Vaikų ugdymas

300 dokumentų
Gabių vaikų ugdymas
Mitai apie gabius vaikus ir jų mokymą. Įvairios gabumų formos. Problemos mokykloje su kuriomis susiduria gabūs vaikai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugdant gabius vaikus? Ko reikia, kad gabieji jaustųsi gerai. Kokias savybes reikia išugdyti? Kliūtys gabumams atsiskleisti. Pageidaujamos mokytojų savybės? Koks mokytojas turėtų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 psl.
2011 06 21
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo lygiai. Integruoto mokymo praktika. Naudotos literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 psl.
2010 03 03
Empirinis tyrimas Autizmo negalia sergančių vaikų ugdymas
Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Vaikų su autizmo negalia pasiskirstymas pagal ugdymo įstaigas. Tėvų žinojimas apie specialistų darbo komandos sudarymą. Vaiko sugebėjimai iki atvykstant į įstaigą. Vaiko savarankiškumo lygmenys. Tėvų konsultacija su socialiniu darbuotoju. Tėvų veikla su ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 10 psl.
2012 12 14
Kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas
Įvadas. Kompleksiniai sutrikimai. Kompleksinių sutrikimų samprata. Kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Žymių kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai. Sensomotorinio ugdymo reikšmė. Individualios ugdymo programos. Šeimos vaidmuo neįgalaus vaiko ugdyme. Specialistų vaidmuo neįgalaus vaiko ugdyme. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 01 09
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas skaidrės
Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas. Pirmieji žingsniai į specialiųjų poreikių turinčių asmenų integraciją. Socializacija plačiąja prasme. Specialiųjų poreikių turintys vaikai. „Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatyme“. Psichikos ar fizinių funkcijų sutrikimai. Specialieji ugdymosi poreikiai skirstomi į ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2015 11 19
Hiperaktyvių vaikų ugdymas
Įvadas. Dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromo (DSHS) istorija ir paplitimas. DSHS požymiai ir galimos priežastys. DSHS požymiai. DSHS galimos priežastys. Įstatymai, reglamentuojantys vaikams teikiamą pagalbą. DSHS turinčių vaikų gydymas. Nemedikamentinis gydymas. Medikamentinis gydymas. DSHS turinčių vaikų ugdymas ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 27 psl.
2014 06 28
Ypatingų poreikių vaikų ugdymas. Knygos recenzija
Miros Rothenberg knygos "Vaikai smaragdo akimis" recenzija.
Pedagogikos recenzijos, Recenzija, 3 psl.
2012 04 30
Gabių vaikų ugdymas referatas
Įvadas. Istorija ir dabartis. Kaip atpažinti gabius vaikus. Kas jie? Ir kiek jų? Gabiųjų vaikų norai ir poreikiai. Gabiems vaikams kylančios problemos. Sunkumai ugdant gabius vaikus. Mokykloje kylantys sunkumai. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2014 03 24
Autistiškų vaikų ugdymas
Įvadas. Kas yra autizmas. Autizmo samprata. Autizmo atpažinimas. Lavinimo metodai. Struktūrinis mokymas. Aplinkos paruošimas. Tvarkaraščiai. Mokymo metodai. Tėvų ir specialistų bendradarbiavimas ugdant sergančiuosius autizmu. Rekomendacijos pedagogams. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 23 psl.
2016 05 14
Vaikų ugdymas švedų šeimose
Vaikų ugdymo ypatumai švedų ir vokiečių šeimose. Tikslas Išanalizuoti vaikų ugdymo ypatumus švedų ir vokiečių šeimose. Numatomi rezultatai. Tėvai susipažins ir daug ką sužinos apie švedų ir vokiečių vaikų auklėjimą. Darbo formos. Teorijos pateikimas Diskusija Filmuko žiūrėjimas Aptarimas Skrajutė. Klausytojai Pradinių ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2014 05 07
Socialinis darbas su rizikos šeimomis Ypatingų vaikų ugdymas ir socialinė integracija
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos samprata. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys. Socialinio darbo socialinės rizikos šeimoje ypatumai. Darbo priemonės ir metodai dirbant socialinį darbą su socialinės rizikos šeima. Socialinio darbuotojo vertybės. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 16 psl.
2017 02 19
Socialinės rizikos vaikų ugdymas
Socialinės rizikos vaikų ugdymas. DALIS. Socialinės rizikos grupė. Socialinis ugdomasis darbas, kuris dirbamas ugdymo įstaigoje su grupe. Asmeninė nuomonė apie (1-2) dalį. Dalis. Socialinio pedagoginio (socialinio darbuotojo) darbe taikomų metodų aptariamai socialinės rizikos vaikų grupei, efektyvumas, tinkamumas. Socialinio ugdymo ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 4 psl.
2014 06 30
Vaikų ugdymas šeimoje
Specialioji ir šeimos pedagogika. Vaikų ugdymas šeimoje. Įvadas. Vaikų auklėjimas šeimoje.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2016 05 29
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai. Kūrybiškumo ugdymas mokykloje. Kūrybiškumo ugdymas universitete. Kūrybiškumo ugdymas – inovatyvios visuomenės pagrindas. Išvados. Literatūra
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2013 03 02
Vaikų su negalia ugdymas
Vaikai su spec. poreikiais. Įvadas.Dėstymas. Veiklos sritis – vaiko pažinimas ir individualus pripažinimas. Veiklos sritis – ugdymo turinio modeliavimas. Veiklos sritis – profesinės kompetencijos tobulinimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 psl.
2013 01 14
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas. Įvadas. Sveikatos kompetencija. Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinė gebėjimai. Sveikatos saugojimo ir judejimo kompetencijos ugdymas. Judėjimo skatinimo būdai. Supratimo apie sveikatą ugdymo būdai. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 04 04
Neįgliųjų vaikų globa ir ugdymas
Įvadas. Destomoji dalis. Kas tai specealusis vaikų udgymas? Kokios yra raidos sutrikimo grupės. Neįgaliųjų vaikų globa. Neįgaliųjų vaikų ugdymas. Neįgaliųjų vaikų integravimasis į visuomenė. Autizmas-kas tai? Neįgaliųjų vaikų paramos, akcijos. Įšvados. Žodžių paaiškinimai. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 06 26
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ugdymas
Įvadas. Komunikacijos samprata. Kompetencijos ir komunikavimo kompetencijos samprata. Kalbinių gebėjimų ugdymas. Klausymo gebėjimų ugdymas. Rašytinės kalbos ugdymas. Skaitymo ugdymas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 05 08
Neformalusis ugdymas vaikų dienos centre
Neformalusis ugdymas vaikų dienos centre. Vaikų dienos centrų atsiradimas ir jų teikiamos paslaugos. Dienos užimtumo ir intensyvios pagalbos vaikui paslaugos. Socialinės paslaugos tiklsinės grupės šeimoms/artimiesiems. Neformalaus ugdymo apibrėžtis. Neformalusis ugdymas vaikų dienos centre. Išoraitė (2007) iškiria 6 vaikų dienos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 03 12
Ugdyti sociokultūrinę vaikų kompetenciją
Sociokultūrinė kompetencija, tai specifinė vaikų ugdymo sritis, sudaranti palankias sąlygas įvairios socilinės padėties, įvairių tautybių vaikams, suteikti socialinius, kultūrinius, švietimo poreikius, siekiant sėkmingai juos integruotis į visuomenę. Įvadas. Kompetencijos samprata. Ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 psl.
2010 09 27
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas – divergentinio mąstymo požymis. Kūrybiškumo komponentai. Kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 psl.
2013 03 29
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas. girdimųjų suvokimų ugdymas. foneminės klausos lavinimas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas. Savarankiško darbo tikslas ir uždaviniai. Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas. Girdimųjų suvokimų ugdymas. Foneminės klausos lavinimas. Ugdomosios veiklos epizodas. Išvados. Naudota literatūra. Priešmokyklinio amžiaus vaikų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 12 30
Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje aspektai
Įvadas. I. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje teorinė analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko muzikinė kultūra ir jos struktūra. Vaiko muzikinės kultūros pradmenų ugdymo veiksniai. Vaikų darželis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaiga. Muzikos reikšmė ikimokyklinio amžiaus tarpsniu. Ii. Vaiko muzikinės ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2010 11 14
Dorovė ir dorovinis ugdymas
Įvadas. Šeimos reikšmė dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Vaikų elgesio intervencija. Tinkamo elgesio mokymas. Dėmesio nukreipimas. Natūralių pasekmių metodas. Netinkamo elgesio ignoravimas. Galimybės rinktis sudarymas. Tikslingas aplinkos keitimas. Dorovinio ugdymo lopšelyje-darželyje „drugelis“ ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2012 03 11
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas
Vaikų higieninių įgūdžių ugdymas. Įvadas. Higieniniai įgūdžiai. Asmens higienos ugdymo kryptys. Žaidimai mokantys asmens higienos. Išvados. Naudota literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 03 02
Judėjimo svarba vaikų sveikatai
Įvadas. Sveikatos saugojimas ir stiprinimas. Morfologinės ir funkcinės būklės svarba bei vertinimas. Vaikų fizinis brandinimas. Fizinis aktyvumas ir darbingumas. Vaikų amžiaus ypatumai ir fizinis krūvis. Fizinių galių plėtojimas. SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS. 201. Silpnos sveikatos, dažnai sergančių vaikų ugdymas. Išvados. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 27 psl.
2015 01 10
Ankstyvasis muzikinis ugdymas
Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas. Įvadas. Etninės muzikos savitumas. Etnomuzika. Etnomuzika vaikų ugdyme. Etnokultūros ir etnomuzikos tradicijų puoselėjimas visuminiame vaiko ugdymo proceseišvados. Literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 02 26
Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas. Vaidybinė veikla-kūrybiškumas. Vaidybos vystymosi zonos. Vaidybos procesas su kitomis ugdomosiomis veiklomis. Vaikų vaidybiniai gebėjimai su teatrinėmis lėlėmis. Emocinis-socialinis ugdymas. Vaidybinės improvizacijos drauge su kitais vaikais ir pedagogu. Vaidybinės ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2017 01 03
Ikimokyklinis ugdymas
Įvadas. Ugdymas ir jo uždaviniai. Kas yra ugdymas. Ugdymo uždaviniai. Kas žinoma ugdant ikimokyklinuką. Vaikų darželiai. Ką duoda vaikų darželiai. Vaiko plėtojimasis darželyje. Ikimokyklinukui būdingos problemos. Ugdymosi motyvacija. Emocinė kompetencija. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Fizinis ugdymas vaikystėje
Įvadas. Vaikų fizinis ugdymas šeimoje. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Vaikų fizinio ugdymo ypatumai. Vaikų fizinio ugdymo organizavimas vaikų darželyje bei pradinėje mokykloje. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje. Kasdieninė (ryto) mankšta. Fizinio ugdymo pratybos ir pamokos. Mankštos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 19 psl.
2014 11 11