Vaikų ugdymas (4)

300 dokumentų
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa
Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa. Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų. Talentingi vaikai –. Gabių ir talentingų vaikų ugdymas apima šių vaikų atpažinimą. Šiuo metu Lietuvoje ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 26
Priešmokyklinis ugdymas
Priešmokyklinio ugdymo samprata, tikslai, uždaviniai ir principai. Ugdymo turinys. Antikos filosofų ir pedagogų klasikų požiūris į vaiko ugdymą ir jo rengimą mokyklai. Tarpukario laikotarpio Lietuvos pedagogų idėjos vaiko rengimo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 07 31
Savęs vertinimas ir savikontrolė.Bakalauro darbas.
Savęs vertinimo ir savikontrolės užuomazgos ikimokykliniame amžiuje. Jų raida jaunesniame mokykliniame amžiuje. Turinys. Įvadas. Valios samprata. Savikontrolės , kaip valios savybės , apibūdinimas savęs vertinimo samprata. Savęs ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2012 01 09
Vienerių – trejų metų vaikų muzikinis ugdymas
Psichinis ir fizinis vaikų vystymasis. Kalbinių vaiko įgūdžių lavinimas. Vienerių trejų metų vaikų muzikinio ugdymo ypatumai. Dainavimo įgūdžių lavinimas. Klausymas ir judėjimas pagal muziką.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 07 06
Taisyklingos burnos sveikatos priežiūros įgūdžių formavimas vaikų amžiuje
Įvadas. Burnos sveikata. Dantų priežiūra ikimokykliniame vaikų amžiuje. „Buteliuko ėduonis“. Vaikų dantų priežiūros ypatumai. Silantai. Mokyklinio amžiaus vaikų dantų priežiūra. Vaikų dantų priežiūros priemonės. Vaiko ...
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2017 01 04
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas
Įvadas. Kūrybiškumo sąvokos ypatumai. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai. Pedagogo vaidmuo, ugdant vaikų kūrybiškumą. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 06 26
Vaikų sveikatos ugdymas
Įvadas. Sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo programos. Sveikatos ugdymo mokymo metodai. Išvados. Literatūra.
Sveikatos referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 03 22
Vaiko savęs vertinimo ir santykių šeimoje ugdymas
Įvadas. Teoriniai vaiko savęs vertinimo ir santykių šeimoje ugdymo pagrindai. Vaiko savivertės ugdymo ypatumai. Tėvų įtaka vaiko savęs vertinimui. Šeimos vaidmuo vaiko savivertės formavimuisi. Šeimos samprata ir funkcijos. Šeimos ...
Psichologijos magistro darbai, Magistro darbas, 83 puslapiai
2017 05 07
Ugdymas ankstyvajame amžiuje
Ugdymas/-is ankstyvajame amžiuje. Šiandienos nuostata į mažo vaiko ugdymą lopšelyje. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. Išskirtiniai mažų vaikų poreikiai. Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius atitinkanti aplinka. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 01 31
Rašomosios kalbos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Rašomosios kalbos ugdymas priešmokykliniame amžiuje. Savarankiškas darbas. Įvadas. Priešmokyklinis ugdymas. Vaikų kalbos ugdymo teorijos. Rašytinės kalbos ugdymas. Išvados. Literatūra. Ugdomosios veiklos epizodas ankstyvojo amžiaus ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2019 05 23
Požiūrio į vaikystę kaita. Patirtinis vaiko ugdymas. Vaikų konfliktai
Požiūrio į vaikystę kaita. Patirtinis vaiko ugdymas/sis. (Vaikų konfliktai). Trupmas sitaucijos. aprašymas. Vaikai piešia guašu. Dailės centre padengtas stalas klijuote. (Vakar Ryto rato metu buvo kalbama apie medžius. Vaikų dialogas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 24
Higienos įgūdžių ir įpročių formavimas ikimokykliniame amžiuje
9,5( 6 atsiliepimai )
Įvadas. Vaiko sveikatos ugdymas. Sveikatos ugdymo samprata. Sveikatos ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Higieninis ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. Higienos ugdymo samprata. Vaiko asmens higienos pradmenų formavimas. Pedagogo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 01
Ikimokyklinė praktika
8,5( 4 atsiliepimai )
Priešmokyklinė praktika. Prma savaitė priedas nr. Fizinė ir edukacinė grupės aplinka Fizinė grupės aplinka Klausimo analizė. Bendras grupės vaizdas. Vaikų veiklos pėdsakai aplinkoje. Priedas nr. Emocinė aplinka grupėje Klausimai Tai ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 37 puslapiai
2016 01 12
Vaiko muzikinių gebėjimimų ugdymas ir muzikinių gabumų problema ankstyvajame amžiuje
Vaiko muzikinių gebėjimimų ugdymas ir muzikinių gabumų problema ankstyvajame amžiuje. ĮVADAS Darbo temos aktualumas. Ankstyvasis muzikinis ugdymas. To paties amžiaus tarpsnio vaikų muzikinių gabumų skirtumai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 10 10
Mokyklinio amžiaus vaikų hiperaktyvumo paplitimas ir raida
Įvadas. Literatūros apžvalga. Hiperaktyvumo teoriniai aspektai. Hiperaktyvumo samprata. Hiperaktyvumo simptomai. Hiperkatyvumo diagnostika ir gydymas. Hiperaktyvumo paplitimas ir raida mokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Mokyklinio amžiaus ...
Medicinos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 09 27
Etnokulltūrinis ugdymas
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Etnokultūrinis ugdymas bendrojo lavinimo pradinėje mokykloje. Lietuvių etnosas bei etniškumo vieta tautiniame ugdyme. Etninės kultūros išlikimo problemos. Etonkultūrinio ugdymo vieta pradinėje mokykloje. Mokykla kaitos procese: ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 12 21
Kiekio vaizdinių ugdymas 4-7 metų amžiaus vaikams
– 5 metų amžiaus vaikų kiekio vaizdinių pažinimo ugdymas (- sis. – 7 metų amžiaus vaikų kiekio vaizdinių pažinimo ugdymas (- sis.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2018 06 21
Tėvų susirinkimas: „Vaiko savarankiškumo ugdymas“
Tėvų susirinkimas „ Vaiko savarankiškumo ugdymas “ Tėvų susirinkimo tikslas. Patarimų tėvams ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų savarankiškumą. Aptarimas su tėvais.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 01 03
Muzikinis ugdymas nuo 1-3 metų
Psichinis ir fizinis vaikų vystymasis. Muzikos nauda psichiniam ir fiziniam vystymuisi. Kalbinių vaiko įgūdžių lavinimas. Vienerių-trejų metų vaikų muzikinio ugdymo ypatumai. Dainavimo įgūdžių lavinimas. Žmogaus balso tyrinėjimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 05 18
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas ir ugdymo prasmė
Mokyklinė pedagogika. Ugdymas. Kas tai ir kokia jo esmė ir prasmė?
Pedagogikos esės, Esė, 1 puslapis
2012 06 15
Socialinė ir komunikavimo ugdymo kompetencijos
Įvadas. Komunikavimo kompetencija. Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is). Gebėjimo bendrauti ir išreikšti save bei pažinti pasaulį ugdymas. Aplinka. Plėtojimas. Darželyje. Priemonės komunikavimo kompetencijai. Socialinė kompetencija. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 07 31
Meninės kompetencijos ugdymas priešmokykliniame amžiuje
Įvadas. Meninės kompetencijos samprata. Į vaiką orientuotas meninės kompetencijos ugdymas. Meninės kompetencijos ugdymas muzikinės veiklos metu. Meninės kompetencijos ugdymas šokių veikloje. Meninės kompetencijos ugdymas dailės ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 02 18
Sąmoningas drausmės ugdymas
Įvadas. Mokyklinė drausmė. Drausmės ugdymas ankstyvojoje vaikystėje. Asmenybės drausmingumo ugdymas. Sąmoningas drausmės ugdymas kolektyviniame darbe. Išvados. Literatūra. Refleksija.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 05 29
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių gebėjimų raiška ir ugdymas žaidžiant judriuosius žaidimus
Santrauka. Summary. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių gebėjimų raiškos ir ugdymo žaidžiant judriuosius žaidimus teoriniai aspektai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių gebėjimų raiška. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2019 03 11
Vaikų fizinių galių plėtojimas
Vaikų fizinių galių plėtojimas. Vaikų fizinės raidos ypatumai. Fizinio ugdymo uždaviniai. Sveikatos stiprinimo. Mokymo ir lavinimo uždaviniai. Auklėjimo. Fizinių savybių ugdymas. Ugdant fizines savybes, negalima pamiršti, kad. Fizinės ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 27
Darželinukų fizinis ugdymas Lietuvoje
Tyrimo tikslas – atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio ugdymo ypatumus.Uždaviniai:1. Atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo svarbos teorinius aspektus literatūroje.2. Išsiaiškinti kaip ...
Kūno kultūros referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 11 09
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje
8,5( 2 atsiliepimai )
Vaikų piešimas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Piešimo įgūdžių raida. Ikimokyklinio amžiaus piešimo raidos stadijos. Keverzojimas. Vaiko piešimo įgūdžių raidos ypatumai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų vizualinės raiškos raida. ...
Psichologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2012 10 04
Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinės kompetencijos ugdymas
Įvadas. Suaugusiųjų ir šeimos įtaka vaiko socializacijai. Socializacijos ypatyumai ugdymosi institucijose. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socilinės kompetencijos pagrindiniai ypatumai. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 13
Vaik7 su protiniu atsilikimu ugdymas
Nors sakoma, kad protinis atsilikimas yra nelaimės simptomas, kuris paliečia visą organizmą arba, kad protinį atsilikimą lydi ir viso organizmo atsilikimas. Tokie vaikai ir jų tėvai irgi gali būti laimingi, taip pat reikia žinoti, jog ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2013 11 25
Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje Viešojo sektoriaus išlaidų analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Lietuvos Respublikos švietimo sistemos istorija. Lietuvos Respublikos Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Švietimo sistemos ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 10 10
Vaikų fizinis aktyvumas Ėjimo, bėgimo užduotys
Dalykas „ Vaikų fizinis ugdymas “ Pratybų medžiaga. Ėjimo užduotys.
Kūno kultūros planai, Planas, 1 puslapis
2017 10 25
Šeima Anglijoje
Panevėžio kolegijos medicinos ir socialinų mokslų fakulteto socialinio darbo katedra. Šeimos politika. Britų požiūris į šeimą statistiškai. Namų reikšmė britams. Vaikų ugdymas britų šeimose. Vaikų atsiskyrimas nuo tėvų. Šeimos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 17
Ugdymo metodai, ugdymo priemonės
Ugdymo (- si ) situacijų modeliavimas. Kūrybinė vaiko ir pedagogo sąveika. Situacinis ir spontaniškas ugdymas. Pedagogo ir vaikų kuriama ugdančioji aplinka. Vaikų gyvenimo ritmas. Ugdymosi skatinimas , sukuriant tinkamą aplinką.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 04 12
Socialinis darbas vaikų globos namai
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Vaikų globos namų tikslas. Darbo uždaviniai. Istaigos aprašimas. Vaiko atvejo analizė. Bendros praktikos vietos aprašymas. Šioje įstaigoje gyvena vaikai like be tėvų globos. Įstaigos specialistai. Suteikiama pagalba vaikui. ...
Sociologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2016 09 10
Nežymiai protiškai atsilikusių ugdymas per fizinę veiklą
Nežymiai protiškai atsilikusių dėmesio ugdymas per fizinę veiklą. Nežymaus protinio atsilikimo ypatumai. Kūdikis gimsta su silpnaprotystės simptomais arba jie išryškėja per pirmuosius trejus gyvenimo metus. Vaikai su lengvu protiniu ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 10 24
Vaikų kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Kūrybiškumas, kaip esminis žmogaus gebėjimas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo bruožai. Vaikų kūrybiškumo požymiai. Kūrybiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai. Kūrybinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 26
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo