Vadovavimas

300 įrašai
Vadovavimas ir lyderystė
Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Būdingiausi vadovų bruožai. Lyderystė. Lyderystės samprata. Lyderystės stiliai. Būdingiausi lyderių bruožai. Vadovavimo ir lyderiavimo panašumai bei skirtumai. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 06
Vadovavimas organizacijoje
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vadovavimo organizacijoje teoriniai ypatumai. Vadovavimo sampratos analizė. Vadovavimo stilių analizė. Motyvacija ir vadovavimas. Komunikacijos procesas organizacijoje. Vadovavimo „arlanga wood“ analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2010 12 14
Vadovavimo samprata ir esmė. Vadovavimas ir lyderiavimas
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Elgesio teorijos. Kelio – tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Fiedlerio vadovavimo modelis. Lyderiavimas. Lyderiavimo sąvoka. Mcgregoro x ir y lyderiavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 03 10
Vadovavimas ir vadovavimo stiliai
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovo elgsenos bruožai. Vadovo funkcijos. Vadovo vaidmenys pagal Henry Mintzbergą. Vadovo ir darbuotojų požiūris į laiką. Vadovavimo teorijos. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorija. Vadovavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 07 11
Įmonės valdymo funkcijų analizė: planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė
Įvadas. Valdymo funkcijos. Planavimas. Planavimo žingsniai. Valdymo lygiai. Misija. Organizavimo samprata. Decentralizacija ir delegavimas. Motyvacija. Vadovavimo stilius. Kontrolė. Kontrolės esmė ir samprata. Kontrolės sistema. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 03 30
Vadovavimas ir lyderystė referatas
Komandos subūrimas. Vadovavimo teorijos. Elgesio teorijos. Kognityvinės teorijos. Socialinė sąveika. Vadovo asmenybė. Sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo ...
Lyderystės referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 05 14
Vadovavimas. Vadovo funkcijos
Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Lyderiavimas ir vadovavimas: panašumai ir skirtumai
Vytauto didžiojo universitetas organizacinė elgsena. TEMA Lyderiavimas ir vadovavimas panašumai ir skirtumai. Vadovavimo funkcijos. Lyderystės funkcijos. Lyderystė ir kultūra. Vadovas ir lyderis.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 23
Lyderiavimas ir vadovavimas pristatymas
Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadybos moksle vadovavimas, kaip vadovo pagrindinė funkcija yra neatskiriamas nuo planavimo ir organizavimo. Lyderiavimas artimai susijęs su valdymu ir yra jam svarbus, tačiau lyderiavimas ir valdymas nėra ta pati ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 06 23
Vadovas ir vadovavimas
Įvadas. Kas yra vadovas ir vadovavimas. Vadovo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalus vadovo darbo stilius. Stilių ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 11 28
Vadovavimas referatas
Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai ir jų klasifikacija. Autokratinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Vadovavimo stilius, orientuotas į darbą, į žmogų. Vadovų funkcijos. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 07 11
Lyderystė ir vadovavimas
Lyderystė ir vadovavimas. Vadovavimas. Vadovo vaidmenų suskirstymas pagal H. Mintzberg (S. Stoškus, D. Beržinskienė, 2002). Autoritetas. Situacija. Vadovavimo teorija. Bruožų teorijos. Stiliaus teorijos. Įgūdžių teorijos. Atitikimo ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2017 04 24
Lyderiavimas ir vadovavimas
Įvadas. Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadovavimo esmė. Lyderiavimo samprata. Lyderių skirstymas. Lyderių bruožai. Požiūriai į lyderiavimą. Skirtumai tarp lyderiavimo ir vadovavimo. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 08 15
Lyderiavimas ir vadovavimas skaidrės
Lyderiavimas ir vadovavimas. Darbo tikslai. Vadovavimas. Vadovavimas skirstomas į tris vadovo darbo dalis (atsakomybes). Svarbiausias vadovo nuostatų sistemos reikalavimas yra. Kuo labiau vadovas vertins save, tuo daugiau galės duoti kitiems ir ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 24
Statybinės įmonės vadovavimas ir vadovavimo tobulinimas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Vadovavimo proceso samprata teoriniame kontekste. Vadovavimo proceso apibrėžtis. Vadovavimo samprata, valdžios rūšys. Vadovo vaidmuo vadovavimo procese. Procesinis požiūris į vadovavimo funkciją. Vadovavimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2014 09 11
Vadovavimas ir motyvacija (2)
Įvadas. Vadybos mokslo raida. Vadybos mokyklos. Vadybos mokslas Lietuvoje. Vadybos funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Vadovavimo stiliai ir efektyvumas. Motyvavimas – kaip valdymo proceso dalis. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 01 17
Vadovavimas bei vadovavimo stiliai projektas
Įvadas. Vadovavimas. Vadovo egesio bruožai. Vadovo funkcijos. Pagrindiniai vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių klasifikacija. Autoritarinis vadovavimo stilius. Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovavimo ir ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2019 12 11
Vadovavimas ir motyvacija
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo sugebėjimai. Vadovo funkcijos. Valdžios formos. Vadovavimo funkcijos. Valdymo metodai. Motyvacija. Motyvacijos tipai ir uždaviniai. Motyvacijos modelis ir jo analizė. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 12 28
Vadovavimas ir lyderystė skaidrės
Vadovavimas ir lyderystė. Vadovo ir lyderio savybės. Vadovavimo stiliai.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 53 puslapiai
2016 10 22
Vadovavimas ir motyvavimas referatas
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovo vaidmuo organizacijoje. Vadovo sugebėjimai. Vadovavimo stiliai. Valdymo metodai. Motyvacija. Motyvacijos tipai ir uždaviniai. Motyvacijos tyrimų metodologinės problemos ir priemonės. Motyvacijos teorijų ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 10 30
Vadovavimas vadybos referatas
Vadovavimas. Įvadas. Vadovavimo esmė. Vadovas. Vadovų tipai. Reikalavimai vadovui. Vadovavimo stiliai. Vadovavimo teorijos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 12 03
Lyderystė ir vadovavimas, jų svarba
Įvadas. Lyderystės apibrėžimas. Keturi lyderystės faktoriai. Būdingi lyderio asmenybės bruožai. Emocinio intelekto sritys ir su jomis susiję gebėjimai. Vadovavimo stiliai. Vizualizuojamasis vadovavimo stilius. Instruktuojamasis ...
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 04 06
Vadovavimas savanoriams
Įvadas. Vadovavimo teorijos. Vadovavimo teorijų įvairovė. Pagrindiniai vadovavimo stiliai ir principai. Kaip vadovauti savanoriams? Lyderiavimas. Vadovavimas nevyriausybinėse organizacijose. Savanorių valdymas. Savanorių prisiviliojimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 11 19
Darnus vadovavimas
Įvadas. Darnus vadovavimas. Darnaus vadovavimo savybės. Darnaus vadovavimo įtaka. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 05 10
Vadovavimas ir kontrolė
Vadovavimo ir jo reikšmės analizė teoriniais aspektais. Vadovavimo samprata ir jo svarba. Vadovo asmenybės reikšmė vadovavimui. Vadovavimo stilių įtaka. Vadovavimo priemonių įgyvendinimas. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 07
Vadovavimas (2)
Įvadas. Vadovavimas. Konsultacinė veikla valdyme. Rizika ir jos valdymas. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos teorijos:apžvalga. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Visuotinės ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 01
Vadyba, valdymas ir vadovavimas. Vadybos raida Lietuvoje
Įvadas. Vadyba. Vadybos mokslo raida. Klasikinės administravimo teorijos. Sisteminis požiūris vadyboje sisteminis požiūris pasireiškia 3 principais. Prognozavimo samprata. Strateginis planavimas. Planavimo procesas. Organizavimo samprata. ...
Vadybos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2014 11 12
Komandinis darbas ir vadovavimas komandai šiuolaikinėje organizacijoje
Teorinių požiūrių teiginių apžvalga. Literatūros apžvalga. Terminų ir sąvokų apibūdinimas. Išanalizuotų teorinių požiūrių apibendrinimas. Analitinė dalis. Empirinių duomenų rinkimas. Empirinių duomenų įvertinimas ir ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 05 16
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos
Vadovavimas, vadovavimo stiliai ir funkcijos. Kas yra vadovavimas? Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų. Pagrindinės valdymo funkcijos. Valdymo funkcija – tai konkreti vadybos veiklos sritis. Planavimas – padeda suformuoti ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 10 31
Vadovavimas ir lyderystė: teorijos ir stiliai, panašumai ir skirtumai
Vadovavimo ir lyderystės sampratos. Darbo tikslas. Vadovo ir lyderio skirtumai. Vadovavimo teorijos. Elgesio teorijos. Situacinės teorijos. Valdymo stiliai. Veiksniai lemiantys vadovavimo stilių. Vadovavimo stiliai. Autokratinis vadovavimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 05 26
Lyderiavimas ir vadovavimas skaidrės (2)
Lyderiavimas ir vadovavimas. Vadovavimas. Šešios gero vadovo funkcijos. Mičigano valstijos universiteto tyrimai. Vadovų tinklelis. Lyderiavimo apibūdinimas. Lyderiai skirstomi į formalius ir neformalius. Lyderio bruožai. Lyderių rūšys. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 05 19
Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems
Gelbėjimo ir kiti neatidėliotini darbai ir vadovavimas jiems. Šių darbų tikslas. Atliekami darbai. Kiti darbai. Bendrosios nuostatos. Darbų organizavimas, vadovavimas pajėgoms įvykio vietoje. Gelbėjimo darbų vadovas įvykio vietoje ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 11 17
Vadovavimas bei vadovavimo stiliai
Vadovo uždaviniai ir sabybės. Vadovo sąvoka. Darbo tikslas – pristatyti ir išanalizuoti koks turi būti vadovas, paaiškinti kas yra vadovavimas ir pateikti vadovavimo stilius. Darbo uždaviniai. Išanalizuoti vadovo uždavinius ir savybes. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 11 27
Vadovavimas ir lyderystė organizacijoje
Turinys. Įvadas. Skyrius vadovavimas ir lyderystė. Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti vadovavimą ir lyderystę organizacijoje. Tyrimo uždaviniai. Paaiškinti vadovavimo ir lyderystės sąvokas. Apibrėžti vadovavimo stilius ir jų ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 12 16
Vadovavimas referatas (2)
Įvadas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo stiliai. Sėkingo vadovavimo požiūris. Vadovavimo veiksniai. Valdymo stiliai. Valdymo stilių koncepcija. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 11 15
Vadovavimas vadovas ir lyderis skaidrės
Pagrindinės sąvokos. Vadovo ir lyderio problema. Lyderio galios. Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys vadovavimo – lyderiavimo stiliaus tinkamumą. Pagrindinės vadovavimo – lyderiavimo teorijų grupės:. Personologinės lyderiavimo teorijos. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 30
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo