Vairuotojo elgesio etika

300 dokumentų
Vairuotojų elgesio etika
Įvadas. Vairuotojo elgesio etika. Išvada. Šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2014 12 04
Vairuotojo darbo psichofiziologija
Įvadas. Vairuotojo darbo apibūdinimas ir psichofiziologiniai ypatumai. Vairuotojo asmeninės savybės ir jų vaidmuo profesinėje veikloje. Sangvinikas. Emocijos. Drausmingumas. Informacijos priėmimas. Pojūčiai. Regėjimas. Dėmesys. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 02 02
Įvaizdis. Elgesio etika
Kas yra įvaizdis? Pirmasis įspūdis. Kaip pristayti save? Formalus pristatymas. Neformalus pristatymas. Pristaymas prieš didelę auditoriją. Jūsų balso skambesys. Pasiruošimas viešam pasisakymui. Kūno kalba. Kaip jūs spaudžiate ranką ...
Etikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 20
Protokolas ir etiketas
Dorovė. Moralė. Etika. Elgesio kultūra. Elgesio normos. Pirmosios elgesio taisyklės. Papročiai ir elgesio taisyklės. Elgesio taisyklių reikšmė. Išsiauklėjimas. Išsiauklėjimo sąvoka. Išsiauklėjusio žmogaus bruožai. Mandagumas. ...
Etikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 07
Informacinių technologijų etika
Informacinių technologijų etika. Kas yra etika? Etika – tai. Kompiuterinė etika. Kompiuterinė etika - tai informacinių technologijų socialinės įtakos visuomenei atspindys. Interneto etika. Interneto etiketas – tai visų interneto ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 12 22
Etikos sąsajos su kitais mokslais
Etika ir filosofija. Etika ir antropologija. Etika ir istorija. Etika ir politologija. Etika ir sociologija. Etika ir teisė.
Etikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 02 23
Tailando etiketas ir kultūra
Turinys. Įvadas. Etiketas ir etika. Darbo tikslas Parengti darbą apie Tailando elgesio ir etikos morales. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti kas yra etika ir etiketas. Sužinoti koks yra Tailando benrdavimo etiketas. Susipažinti su religine ...
Kultūros referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 04 09
Naudojimosi kompiuteriu etika
Naudojimosi kompiuteriu etika. Etika ir etiketas Etika (gr. ethos - paprotys) – moralės formų visuma. Etika ir kompiuteris Dažniausiai išskiriamos dvi darbo kompiuteriu etiketo dalys – naudojimosi kompiuteriu etika. Kompiuterinė etika Tai ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 09 18
Etika turizmo plėtros procesuose
Įvadas. Etika. Etika ir vadyba. Etika ir ekonomika. Verslo etika. Darnus turizmas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 11 06
Verslo etika Lietuvoje
Verslo etika Lietuvoje. Teisingumo teorija. Organizacijos suinteresuotųjų etikos teorija. Kalbos etika. Kontrolės etika. Kritikos etika. Vertinimo etika. Skatinimo etika. Klausymosi etika. Reiklumo etika. Taisyklės pavadinimas. Socialinė ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 03 23
Auditorių etika
Auditorių etika. Kodeksas, reglamentuojantis audito etiką. Audito elgesio normos ir jų esmė. Nepriklausomumas ir objektyvumas. Sąžiningumas. Profesinė kompetencija ir reikiamas atidumas. Atsakomybės visuomenei. Konfidencialumas ir ...
Apskaitos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 03 27
Vadovavimo etika ir etiketas
Vadovavimo etika ir etiketas. Sąvokos. Etika (graik. ethos - įprotis, charakteris, elgesys) - tai mokslo sritis. Vadovavimo etika. Vadovavimo etika – tai etikos sritis. Neetiški vadovo elgesio pavyzdžiai. Kyšininkavimas Apgavystė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 05 19
Miesto maršrutinio autobuso vairuotojo vietos ergonomika
Miesto maršrutinio autobuso vairuotojo vietos ergonomika. Sėdimos darbo vietos ergonomika. Vairuotojo vieta ikarus autobuse. Ikarus autobuso vairuotojo kabina. Vairuotojo vieta solaris autobuse. Solaris autobuso vairuotojo kabina. Vairuotojo ...
Ergonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 02
Elkis su kitu taip, kaip tu pats norėtum, kad su tavimi kiti elgtųsi
Auksinė taisyklė. Kaip mes norime, kad su mumis elgtųsi. Kokiais žmonėmis pasitikima. Reputacija svarbiau nei pinigai. Priežastys neetiško elgesio. Veiksniai pažeidžiantys auksinę taisyklę. Moraliniai lygiai. Motyvuoja baimė. Motyvuoja ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2013 01 24
Auditoriaus etika referatas
Įvadas. Profesinės etikos kodekso samprata ir reikšmė. Elgesio normos ir jų esmė. Kitos elgesio normos. Svarbiausi etikos principai. Išvados. Litertūra.
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 01 10
Etika derybose skaidrės
Etika derybose. Darbo tikslas Išanalizuoti etika derybose. Etika - yra priimtinos elgesio normos ar elgesio kodeksas. Etika. Derybos – tai. Derybos. Prieš derybas reikia žinoti ką norite jomis pasiekti. Derybų tikslas. Derybų užuomazga. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 02
Vadovo darbo etika
Įvadas. Kas yra Etika? Vadovo elgesys su pavaldiniais. Ką reiškia būti vadovu? Dalykų , kuriuos turi mokėti kiekvienas geras vadovas. Etiketo patarimai jaunesniems vadovams. Vadovo elgesio taisykles biure. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2017 04 29
Pedagoginė etika ir pedagogo profesija
Pedagoginė profesija ir pedagoginė etika - tai du artimai tarpusavyje susiję aspektai, kurie negaliu nbūti atsiejami vienas nuo kito. Šioje ese norėčiau apžvelgti esamus nusitovėjusius nuo senų laikų požiūrius į pedagoginį darbą ...
Pedagogikos esės, Esė, 3 puslapiai
2012 02 06
Vadybos pagrindai Vadybos etika
Įvadas. Vadybos etika. Svarbiausi vadybos etikos klausimai. Etiško elgesio modelis. Etikos kodeksai. Etikos kodeksų tikslai ir rūšys. Etikos kodeksų nauda. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 03 26
Profesinė etika
Įvadas. Etika. Moralė ir etika. Profesinės moralės problemos. Profesinės etikos funkcijos. Verslo etika ir darbininkų priimami sprendimai. Vadovų etika. Etikos problemos, kylančios dėl organizacijos ir darbuotojų interesų skirtingumo ar ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 03 29
Profesinės etikos kodekso forma ir turinys
Etika. Etika yra sąvoka, kuria dažniausiai apibūdinama moralės teorija. Profesinė etika išreiškia tam tikrą konkretų elgesio normų rinkinį ar elgesio kodeksą. Profesinė etika. Profesijos etika. Skirtingai nuo individo etikos. Etikos ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 04 08
Verslininko etika
Įvadas. Etika versle. Verslininko etika. Literatūros sąrašas. Žmonės yra skirtingi. Kiekvienas turi savitą ryšį su kultūra, religija, mokslu. Žmogų veikia aplinka – artimesnė (šeima) ir tolimesnė (darbinė, ekonominė, politinė). ...
Verslo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 03 02
Etika derybose
Etika. Derybos. Derybų rūšys. Derybų tikslai. Derybų esmė. Derybų etapai. Derybų proceso etapai. Etika – tai menas ir mokslas, kuris apibrėžia gerą ir blogą arba teisingą ir neteisingą dorovinį elgesį. Galima sakyti, kad etika yra ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 02 12
Naudojimosi kompiuteriu etika interneto etiketas
Naudojimosi kompiuteriu etika, interneto etiketas. Sąvokos. Žmogus – sociali būtybė, susikūrusi tam tikras elgesio visuomenėje normas. Kompiuterinė etika. Informacinių technologijų socialinės įtakos visuomenei atspindys. Darbo ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 03 08
Teisė moralė etika kursinis
Teisė. Moralė. Etika. Įvadas. Teisės filosofijos istorija. Jūsų dalelės moralė ir etika turinys reikalauja ją įrašyti anksčiau. Teisės filosofija ir etika. Teisė ir moralė šitose dalelėse reikia pertvarkyti dėstymą. , kad būtų ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 05 07
Etikos principai veterinarijoje
Įžanga. Problemos aktualumas. Gyvenimas suteikia begalę progų pasirūpinti šalia esančiais. Statistika. „Etika, kuri palieka už savo intereso ribų mūsų santykį su gyvūnais. Lietuvos respublikos veterinarijos gydytojų etikos ...
Veterinarijos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2019 02 20
Vairuotojo profesijos saugos ir sveikatos instrukcija
Vairuotojo profesijos saugos ir sveikatos instrukcija.
Transporto aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2013 04 16
Verslo etika
Įvadas. Marketingo atsakomybė konkurentams, vartotojams, visuomenei. Marketingas ir etika. Vadovo etika ir etiketas. Johno rawlso teisingumo teorija. Išvados. Literatūra. Tarpusavio santykių valdymo procese kultūros taisyklių formavimas ypač ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2013 10 01
Kas yra etika? konspektas
Kas yra etika? Konspektas. Kas yra etika? Svarbiausios etikos sąvokos. Idealas ir realybė. Norma ir dorovė. Etikos kryptys. Gėrybės ir vertybės. Aprašomoji etika. Sokratas. Tikėjimas Viltis Meilė. Krikščioniškos dorybės.
Etikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 11 12
Etika konspektas
Etikos mokslo objektas. Rūšys. Filosofinė etika: struktūra, esmin. Sąvokos. Moralės kilmės problema. Valia ir intelektas (sąžinė) rūšys, f-jos. Sąžinės veikimo principai, funkcijos. Dorybė: kilmė, rūšys, paskirtis. Aristotelis. ...
Etikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 06
Verslo etika. Referatas
Verslo etika ir etiketas. Etikos kodeksų evoliucija, įvairovė ir paskirtis. Verslo ir profesinės etikos sąsajos. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Tarptautinis verslas ir jo etika. Multinacionalinės kompanijos lietuvoje. ...
Etikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2010 12 15
Socialinių tyrimų etika skaidrės
Bendrosios pastabos. Fundamentali tyrimų etikos koncepcija. Etikos poblemos.Mokslo ir etikos santykis. Etikos kodeksas.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2012 05 30
Verslo etika visuomenėje
Įžanga. Vertybės organizacijos kultūroje. Santykiai organizacijoje. Bendravimas. Interesų konfliktas. Moralinė organizacijos atsakomybė. Literatūros šaltiniai. Pastaruoju metu jaučiamas vis didesnis susidomėjimas verslo etika. Tačiau dar ...
Etikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2010 12 20
Įmonės darbų saugos organizavimas
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės aprašymas. Automobilio vairuotojo vežančio krovinius tarptautiniais maršrutais, saugos ir sveikatos instrukcija nr. SI. Bendroji dalis. Bendrosios nuostatos. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės ...
Saugos projektai, Projektas, 31 puslapis
2014 01 11
Etinė problema socialinėje veikloje ir jos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Darbo apibendrinimas. Naudota literatūra. Etika – tai mokslas, tiriantis moralę. Būtent etika padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami kaip teisingi arba kaip neteisingi. ...
Etikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 10
Ekologinė etika
Įvadas. Ekologinė etika ir žmogus. Ekologinė etika ir žmogus. Ekologinė etika ir problemos. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 14
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo