Vaikų ugdymas (3)

300 dokumentų
Maistas ir mityba
Įvadas. Vaikų sveikos mitybos ypatumai. Vaikų sveikos mitybos ugdymas. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Vaikų mitybos įpročiai. Įvairaus amžiaus vaikų mityba ir jos vertinimas. Pagrindinės maistinės medžiagos vaikų mityboje. ...
Medicinos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 02 03
Ekologinis ugdymas referatas
Vaikų ekologinės kultūros pradmenų ugdymas. Įvadas. Kūrybinio ugdymo metodai. Žodinis ugdymas. R. Steinerio mokymo metodai (reikia apie jį, kas jis toksM. Montessori ugdymo metodai. Žaidimo metodai ir jų svarba vaiko gyvenime. Išvados.
Ekologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 05 02
Vaikų turinčių kompleksinę negalią ugdymas
Įvadas. Kompleksinių sutrikimų samprata. Ugdymas kaip asmens poreikių tenkinimas. Kompleksiniai sutrikimai ir nedideli bei vidutiniai specialieji ugdymo(si) poreikiai. Kompleksiniai sutrikimai ir dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 03 03
Autistiškų vaikų ugdymo ypatumai
Autistiškų vaikų ugdymo ypatumai. Autizmas (gr. Autos - pats) – mąstymas, visiškai priklausantis nuo aktualių individo poreikių. Autizmo priežastys nėra. Autistiški vaikai pagal sutrikimo laipsnį gali būti skirstomi Atipinė grupė. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 29
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba ir jos ugdymas
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalba ir jos ugdymas. Kokias knygeles parinkti mažyliams.
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 01 02
Papildomas (neformalus) ugdymas – svarbi bendrojo ugdymo dalis
Įvadas. Mokytojo ir mokyklos paskirtis. Bendrasis ugdymas. Jaunimo užimtumo problemos šiuolaikinėje visuomenėje. Papildomas ugdymas. Sportinė veikla. Meninis ugdymas. Intelektinis ugdymas. Techninė kūryba. Neformalusis ugdymas. Neformalusis ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 03 24
Vaikų psichologinės problemos
Įvadas. Šeimos samprata bei aspektai. Socialinės rizikos šeimos Lietuvoje. Svarbiausios šeimos funkcijos skatinančios jos darną. Socialinės rizikos šeimas įtakojantys veiksniai. Rizikos grupės vaikai bei jų ypatumai. Rizikos grupių ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 11 29
Vaikų, gyvenančių vaikų globos namų šeimynoje, socialinių įgūdžių ugdymas
Įvadas. Socialinių įgūdžių ugdymo sampratos teorinis pagrindimas. Socialinių įgūdžių samprata. Socialinių įgūdžių klasifikacija. Socialinių įgūdžių ugdymas šeimyniniuose vaikų globos namuose. Globos namų šeimynose ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 11 09
Ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ypatumai
Įvadas. Pažinimo kompetencijos samprata. Ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo ypatumai. Lireratūros ir šaltinių sąrašas. Furst M. Psichologija. – Vilnius. Gerčienė-Leonienė A. , Ragauskienė I. , Baltakienė J. Ikimokyklinukų ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 03 14
Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai
Bendravimo ir tarpusavio santykių samprata. Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo ypatumai. Vaikų tarpusavio santykių svarba asmenybės ugdymui. Vaikų tarpusavio santykių raiška bendraujant su bendraamžiais. Vaikų bendravimo ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2019 04 02
Sutrikusios regos vaikų fizinis ugdymas
Sutrikusios regos vaikų fizinis ugdymas. ĮVADAS  Temos aktualumas. Rega – vienas svarbiausių jutimų organų. Regos sutrikimais vadinami tokie regimųjų pojūčių ir suvokimų sutrikimai. Regos sutrikimo priežastys. A Gudonis skiria. ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 06 06
Lietuvos švietimas
Lietuvos švietimo struktūros apžvalga. Švietimo sistemos sandara. Švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema apima. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis mokymas. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 10 20
Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Įvadas. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, teorinis aptarimas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos. Ikimokyklinio ugdymo vaikų socialinių įgūdžių ugdymo metodai. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 03 21
Ugdymo ir švietimo problemos
Įvadas. Bendroji dalis. Tikslai ir principai. Svarbiausi ugdymo tikslai. Lietuvos švietimo principai. Švietimo sistemos struktūra. Švietimo sistemos schema (besimokančiųjų amžiaus skalėje). Švietimo sistemos schema (pagal pasiektą ...
Teisės referatai, Referatas, 43 puslapiai
2012 11 27
Bausmės ir paskatinimo priėmimas vaikystėje
Įvadas. I teorinė dalis. Vaikų ugdymas šeimoje. Vaikų skatinimas. Vaikų bausmės. Tiriamoji dalis. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Summary. Priedai.
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 03 20
Vaiko elgesio ugdymas vaikų darželyje
Įvadas. Dėstymas. Grupės veikla. Veikla kampeliuose. Šventės vaikų darželyje. Vaikų auklėjimas įvairiuose pasaulio šalyse. Apibendrinimas. Pabaiga. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2016 09 12
Vaikų turinčių klausos sutrikimų ugdymas
Socialinių mokslų katedra. Klausos sutrikimo sąvokos samprata. Klausos sutrikimai. Klausos sutrikimų klasifikavimas. Socialiniai klausos susilpnėjimo padariniai. Komunikavimo problemos. Įspėjamųjų garso signalų girdimumo problemos. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 09 18
Kurčiųjų mastymo ugdymas
Rankos - pažinimo proceso dalis kurčių ir neprigirdinčių vaikų raida. Kurtieji mokykloje savarankiškumas kaip mąstymo ugdymas bendravimo svarba mąstymui kalba ir mąstymas kurčiųjų mąstymo ugdymas. Darbinis auklėjimas. Vaizduojamoji ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 02 08
Sveika gyvensena ikimokyklinėje įstaigoje
Sveika gyvensena ikimokyklinėje įstaigoje. Sveikos gyvensenos samprata. Rytinės mankštos poveikis vaiko dienos darbingumui. Grūdinimasis. Higienos specialistų,pediatrų ir fiziologų parenktos rekomendacijos, kūriu reka laikytis grūdinant ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 10 19
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymas tyrimas
Įvadas. Socialinių įgūdžių samprata. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje. Socialinių įgūdžių ugdymo tyrimas ikimokyklinėje įtaigoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 21 puslapis
2016 06 07
Ikimokyklinė grupė sąlygų ugdymas ir žaidybinė veikla analizė
9( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Asmenybės sklaidą skatinantis ugdymas. Vaikų žaidimai. Grupės aplinka. Veiklos centrai – kampeliai. Lopšelio darželio ,,pasaka” boružėlių grupės aplinkos ir veiklos kampelių analizė. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 09 07
Tautinio pasididžiavimo ir patriotizmo ugdymas mokykloje
Įvadas. Tautinis auklėjimas. Patriotizmas. Tautinis ugdymas vaikų darželių programose. Išvados. Literatūra. Šią temą pasirinkome todėl, kad mūsų nuomone darželiuose, bei kitose ugdymo įstaigose svarbu ugdyti vaikų patriotizmą bei ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 05 16
Šeimos ugdymas ir lavinimas
Ugdymas šeimoje. Ugdymas šeimoje apima. Šeiminio auklėjimo metodai yra šie. Šeimos raidos istorija. Matriarchatas. Patriarchatas. Šeimos formos. Promiskuitetas. Grupinė santuoka. Porinė santuoka. Poliandrija. Sororatas. Santuokos motyvai. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 11 27
Kalbos supratimo ugdymas Katytė ir šuniukas – vaikų draugai
Logopedinė išvada žymus kalbos neišsivystymas (kalbos išraiškos ir suvokimo sutrikimas). Tema „katytė ir šuniukas – vaikų draugai“. Tikslas kalbos supratimo ugdymas. Artikuliacinių judesių lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 06 06
Vaikų higieninių įgūdžių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,3( 4 atsiliepimai )
Įvadas Sveikatos ugdymas Sveikatos ugdymo samprata Sveikatos ugdymo tikslai ir uždaviniai Ugdant vaikų sveikatą svarbus pedagogo vaidmuo Ikimokyklinio amžiaus vaikų higieninis ugdymas Higienos ugdymo samprata Ikimokyklinės įstaigos asmens ...
Sociologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 03 28
Sveikos gyvensenos ugdymo galimybės ankstyvojoje vaikystėje
Įvadas. I. Sveikos gyvensenos ugdymas ankstyvojoje vaikystėje. Sveikos gyvensenos ugdymas. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. Fizinio aktyvumo reikšmė vaiko vystymuisi bei sveikatai. Saugi ir sveika aplinka vaikų darželyje ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 10 12
Švietimo sistema Lietuvoje
Įvadas. Švietimo sistema, švietimas. Švietimo sistemos paskirtis ir misija. Švietimos sistemos funkcijos. Švietimo sistemos struktūra. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 06 04
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo specifika
Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo specifika. Ikimokyklinis ugdymas. Socialinė ir emocinė raida. Fizinė raida. Pažinimo raida. Kalbos raida. Ikimokyklinis lavinimas vaikui. Intelekto lavinimas. Skaitymas ir rašymas. Skaičiavimas. Loginis ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2018 05 23
5-6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas dailė ikimokyklinėje įstaigoje ir šeimoje
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įžanga. 6 m. vaikų kūrybiškumo ugdymas(is) daile. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Ikimokyklinio ugdymo dalyviai. Šeima – pradinė ugdymo institucija. Pedagogo vaidmuo vaiko ikimokykliniame ...
Pedagogikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 65 puslapiai
2014 06 08
Ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas, vykdant projektą „žaidžiame spalvomis“
Įvadas. Ankstyvojo amžiaus vaikų pažinimo kompetencijos ugdymas, vykdant projektą „žaidžiame spalvomis“ aprašymas. Inovacijos aktualumas vaikų grupei. Ugdymo inovacijos įgyvendinimo edukacinių sąlygų numatymas. Diegiamos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2019 01 30
Specialiojo pedagogo vaidmuo integruotojo tipo švietimo institucijose
Įvadas. Problemos socialinis aktualumas. Specialiųjų poreikių vaikas ir specialusis ugdymas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo formos. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sistemos pokyčiai. Individualizuoto ugdymo samprata. Individualaus ...
Sociologijos referatai, Referatas, 37 puslapiai
2013 10 19
Vaikų kaulų čiulpų transplantacija Slaugytojo ir paciento tarpusavio bendravimo ugdymas
Vaikų kaulų čiulpų transplantacija. Slaugytojo ir paciento tarpusavio bendravimo ugdymas. Kaulų čiulpų transplantacija. Pagrindinės slaugos problemos. Šalutinės organizmo reakcijos. Šalutinės reakcijos dažniausiai pažeidžia. ...
Slaugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 06
Vaikų fizinis vystymasis ir ugdymasis
Įvadas. Vaikų fizinio vystymosi ir ugdymosi samprata. Vaikų fizinė vystymosi ir ugdymosi raida. Kūdikystė 0 – 1 metai. Ankstyvoji vaikystė 1 – 3 metai. Ikimokyklinė vaikystė. Fizinių ypatybių ugdymas ir uždaviniai. Išvados. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 25
Ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo ypatumai
Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichofizinės raidos bruožai. Kūdikių (iki 1metų amžiaus) muzikinio ugdymo galimybės. Vaikų nuo 1 iki 3 metų ankstyvasis muzikinis ugdymas. Vaikų nuo 3 iki 6 metų muzikinio ugdymo raiška. Išvados. ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 09 20
3-4 metų vaikų bendravimas ir kalbos kultūra darželyje
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Bendravimo samprata. Bendravimo ir kalbos kultūros sąsajos. Vaikų bendravimo ir kalbos kultūros įgūdžių ugdymas vaikų darželyje. 3-4 metų vaikų bendravimo ir kalbos kultūros ypatumų darželyje ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 09 26
Socialinio ugdymo konspektas
Kas yra ugdymas. Kas yra sociologija. Kultūra , kultrūrų įvairovė , kalba ir kultrūra , etnocentrizmas , naujovės ir kultūra. Socializacija , savivoka , aš ir visuomenė , tėvai ir vaikų auklėjimas. Biurokratija , darbo pasidalinimas ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 01 17
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo