Vaiku kompetenciju ugdymas darzelyje

300 dokumentų
Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje aspektai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. I. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje teorinė analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko muzikinė kultūra ir jos struktūra. Vaiko muzikinės kultūros pradmenų ugdymo veiksniai. Vaikų darželis - ikimokyklinio amžiaus ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 11 14
Vaikų adaptacija vaikų darželyje
Įvadas. Adaptacijos samprata. Veiksniai darantys ytaką vaikų adaptacijai vaikų darželyje. Šeima kaip veiksnys darantis įtaką vaikų adaptacijai vaikų darželyje. Pedagogų dirbančių vaikų darželyje vaidmuo vaiko adaptacijos procese. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 01 14
Vaiko elgesio ugdymas vaikų darželyje
Įvadas. Dėstymas. Grupės veikla. Veikla kampeliuose. Šventės vaikų darželyje. Vaikų auklėjimas įvairiuose pasaulio šalyse. Apibendrinimas. Pabaiga. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 09 12
Muzikos egzamino klausimai ir atsakymai
Muzikinio ugdymo vaikų darželyje tikslai ir uždaviniai? Muzikiniai vaikų gabumai? Kūdikių muzikinis ugdymas? Vaikų iki 3 metų muzikinis ugdymas? Muzikinės veiklos rūšys? Dainavimo mokymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje? Muzikos ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 03 14
Fizinis ugdymas vaikystėje
Įvadas. Vaikų fizinis ugdymas šeimoje. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Vaikų fizinio ugdymo ypatumai. Vaikų fizinio ugdymo organizavimas vaikų darželyje bei pradinėje mokykloje. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 11 12
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas. Įvadas. Higieniniai įgūdžiai. Asmens higienos ugdymo kryptys. Žaidimai mokantys asmens higienos. Išvados. Naudota literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 03 09
Vaikų su negalia ugdymas
Vaikai su spec. poreikiais. Įvadas.Dėstymas. Veiklos sritis – vaiko pažinimas ir individualus pripažinimas. Veiklos sritis – ugdymo turinio modeliavimas. Veiklos sritis – profesinės kompetencijos tobulinimas. Išvados. Literatūros ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2013 01 16
Socialinė ir komunikavimo ugdymo kompetencijos
Įvadas. Komunikavimo kompetencija. Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is). Gebėjimo bendrauti ir išreikšti save bei pažinti pasaulį ugdymas. Aplinka. Plėtojimas. Darželyje. Priemonės komunikavimo kompetencijai. Socialinė kompetencija. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 07 31
Dailės priemonės ir technikos dirbant ne patalpoje
Įvadas. Meninė kompetencja. Meninis ugdymas darželyje. Dailė vaikų darželyje. Apibendrinimas. Literatūra.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 06
3-4 metų vaikų bendravimas ir kalbos kultūra darželyje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas vaikų darželyje. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros ypatumų darželyje ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 09 26
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas. Įvadas. Sveikatos kompetencija. Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinė gebėjimai. Sveikatos saugojimo ir judejimo kompetencijos ugdymas. Judėjimo skatinimo būdai. Supratimo apie ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 10
Muzikavimo ypatumai vaikų darželyje
Įvadas. Teoriniai muzikavimo aspektai. Muzikavimo samprata. Muzikavimo tradicijos užsienio šalyse. Muzikavimo ypatumai ikimokyklinio ugdymo istaigose. Darželiuose naudojamų muzikos instrumentų ypatumai. Masinės gamybos muzikos instrumentai. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 02 21
Etnokulltūrinis ugdymas
Įvadas. Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo pradinėje mokykloje. Lietuvių etnosas bei etniškumo vieta tautiniame ugdyme. Etninės kultūros išlikimo problemos. Etonkultūrinio ugdymo vieta pradinėje mokykloje. Mokykla kaitos procese: ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 12 21
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ugdymas
Įvadas. Komunikacijos samprata. Kompetencijos ir komunikavimo kompetencijos samprata. Kalbinių gebėjimų ugdymas. Klausymo gebėjimų ugdymas. Rašytinės kalbos ugdymas. Skaitymo ugdymas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 05 08
Popieriaus lankstiniai vaikų darželyje
Įvadas. Istorija. Lankstymo būdai. Popieriaus lankstinių reikšmė vaikų darželyje. Metodiniai patarimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Dailės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 10 22
Ikimokyklinė grupė sąlygų ugdymas ir žaidybinė veikla analizė
9( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Asmenybės sklaidą skatinantis ugdymas. Vaikų žaidimai. Grupės aplinka. Veiklos centrai – kampeliai. Lopšelio darželio ,,pasaka” boružėlių grupės aplinkos ir veiklos kampelių analizė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 09 07
Ikimokyklinis ugdymas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Ugdymas ir jo uždaviniai. Kas yra ugdymas. Ugdymo uždaviniai. Kas žinoma ugdant ikimokyklinuką. Vaikų darželiai. Ką duoda vaikų darželiai. Vaiko plėtojimasis darželyje. Ikimokyklinukui būdingos problemos. Ugdymosi motyvacija. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 09
Dorovė ir dorovinis ugdymas
Įvadas. Šeimos reikšmė dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Vaikų elgesio intervencija. Tinkamo elgesio mokymas. Dėmesio nukreipimas. Natūralių pasekmių metodas. Netinkamo elgesio ignoravimas. Galimybės ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 03 11
Priešmokyklinis ugdymas namų darbas
Kompetencijos priešmokykliniame ugdyme si. Ikimokyklinio , priešmokyklinio , pradinio ugdymo sąsajos. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo si kompetencijų pateikimo bu programose. Kompetencijų struktūra socialinė kompetencija. Kompetencijų ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 12 29
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje skaidrės
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje. Vaikų darželyje paprastai naudojamos šios konstravimo rūšys. Gamtinė medžiaga skirstoma į. Plokščia gamtinė medžiaga. Apimtinė gamtinė medžiaga. Gyvoji gamtinė medžiaga. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 20
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 22
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ugdymas draminėje veikloje
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo samprata. Dramos meno poveikis visuminiam vaiko ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo drama ypatumai, pedagoginės sąlygos. Vaikų vaidybos mokėjimų formavimo ypatumai ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 07 23
Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai
Bendravimo ir tarpusavio santykių samprata. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai. Vaikų tarpusavio santykių svarba asmenybės ugdymui. Vaikų tarpusavio santykių raiška bendraujant su bendraamžiais. Vaikų bendravimo ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 02
Kūrybiškumo samprata ir jo ugdymas darželyje
Įvadas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ugdymas darželyje. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai. Priedas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 03 20
3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieninėje veikloje
Santrauka. Summary. Įvadas. Bendravimas - gyvenimo pagrindas. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieniniame gyvenime. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 09 26
Sveikos gyvensenos ugdymo galimybės ankstyvojoje vaikystėje
Įvadas. I. Sveikos gyvensenos ugdymas ankstyvojoje vaikystėje. Sveikos gyvensenos ugdymas. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. Fizinio aktyvumo reikšmė vaiko vystymuisi bei sveikatai. Saugi ir sveika aplinka vaikų darželyje ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 10 12
Popieriaus lankstiniai vaikų darželyje skaidrės
Popieriaus lankstiniai vaikų darželyje Kaunas. Įvadas Popieriaus istorija Origami istorija Lankstymo. Įvadas. Popierius, tai plačiausiai naudojama medžiaga. Darbo tikslas - atskleisti popieriaus lankstinių panaudojimą vaikų darželyje. ...
Dailės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 11
Bendrųjų kompetencijų pavyzdžiai
Bendrųjų kompetencijų ugdymo pavyzdžiai Kompetencijų ugdymas mokant dailės. Mokymosi mokytis kompetencija. Socialinė pilietinė kompetencija. Kompetencija Kompetencijų aspektai. Mokėjimo mokytis kompetencija. Iniciatyvumo ir kūrybingumo ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2017 01 02
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai. Kūrybiškumo ugdymas mokykloje. Kūrybiškumo ugdymas universitete. Kūrybiškumo ugdymas – inovatyvios visuomenės pagrindas. Išvados. Literatūra
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 03 09
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Įvadas. Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko komunikavimo kompetencijos ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko socialumo kompetencijos ...
Matematikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2014 02 13
Ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ypatumai
Įvadas. Pažinimo kompetencijos samprata. Ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo ypatumai. Lireratūros ir šaltinių sąrašas. Furst M. Psichologija. – Vilnius. Gerčienė-Leonienė A. , Ragauskienė I. , Baltakienė J. Ikimokyklinukų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 03 14
Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje
9( 3 atsiliepimai )
Vaikų dailė ir darbeliai. Įvadas. Konstravimas iš gamtinės medžiagos vaikų darželyje. Gamtinės medžiagos įvairovė. Gamtinės medžiagos rinkimas ir paruošimas. Darbo su gamtine medžiaga organizavimas vaikų darželyje. Pagalbinės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 09
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas – divergentinio mąstymo ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2013 03 29
Kompetencijų ugdymas
Kompetencijų ugdymas. Kompetencijų ugdymas. Kodėl kompetencijos? Kokios vertybės, gebėjimai, žinios svarbiausios. Pagrindinės kompetencijos kaip bendrojo ugdymo rezultatas. Kompetencijos apibūdinamos kaip tam tikros srities žinių. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 26
Kūno kultūros formų įvairovė vaikų darželyje
Kūno kultūros formų įvairovė vaikų darželyje.Rytinė mankšta vaikų darželyje. Mankštos rūšys. Mankštos poveikis organizmui. Tempimo pratimų atlikimo technika. Kūno kultūros valandėlės planavimas ir pravedimas. Išsirikiavimas ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 10 25
Neįgliųjų vaikų globa ir ugdymas
Įvadas. Destomoji dalis. Kas tai specealusis vaikų udgymas? Kokios yra raidos sutrikimo grupės. Neįgaliųjų vaikų globa. Neįgaliųjų vaikų ugdymas. Neįgaliųjų vaikų integravimasis į visuomenė. Autizmas-kas tai? Neįgaliųjų vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 09 03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo