Vadovavimas (5)

259 dokumentai
Lyderio vaidmuo
Įvadas. Lyderiavimo samprata. Vadovavimas ir lyderystė. Vadovavimo ir lyderystės atskyrimas. Lyderių būdingų bruožų teorija. Naujosios lyderystės teorijos. Lyderio asmenybė. Lyderio intelektiniai gebėjimai. Tikslai ir vertybės. ...
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 04 04
Plaukimo varžybų organizavimas ir vykdymas
Paskaita. Šiuolaikinių plaukimo varžybų organizavimas ir vykdymas. Varžybų dokumentacija. Varžybų nuostatai. Paraiškos varžyboms – išankstinė, vardinė ir techninė. Vadovavimas varžyboms. Teisėjų kolegijos sudėtis. Teisėjų ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 05 30
Vadovavimo stiliai (3)
Įvadas. Vadovavimo sąvoka ir jo ypatumai. Vadovų tipai ir jų lygiai. Vadovavimas kaip valdymo funkcija. Vadovavimo efektyvumaas. Vadovavimo stiliai ir jų įtaka vadovo darbo efektyvumui. Sėkmingo vadovavimo požiūriai ir jų teorijos. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 12 14
Buitinių ir elektroninių prietaisų mažmeninė prekyba
Įvadas. Pradiniai duomenys. Įmonės pasalugos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas. Įmonės statusas. Veiklo pobūdis. Įmonės tikslai.Pagrindinia konkurentai. Gamybos technologija. Gamybos fazė. Planavimas. Organizavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 05 22
Verslo planas UAB “Idėja”
Verslo idėja. Uab “idėja” organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Verslo išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės misija ir vizija. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 18 puslapių
2010 03 03
Verslo planas UAB “Kertinga”
Įvadas. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė. Atsakomybė. Planavimas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 03 03
Baldų kompanijos valdymo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Vadybos sąvokos. Vadybos funkcijos. Vadybos funkcijų samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Praktinė dalis. Uab „x“ baldų kompanijos charakteristika. Uab „x“ baldų kompanijos sudėtis. Uab ...
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2013 05 16
Vadybos dorovė
Vadybos dorovė. Vadyba – kas tai? Vadovavimas ir įvairių institucijos reikalų tvarkymas. Dorovė – kas tai? Žmogaus dvasinės kultūros sritis. Vadovas. Vadovaujančias pareigas užimantis asmuo, lyderis. Savybės. › Jis privalo. › ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 05
UAB „Amber Food“ įmonės veiklos analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos planavimas. Įmonės vizija. Įmonės misija. Įmonės tikslas. Įmonės uždaviniai. Įmonės veiklos planas. Įmonės veiklos organizavimas. Darbuotojų sąrašas. Įmonės organizacinė valdymo ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 04 10
Muzikinis klubas verslo planas
Įvadas. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specijiniai verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 35 puslapiai
2013 11 29
Danijos kultūra
Įvadas. Danija. Kultūra. Pagrindinės kultūros kryptys. Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris, vaikus. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai . Arbatpinigiai. Apranga. Valgiai ir gėrimai. Elgesys prie stalo. Verslo kultūra. Vadovavimas ir ...
Turizmo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 26
Verslo planas. Menkė
Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas. Įmonės vizija. Organizavimas. Kontrolė. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 23 puslapiai
2010 03 03
Verslo planas NORTON muzikinis klubas
Įžanga. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specijiniai verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2012 01 03
Žmonių grupių psichologinės ypatybės
Žmonių grupių psichologinės ypatybės. Asmenybė ir grupė. Tarpasmeniniai santykiai grupėse. Lyderiavimas ir vadovavimas grupėse. Asmenybė ir grupė. Pasiskirstymas vaidmenimis grupėje. Grupės veikloje. Psichologinė darna grupėje. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 01 03
Vadovavimo proceso analizė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Įvadas. Vadovavimo proceso ugdymo įstaigoje teoriniai aspektai. Vadovavimo proceso esmė. Vadovavimo ugdymo įstaigai ypatumai. Valdymo funkcijų vaidmuo ikimokyklinėse įstaigose. Ikimokyklinės ugdymo įstaigos veiklos planavimas. Organizavimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2013 02 09
Personalo valdymas ir atranka
Personalo valdymas ir atranka. Darbo tikslas. Uždaviniai. Planavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Personalo valdymo procesas. Personalo atrankos etapai. Darbuotojų atranka. Darbuotojų paieška. Paieškos būdai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 28
Streikas skaidrės
Teisė streikuoti. Praktika ir teorija. Kas yra streikas?. Kas yra streikas?. Streikų rūšys. Streikai Lietuvoje. 1905 metų revoliucija. Teisė streikuoti. Streiko paskelbimas. Streiko paskelbimas. Sąlygos skelbti streiką. Streikų apribojimai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 05 28
Verslo planas - Alksnis
Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Įmonės išorinė ir vidinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2010 03 03
Vadovas ir jo lyderiavimas
Įvadas. Reikalavimai vadovui. Vadovas šiuolaikinėje visuomenėje. Autoritarinis valdymo stilius. Demokratinis valdymo stilius. Liberalinis vadovavimo stilius. Vadovavimo ir lyderiavimo santykis. Charizmatinis lyderiavimas. Stilių suderinamumas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 10 16
AB „Lietuvos paštas“ Pasiuntinių pašto skyriaus valdymo analizė
Ab “Lietuvos paštas” pasiuntinių pašto skyriaus valdymo analizė. Įmonės pristatymas. Pasiutinių paštas įmonės struktūra. Komunikacija. Informacija. Sprendimų priėmimas. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Motyvavimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 04 02
Google organizacijos vadyba
Įvadas. Motyvacija organizacijoje. ”Google” bendrovės darbuotojų motyvacija. Lietuvos darbuotojų motyvacijos tendencijų palyginimas su “Google”. Organizacijos vidinė aplinka. Tikslai. Užduotys. Technologija. Žmonės. Kultūra. ...
Vadybos referatai, Referatas, 34 puslapiai
2013 12 20
Verslo planas ir jo tikslas
Įvadas. Verslo tikslai. Verslo plano paskirtis. Bendrieji verslo uždaviniai. Specifiniai verslo tikslai. Tikslų medis. Svarbiausios žinios. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Politiniai veiksniai. Šakos analizė. Rinkos dydis. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 29 puslapiai
2016 07 24
UAB „Salda“ organizacijos valdymo procesai
Įvadas. Vadybos teorijos raida ir esminiai principai. Vadybos ištakos ir raida. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Valdymo funkcijų tyrimas UAB „Salda“ aplinkoje. Planavimo funkcija UAB „SALDA“. Organizavimo funkcijos analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2017 11 23
Siuvimo įmonės verslo planas
Santrauka. Verslo įmonės apžvalga. Rinkodara. Konkurencijos analizė. Kaina. Prekių pateikimas ir skatinimas. Gamyba. Gamybos proceso ypatumai. Gamybos pajėgumai ir gamybos apimtis. Gaminio kūrimo ir paruošimo gamybai darbo užmokesčio ...
Dizaino savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 04 28
Leninas skaidrės (2)
Leninas. Faktai. Vladimiras Iljičius Leninas, jo tikroji pavardė Uljanovas. Leninas, buvo politinis vadas, turėjęs didžiausią įtaką komunizmo įsitvirtinimui Rusijoje. Tremtis. Iki 23 metų Leninas pats tapo karštu marksistu. Lenino ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Vadovavimo procesas teoriniu požiūriu
Įvadas. Vadovavimo organizacijoje teoriniai ypatumai. Vadovavimo sampratos analizė. Vadovavimo stilių analizė. Vadovavimo teorijos Personologinės vadovavimo teorijos. Bruožų teorija. Vadovavimo poreikių teorija. Elgesio teorija Pagarbos ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2015 04 10
Vadybos turinys ir raida
Planavimas , organizavimas , vadovavimas motyvavimas , kontrolė. Administracinės veiklos organizavimo teoriją. Klasikinės valdymo teorijos atstovai. Organizacinės kultūros teorija. Žmonių santykių , veiklos ir elgsenos motyvavimo , ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 12 10
Vidaus kontrolė banke
Vidaus kontrolė banke. Banko vidaus kontrolės tikslai ir funkcijos. Taikytinos trys vidaus kontrolės rūšys. Pagrindiniai banko vidaus kontrolės elementai. Vadovavimas banko vidaus kontrolei ir kontrolės kultūra. Rizikos nustatymas ir ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 11 11
Galvosūkiai ir stalo žaidimai verslo planas
Organizacijos strateginis planas. Įmonės charakteristika Pavadinimas ir aprašymas. Aplinkos analizė Išorinės aplinkos analizė. Įmonių teisinę formą reglamentuojantys įstatymai. Vadovavimas Organizacinės struktūros projektavimas. ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2017 03 07
Verslo įmonės Žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos projektavimas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Personalo Politika. Personalo paieška,jos tiklai,būdai ir oganizavimas. Personalo atrankos procedūra. Personalo paieškos ir atrankos etapai. Atrankos metodai. Pokalbiu būdai. Naujų darbuotojų ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2017 05 26
Vadovavimo lopšeliui darželiui gairės
Vadovavimo lopšeliui darželiui gairės. Mokymo forma – dieninė. Įstaigoje yra 6 grupės iš jų. Užtikrinti veiklos tęstinumą. Kuriant naują įstaigos strategiją siektina. Direktoriaus vadovavimo įstaigai nuostatos ir vertybės. ...
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 6 puslapiai
2018 09 23
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Transporto veiklos organizavimas ir valdymas organizacijoje
Įvadas. Kelių transportas. Kelių transporto svarba Lietuvos ūkiui. Transporto sistemos funkcijos. Transporto valdymas. Kelių transporto pokyčiai integravusis į ES. Transporto veiklos organizavimas. Veiklos planavimo aspektas. Vadovavimas ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 01 15
Kelionių agentūros „Kelionių centras“ vadybinė analizė
Turinys. „kelionių centro“ analizė. „kelionių centro” vidinė aplinka. „kelionių centro” išorinė aplinka. „kelionių centro“ vadybiniai niuansai. Literatūros sąrašas. Pavadinimas. Nuosavybės forma. Kelionių centro“ ...
Turizmo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 10 02
Transporto įmonių organizavimas ir valdymas konspektas
Įmonės samprata. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė ir kokybės valdymas transporto įmonėse. Transporto įmonių valdymas. Transporto įmonių valdymas ir marketingas. Įvaizdis. Transporto įmonių valdymas finansai ir apskaita ...
Transporto konspektai, Konspektas, 55 puslapiai
2015 11 12
Internetinės parduotuvės pelno didinimas
Internetinė parduotuvė. Komunikacijos sistema. Tikslas – padidinti įmones metinį pelną 10%. Tikslas, vizija, misija. Pagrindinis strateginis tikslas Vizija – po daugėlio metų įmonėje planuojama pardavinėti kokybiškesnes prekes. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 06 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema