Vadybos egzamino klausimai

300 dokumentų
Žmogiškuju ištekliu vadybos egzamino klausimai
Harvardo žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Mičigano žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijos. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Kompetencijos sąvoka ir ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 01 22
Vadybos egzamino klausimai ir atsakymai
Demokratinis vadovavimo stilius. Liberalus vadovavimo stilius. Vadovo ir pavaldinio santykių darna. Visuotiniškumas ar pliuralizmas. Individualizmas ar bendruominiškumas –. Konkretumas ar bendrumas –. Emocionalumas ar neutralumas –. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2017 06 07
Vadybos egzamino klausimai konspektas
Vadybos modulio egzamino klausimai 2015. Suformuluokite ir paaiškinkite organizacijos sampratą. Nusakykite materialinių produktų daiktų gaminimo , paslaugų teikimo bei intelektinio produkto kūrimo organizacijų pradinės informacijos ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2018 03 27
Anatomijos egzamino klausimai
Anatomijos dalyko egzamino kontroliniai klausimai. Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentams.
Biologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 11 11
Filosofijos egzamino klausimai - atsakymai
8,3( 3 atsiliepimai )
Sofistai ir Sokratas. Kas yra filosofija? Platono idejų pasaulis. Filosofijos objektas, struktūra ir metodas. Mileto mokykla. Elejos mokykla. Heraklitas, Pitagoras ir Demokritas. Aristotelis. Filsofijos atsiradimas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 22
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 29
Elektrotechnikos egzamino klausimai ir atsakymai
9,5( 2 atsiliepimai )
Elektrostatika. Nuolatinės srovės grandinės. Magnetinės grandinės (elektromagnetizmas). Vienfazės kintamosios srovės grandinės. Trifazės kintamosios srovės grandinės. Asinchroniniai varikliai ir sinchroninės mašinos. Nuolatinės srovės ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 07 23
Geodezijos egzamino klausimai
Egzamino klausimai. Teorinė dalis. GIS apibrėžimas, sąvoka. GIS atsiradimo priežastis. Geografinė informacinė sistema. Kitos rastrinės operacijos.
Geodezijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 04 07
Kosmetologijos kvalifikacinio egzamino saviruošos klausimai
Baigiamojo praktikinio egzamino kosmetinių procedūrų atlikimo metodikos saviruošos klausimai.
Kosmetologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2017 06 12
Ekonomika: 1 egzamino klausimai ir atsakymai
Studijų dalykas Ekonomika. Pagrindiniai egzamino klausimai. Gamtos , darbo ir kapitalo. Ūkinė veikla  . Pagal šiuos bruožus skiriamos keturios pagrindinės struktūros. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2019 03 31
Psichologijos egzaminas konspektas
Psichologijos egzaminas. Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Amintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 01 19
Personalo vadyba konspektas (2)
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teoriniai aspektai. Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos. Žmogiškųjų išteklių vadybos samprata. Esminiai žmogiškųjų išteklių vadybos bruožai. Žmogiškųjų išteklių ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 81 puslapis
2016 08 01
Informatikos egzamino špera
Ką rodo skaičiuoklės funkcijos pavadinimas ir jos argumentai?"Funkcijos pavadinimas nurodo skaičiavimo pobūdį, o argumentai – duomenis, kuriems taikomi tie skaičiavimai.Kokiu mygtuku iškviečiamas funkcijų ...
Informatikos šperos, Špera, 20 puslapių
2012 10 20
Filosofijos egzamino konspektas (3)
Filosofija egzamino klausimai. Tragiškas optimizmas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 04 18
Apskaitos egzamino klausimai atsakymai
Iš kokių klasių sudarytas pavyzdinis sąskaitų planas?Kalkuliavimas- visuma būdų produkcijos savikainos vienetui ir visiems kalkuliavimo objektams apskaičiuoti.Kas yra įplaukos, pajamos, išlaidos ir sąnaudos?Tipinę ...
Apskaitos šperos, Špera, 5 puslapiai
2015 10 07
Pedagogikos egzaminas
Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo esmę. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo metodų aprašymas. Biologijos programos dermė su darnaus vystymosi švietimo kompetencijomis. Literatūra.
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 01 16
Istorijos egzamino klausimai atsakymai
10. Kodėl 1905-1907m. Lietuvos žydai ir lenkai pasisakė už valstybingumo atkūrimą remiantis istoriniu-geografiniu principu?Jei giliai jautė istorinės Lietuvos teritorijos vientisumą ir baiminosi, kad bus suskladyti.1. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 03 23
Vadybos samprata ir kategorijos
Vadybos samprata ir kategorijos. Paskaitos tikslai. Vadyba – management. Keturios “vadybos” (management) sampratos. Dvi “vadybos” sampratos pusės. Vadyba. Vadybos mokslo tikslai. Vadybos mokslo objektas. Vadybos mokslo rezultatai. Vadybos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2010 03 03
Vadybos pagrindai Vadybos etika
Įvadas. Vadybos etika. Svarbiausi vadybos etikos klausimai. Etiško elgesio modelis. Etikos kodeksai. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodeksų nauda. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 03 26
Vidaus degimo varikliai egzamino konspektas
VDV egzamino klausimai I dalis. Nesimato toliau gale. Ir nebeaisku kur yra kit dalis.
Mechanikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2017 04 20
Chemijos egzamino teorijos konspektas
Chemijos paruoštukė. VGTU pirmo kurso chemijos konspektas pagal egzamino temas. Vandens chemija. Dispersinės sistemos. Tikrieji tirpalai. Galvaniniai elementai. Statybinės rišamosios medžiagos. Korozija. Stambiamoliakuliniai junginiai. Druskų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 02 28
Prūsijos istorijos egzamino klausimai
Prūsijos istorijos egzamino klausimai. Raštu. Erdvės ribos tarp savito Prūsijos regiono ir lietuviškosios iredentos. Uguns mäte , žemes mäte , vėlu mäte. Estis Theodoricus rex. Mid Eastum an maegd , Ipaet hi magon cylegewyrcan. Haisti , ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 74 puslapiai
2017 06 03
Medžiagų mokslo egzamino klausimai
Medžiagų mokslo egzamino klausimai. Difuzinis atkaitinimas , Įprastinis atkaitinimas , Izoterminis atkaitinimas , Rekristalizacinis atkaitinimas ,. Normalizavimas.
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 01 02
Mikroekonomika egzamino klausimai
Mikroekonomika egzamino klausimai - atsakymai. Įmonės pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos sąlygomis. (grafikas). Įmonės nuostolio minimizavimas tobulosios konkurencijos sąlygomis. (grafikas). Įmonės veiklos sustabdymo taškas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 03 17
Vadybos egzamino konspektas VGTU
Ekonomiškas – tikslas turi būti naudingas, tvarus, „žalias“, etiškas, stimuliuojantis, įdomus, patrauklus ir malonus;2. Išskirtinumą lemiantys parametrai – kaip organizacija tikisi nugal÷ti pasirinktose veiklos3. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 11 29
Vadybos teorijos ir jų taikymas
Įvadas. Vadybos samprata. Vadybos teorijos. Esminės ankstyvosios vadybos teorijos. Klasikinė vadybos teorija. Žmogiškųjų santykių vadybos teorija. Mokslinė vadybos teorija. Empirinė vadybos teorija (situacinis požiūris).
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 11 09
Personalo vadybos konspektas (2)
Personalo vadyba Egzamino data 2014 01. Egzamino temos. Personalo vadybos samprata. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo sąvokų palyginimas. Personalo vadybos procesas organizacijoje. Personalo tarnybų specialistų , ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2015 06 17
Taikomoji matematika egzamino klausimai
Klausimai ir užduotys matematikos egzaminui. Matricos ir determinantai. Tiesinės nelygybės ir jų sistemos. Optimalus planavimas. Tikimybių teorija ir matematinė statistika.
Matematikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2017 06 13
Vadybos funkcijos projektas
Įvadas. Vadybos sąvoka. Valdymo samprata. Vadyba - tai. Vadybos raida. Vadybos raida Lietuvoje 1918 - 1940 metais. Vadybos funkcija - tai. Teiloro vadybos teorija. Funkciniai vadovai pagal Teilorą. Fajolio vadybos teorija. Planavimo funkcija. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2016 10 14
Muzikologijos egzamino klausimi ir atsakymai
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministras. Dėl muzikologijos brandos egzamino programos patvirtinimo. Muzikologijos brandos egzamino programa. Mokinių gebėjimų grupės. Egzamino užduoties pobūdis. Muzikologijos brandos egzamino ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2020 02 04
Fizika 1 egzamino konspektas
Elektrostatinis laukas vakuume. Elektrostatinis laukas dielektrikuose ir laidininkuose. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinis laukas medžiagoje. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2012 06 03
Technikos filosofijos egzamino klausimai
Technikos filosofijos egzamino klausimai. Technikos sąvoka siauraja ir plačiaja prasme. Atradimo “ ir ,, išradimo “ sąvokos. Technika ir mokslas. Technika ir gamta. Fakto ir teorijos santykis. . . Chalmers. Falsifikacionizmas. . Popper. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 02 22
Dailės egzaminas
Dailės egzaminas. Dailės egzamino aprašymas. Dailės egzamino aprašas. Labai idomus darbas. Rašiau pati.
Dailės aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 05 08
Personalo vadybos esme
Įvadas. Personalo vadybos sanprata. Bendroji vadybos samprata. Personalo vadybos samprata ir ryšys su kitais dalykais. Personalo vadybos turinys. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Personalo praktinis valdymas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 12 13
Muzikos istorijos egzamino klausimų atsakymai
. Kraštietis, kilęs iš Palūšės.2. Liaudies kūrinius kūrė visa liaudis, kūrybos procesas nebuvo užrašomas.Profesionalią muziką kūrė muzikos profesionalas, žinomas autorius, muzika buvo užrašoma.3. ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 10 07
Fizikos egzamino špera
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjosatomų sąveikos rūšys molekulėje. Fermio ir dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Branduolinės jėgos. Mezonai pioninis modelis. Radioaktyvumas, jo ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 20
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo