Vaiku raidos sutrikimai

300 dokumentų
Vaikų, turinčių psichikos sutrikimą, ugdymo ypatumai
Įvadas. Psichikos sutrikimų, būdingų vaikams ir paaugliams, klasifikacija. Psichologinės raidos sutrikimai. Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje. Vaikų, turinčių psichikos sutrikimą, ugdymo ypatumai. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 03 11
Vaikų miego sutrikimai ir jų šalinimo būdai
Vaikų miego sutrikimai ir jų šalinimo būdai. Įvadas. Nemigos samprata. Kas sukelia mažųvaikų nemigą? Užmigimo asociaciniai sutrikimai. Nakties valgymo sutrikimai. Miego sutrikimai dėl „ribų nustatymo“ nebuvimo. Aplinkos sukelti miego ...
Sveikatos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 11 27
Lėtiniai, somatiniai, neurologiniai ir kompleksiniai sutrikimai
Lėtiniai, somatiniai, neurologiniai ir kompleksiniai sutrikimai. Tiriamos ligos. Neurologinių sutrikimų priežastys. Išoriniai ir vidiniai pažeidimai. Trauminis smegenų sužalojimas (tss). Tss trauminės priežastys. Netrauminės priežastys. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2012 04 23
Psichikos sutrikimai
Įvadas. Pagrindiniai psichikos sutrikimai. Vystymosi sutrikimai. Elgesio sutrikimai. Protinis atsilikimas. Įvairiapusiai raidos sutrikimai. Organiniai sutrikimai. Demencijų priežastys. Alzheimerio liga. Kraujagyslinė demencija. Demencijas ...
Medicinos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 08
Miegas ir vaikų miego sutrikimai
Įvadas. Miegas. Koma, hipnozė ir narkozė. Miegą reguliuojantys mechanizmai. Homeostatinis. Cirkadinis. Ultradinis. Miegas ir jo fiziologija. Užmigimas, prabudimas ir miegas. Paradoksinis miegas. Tai miego būsena, kuriai būdingas gilus miegas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 04 18
Neįgalieji skaidrės
Neįgalieji. Negalių gali būti įvairių. Negalios klasifikacija. Fizinė negalia. Protinė negalia. Skiriami šie protinai sutrikimai. Psichinė negalia. Skiriami šie psichinės sveikatos sutrikimai. Raidos negalia. Skiriami šie raidos ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 03 01
Sensorinės sistemos funkcijos
Sensorinės sistemos funkcijos. Sensorinė integracija. “Tolimieji pojūčiai”. “Artimieji pojūčiai”. Sensorinė integracija. Sensorinės integracijos proceso sutrikimas. Sensorinė disfunkcija. Temos aktualumas. Sensorinės ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 06 15
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija
Įvadas. Vaikų raidos apibudinimas ir klasifikacijos. Specialiųjų poreikių grupės. Sutrikusios raidos vaiko emocinė raida. Raidos sutrikimų diagnostika. Reabilitacija ir gyvenimo kokybė. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 10 28
Specialiūjų poreikių vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir ugdomojo darbo gairės
Specialiūjų poreikių vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir ugdomojo. Specialiųjų poreikų vaikų sutrikimų klasifikacija. Intelekto sutrikimai Regos sutrikimai Klausos sutrikimai Fiziniai ir judėjimo sutrikimai. Specifiniai pažinimo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 10 19
Savanorių mokymo(si) metodai
Įvadas. Autizmo samprata. Autistų raidos ir socialinio bendravimo sutrikimai. Vaikų, turinčių autizmo požymių, ugdymas. Struktūruotas mokymas. TEACCH pagalbos programa. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 10 26
Raidos psichologijos praktiniai darbai
Bendrieji ir specialieji raidos psichologijos tyrimo metodai. Vaiko psichologinio tyrimo etika. Vaiko elgesio priežasčių ir psichologinių sunkumų aiškinimas skirtingų raidos teorijų požiūriu. Psichikos raidos ypatumai ontogenezėje. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2017 04 19
Vaikų vystymosi sutrikimų priežastys
Vaikų vystymosi sutrikimų priežastys. Paveldėti vystymosi sutrikimai. Įgimti vystymosi sutrikimai. Fiziniai veiksniai. Cheminiai veiksniai. Biologiniai veiksniai. Įgyti vystymosi sutrikimai. Gimdymo periodas. Pogimdyminis periodas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 03 04
Judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai
Judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai. Negalia dėl judesio ir padėties sutrikimo. Sutrikimo sunkumas vertinamas pagal savarankiškumo įvertinimo indeksą. Apskaičiuojamas pagal Bartelio indekso skalę. Negalios dėl judesio ir ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2015 12 02
Neįgliųjų vaikų globa ir ugdymas
Įvadas. Destomoji dalis. Kas tai specealusis vaikų udgymas? Kokios yra raidos sutrikimo grupės. Neįgaliųjų vaikų globa. Neįgaliųjų vaikų ugdymas. Neįgaliųjų vaikų integravimasis į visuomenė. Autizmas-kas tai? Neįgaliųjų vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 06 26
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos padargai ir jų lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Kalbos lavinimas nekalbinių pratybų metu.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 08
Bendravimas su psichiniais ligoniais
Įvadas asmenybės ir elgesio sutrikimai. Prievartinis elgesys. Bandymas ar ketinimas nusižudyti. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojus psichoaktyviąsias medžiagas. Neuroziniai sutrikimai. Valgymo sutrikimai. Miego sutrikimai. Demencija. ...
Medicinos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 11 27
Valgymo sutrikimai paauglystėje
Įvadas. Pauglystė ir valgymo sutrikimai. Sveika mityba. Paauglystės amžius. Valgymo sutrikimų kilmė ir aiškinimas. Nervinė anoreksija. Nervinė bulimija. Pastovus persivalgymas. Valgymo sutrikimų prevencija. Tyrimo metodika. Tyrimo ...
Sociologijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2011 06 19
Raidos psichologija
Žmogaus raidos psichologijos tikslai, objektas, struktūra. Pagrindinės raidos psichologijos problemos. Moksliniai raidos psichologijos tyrimo metodai. Specifiniai raidos psichologijos metodai. Psichologinės raidos teorijos bendras apibūdinimas ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 44 puslapiai
2012 02 27
Psichikos sutrikimai ir terapija
Paskaita Psichikos sutrikimai ir terapija. Psichikos sutrikimų samprata. Nerimo sutrikimai. Somatoforminiai sutrikimai. Disociaciniai sutrikimai. Nuotaikos sutrikimai. Asmenybės sutrikimai. Rizikos veiksniai. Apsauginiai veiksniai. Psichoanalizė ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 09 19
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ir ugdymo bruožai referatas
Įvadas. Kalbos raida. Kalbos raidos stadijos. Kūdikių kalbos vystimąsis. Akstyvojo amžiaus vaikų ugdymo galimybės. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 12 20
Galvos smegenų insultas
Kas yra insultas? Insultų tipai. Galvos smegenų infarktas (išeminis insultas)-. Hemoraginis insultas. Kas didina galvos smegenų insulto riziką? Kas vyksta smegenyse ištikus insultui? Pažeidimo simptomai persirgus insultu. Judesių sutrikimai. ...
Medicinos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2014 01 19
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Piešimo įgūdžių raida. Ikimokyklinio amžiaus piešimo raidos stadijos. Keverzojimas. Vaiko piešimo įgūdžių raidos ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vizualinės raiškos raida. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 10 03
Vaikų raidos sutrikimų priežastys
Įvadas. Vaikų raidos sutrikimų priežastys. Endogeninės sutrikimų priežastys. Egzogeninės surikimų priežastys. Išvados. Naudota literatūra.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 02 01
Ikimokyklinio elgesio sutrikimai
Įvadas. Ikimokyklinukų elgesio sutrikimų samprata ir būdingiausi sutrikimai. Vaikų hiperaktyvumo etiologijos problema. Hiperaktyvus vaikas ikimokyklinėje įstaigoje. Tyrimo hipotezė. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 18
Psichopatalogija
Pojūčio suvokimo sutrikimai. Sutrikimai. Psiaudohaliucinacijos. Mąstymo sutrikimai. Mąstymo sutrikimai pagal formą. Mąstymo sutrikimai pagal turinį. Pervertinimo idėjos. Įkyrios idėjos. Patologiškas fantazavimas. Atminties sutrikimai. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2011 04 09
Judesio korekcijos svarba ikimokyklinėje įstaigoje
Judesio korekcijos. svarba. ikimokyklinėje įstaigoje. Pastaruoju metu daugėja vaikų, turinčių laikysenos sutrikimų ar stuburo iškrypimų. Kokiame amžiuje dažniausiai pasireiškia stuburo sutrikimai? Kaip pastebėti vaiko stuburo ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2016 03 02
Vaikų turinčių kalbos sutrikimų bendroji ir smulkioji motorika
Vaikų turinčių kalbos sutrikimų, bendroji ir smulkioji motorika. Įvadas. Kalbos ir motorikos samprata mokslinėje literatūroje kalbos raida ir jos reikšmė. Kalbėjimo sutrikimai. Bendroji ir smulkioji motorika. Motorikos ir kalbos sutrikimų ...
Medicinos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 02 27
Mitybos sutrikimai namų darbas
Mitybos sutrikimai. Valgymo sutrikimai. Nervinė Anoreksija Nervinė Bulimija Emocinis valgymas Ortoreksija Pastovus persivalgymas. Nervinė Anoreksija. Nervinės anoreksijos atveju žmonės stengiasi palaikyti mažesnį nei normalų kūno ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 17
Seksualiniai sutrikimai
Seksualiniai sutrikimai, jų diagnostika, gydymo principai. Seksualinė anamnezė. K. Imielinskio klasifikacija. Seksualinės funkcijos sutrikimai, nesusiję su organiniu sutrikimu, ar liga (psichoseksualiniai sutrikimai). F. F64 Lyties tapatumo ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2014 04 12
Miego terapija gydant miego sutrikimus vaikams
Įvadas. Miego ypatumai vaikams. Miego sutrikimai. Nemiga. Nerimas prieš miegą. Keičiami miego įpročiai. Miego sutrikimai esant raidos sutrikimams. Sutrikimo gydymai. Miego apnėja. Miego apnėjos gydomas. Miego higienos rekomendacijos. ...
Medicinos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 06 13
×