Vaikų ugdymas (2)

300 dokumentų
Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas
Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas. Vaidybinė veikla-kūrybiškumas. Vaidybos vystymosi zonos. Vaidybos procesas su kitomis ugdomosiomis veiklomis. Vaikų vaidybiniai gebėjimai su teatrinėmis lėlėmis. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 04
Fizinis ugdymas vaikystėje
Įvadas. Vaikų fizinis ugdymas šeimoje. Pedagoginiai reikalavimai vaikų fizinei veiklai. Vaikų fizinio ugdymo ypatumai. Vaikų fizinio ugdymo organizavimas vaikų darželyje bei pradinėje mokykloje. Fizinės veiklos formos vaikų darželyje ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 11 12
Vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimą kalbos ugdymas
Įvadas. Autizmo spektro aptarimas literatūroje. Autizmo spektro sutrikimai. Vaikų turinčių ASS raidos bruožai. Vaikų turinčių ASS kalbos išsivystymas. Normalių ir vaikų turinčių ASS kalbos vystymosi palyginimas. Vaikų turinčių ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 12 05
Lietuvos švietimo sistema skaidrės
Lietuvos švietimo sistema. Ministerijos struktūra. Švietimo sistemos susikūrimas. Švietimo reforma. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Netradicinis ugdymas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 11 13
Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninės raiškos ugdymas draminėje veikloje
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninio ugdymo samprata. Dramos meno poveikis visuminiam vaiko ugdymui. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo drama ypatumai, pedagoginės sąlygos. Vaikų vaidybos mokėjimų formavimo ypatumai ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2012 07 23
Pažeistų regėjimo funkcijų įtaka asmenų psichikai
Vaikai, turintys regos sutrikimų. Akis – porinis. Akys – vienas pagrindinių jutimo organų. Pažeistų regėjimo funkcijų. Mokydami silpnaregius , dauguma pedagogų laikosi klaidingos nuomonės. Sutrikusios regos vaikų ugdymas turi ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 03 27
Vaikų kūrybiškumo ugdymas
Įvadas. Vaikų kūrybiškumas. Kūrybiškumo apibrėžtis. Vaikų kūrybiškumo samprata. Vaikų kūrybiškumas ir jo ugdymo galimybės. Vaikų kūrybiškumo ugdymas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybės. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 05
Vaikų ir jaunimo sveiko gyvenimo ugdymas šeimoje ir visuomenės sveikata
Vaikų ir jaunimo sveiko gyvenimo ugdymas šeimoje ir visuomenės sveikata. Tikslas ir uždaviniai. Sveika gyvensena. Veiksniai įtakojantys vaikų sveikatą. Anglijos, Škotijos ir Velso populiacijos socialinių veiksnių įtakos sveikatai ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 09 20
Neformalus ugdymas dienos centruose
Įvadas. Vaikų dienos centrų atsiradimas ir jų teikiamos paslaugos. Neformalaus ugdymo apibrėžtis. Neformalusis ugdymas vaikų dienos centre. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 14
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
8,8( 5 atsiliepimai )
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Kūrybiškumo samprota. Vaiko kūrybiškumą skatinantys ir stabdantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo poveikis vaikams. Konstravimo, grupės bibliotekėlės ir lauko aikštelės vaidmuo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 04 19
Muzikos egzamino klausimai ir atsakymai
Muzikinio ugdymo vaikų darželyje tikslai ir uždaviniai? Muzikiniai vaikų gabumai? Kūdikių muzikinis ugdymas? Vaikų iki 3 metų muzikinis ugdymas? Muzikinės veiklos rūšys? Dainavimo mokymo ypatumai ikimokykliniame amžiuje? Muzikos ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 03 14
Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas Girdimųjų suvokimų ugdymas Foneminės klausos lavinimas konspektas
Rašomosios kalbos ugdymas. Regimųjų suvokimų ugdymas. Regimųjų suvokimų sutrikimai. Rekomendacijos kaip ugdyti regimojo suvokimų sutrikimų turinčius vaikus.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 12 29
Ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymas panaudojant muzikinius žaidimus
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje. Meninė veikla – ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymo veiksnys. Muzikinis žaidimas, kaip viena iš ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 07
Valios ugdymas, bendravimas su vaiku
Įvadas. Mokymasis ir besimokantysis sudaro visą gyvenimo trunkančio mokymosi pagrindą, o visą gyvenimą trunkantis mokymąsis tai cikliškumo, epizodiškumo ir tęstinumo aspektus apimanti samprata, susijusi su planuoto ir atsitiktinio ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 09
Vaiko su raidos sutrikimais ugdymas šeimoje ir ugdymo institucijoje
Įvadas. Kalbos sutrikimų turintis vaikas. Kalbos ugdymas. Regimojo suvokimo sutrikimo turintis vaikas. Kaip atpažinti regimojo sutrikimo suvokimo turinčius vaikus? Sutrikusios regos vaikų ugdymas. Sutrikusios klausos vaikų aplinka. Vaiko ...
Sociologijos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 07 09
Hiperaktyvių vaikų dėmesio koncentracijos ugdymas taikant fizinę veiklą
Hiperaktyvių vaikų dėmesio koncentracijos ugdymas per fizinę veiklą. Hiperaktyvumas kas tai? Paplitimas. Požymiai. Ugdymas. Sutrikimą panaudoti kaip privaluma. Žymiausi žmonės turintys šį sutrikimą. Žaidimas. Ar savo aplinkoje daug ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 30
7-8 metų vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas, taikant IKT
Įvadas. Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas taikant ikt. 8 metų vaikų kalbinių gebėjimų raida. Informacinių komunikacinių technologijų (ikt) taikymo veiksmingumas ugdymo procese. Išvados. Literatūros sąrašas. Reikšminiai žodžiai ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 09 20
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas
Įvadas. Meninis ugdymas. Vaidyba. Vaidyba ir dramatizavimas. Vaidyba ir grožinė literatūra. Vaidyba ir kalba. Vaidyba ir kūno kultūra. Vaidyba ir dainavimas. Vaidyba ir šokis. Vaidyba ir gamtos pažinimas. Vaidyba, dailė ir darbeliai. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 02 17
Rizikos grupių vaikų socialinis ugdymas
Įvadas. Rizikos grupių vaikų socialinio ugdymo teorinis aspektas. Rizikos grupių vaikų samprata. Rizikos grupių vaikų socialinis ugdymas. Socialinio ugdymo metodai, formos, galimybės. Prevenciniai socialinio rizikos grupių vaikų ugdymo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 01 16
Savęs pažinimas – vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas Būrelio veiklos planas
Savęs pažinimas – vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas“ būrelio veiklos planas. Įvadinė dalis. Programos tikslai. Programos uždaviniai. Numatomi rezultatai. Pasibaigus “SAVĘS PAŽINIMAS – VAIKŲ GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“ ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2018 04 11
Įvadas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas. Girdimųjų suvokimų ugdymas. Foneminės klausos lavinimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 06 20
Ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas
Ankstyvasis vaikų muzikinis ugdymas. Apibūdina muziką kaip stimuliaciją. Analizuoti straipsniai. Vereniūtė A. , Šimaitienė J. -3 metų vaikų muzikinio ugdymo/-si ypatumai. Tyrimo tikslas. Muzikinis lavinimas nėra skirtas tik tiems ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 05 28
Knygų palyginimo analizė
Knygų paliginimo analizė. Išvados literatūros sąrašas įvadas. Į vaiką orientuotų grupių kūrimas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Knygos autoriai plačiai kalba apie teorines. Plačiai ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 06 02
2 - 4 metų amžiaus vaikų socialinių ir kognityvinių gebėjimų ugdymas muzikine veikla
Įvadas. Ankstyvojo muzikinio ugdymo teorinės prielaidos. Ankstyvasis muzikinis ugdymas – asmens meninės kultūros pagrindas. Vaikų psichofiziniai ypatumai ankstyvojoje vaikystėje. Socialinių ir kognityvinių gebėjimų muzikine veikla ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 74 puslapiai
2018 04 15
Sutrikusios klausos vaikų kalbos ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose
Sutrikusios klausos vaikų kalbos ugdymas bendrojo lavinimo mokyklose. Įvadas. Klausos sutrikimų apibūdinimas ir vaikų, turinčių klausos sutrikimų, raidos ypatumai. Vaikų, turinčių klausos sutrikimų, ugdymo sistemų („metodų“) ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 06 06
Ikimokyklinis ugdymas Vokietijoje
Ikimokyklinis ugdymas Vokietijoje. Vokietijos Federacinėje Respublikoje atskiros žemės atsako už mokyklas ir švietimo sistemos administravimą pagal gaires. Pagrindinė ikimokyklinį ugdymą teikianti įstaiga yra vaikų darželis. Vokietijoje ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 18
Vaiko vertybinių nuostatų ugdymas
Įvadas. Vertybių ir ugdymo sampratos ir vieta vaiko gyvenime. Vertybių sampratos analizė. Ugdymo sampratos analizė. Vaiko vertybinių nuostatų ugdymas. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 11 26
3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieninėje veikloje
Santrauka. Summary. Įvadas. Bendravimas - gyvenimo pagrindas. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas kasdieniniame gyvenime. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 76 puslapiai
2014 09 26
Socialinių įgūdžių ugdymas vaikų globos namų šeimynoje
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Socialinių įgūdžių ugdymo sampratos teorinis pagrindimas. Socialinių įgūdžių sąvokos samprata. Socialinių įgūdžių klasifikacija. Vaikai, gyvenantys globos namų šeimynoje. Globos namų šeimynose gyvenančių vaikų ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2016 11 01
Vaikų socialinis ugdymas
Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas ikimokyklinije istaigoje. Įvadas. Mokslininkai apie vaiko socializacija. Pozityvaus socialinio elgesio ugdymas. Literatūra.
Sociologijos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2013 05 31
Vaiko kaip kūrėjo ugdymas Vaikų ir pedagogo sąveika vaidybinėje veikloje
Įvadas. Vaiko kaip kūrėjo ugdymas. Vaikų ir pedagogo sąveika vaidybinėje veikloje. Išvados. Vaidybinės veiklos epizodai skirtingo amžiaus vaikų grupėms. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 02 20
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių galių atskleidimas ugdant kalbą
Įvadas. Taisyklingos kalbos ugdymas. Vaikų kalbos ugdymo plėtojimas darželio veiklos kampeliuose. Vaidybiniai žaidimai. Žaislai ir žaidimai. Meno kampelis. Vaikų ugdymas pasitelkiant tautosaką. Smulkiosios tautosakos panaudojimo ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 11 27
Dauno sindromas analizė
Įvadas. Dauno sindromo ypatumai. Dauno sindromas. Dauno sindromo diagnostika. Dauno sindromo požymiai. Vaikų su Dauno sindromu raidos ypatumai. Vaikų su dauno sindromu ugdymas. Pojūčių stimuliacija. Kūno judesių lavinimas. Savarankiškumo ...
Medicinos analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 11 27
Ugdymo planas
Įvadas. Bendrasis (protinis) lavinimas. Dorinis ugdymas. Dvasinis ugdymas. Pilietinis ugdymas. Estetinis ugdymas. Fizinis ugdymas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 07
Vaikų kūrybiškumo ugdymas šokiu
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymas – pedagoginė problema. Kūrybiškumo ir jo jo raiškos mene samprata. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Šokio ugdymo aspektai. Šokio ugdymas formaliojo ugdymo srityje. Šokio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 06 01
Vaikų sveikos mitybos ugdymo principai
Įvadas. Vaikų mityba. Reikalingas maisto medžiagas. Įvairaus amžiaus vaikų mityba. Kūdikių mityba. Vienų - trijų metų vaikų mityba. Keturių- šešių metų vaikų mityba. Šeimos įtaka mažų vaikų mitybai. Vaikų dienos mitybos ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 03 06
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo