Vadovavimas (3)

282 dokumentai
Lyderis ir vadovas
Lyderis ir vadovas. Įvadas. Kas yra vadovas, o kas - lyderis? Vadovo ir lyderio skirtumai. Lyderio teigiamos savybės. Pagrindiniai gero vadovo bruožai. Gero vadovo žingsneliai. Vadovavimas - tai sugebėjimas įtikinti kitą žmogų atlikti ...
Vadybos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 20
UAB ,,Maxima“ ir UAB ,,Norfa“ reklamos palyginamasis tyrimas
Kursinio darbo vertinimas. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Teorinė vadovų lyderiškumo kompetencijos analizė. Vadovavimas. Vadovavimas ir lyderystė. Lyderystė. Kompetencija. Vadovų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 05 27
Vadovavimo teorijos konspektas
Vadovavimo teorijos. Vadovavimas-viena iš labai sudėtingos viešųjų institucijų vadovo veiklos funkcijų. Vadovauti. Organizuoti žmonių veiklą. Vadovavimo stilius. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorija. Vadovai turi ypatingų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 73 puslapiai
2013 04 08
Paauglių netinkamo elgesio sprendimo būdai
Profesinių kompetencijų įsivertinimas. Įgytos patirties refleksija ir problemos identifikavimas. Vadovavimas klasei. problemos teorinė analizė. Paauglystė. Mokyklos aplinka ir elgesio valdymas paauglysteje. Per daug emocingas mokytojas. Kaip ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 61 puslapis
2014 09 29
Vadovavimo ir lyderystės poveikis organizacijos veiklos rezultatams
Taikomųjų tyrimų metodologija. Pateikite planuojamo tyrimo metodologinį pagrindimą. Tema Vadovavimo ir lyderystės poveikis '' x'' organizacijai veiklos rezultatams. Tyrimo problema Kaip vadovavimas ir lyderystės veikia organizaciją. ...
Vadybos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2019 12 04
Vadovavimo psichologija
Vadyba – tai secifinė darbinės veiklos rūšis, susiformavusi darbo pasidalijimo procese, pradėjus žmonėms burtis į bendro tikslo siekiančias grupes. Vadovavimas remiasi formalios jėgos pozicija, turinčia įtakos žmonėms, o lyderiavimas ...
Psichologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2010 03 03
Verslo psichologija: Konsultacinės įmonės ir jų paslaugos
Paskaita Konsultacinės įmonės ir jų paslaugos. Vidinė komunikacija organizacijoje. Komunikacijos klaidos ir „ gerosios praktikos “ darbe pavyzdžiai. Proceso ir rezultato supainiojimas. Netinkamų komunikacijos priemonių naudojimas. ...
Verslo konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2018 09 13
Lyderystė pristatymas
Lyderystė. Lyderystė tai – asmeninių savybių visuma, kuri paskatina kitus žmones sekti paskui jį. Lyderis privalo gebėti įkvėpti žmones daryti tai. Lyderis veda bendraminčius pasekėjus. Mitai apie lyderystę. I mitas lyderystė ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 05 14
Vadovo darbo stilius personalo valdymo veikloje
Vadovo darbo stilius personalo valdymo veikloje. Įvadas. Terminų žodynas. Vadovavimas ir vadovų tipai. Vadovavimas. Vadovo tipai. Vadovavimo stiliai ir būdai. Grupinis ir komandinis darbas. Grupinis darbas. Komandinis darbas. Vadovo ...
Vadybos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2013 05 27
Susirinkimas
Susirinkimas. Tikslas. Efektyvus susirinkimas. Koks susirinkimo tikslas? Kas turėtų dalyvauti susirinkime ir koks dalyvių vaidmuo? Kada vyks susirinkimas? Kur vyks susirinkimas? Kas vadovaus susirinkimui? Pasirengimas. Efektyvus vadovavimas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 12 13
Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai
Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai. Vadovavimo stilių klasifikavimas. Tradiciniai vadovavimo stiliai. Charizmatinis vadovavimo stilius . Patriarchalinis vadovavimo stilius . Autokratinis  vadovavimo stilius  – . ...
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2018 02 26
Valdymo procesai
Įvadas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 05 13
Vadovavimo teorijos ir stiliai
Įvadas. Vadovavimo teorijos ir stiliai. Išvados. Literatūros sąrašas. Vadovavimas kaip reiškinys išryškėjo kartu su žmonijos atsiradimu. Ten, kur bent du žmonės veikė kartu siekdami to paties tikslo, atsirado būtinybė koordinuoti ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 25
Jurgio Kunčino „Vadovavimas visiems“: mūsų laikų švietimo iššūkis straipsnio refleksija
Jurgio Kunčino „Vadovavimas visiems“: mūsų laikų švietimo iššūkis straipsnio refleksija.
Lyderystės refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2018 01 11
Vadybos samprata ir verslo vadyba
Vadybos samprata. Situacijos įvertinimas. Alternatyvų aiškinimas. Visapusiškas alternatyvų įvertinimas. „. Apsisprendimas sprendimo priėmimas. Yra išskiriamos trys pagrindinės planavimo proceso fazės. „ Strateginiai planai nuo ...
Ekonomikos esės, Esė, 6 puslapiai
2015 07 12
Vadovavimo ir kultūros reikšmė profesinėje sveikatoje
Vadovavimo ir kultūros reikšmė. Profesinėje sveikatoje. Įvadas. Terminai. Organizavimas. Vadovavimas. Tarpasmeniniai santykiai darbe. Temos aktualumas. Tiek darbdaviai, tiek darbuotojai yra atsakingi už saugą ir sveikatą darbe. Darbo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 05 27
Vadovavimo samprata
Vadovavimas – procesas, darantis įtaką organizuotos grupės veiklai, norint pasiekti užsibrėžtą tikslą. Vadovavimas (iVadovavimas ir valdžia. Vadovo vaidmuo. Vadovai pagal lygius. Vadovai pagal veiklas. Vadovui būtini sugebėjimai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 41 puslapis
2020 03 08
Lyderio vaidmuo specialistų komandos darbe
Lyderio vaidmuo specialistų komandos darbe. Šio darbo tikslas. Bendroji komandos sąvoka. Specialistų komandos vaidmenys ir jų funkcijos. Komandinės lyderystės aspektai. Lyderis ir jo bruožai. Pagrindinės lyderio funkcijos. Efektyvios ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 11 17
Komandinis darbas komandoje
Komandinis darbas. Darbuotuju integracija komandoje. Komandos darna ir komandos psichologija. Komandos formavimasis. Vadovavimas komandai.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 05 08
Vadybos teorija: mokslinio valdymo teorija
Vadybos teorija mokslinio valdymo teorija. Taisykles , Principus , Standartus. Jų pagrindas – tiesiniai grafikai. Administracinio valdymo teorija. Techninė , Komercinė , Finansinė , Apskaitos , Vadybinė , Saugumo. Planavimas , ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2020 05 05
Lyderiavimo tyrimas X įmonėje
Įvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Vadovavimas ir vadovas. Būdingiausi lyderio asmenybės bruožai. Šiuolaikinio lyderio konsepcija. Charizmatinis vadovavimas. Šiuolaikinio lyderio ...
Lyderystės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 05 14
Kipro kultūra
Įvadas. Kipras. Gyventojai. Elgsenos ypatumai. Kultūros veiksniai bendraujant. Vadovavimas ir verslo santykiai. Elgesys per susitikimus ir derybas. Išvados. Literatūra.
Geografijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 11 19
Verslumas ir lyderyste
Verslumas ir lyderystė. tema. vadovavimas. komandos kūrimas. Įvadas. Vadovavimas. Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorija. Poreikių teorija. Situacinio vadovavimo modelis. Vadovavimo stilius. Pagal asmenines savybes. Pagal vadovo ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 50 puslapių
2015 05 14
Įmonės analizė (2)
Įvadas. Bendra informacija apie organizaciją. Organizacijos aplinka. SSGG analizė. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Literatūra.
Vadybos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 11 15
Valdymo funkcijų svarba, kuriant verslą
Valdymo funkcijų svarba, kuriant verslą. Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Uosto ekonomikos ir vadybos katedra. Klaipėda. Tyrimo aktualumas Bet kurio verslo kūrimui reikia pasižymėti stipriomis planavimo. Įvadas. Kas yra verslas? ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 03 29
Vadovų funkcija
Įvadas. Vadovas – kas tai? Vadovų tipai. Vadovų funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 05 16
Lyderiavimas Asmenybės komunikacinių įgūdžių lavinimas bendradarbiaujant komandoje
Įvadas. Lyderystė. Lyderio elgsenos pagrindinės funkcijos. Lyderių rūšys. Lyderystė ir vadovavimas. Lyderystės archetipai.
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 05 29
Įmonės veiklos analizė reklamos agentūra
Įvadas. Vadovavimas. Aukščiausias valdymo lygmuo. Stretegija. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Komunikacija. Darbo organizavimas. Finansų valdymas. Išvados.
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 01 29
Organizacijos lauko tyrimas
Įvadas. Komunikavimo ir organizacijos samprata. Darbinės komandos organizacijoje. Vadovavimas ir sprendimų priėmimas. Konfliktai. Organizacijos kultūros elementai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 02 08
Slaptieji bendradarbiai operatyvinės veiklos sudėtyje
Įvadas. Vadovavimas slaptiems bendradarbiams. Išvados. Summary. Bibliografijos sąrašas. P. Domeikis. Slaptieji teisėsaugos bendradarbiai kas jie.
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 11 18
Sprendimų, būdingų atskiroms valdymo funkcijoms analizė
Įvadas. Informacijos pateikimas ir analizės apžvalga. Pagrindines valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Vadybos sprendimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 05 12
Bilas Geitsas
Įvadas. Bilas Geitsas. Legendos gimimas. Amžiaus sandoris. Pasaulinė sėkmė. Bilo Geitso sentencijos. Transformacinis vadovavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 11 07
Problemos darbo aplinkoje
Įvadas. Svabiausi faktoriai darbo aplinkoje. Komunikacija. Vadovavimas. Motyvacija. Problemų poveikis darbuotojams. Poveikio valdymo būdai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 09 22
Valdymo sistemos
Įvadas. Darbo tikslas. Referato uždaviniai. Priežastys. Valdymo procesas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Valdymo lygiai ir įgūdžiai. Žmonių išteklių valdymas. Terminai. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 11 06
Pedagoginė praktika gimnazijoje, praktikos ataskaita
Ką tai reiškia? Kitų ugdymo veikėjų mokytojų , tėvų , socialinių darbuotojų ir kt. Ką tai reiškia. Ugdymo renginio planavimas. Organizavimas ir vadovavimas renginiui.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2020 04 22
Markas Zuckerbergas
Biografija. Įsilaužėlio hobis. Kova su konkurentais. Facebook sukūrimas. Pirmieji internetiniai blynai. Vadovavimas ir kultūra. Pajamos – reklama. Portalas tampa verslu. Išliko savimi. Kas yra „The Facebook“? Literatūros sarašas.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 03 21
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo