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 14
×
38 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo