Vaikų ugdymas

300 įrašai
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas
Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Specialiųjų poreikių diagnostika. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ugdymo tikslai. Specialiųjų poreikių tenkinimas. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 22
Gabių vaikų ugdymas
Mitai apie gabius vaikus ir jų mokymą. Įvairios gabumų formos. Problemos mokykloje su kuriomis susiduria gabūs vaikai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugdant gabius vaikus? Ko reikia, kad gabieji jaustųsi gerai. Kokias savybes reikia ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 02 21
Dailė ikimokykliniame amžiuje: vaikų ugdymas daile
Ugdomosios veiklos planavimas. Ugdymo daile metodai ir formos Metodai. Ugdymas daile ir sensorinis lavinimas. Vaizduojamosios veiklos integravimo su kitomis veiklomis galimybės. Vaizdinės priemonės. Stebėjimo organizavimas. Lipdybos ugdomoji ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 03 30
Autistiškų vaikų ugdymas
Įvadas. Kas yra autizmas. Autizmo samprata. Autizmo atpažinimas. Lavinimo metodai. Struktūrinis mokymas. Aplinkos paruošimas. Tvarkaraščiai. Mokymo metodai. Tėvų ir specialistų bendradarbiavimas ugdant sergančiuosius autizmu. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 05 16
Empirinis tyrimas Autizmo negalia sergančių vaikų ugdymas
Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Vaikų su autizmo negalia pasiskirstymas pagal ugdymo įstaigas. Tėvų žinojimas apie specialistų darbo komandos sudarymą. Vaiko sugebėjimai iki atvykstant į įstaigą. ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2012 12 17
Kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas
Įvadas. Kompleksiniai sutrikimai. Kompleksinių sutrikimų samprata. Kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Žymių kompleksinių sutrikimų turinčių vaikų ugdymo ypatumai. Sensomotorinio ugdymo reikšmė. Individualios ugdymo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 01 12
Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas skaidrės
Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymas. Pirmieji žingsniai į specialiųjų poreikių turinčių asmenų integraciją. Socializacija plačiąja prasme. Specialiųjų poreikių turintys vaikai. „Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2015 11 21
Socialinis darbas su rizikos šeimomis Ypatingų vaikų ugdymas ir socialinė integracija
Įvadas. Socialinės rizikos šeimos samprata. Socialinės rizikos šeimų atsiradimo priežastys. Socialinio darbo socialinės rizikos šeimoje ypatumai. Darbo priemonės ir metodai dirbant socialinį darbą su socialinės rizikos šeima. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 02 19
Ypatingų poreikių vaikų ugdymas. Knygos recenzija
Miros Rothenberg knygos "Vaikai smaragdo akimis" recenzija.
Pedagogikos recenzijos, Recenzija, 3 puslapiai
2012 04 30
Hiperaktyvių vaikų ugdymas
Įvadas. Dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromo (DSHS) istorija ir paplitimas. DSHS požymiai ir galimos priežastys. DSHS požymiai. DSHS galimos priežastys. Įstatymai, reglamentuojantys vaikams teikiamą pagalbą. DSHS turinčių vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2014 07 10
Gabių vaikų ugdymas referatas
Įvadas. Istorija ir dabartis. Kaip atpažinti gabius vaikus. Kas jie? Ir kiek jų? Gabiųjų vaikų norai ir poreikiai. Gabiems vaikams kylančios problemos. Sunkumai ugdant gabius vaikus. Mokykloje kylantys sunkumai. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 08 04
Vaikų ugdymas švedų šeimose
Vaikų ugdymo ypatumai švedų ir vokiečių šeimose. Tikslas Išanalizuoti vaikų ugdymo ypatumus švedų ir vokiečių šeimose. Numatomi rezultatai. Tėvai susipažins ir daug ką sužinos apie švedų ir vokiečių vaikų auklėjimą. Darbo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2014 05 07
Socialinės rizikos vaikų ugdymas
Socialinės rizikos vaikų ugdymas. DALIS. Socialinės rizikos grupė. Socialinis ugdomasis darbas, kuris dirbamas ugdymo įstaigoje su grupe. Asmeninė nuomonė apie (1-2) dalį. Dalis. Socialinio pedagoginio (socialinio darbuotojo) darbe taikomų ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2014 07 04
Vaikų ugdymas šeimoje
Specialioji ir šeimos pedagogika. Vaikų ugdymas šeimoje. Įvadas. Vaikų auklėjimas šeimoje.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 05 30
Vaikų ugdymas Požiūrio į vaikystę kaita Vaiko kultūra
Vaikų ugdymas/-is veikla. Ugdymas/-is veikiant (patirtinis ugdymas/-is. Vaikų ugdymas/-is veikla. Vaikų ugdymo/-si veikla samprata. Ugdymas/-sis veikla. Ugdymas/-is veikiant (patirtinis ugdymas/-is ugdymas/-is darantKodėl ugdymas/-is ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2019 11 07
Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymas
Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymas. Kas yra autizmas ir jo spektro sutrikimai (ASS)? Socialinės sąveikos sutrikimas. Kalbinio ir nekalbinio bendravimo sutrikimas. Elgesio ypatumai, priklausantys nuo pomėgių, ribotumų, ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 11 26
Vaikų ugdymas: ugdymo sistemos, taikomos fizinių ir judėjimo sutrikimų atvejais
Vaikai, turintys judesio ir. Padėties sutrikimų. Motorinė raida – nuolat tobulėjanti judesių atlikimo būdų plėtra. Normaliai vaiko motorinei raudai svarbi nepažeista. Centrinėje nervų sistemoje sąlyginai skiriami šie lygmenys ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 03 28
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Tėvų anketų analizė. * Darželio grupės pedagogo profesonalumas ir įgūdžiai. * Pedagogo elgsena ir nuostatos. * Darželio grupės mikroklimatas. * Ugdymo įstaigos lankstumas ir prieinamumas. * Tvirtumas ir pasitikėjimas. * Klaidų ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2020 01 05
Vaikų ugdymas darželyje
Ilgalaikis ugdomosios veiklos 2016 – 2017 “ metų planas amžiaus ,, boružėlių “ grupės vaikai. Vaikų grupės aprašymas. Planuojama ugdomoji veikla. Kasdieninio gyvenimo įgūdžiai , emocijų suvokimas ir raiška. Santykiai su ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2020 01 11
Vaikų ugdymas: noras sportuoti
„Mažoji olimpiada”. Renginio idėja. Aktyvus, prasmingas ir naudingas laikas įtraukiant darželio bendruomenę. Vyturio“ lopšelio-darželio bendruomenė spalio 3 d. Renginio informacija. Tema – “Mažoji olimpiada”. Renginio ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 12 14
Vaikų ugdymas teatru
Meno vieta gyvenime, kokia ji? Kas yra teatras? Koks yra teatro „slaptasis ginklas“? Ar teatre dirbti lengviau, nei gyventi? Koks yra vaikas šiandien, kas yra už tai atsakingas?Mano nuomone, teatras turi savo „slaptąjį ...
Pedagogikos esės, Esė, 2 puslapiai
2018 12 06
Gabių vaikų ugdymas: Problemos mokykloje su kuriomis susiduria gabūs vaikai
Įvadas. Mitai apie gabius vaikus ir jų mokymą. Įvairios gabumų formos. Problemos mokykloje su kuriomis susiduria gabūs vaikai. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį ugdant gabius vaikus? Ko reikia, kad gabieji jaustųsi gerai? Kokias savybes ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2020 12 10
Ypatingų vaikų ugdymas ir socialinė integracija, straipsnių analizė
Ypatingų vaikų ugdymas ir socialinė integracija, straipsnių analizė.
Pedagogikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2021 03 08
Rizikos grupių vaikų ugdymas
Įvadas. Rizikos grupių vaikų samprata. Veiksniai, lemiantys rizikos grupių vaikų atsiradimą. Rizikos grupių vaikams būdingi bruožai. Socialinio ugdymo samprata. Socialinio ugdymo metodai, formos, galimybės. Prevenciniai socialinio ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 12 14
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai. Kūrybiškumo ugdymas mokykloje. Kūrybiškumo ugdymas universitete. Kūrybiškumo ugdymas – inovatyvios visuomenės pagrindas. Išvados. Literatūra
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 03 09
Vaikų su negalia ugdymas
Vaikai su spec. poreikiais. Įvadas.Dėstymas. Veiklos sritis – vaiko pažinimas ir individualus pripažinimas. Veiklos sritis – ugdymo turinio modeliavimas. Veiklos sritis – profesinės kompetencijos tobulinimas. Išvados. Literatūros ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2013 01 16
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas
Priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatos kompetencijos ugdymas. Įvadas. Sveikatos kompetencija. Priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinė gebėjimai. Sveikatos saugojimo ir judejimo kompetencijos ugdymas. Judėjimo skatinimo būdai. Supratimo apie ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 10
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas – divergentinio mąstymo ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2013 03 29
Neįgliųjų vaikų globa ir ugdymas
Įvadas. Destomoji dalis. Kas tai specealusis vaikų udgymas? Kokios yra raidos sutrikimo grupės. Neįgaliųjų vaikų globa. Neįgaliųjų vaikų ugdymas. Neįgaliųjų vaikų integravimasis į visuomenė. Autizmas-kas tai? Neįgaliųjų vaikų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 09 03
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo ugdymas
Įvadas. Komunikacijos samprata. Kompetencijos ir komunikavimo kompetencijos samprata. Kalbinių gebėjimų ugdymas. Klausymo gebėjimų ugdymas. Rašytinės kalbos ugdymas. Skaitymo ugdymas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 05 08
Ankstyvojo amžiaus kūrybiškumo ugdymas
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymas. Kūrybiškumas ir jį lemiantys veiksniai. Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybės ir metodai. Vaikų ugdymas daile. Žaidimų reikšmė kūrybiškumui. Vaikų kūrybiškumą stimuliuojanti ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 03 03
Neformalusis ugdymas vaikų dienos centre
Neformalusis ugdymas vaikų dienos centre. Vaikų dienos centrų atsiradimas ir jų teikiamos paslaugos. Dienos užimtumo ir intensyvios pagalbos vaikui paslaugos. Socialinės paslaugos tiklsinės grupės šeimoms/artimiesiems. Neformalaus ugdymo ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 05
Ugdyti sociokultūrinę vaikų kompetenciją
Sociokultūrinė kompetencija, tai specifinė vaikų ugdymo sritis, sudaranti palankias sąlygas įvairios socilinės padėties, įvairių tautybių vaikams, suteikti socialinius, kultūrinius, švietimo poreikius, siekiant sėkmingai juos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2010 09 27
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas. girdimųjų suvokimų ugdymas. foneminės klausos lavinimas
8,5( 2 atsiliepimai )
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas. Savarankiško darbo tikslas ir uždaviniai. Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas. Girdimųjų suvokimų ugdymas. Foneminės klausos lavinimas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje aspektai
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. I. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje teorinė analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko muzikinė kultūra ir jos struktūra. Vaiko muzikinės kultūros pradmenų ugdymo veiksniai. Vaikų darželis - ikimokyklinio amžiaus ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 11 14
Dorovė ir dorovinis ugdymas
Įvadas. Šeimos reikšmė dorovinio ugdymo auklėjimui. Tinkamo vaikų elgesio ugdymo metodai. Vaikų elgesio intervencija. Tinkamo elgesio mokymas. Dėmesio nukreipimas. Natūralių pasekmių metodas. Netinkamo elgesio ignoravimas. Galimybės ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 03 11
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo