Vaiku ir tevu santykiai

300 dokumentų
Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių literatūroje

Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių literatūroje. Vinco Mykolaičio – Putino. Antano Škėmos. Juozo Apučio kūriniai. ...

Psichologų teigimu, žmogaus formavimuisi labai ryškią įtaką daro vaikystės tarpsnis. Intensyviai rutuliojasi šio amžiaus vaiko psichika, tikrovės pažinimas, kaupiasi ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2017 10 02
Vaikų ir tėvų santykiai literatūroje

Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių literatūroje. Šatrijos Raganos, Jono Biliūno bei Jurgio Savickio ...

Kitas kūrėjas Jurgis Savickis yra XXa.pirmosios pusės rašytojas modernistas, dar vadinamas ironijos meistru, nutolęs nuo lietuvių romantinės ir realistinės literatūros ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2019 09 18
Vaikų ir tėvų santykiai XIXa.-XXa. autorių kūriniuose
Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2020 05 09
Vaikų ir tėvų santykiai literatūroje: Keletas psichoanalitinių įžvalgų
Ego , id , superego. Svarbus darnus vaikų ir tėvų santykis. Vidi nis konfliktas. Vidinio konflikto ženklai. Vaikų – tėvų santykiai. Šatrijos Raganos „ Sename dvare “. Apsakyme „ Metamorfozė “. Vienas tėvo žingsnis atstojo ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2020 04 03
Vaikų ir Tėvų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilės, džiazas ir velnias“
Vaikų ir Tėvų santykiai J. Grušo tragikomedijoje „Meilės, džiazas ir velnias“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2020 04 03
Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje kalbėjimo potemė

Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje. Kaip tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai formuoja jauną žmogų ir kaip veikia jau subrendusią asmenybę. Turėdama į ką lygiuotis ...

Visais laikais didžiausias žmogaus turtas buvo ir vis dar yra šeima. Nuo seno lietuviai šeimą laikė svarbiausia moraline vertybe. Buvo manoma, kad kiekvienas, jeigu nori būti ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 11
Tėvų ir vaikų santykiai TSR ir LDK
Įžanga. Tėvų ir vaikų teisiniai santykiai ldk. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Seserų ir brolių santykiai. Neteisėti vaikai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai ...
Teisės referatai, Referatas, 36 puslapiai
2017 01 09
Vaiko santykiai su tėvais rašinys
Ar tėvų tarpusavio santykiai turi įtakos vaiko charakteriui, elgesiui?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 12 09
Vaikų ir tėvų tarpusavio konfliktai
Vaikų ir tėvų tarpusavio konfliktai. Konfliktas ( lot. Conflictus-susidūrimas) – priešingų interesų, pažiūrų, siekimų susidūrimas, kivirčas, ginčas, nesutarimas, galintis susikomplikuoti. Šeimos konfliktai – tai prieštaravimai, ...
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2010 03 03
Tėvų ir vaikų santykiai skaidrės
9,3( 3 atsiliepimai )
Tėvų ir vaikų santykiai. Kas tai? Šeimos pamatas. Vaikystėje tėvai turi didžiulę įtaką. Tėvų ir vaikų dažniausios nesutarimų priežastys. Dažniausios paauglių daromos klaidos bendraujant su tėvais. Įvardinkite, kokias žinote ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 02 18
Tėvų tarpusavio santykių vaidmuo vaiko savijautai
Įvadas. Tėvų tarpusavio santykių įtakos vaiko savijautai aspektai. Tėvų tarpusavio santykių charakteristika. Nepriekaištingi tėvų tarpusavio santykiai. Konfliktiški tėvų tarpusavio santykiai. Skyrybos – konfliktiškų tėvų ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 01 16
Vaikų padėtis Lietuvoje 1795-1918m.
Įvadas. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai. Vaikų auklėjimas. Mišrių tikėjimų sutuoktinių vaikų auklėjimas. Vaikų darbas. Vaikų švietimas ir mokymas. Vaikų ir tėvų teisiniai santykiai. Neteisėtų vaikų padėtis. Vaikų globa ir ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 02 06
Tėvų ir vaikų santykiai literatūroje

Taip pat apie tėvų ir vaikų santykiu yra rašęs vienas lietuvių novelės klasikas, psichologinės prozos ugdytojas Jonas Biliūnas. Jo apsakyme ,,Ūbagas“, taip pat analizuojama tėvų ir ...

Taip pat apie tėvų ir vaikų santykiu yra rašęs vienas lietuvių novelės klasikas, psichologinės prozos ugdytojas Jonas Biliūnas. Jo apsakyme ,,Ūbagas“, taip pat analizuojama ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2016 02 24
Tevų ir vaikų santykiai šeimoje
Tėvų ir vaikų santykiai šeimoje lietuvių rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 02 15
Tėvų ir vaikų santykiai Biliūno ir Juknaitės kūryboje

Tėvų ir vaikų santykiai. Biliūnas, Juknaitė. Kalbėjimo planas. Literatūra. ...

Tėvų ir vaikų santykiai – itin jautri, intymi, bet svarbi tema. Tai itin svarbi gyvenimo dalis, nuo kurios priklauso ne tik abiejų pusių savijauta, nuotaika, psichinė būsena, ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2019 09 23
Šatrijos Ragana Sename dvare santykiai
Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos 1877 1930 biografija. Apysaka Sename dvare. Vyro ir žmonos santykiai. Vyro Liudviko, žmonos Marijos ir trijų vaikų Irutės, Nikos ir Jonelio santykiai. Tėvų ir vaikų santykiai.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 04 20
Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai
Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai. Įžengę į XXI amžių dažnai skundžiamės laiko stoka, vis dažniau kyla bendravimo problema. Net su namiškiais vis mažiau bendraujame. Tėvai nesupranta vaikų, šie kaltina tėvus. Mūsų pilkame ...
Psichologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 01 02
Tevų ir vaikų santykiai
Tėvų ir vaikų santykiai. Dauguma vaikų, kai pasiekia paauglystės ir pilnametystės etapą, pradeda tapti savarankiškais. Mylėti = leisti? Daugelis tėvų nežino kaip elgtis su savo vaiku. Kartais vaikai sutapatina meilę su materialiais ...
Etikos projektai, Projektas, 10 puslapių
2013 04 23
Tėvų ir vaikų santykiai ir jų vaizdavimas literatūroje

Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje. (Jonas Biliūnas, Šatrijos Ragana, Jurgis ...

Visais laikais šeima ir santykiai tarp jos narių buvo ir vis dar yra viena svarbiausių vertybių žmogui. Tai gali pagrįsti ir lietuvių literatūra, kurioje santykiai tarp tėvų ir ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2019 11 05
Tėvų ir vaikų santykiai bei tėvų įtaka vaikams lietuvių literatūroje

Tėvų ir vaikų santykiai bei tėvų įtaka vaikams lietuvių literatūroje. Vincas Mykolaitis Putinas. Marius Katiliškis. Šatrijos Ragana. ...

Visais laikais didžiausias žmogaus turtas buvo ir vis dar yra šeima. Nuo seno lietuviai šeimą laikė svarbiausia moraline vertybe.Dažnai mes net nepagalvojame kokie iš tikrųjų ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2019 11 30
Tėvų ir vaikų santykiai XX a. Literatūroje

Tėvų ir vaikų santykiai XX a. Literatūroje. “Rugiuose prie bedugnės” ir “Ubagas”. Kalbėjimo planas. Šaltiniai. ...

Nuo senų laikų tėvai bei šeimos pavyzdys būdavo pats svarbiausias dalykas kiekvieno vaiko gyvenime, tačiau ne kiekvienas vaikas turėdavo galimybę pasigirti tuo, jog jo ir tėvų ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2019 03 29
Tėvų ir vaikų santykiai - potemė

Tėvų ir vaikų santykiai - potemė. Vanda Juknaitė. Graikų mitas ,,Dedalas ir Ikaras“ ...

Kita vertus, yra pavyzdžių, kai tėvų ir vaikų santykiai yra sudėtingi ir konfliktiški, pagrįsti išnaudojimu arba abejingumu. Apie tai rašo Vanda Juknaitė knygoje ,,Išsiduosi. ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 04 16
Šeimos ugdymas ir lavinimas
Ugdymas šeimoje. Ugdymas šeimoje apima. Šeiminio auklėjimo metodai yra šie. Šeimos raidos istorija. Matriarchatas. Patriarchatas. Šeimos formos. Promiskuitetas. Grupinė santuoka. Porinė santuoka. Poliandrija. Sororatas. Santuokos motyvai. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 11 27
Kalbėjimas apie tėvų ir vaikų santykius

Kalbėjimas apie tėvų ir vaikų santykius. Vaikų ir tėvų santykiai lietuvių literatūroje. (J.Bilūnas apsakymas „Ubagas“, J.Savickis kūrinys „Kova“, Šatrijos Ragana apysaka ...

Apibendrindama savo įžvalgas norėčiau pasakyti, kad skirtingi rašytojai, skirtingai vaizduoja tėvų ir vaikų santykius lietuvių literatūroje. Tačiau visų šiandien mano ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 02 27
Tėvų ir vaikų tarpusavio teisės ir pareigos
Tėvų ir vaikų tarpusavio teisės ir pareigos. Asmeniniai tėvų ir vaikų santykiai. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos. Informacijos šaltinių sąrašas.
Teisės esės, Esė, 5 puslapiai
2014 05 19
Tėvų ir vaikų bendravimas ir santykiai XX amžiaus literatūroje

Tėvų ir vaikų santykiai XX amžiaus literatūroje. Jonas Biliūnas. Juozas Grušas. ...

Remiantis ir kito Jono Biliūno apsakymu „Ubagas galime pamatyti aukštinamas kitokias vertybes. Kūrinyje „Ubagas“ vaizduojami du pagrindiniai veikėjai – tai senas vyriškis, ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2019 11 19
Tėvų ir vaikų santykių vaizdavimas literatūros kūriniuose

Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje. (Šatrijos Ragana, Vincas Mykolaitis - Putinas, Jurgis Savickis).Kalbėjimo planas. Šaltiniai. ...

I.Šeimą sudaro tėvai ir vaikai. Vaikai - tai ateitis, tęstinumo garantas. Nuo to, kaip vaikai bus auklėjami, priklausys ne tik vaikų, bet ir tėvų ateitis. Sakoma, tėvų ir ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2019 05 23
Kokią įtaką asmenybės dorinei raidai turi vaikų ir tėvų santykiai?
Kokią įtaką asmenybės dorinei raidai turi vaikų ir tėvų santykiai? Nuo santykių priklauso vaiko raida. Kurio iš tėvų – motinos ar tėvo įtaka vaiko raidai yra didesnė? Mylėti = leisti? Kodėl tėvai kankina vaikus? Ką apie ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 08 02
Asmeniniai tėvų ir vaikų santykiai
Asmeniniai tėvų ir vaikų santykiai. Panevėžys. Tėvo ir motinos teisės. Tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Tėvai privalo sudaryti sąlygas savo vaikams mokytis. Vaiko teisės. Kiekvienas vaikas turi neatimamą ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 11 10
Tėvų ir vaikų santykių vaizdavimas lietuvių kūriniuose

Tėvų ir vaikų santykiai lietuvių literatūroje. Jurgis Savickis, Jonas Biliūnas, Šatrijos ...

Šatrijos Ragana apysakoje „Sename dvare“ kuria puikios šeimos pavyzdį su laimingais vaikais ir atsakingais tėvais. Kadangi šeima gyvena dvare, tėvas daugiau rūpinasi dvaro ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2019 05 01
Tėvų ir vaikų santykių vaizdavimas literatūroje

Tėvų ir vaikų santykiai šeimose. M. Haddono romanas „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“. J. D. Selindžerio romanas „Rugiuose prie ...

Kiekvieni tėvai stengiasi išauklėti savo vaikus, kad jie taptų gerais, nuoširdžiais ir atvirais žmonėmis. Tačiau, kiekvienas vaikas yra savotiškai ir kitaip suprantantis ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 10 26
Vaikų ir tėvų santykių vaizdavimas literatūroje

Vaikų ir tėvų santykiai literatūroje. Šatrijos Ragana. Jonas ...

Visais laikais didžiausias žmogaus turtas buvo ir yra šeima, kuri turi didelę įtaką vaiko asmenybei, nes joje atsiskleidžia žmonių vertybės, bendravimo ypatumai ir ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2020 04 26
Pozityvi tėvystė
Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Pozityvi tėvystė. Pozityvios tėvystės samprata. Vaikų- tėvų santykiai. Emocinis klimatas šeimoje. Stiprių ryšių tarp tėvų ir vaiko kūrimas. Prieraišioji tėvystė. Pozityvioji disciplina. Šeima ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 30 puslapių
2014 12 10
Tėvų ir vaikų santykiai XX a.

Tėvų ir vaikų santykiai XXa. J. Biliūnas. ...

Visi vaikai turi tėvus, o visi tėvai – vaikus. Tėvų ir vaikų santykiai yra labai aktuali tema visais laikais. Sėkmingi tėvų ir vaikų santykiai remiasi abipuse pagarba, meile ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2019 04 28
Tarpusavio santykiai šeimoje
Tarpusavio santykiai šeimoje. Įvadas. Santykių šeimoje problemos. Šeimą tiria. Svarbu surasti teisingus atsakymus. Šeimos struktūra. Šeimos samprata. Sociologinis apibrėžimas. Filosofinis apibrėžimas. Šeimos funkcijos. Joe jenkins savo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 02 03
Tradicinės vertybės ir elgesio normos XX amžiuje J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“ Tėvų ir vaikų santykiai, Autoriteto problema

Tradicinės vertybės ir elgesio normos XX amžiuje J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“ Tėvų ir vaikų santykiai Autoriteto problema. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“. ...

Taigi lietuvių dramaturgijos klasika virtusioje 1969 metais parašytoje J. Grušo tragikomedijoje „Meilė, džiazas ir velnias“ atskleidžiama didžiausia probema,visus amžius ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2020 01 16
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo