Vaikų ugdymas (5)

300 dokumentų
Ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų mitybos ypatumai
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mityba. Racionali mityba. Pagrindinės maisto medžiagos. Medžiagų ir energijos apykaita. Sveika ir nesveika mityba. Sveikos mitybos principai - 10 metų amžiaus vaikų mitybos ypatumai. Sveikos mitybos ugdymas. Mitybos režimas. Vaiko ...
Sveikatos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 10 19
Socialiniai veiksniai, lemiantys globos namų vaikų skaitymą
Įvadas. Globos namuose gyvenančių vaikų. Psichologiniai ypatumai. Globos namų vaikų psichosocialiniai sunkumai. Vaiko socializacija globos namuose. Vaikų skaitymą įtakojantys socialiniai veiksniai. Skaitymo funkcijos ir reikšmė.Skaitymas ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 01 24
Hiperaktyvių intelekto sutrikimą turinčių vaikų ugdymosi ypatumai kūno kultūros pamokose
Įvadas. 1 skyrius. hiperaktyvių intelekto sutrikimą turinčių vaikų ugdymo(si) patumai. Specialiųjų ugdimosi poreikių vaikai intelekto sutrikimas. Hiperaktyvumo samprata, paplitimas, priežastys. Hiperaktyvaus vaiko požymiai. Hiperaktyvių ...
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 03 28
Globos namuose gyvenančių vaikų ir paauglių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas: pasiekimai, sunkumai, sprendimai
Globos namuose gyvenančių vaikų ir paauglių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas pasiekimai , sunkumai , sprendimai. Kokius esminius klausimus , problemas kelia straipsnio autorius pristatykite pagrindinę straipsnio idėją. ...
Pedagogikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2016 04 29
Taisyklingos laikysenos reikšmė ikimokyklinio amžiaus vaikų augimui ir vystymuisi
Taisyklingos laikysenos reikšmė ikimokyklinio amžiaus vaikų augimui ir vystymuisi. Ankstyvas sveikatos ugdymas. Taisyklingos laikysenos ugdymas. Taisyklinga laikysena. Laikysenos sutrikimai. Priežastys. Laikysenos sutrikimų priežastys. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 01 11
Vaikų padėtis Lietuvoje 1795-1918m.
Įvadas. Tėvų ir vaikų tarpusavio santykiai. Vaikų auklėjimas. Mišrių tikėjimų sutuoktinių vaikų auklėjimas. Vaikų darbas. Vaikų švietimas ir mokymas. Vaikų ir tėvų teisiniai santykiai. Neteisėtų vaikų padėtis. Vaikų globa ir ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 02 06
Vaikų, turinčių kalbos neišsivystymą raida
Vaikų, turinčių kalbos neišsivystymą, raidos ypatingumai ir ugdymas. Kalbos neišsivystymas. Kalbos neišsivystymo priežastys. Kalbos neišsivystymo klasifikacija. Vaikų kalbos neišsivystymo grupei priskiriama. Nežymus kalbos ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 15
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo būdai, priemonės, integracija
Įvadas. Vaiko kalbos ugdymas per žaidimus. Vaikų kalbos tobulinimas komunikuojant su šeima ir kitais suaugusiais. Vaiko kalbos lavinimas per pasakas ir pasakojimus. Priemonės. Integracija. Išvada. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 10 06
Vaikų, turinčių psichikos sutrikimą, ugdymo ypatumai
Įvadas. Psichikos sutrikimų, būdingų vaikams ir paaugliams, klasifikacija. Psichologinės raidos sutrikimai. Elgesio ir emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje ir paauglystėje. Vaikų, turinčių psichikos sutrikimą, ugdymo ypatumai. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 03 26
Hiperaktyvių vaikų dėmesio koncentracijos ugdymas per fizinę veiklą
Hiperaktyvumas. Kas tai? Skiriamos dvi savireguliacijos sutrikimų turinčių vaikų grupės hiperaktyvūs ir hipoaktyvūs. Hiperaktyvumo priežastys. Hiperaktyvių vaikų savybės. Hiperaktyvaus elgesio korekcija. Neuropsichologinė ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 22
Ankstyvasis ugdymas
Šiandienos nuostata į mažo vaiko ugdymą lopšelyje. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai (tęsinys). Išskirtiniai mažų vaikų poreikiai. Ankstyvojo amžiaus vaikų poreikius atitinkanti ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 24
Norvegijos švietimas
Faktai apie šalį. Norvegijos švietimo sistemos struktūra. Norvegijos švietimo tikslas. Bendrieji švietimo bruožai. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ir pagrindinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Profesinis ugdymas. Aukštasis išsilavinimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 03 03
Vaikų vokalinis ugdymas
Vaiko balso ugdymo pradžia. Diapazonai. Kvėpavimas. Pratimai padedantys formuoti taisyklingą kvėpavimą:. Garso ataka. Dikcija ir artikuliacija. Dinamika. Ansamblinis dainavimas. Programos parinkimas. Intonacijos lavinimas. Išvados. Naudota ...
Muzikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 05 23
Vaiko emocijų ir elgesio ugdymas žaidybinių užsiėmimų metu
Vaikų emocijų ir elgesio ugdymas žaidybinių užsiėmimų metu. Įvadas. Praktinės veiklos tikslas ir uždaviniai. Žaidimai. Žaidimas „Baimė“. Žaidimas „Pykčio laiptai“. Vaikai klausosi pamokančios istorijos apie meškiuką ir ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 25
Papildomas ugdymas
LR švietimo įstatyme, priimtame 2003 metais, iki tol buvusi „papildomojo ugdymo“ sąvoka papildyta ir apibrėžta kaip neformalusis vaikų ugdymas. Iki 2002 metų neformalusis vaikų ugdymas nebuvo aiškiai apibrėžtas. Dažniausiai jis ...
Pedagogikos rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2012 11 19
Sveikatos ugdymas
Judomojo aparato funkcijos. Kraujo funkcijos. Kraujo sandara. Kraujo cheminė sudėtis. Kaulai. Fiziologinės stuburo kreivės. Plokščiapiediškumo priežastys. Kraujas ir karaujotaka. Sveika mityba. Ligos susiję su mitybą. Inkstų funkcijos. ...
Sveikatos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi kokybės veiksniai
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi. Kokybės veiksniai. Santrauka. Įvadas. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemų ir ankstyvojo. Anglų kalbos mokymosi veiksnių teoriniai pagrindai. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemos. Į ...
Anglų magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2016 01 15
Vaikų turinčių intelekto sutrikimų ugdymas
Intelekto sutrikimas. Intelekto sutrikimas – pasireiškiantis pažintinės veiklos. Intelekto sutrikimas apibūdinamas kaip protinių sugebėjimų nukrypimas nuo normos. Protinį vaiko vystymąsi sąlygoja ne tik nurodytos sutrikimo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 11 13
Vaikų, turinčių kochlearinių implantų, charakteristika bei ugdymo ypatumai
Įvadas. Klausa. Klausos procesas. Klausos praradimas. Kochleariniai implantai. Trumpai apie kochlearinę implantaciją. Kas yra kochlearinis implantas. Išorinis kalbos procesorius. Implantas. Kaip veikia kochlearinis implantas. Kochlearinius ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 17
Kūrybiškumo testas
Kūrybiškumo testas. Pasirinktą variantą pažymėkite X. Kūrybiškumas yra. Kūrybiško vaiko elgesys pasireiškia. Kūrybiškumas ir intelektas. Kūrybiškai asmenybei būdinga galite pažymėti kelis variantus. Kūrybiškumui turi įtakos ...
Pedagogikos testai, Testas, 2 puslapiai
2015 04 14
Tautinio pasididžiavimo ir patriotizmo ugdymas vaikų įstaigoje
Įvadas. Analitinė dalis meilė tėvyne. Tautinės šventės. Išvados. Literatūra. Priedai.
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 22
Skaitymo gebėjimų ugdymas priešmokyklinėje grupėje
Skaitymo gebėjimų ugdymas priemokyklinėje grupėje jūsų nuomone kur geriausia skaityti su vaiku ? Kaip skatinate vaikus skaityti ? Kokį metodą taikote savo vaikui / ams , kad jie įprastų skaityti ? Jūsų nuomonę , kokią įtaką knygų ...
Pedagogikos tyrimai, Tyrimas, 6 puslapiai
2017 12 19
Kalbos tempo ir ritmo ugdymas
Tema velykos. (kalbos tempo ir ritmo ugdymas). Tikslas kalbėsenos įgūdžių tvirtinimas. Kvėpavimo diafragma įgūdžių ugdymas, bendrosios motorikos lavinimo pratimai. Pratimai pečių juostai. Pratimai kaklui. Pratimai rankoms, nugaros ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 06 06
Tautosakos panaudojimo galimybės pradinėse klasėse
Įvadas. Tautosakos reikšmė jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų gimtosios kalbos ugdyme. Tautosakos samprata. Smulkiosios tautosakos žanrai. Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymas. Smulkiosios tautosakos panaudojimas gimtosios ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2010 09 23
Klausos sutrikimą turinčių vaikų intergracija ir ugdymas
Įvadas. Klausos sutrikimai. Apibrėžimas ir klasifikacija. Intergracija. Ugdymas. Išvados. Visais laikais visuomenė labiau suprato ir aklus, luošus ir kitokius neįgaliuosius, negu kurčiuosius bei neprigirdinčius. Žmonėms buvo nesuprantama, ...
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 02 10
Pozityvi tėvystė
Pagrindinės sąvokos. Įvadas. Pozityvi tėvystė. Pozityvios tėvystės samprata. Vaikų- tėvų santykiai. Emocinis klimatas šeimoje. Stiprių ryšių tarp tėvų ir vaiko kūrimas. Prieraišioji tėvystė. Pozityvioji disciplina. Šeima ir ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 30 puslapių
2014 12 10
Lyderystės ugdymas
Lyderystės ugdymas(is). Lyderiškumo saviugda. Lyderystės principų. Apie lyderes - moteris. Lyderių ugdymas organizacijose. Nuo ko pradėti mokyti lyderystės ar diegti ją įmonėje? Ko tikimasi iš lyderio pozicijas užimančios verslo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 06 25
Suaugusiųjų mokymosi ypatumai
Įvadas. Suaugusiųjų charakteristikos ir mokymasis. Poreikio mokytis atsiradimas. Motyvacija. Mokymasis per patirtį. Mokymosi aplinka – stimulas mokymuisi. Besimokančio suaugusiojo savarankiškumas. Individualūs mokymosi skirtumai. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 04 03
Ikimokyklinis ugdymas konspektas
„gairių“ teikiamos galimybės. Ikimokyklinio ugdymo samprata ir kryptys. Humaniškumu. Individualumu. Ikimokyklinio ugdymo tikslai. Vieningumu. Sėkmingo ugdymo pagrindai. Vaiko sveikata. Pasaulio pažinimo būdai. Ugdytojų santykis su vaiku. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 07 30
Vaikų dienos centrų veikla
Įvadas. Vaikų dienos centrų juridiniai aspektai. Vaikų dienos centrus reglamentuojantys teisės aktai. Vaikų dienos centruose teikiamos paslaugos. Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija. Vaikų dienos centrų esmė šiuolaikinėje ...
Sociologijos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2014 04 03
Dorovinis ugdymas
Dorovinis vaiko ugdymas. Ankstyvosios kūdikystės reikšmė auklėjime. Psichinės vaiko ypatybės. Dorovinės vaiko sąmonės ugdymas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2014 10 17
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumai. Kalbos padargai ir jų lavinimas. Smulkiosios motorikos lavinimas. Kalbos lavinimas nekalbinių pratybų metu.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 11
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius
Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Įvadas. Vaiko kompetencijų ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko komunikavimo kompetencijos ugdymas, formuojant matematinius vaizdinius. Vaiko socialumo kompetencijos ...
Matematikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2014 02 13
Įtraukųjį ugdymą įgyvendinančios įstaigos projektas
Bendroji dalis. Vaikų kontingentas. Ugdytojų bendruomenė. Universalus dizainas ugdymui. Mokyklos bendruomenės formavimas ir ugdymas. Literatūra.
Pedagogikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2017 03 30
Švietimo sistema skaidrės
Švietimo sistema ir jos dalių paskirtis. Švietimo sistema. Mokymo institucijų, įstaigų tinklas. Švietimo sistemos dalys. Švietimo sistemos dalių paskirtis. Formaliojo švietimo paskirtis. Pradinis ugdymas. Pradinio ugdymo paskirtis. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 02 28
Vokietijos švietimo sistema
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Pateikiu schemą, kaip atrodo visa Vokietijos švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Pradinis ugdymas. Vidurinis ugdymas. Aukštasis išsilavinimas. Apibendrinimas. Informacija rinkta iš šių šaltinių.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 02 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema