Valstybės kapitalo investicijos

300 dokumentų
Investicijos
Ivadas. Užsienio kapitalo investavimo etapai. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Veiksniai, sąlygojantys užsienio kapitalo investicijas. Pagrindiniai investavimo metodai. Investavimo rizika. Užsienio kapitalo investavimo etapai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 11 22
Kapitalo rinka Lietuvoje
Įvadas. Kapitalo rinkos istorija lietuvoje. Kapitalo samprata ir reikšmė. Kapitalo kaina ir investicijos. Kapitalo formavimo šaltiniai ir investicijos. Kapitalo kaina. Kapitalo rinkos finansinės priemonės. Lietuvos kapitalo rinka. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 05 29
Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo reikšmė. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo struktūra. Žmogiškojo kapitalo vaidmuo ekonomikoje. Žmogiškojo kapitalo situacija Lietuvoje. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 11 24
ES Investicijos
Įvadas. Investicijų sąvoka ir rūšys. Investicijų sąvoka. Investicijų rūšys. Kai kurių es valstybių investiciniai santykiai. Vokietija. Prancūzija. Didžioji britanija (jungtinė karalystė). Švedija. Danija. Suomija. Čekija. Vengrija. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 01 03
Inžinerinė ekonomika
Kapitalas ir kapitalo investicijos. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Turto nusidėvėjimas. Amortizaciniai atskaitymai. Kapitalo investicijos. Investicijų projektai. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Elektrinių bendro darbo ekonomika. Gamybos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 03 01
Ekonomikos rodikliai Suomija
Įvadas. Dėstomoji dalis. Bendrasis vidaus produktas BVP. Investicijos. Investicijos kaip dalys BVP. Tiesioginės užsienio investicijos, TUI. Valstybės biudžeto būsena ir skola. Valstybės biudžeto būsena (deficitas arba perteklius). ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 05 27
Investicijos į žmogiškąjį kapitalą referatas
Įvadas. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą teoriniai aspektai. Žmogiškasis kapitalas. Žmogiškojo kapitalo samprata ir jo klasifikacija. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą samprata ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 05 10
Valstybės biudžeto einamųjų metų išlaidų struktūra ir vertinimas
Valstybės biudžeto išlaidos;. Valstybės biudžeto išlaidų struktūra; išlaidų skirstymas;. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto funkcijos;. Biudžetas; biudžeto planavimas ir tvirtinimas;. Patvirtintas biudžetas;. Biudžeto vykdymas;. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 58 puslapiai
2012 03 09
Žmogiškasis kapitalas formavimas ir vertinimas ekonomikoje
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo esmė. Žmogiškojo kapitalo teorija. Žmogiškojo kapitalo plėtojimas. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą. Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumas. Mokymosi ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 21
Asmeniniai finansai: investicijų kapitalo rinkoje analizė
Įvadas. Asmeniniai finansai investicijos kapitalo rinkoje. Asmeninių finansų samprata ir jų valdymas. Investicijų apibrėžimas ir esmė. Kapitalo rinka. Kapitalo rinkos priemonės. Asmeniniai finansai investicijų kapitalo rinkoje analizė. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 10 25
Rizikos kapitalo esmė
Rizikos kapitalo esmė. Kapitalas Kapitalas – ekonomine prievarta paremto išnaudojimo santykio išraiška. Rizika. Rizika – tai pavojus, nuostolių bei netekimų galimybė. Rizikos mažinimo būdai. Draudimas. Firmai sudarius sutartį su ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 03 01
Finansinių investicijų tikslai, būdai (kryptys) ir metodai
Investicijos. Investicija reiškia. Investicijų politiką. Investavimas. Nematerialios investicijos. Daiktinės ir nematerialios investicijos. Terminas investicijos. Netiesioginės investicijos. Investavimo laikotarpį. Trumpalaikės investicijos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 08 11
Užsienio investicijos referatas
Įvadas. JAV investicijos Lietuvoje. JAV investicijos užsienyje. Vokietijos investicijos. Vokietijos investicijos Baltijos šalyse. Vokietijos investicijos užsienyje. Kinijos investicijos. Analizė. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 06 03
Verslo investicijos organizavimas, galimybės ir valstybės rėmimas
Įvadas. Verslo investicijų samprata ir klasifikacija investicijų samprata ir vaidmuo ekonomikoje. Investicijų rūšys ir klasifikacija. Investuotojų tipai. Verslo investicijų organizavimas ir galimybės įmonės kapitalo formavimo procesas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 11 07
Žmogiškieji ištekliai makroekonomikoje
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata mokslinėje literatūroje. Kapitalo svarba pridėtinės vertės kūrimo procese. Kapitalo kokybinis ekonominis vertinimas. Kaiptalo kiekybinis ekonominis vertinimas. Migracijos Šalies regionuose grafikas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 06
Užsienio investicijos ir jų nauda Lietuvos bei Rusijos valstybėms
Užsienio investicijos ir jų nauda Lietuvos bei rusijos valstybėms. Darbo tikslas. Investicijos. Kas tai? Užsienio investicijos. Pagrindiniai investavimą užsienio šalyse lemiantis veiksniai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 01 31
Užsienio investicijos Lietuvoje
Užsienio investicijos Lietuvoje. Įvadas. Lietuvos patrauklumas užsienio investicijoms. Privačios užsienio kapitalo investicijos. Investicijų apimtis ir dinamika. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal regionus. Veiksniai, ribojantys ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 07 22
Makroekonomikos testas
Makroekonomikos testas. Finansų rinka. Į pinigų pasiūlą siaurąja prasme (M1) įeina. Kembridžo ekonomistų požiūriu pinigai atlieka. Šalyje yra 3 komerciniai bankai (A,B,C),privalomųjų atsargų norma (r) 5%. Šios šalies pilietis į ...
Ekonomikos testai, Testas, 3 puslapiai
2014 04 30
Makroekonomikos rodikliai Danija
Įvadas. Dėstomoji dalis. Bendrasis vidaus produktas. BVP nustatymo būdai. Nominalusis BVP. Realusis bvp. Investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos, TUI. Valstybės biudžeto būsena ir skola. Valstybės biudžeto būsena (deficitas arba ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 05 27
Investicijos laboratorinis
Investicijos. Pradiniai duomenys. Rodiklių reikšmės esant pradiniams duomenims. Rodiklių reikšmės kapitalo kaštams kintant. Npv priklausomybės nuo kapitalo kaštų grafikas. Rodiklių kitimas kintant pinigų srautui. Iir priklausomybės nuo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 02 28
Personalo vadyba Žmogiškasis kapitalas
Įvadas. Žmogiškojo kapitalo samprata. Žmogiškojo kapitalo klasifikacija. Žmogiškojo kapitalo formavimas. Žmogiškojo kapitalo gamyba. Žmogiškojo kapitalo formavimas šeimoje. Žmogiškojo kapitalo formavimas gamybos struktūrose. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 12 31
Kinijos ekonomikos fenomenas, tiesioginės užsienio investicijos
Įvadas. Kinijos raida ir reformos. Tiesioginės užsienio investicijos. Veiksniai, pritraukę TUI į Kiniją. TUI poveikis Kinijos ekonomikai. Kinijos investicijos į užsienį. Kinijos investicijos į Europą. Kinijos investicijos į Afrikos ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 11 02
Kapitalo rinkos rodiklių analizė
Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Santrauka. Įvadas. Nasdaq omx veiklos ir informacijos šaltinių. Apžvalga. Kapitalo rinkos rodiklių teorinė analizė. Kapitalo rinka ir ją apibūdinantys rodikliai. Autorių išskiriami kapitalo rinkos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 07 30
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje referatas
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginio užsienio investavimo priežastys. Apsisprendimas investuoti. Valstybės vaidmuo investiciniame procese. Tiesioginės ...
Finansų referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 11 26
Japonijos socialinė ir ekonominė raida
Įvadas. Bendras vidaus produktas (bvp). Investicijos. Japonijos ir lietuvos investicijos. Nedarbas ir užimtumas. Pasaulio ekonominė krizė. Giliausią recesiją visoje pokarinės japonijos istorijoje globali finansinė ir ekonominė krizė tik ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 09 24
Telia Lietuva finansai ir investicijos
Telia. Lietuva. Pristatymas. Trumpai apie Telia Lietuva. Rekvizitai. Finansai. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Finansinio pastovumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Kapitalo rinkos (stabilumo rinkoje) rodikliai. Investicijos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 03 07
Įmonės finansai ir investicijos
UAB „ “ finansų ir investicijų valdymas. Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas. Skolų tiekėjams apyvartumas. Investicinio projekto skaičiavimai. Vienerių metų prognozė. Išvados ir rekomendacijos. UAB „ “ balansas 2014 2016 metai. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 04 30
Lietuvos valstybės skola
Įvadas. Valstybės skolos samprata ir tikslai. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolos priežastys. Lietuvos valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimasis pinigų ir kapitalo rinkose. Valstybės skolininmas iš ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2010 12 30
Investicijos Lietuvoje (2)
Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas. Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Užsienio paskolų paskirstymas. Lengvatos investuotojams. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 01 03
Kapitalas
Kapitalo analizė. Kapitalo pakankamumo svarbos pagrindimas. Banko kapitalo pakankamumo vertinimo metodai. Bankų kapitalo pakankamumui vertinti koncepcijas. Kapitalo rizikos įvertinimas. Kapitalo rūšys. Aktyvų įvertinimas pagal riziką. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2012 02 28
Įmonės kapitalo struktūra
Įvadas. Įmonės finansinių išteklių šaltiniai ir kapitalo struktūros sąvoka. Optimali kapitalo struktūra. Kapitalo struktūros formavimo teorijos klasikinės kapitalo struktūros formavimo teorijos tradicinė įmonės kapitalo struktūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 08
Kapitalo struktura ir kaina
Kapitalo sąvoka. Kapitalo struktūra. Kapitalo svertas. Nuosavas kapitalas. Skolintas kapitalas. Kapitalo kaina. Wacc. Skolinto kapitalo kaina. Nuosavo kapitalo kaina.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 05 19
Investicijos Lietuvoje referatas
Investicijos lietuvoje. Įvadas. Užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų priežastys. Pagrindiniai investicjų šaltiniai. Investicijų formos. Užsienio investicijos. Materialinės investicijos. Tiesioginės užsienio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 05 06
Investicijos kursinis
Turinys. Įžanga. Lietuva pritraukia vis daugiau investicijų. Užsienio investicijos į Lietuvą pagal veiklas. Investicijos pagal ūkio šakas (proc. ). Bendrų įmonių kūrimas. Užsienio paskolos. Lengvatos investuotojams. Investicijų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2011 12 28
Užsienio investicijos ir jų nauda Lietuvai bei Rusijos valstybėms
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo objektas. Investicijų ekonominė samprata. Investicijų rūšys. Užsienio investicijos. Užsienio investicijų tipai. Pagrindiniai investavimą užsienio šalyse lemiantis veiksniai. Užsienio ...
Finansų referatai, Referatas, 26 puslapiai
2015 11 18
Tiesioginio užsienio investavimo priežastys. sąlygos tiesioginiam užsienio investavimui Lietuvoje
Įvadas. Tiesioginės užsienio investicijos. Užsienio investicijų formavimasis Lietuvoje. Tiesioginės užsienio investicijos 1990 – 2000 m. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2000 – 2004 metais. Tiesioginės užsienio investicijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 04 14
×