Vadovo kompetencijos be igudziai

300 dokumentų
Vadovo lyderio kompetencijos
Įvadas. Kompetencijos samprata. Vadovo darbo efektyvumas. Vadovo ir lyderio ypatybės versle. Verslo vadovų kompetencijos pagal svarbumą. Lyderiui reikalingos kompetencijos. Vadovo įgūdžiai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 03 27
Vadovo asmenybė
Vadovo asmenybė. Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Asmeninės savybės.
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2010 03 03
Vadovo asmenybė ir etiketas
Vadovo asmenybė ir jo etiketas. Pozicija. Kompetencija bei sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių derinimo įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo įgūdžiai. Asmeninės savybės.
Etikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 08 08
Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai
Valdymo psichologijos savarankiškas darbas. Vadovo kompetencija ir jos įtaka darbuotojų veiklai. Įvadas. Kompetencijos samprata. Pagrindiniai efektyvaus vadovo kompetencijų klasteriai. Vadybinių kompetencijų taikymas organizacijose. „ką ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 10 30
Vadovavimas ir lyderystė referatas
Komandos subūrimas. Vadovavimo teorijos. Elgesio teorijos. Kognityvinės teorijos. Socialinė sąveika. Vadovo asmenybė. Sugebėjimai. Numatymo įgūdžiai. Vaizduotės įgūdžiai. Vertybių įgūdžiai. Įgalinimo įgūdžiai. Savęs supratimo ...
Lyderystės referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 05 14
Vadovų lyderiškumas ir jo kompetencijos
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Terminų ir sąvokų žodynas. Santrauka. Summary. Įvadas. Vadovų lyderiškumo kompetencijos teorinė analizė. Lyderystės samprata versle. Vadovų lyderiškumo kompetencijos versle. Tyrimo metodikos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2019 11 02
Vadovo sėkmės kriterijai
Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo objektas. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Vadovavimo stiliai. Bendravimo įgūdžiai. Vadovo gebėjimas keistis. Problemų sprendimas. Problemų sprendimų lygmenys. Problemų sprendimų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 08 02
Vadovavimas ir vadovo funkcijos
Vadovavimo funkcija. Vadovo funkcijos ir vaidmenys. Įvadas. Vadovavimas – darbuotojų. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Vadovas - žmogus. Savybės, kuriomis turėtų pasižymėti geras vadovas. Pagrindinės vadovo funkcijos. Atlikti tai, ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 11 28
Vadovavimo funkcija. vadovo funkcijos ir vaidmenys
Įvadas. Vadovas organizacijos valdymo sistemoje. Pagrindinės vadovo funkcijos. Būtini vadovo įgūdžiai. Vadovavimo esmė. Išvados. Literatūros šaltiniai. Priedai.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 28
Vadovo bendravimo menas
Įvadas. Vadovo bendravimo reikšmė. Bendravimo vieta valdymo procese. Vadovo bendravimo kryptis. Bendravimo problemos. Vadovo bendravimo menas. Vadovo psichologinė nuostata - bendravimo stilius. Pirmasis įspūdis. Humoras ir šypsena. Vadovo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 11 25
Dalykinė kompetencija
Kompetencija –. (lot. competentia – atitikimas, gebėjimas). Gnostiniai komunikaciniai mokėjimai. Organizaciniai-techniniai komunikacijos įgūdžiai. Komunikavimo kompetencijos ugdymas. Kas trukdo klausyti ir išklausyti?. (subjektyvios ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 02
Tinkamo komandos vadovo bruožai
Bruožų teorijose sakoma, kad vadovai turi ypatingų savybių, kurių neturi jų pavaldiniai. Kuo svarbus vadovo vaidmuo renkant komandą? Vadovo įgūdžiai, reikalingi puikiai komandai suburti. Pagrindinės efektyvaus vadovo savybės. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2020 03 07
Pradinių klasių mokytojo dalykinė kompetencija mokymo procese
Įvadas. Pradinių klasių mokytojo dalykinės kompetencijos teoriniai aspektai. Kompetencijos sąvoka, rūšys ir funkcijos. Mokytojo dalykinės žinios. Mokytojo gebėjimai ir įgūdžiai. Mokytojo psichologinės savybės. Mokytojo asmenybės ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 55 puslapiai
2014 04 14
Kompleksinis kompetencijos vertinimas
Kompleksinis darbuotojų kompetencijos. Vertinimas lietuvos kariuomenės viešųjų ryšių. Specialistų atvejis. Tyrimo problema ir jos aplinka. LK VR specialistų kompetencijos vertinimo aplinka. Mokslinė tyrimo problema. Kompetencijos vertinimo ...
Vadybos magistro darbai, Magistro darbas, 123 puslapiai
2013 11 25
Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Įvadas. Meninės kompetencijos samprata. Į vaiką orientuotas meninės kompetencijos ugdymas. Meninės kompetencijos ugdymas muzikinės veiklos metu. Meninės kompetencijos ugdymas šokių veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas dailės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 18
Verslo ekonomikos planas fiziniams ir juridiniams asmenims
Kapitalas ir jo dydis , įnašai. Steigimo būdai įprastu arba el. Apskaita , ataskaitos ir kas reglamentuoja. Valdymas , valdymo organai. Asmuo , veikiantis juridinio asmens vardu. Kokie bendrovės organai yra sudaromi UAB / AB. Visuotinis ...
Ekonomikos planai, Planas, 10 puslapių
2020 03 16
Vadovo funkcijos ir veikla organizacijoje
Vadovavimas. Vadovo funkcijos ir atsakomybė. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2010 03 03
Pažangus vadovavimas
Vadovavimo sąvokos. Vadovavimo schema. Vadovo emocinio intelekto ir organizacinės kultūros sąveika. Vadovo savimonės formavimo veiksniai. Vadovo savybių įtaka veiklos rezultatams. Vadovo gebėjimas orientuotis į aplinkos pokyčius. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 01 29
Gero vadovo portretas referatas
Įvadas. Vadovo samprata. Vadovo funcijos. Gero vadovo savybės. Vadovavimo stiliai pagal vadovo elgeesį. vadovavimo stilių trūkumai. Anketos rezultatų analizė. Išvados. Šaltiniai. Priedai.
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 04 28
Kompetencijos portfelio rengimas
Kompetencijos portfelio paruošimas. Bendrosios kompetencijos. Kompetencijos portfelio struktūra. Portolio portfolio apibrėžimas. Portfolio el. Portfolio tipai. Trijų tipų portfelio. Portfolio kūrimo etapai. Kompetencijos portfelis.
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 02 19
Vadovo asmeninės savybės
Įvadas. Vadovo sąvoka. Pagrindinės strateginių individo kompetencijų grupės. Dalykinė kompetencija. Socialinė kompetencija. Konceptualioji kompetencija. Keturios strategiškai svarbių kompetencijų grupės. Lyderystė. Strateginis ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 07 30
Mokytojo profesijos kompetencijos
Mokytojo profesijos kompetencijos. Kas yra kompetencija ? Kompetencija – tai gebėjimas atlikti tam tikrą veiklą. Mokytojo profesinės kompetencijos (2007 m. sausio 15 d. Nr. ISAK-54). Bendrakultūrinė kompetencija – žinios. Profesinės ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 02 27
Vadovo tarpasmenių bendravimo įgūdžių vertinimas
Įvadas. Bendravimo sąvokos toriniai aspektai. Bendravimo samprata ir svarbumas. Vadovo bendravimo pagrindinai aspektai. Vadovo asmenybė ir valdymo stilius. Kompetencija ir gebėjimas bendrauti. Vadovo bendravimo etiketas. Vadovo elgesys ir ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 02 04
Mokytojo kompetencijos
Įvadas. Mokytojo kompetencijos. Mokytojo bendrosios kompetencijos. Mokytojo bendrakultūrinė kompetencija. Mokytojo profesinės kompetencijos. Mokytojo ir auklėtojo funkcijų dermė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 02 22
Pagrindinės organizacinio psichologo kompetencijos
Pagrindinės organizacinio psichologo kompetencijos. Kompetencijos skirstomos. Pirminės kompetencijos. Tikslo apibrėžimas. Diagnostika/vertinimas. Vystymas. Intervencija. Analizė. Komunikacija. Antrinės kompetencijos. Profesinė strategija. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2018 11 03
Gero vadovo portretas
Įvadas. Vadovo asmenybė. Gero vadovo portreto veiksniai. Vadovo kompetencija bei sugebėjimai. Vadovavimo stiliai ir elgsena. Vadovavimo stiliaus pasirinkimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 10 13
Komunikacinės kompetencijos rūšys
Kompetencijos ir komunikacinės kompetencijos reikšmė. Komunikacijos skirstymas. Komunikacinės kompetencijos rūšys (subkompetencijos). Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 10 22
Įmonės vadovo darbo stiliaus analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. „X“ įmonės vadovo darbo stiliaus analizė teoriniu aspektu. Vadovavimo samprata. Vadovų darbo stilių analizė. Liberalus vadovo darbo stilius. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 09 15
Vadovo atleidimo iš darbo ypatumai
Įvadas. Bendrovės vadovo atšaukimas iš darbo. Bendrovės vadovo atšaukimo pagrindai. Bendrovės vadovo atšaukimo tvarka. Bendrovės vadovo atšaukimo teisinės pasekmės. Bendrovės vadovo atleidimas iš darbo. Bendrovės vadovo atleidimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 11 06
Vadovo vaidmuo organizacijos valdyme
Įvadas. Personalo valdymo samprata ir subjektai. Vadovo valdymo metodai. Vadovo veiklos ypatumai. Pagrindinės vadovo funkcijos. Vadovas - kolektyvo veiklos organizatorius. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 28
Vadovavimas. Vadovo funkcijos
Vadovavimas. Vadovo funkcijos. Vadovo darbo stilius. Autokratinis vadovo darbo stilius. Demokratinis vadovo darbo stilius. Liberalinis vadovo darbo stilius. Stilių suderinamumas. Reikalavimai vadovui.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Socialiniai įgūdžiai
Soc. įgūdžiai. Socialiniai įgūdžiai – tai gebėjimas sugyventi su kitais asmenimis ir grupėmis. Kokie gali būti socialiniai įgūdžiai. Verbaliniai Nedidelis pokalbis. Socialinių įgūdžių stokos įtaka šeimai. Socialinių ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 12 21
Kelionių vadovo darbas
Įvadas. Darbo organizavimas prieš kelionę. Kelionių vadovo susitikimas su grupe. Kelionių vadovo pareigos pravažiuojant pasienio ir muitinės postus. Kelionių vadovo pareigos kelionės metu. Kelionių vadovo pasirengimas teikti kelio ...
Turizmo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Vadovo darbo dienos organizavimas
Įvadas. Laikas ir vadyba. Laiko valdymas. Laiko planavimas. Darbo laiko planavimas. Vadovavimas. Valdymo ypatumai laiko ir žmonių tarpusavio santykių aspektu. Valdymo procesas. Vadovo darbo dienos organizavimas. Kaip vadovui suplanuoti darbo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 05 04
Vadovo darbo organizavimas
Įvadas. Vadovas. 42. vadovavimas. Vadovas šiandien. Specifinės vadovo savybės. Šiuolaikinio vadovo principai. Efektyvus vadovas. Vadovo darbo organizavimas. Vadovo darbo organizavimas ab,,achema“. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 12 05
Kompetencijų, ugdytinų priešmokykliniais metais, plėtotė
9( 3 atsiliepimai )
Kompetencijų, ugdytinų priešmokykliniais metais, plėtotė. Įvadas. Priešmokykliniame amžiuje ugdytinos vaiko kompetencijos:. Socialinė kompetencija. Sveikatos saugojimo kompetencija. Komunikavimo kompetencija. Pažinimo kompetencija. Meninė ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 03 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo