Valstybes kontroles konstitucinis statusas

300 dokumentų
Konstitucinė lyginamoji teisė 2
Kt dalykas ir samprata. Kt sistema. Kt subjektai. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucinis asmenybės statusas. Visuomeninės santvarkos konstituciniai pagrindai. Valstybės valdžių sistema. Valstybės valdymo forma. Valstybės teritorinės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 74 puslapiai
2011 08 05
Elektroninė valdžia valstybės kontrolėje
Įvadas. Lr valstybės kontrolės samprata ir svarba viešajame administravime. Valstybės kontrolės samprata. LR Valstybės kontrolės organizacinė struktūra. LR Valstybės kontrolės atskaitomybė. LR Valstybės kontrolės teisinis ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 02 16
Prezidento konstitucinis statusas
Įvadas. Respublikos Prezidento, kaip valstybės vadovo, konstitucinis statusas ir įgaliojimai. Konstitucinio Teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutarimas. Respublikos Prezidento įgaliojimai skirti ir atleisti valstybės pareigūnus. Konstitucinio ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 12 11
Konstitucinė teisė teisės sistemoje
Kurso įvadas. Kt sistema. K. T principai. K. T institutai. Kt vieta teisės sistemoje. Kt subjektai. Kt šaltiniai. Konstitucijos teorijos pagrindai. Konstitucijos bruožai, funkcijos, ypatumai. Konstitucijų priėmimo būdai ir keitimo tvarka. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 62 puslapiai
2011 08 05
Kontrolės mechanizmo pagrindinės funkcijos
Kontrolės mechanizmo pagrindinės funkcijos. Kontrolės sąvoka. Kontrolės aktas. Kontrolės funkcijos išraiška. Kontrolė galima tik. Kontrolės funkcija. Literatūros šaltiniuose dažniausiai išvardijamos tokios funkcijos. Kontrolės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 12 03
Lietuvos respublikos konstitucinis teismas
Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (LRKT) – teisminė Lietuvos Respublikos valdžios institucija. LRKT skyrimas ir sudėtis. LRKT kompetencija. LRK kontrolės samprata. Lrkt statusas. LRKT ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 13
Valstybės kontrolė – specialioji valstybės finansų kontrolės institucija Lietuvoje
Įvadas. Valstybės kontrolės istorija. Institucijos raida. Lietuvos respublikos valstybės kontrolės veikla. Metų valstybės kontrolės veiklos apžvalga. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 04 04
Valstybės finansinės kontrolės raida
Valstybės kontrolės ypatumai atskirais raidos etapais. Įvadas. Finansų kontrolės ištakos. Finansų kontrolės pradžia lietuvoje. Valstybės kontrolės raida tarpukariu. Sovietinio režimo metai. Valstybės kontrolės raida atkūrus ...
Apskaitos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 03 12
Konstitucinė kontrolė Lietuvos respublikoje
Konstitucinės kontrolės samprata ir įvairovė. Konstitucinės kontrolės prigimtis ir esmė. Konstitucinės kontrolės modeliai. Konstitucinės kontrolės klasifikavimas. Konstitucinės kontrolės funkcijos. Lietuvos respublikos konstitucinis ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 05 29
Valstybės kontrolės veiklos reglamentavimas
Valstybės kontrolės veiklos reglamentavimas. Paruošė. Valstybės kontrolė Valstybės kontrolės įstatymas 4 straipsnis 5 straipsnis Valstybės kontrolierius 12 straipsnis. Pagrindinė funkcija –. Valstybės kontrolė. Valstybės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 09 30
Ispanijos konstitucinė santvarka
Galiojančios konstitucijos ypatumai. Žmogaus teisių reglamentavimo ypatumai. Valstybės valdymo forma ir valstybės valdžios institucijų sistema. Monarchas. Parlamento konstitucinis statusas. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia.
Istorijos aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2013 11 20
Anglijos Uk konstitucija
Konstitucingumo raida. Galiojančios konstitucijos ypatumai. Žmogaus teisių reglamentavimo ypatumai. Valstybės valdymo forma ir valstybės valdžios institucijų sistema. Parlamento konstitucinis statusas. Vykdomoji valdžia(ministrų ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2014 12 04
Konstitucinis teismas
Įvadas. Konstitucinis teismas. Pirmtakai. Kūrimosi prielaidos. Susikūrimas. Konstitucinio teismo teisėjai. Teisinis statusas įgaliojimai. Socialinės garantijos. Nepriklausomumas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas vykdo konstitucinį ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 04 20
Savivaldybių finansų kontrolės sistema arba Viešųjų finansų kontrolės sistemos samprata
Finansų kontrolės pradžia Lietuvoje. Finansų kontrolės Europoje ištakos. Valstybės kontrolės raida tarpukariu. Sovietinio režimo metai. Valstybės kontrolės raida atkūrus Nepriklausomybę. Kam reikalinga finansų kontrolė. Nuo kontrolės ...
Finansų referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 05 05
Konstitucinės kontrolės objektai
Konstitucinės kontrolės objektai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija yra įtvirtinta Konstitucijos 105 str. Konstitucinis teismas teikia. Konstitucinio Teismo kompetencija yra optimali. Teisės akto atitikimą Konstitucijai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 05 01
Lyginamoji konstitucinė teisė konspektas
Kurso įvadas. Konstitucinės teisės dalykas ir samprata. Užsienio valstybių sistema. Valstybių klasifikavimo pagrindai ir kriterijai. Konstitucinės teisės sistema. Konstitucinės teisės normų rūšys. Konstituciniai teisiniai santykiai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2014 03 13
Lietuvos prezidento teisinis statusas
Įvadas. Lr prezidento statuso problema pagal Lietuvos respublikos konstitucijas. Respublikos prezidentas. Respublikos prezidento teisės, pareigos ir jų apribojimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2012 12 21
Konstitucinė lyginamoji teisė
Konstitucinės teorijos pagrindai. Konstitucijos dalykas, paskirtis, samprata. Konstitucijos bruožai, ypatumai, funkcijos. Konstitucijos raidos ypatumai. Konstitucijos priėmimo būdai ir tvarka. Konstitucijos keitimo tvarka. Konstitucijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2011 08 05
Konstitucinės teisės skaidrės
Konstitucinė teisė. Kt sąvoka, dalykas. Kt dalykas. Kt institutai. Konstitucijos samprata. Konstitucijos struktūra. 1992 m. lr konstitucijos teisinės savybės. Lr konstituciniai principai. Žmogaus ir piliečio konstitucinis teisinis ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 12 03
Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė
Konstitucinės teisės teorija. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė ir valstybinė teisė. Konstitucinės teisės šaltiniai ir jų sistema. Konstitucinė teisė ir politinis procesas. Konstitucinės teisės mokslas. Konstitucijos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2011 08 05
Konstitucinis teismas konspektas
Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Konstitucinės kontrolės samprata ir raida lietuvoje. Pagrindiniai konstitucinio teismo statuso bruožai. Konstitucinio teismo sudarymo konstituciniai pagrindai. Konstitucinio teismo teisėjų statutas. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 05 30
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai
Valstybės tarnybos sąvoka, rūšys. Valstybės tarnybos pagrindiniai principai. Valstybės tarnautojo sąvoka plačiąja ir siaurąja prasmėmis. Valstybės tarnautojų klasifikavimas, jų administracinis teisinis statusas. Valstybės tarnautojų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2011 08 05
Valstybės kontrolės sistemos
Įvadas. Istorija. Auditas. Intosai. Eurosai. Teisinė bazė. 2011 m. valstybės kontrolės veiklos Lietuvoje apžvalga. Valstybės kontrolė Latvijoje. Valstybės kontrolė rusijoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 12 29
Statutinių valstybės tarnautojų teisinis statusas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Statutinių valstybės tarnautojų sąvoka. Statutinių valstybės tarnautojų priėmimo ir atleidimo iš tarnybos tvarka. Statutinių valstybės tarnautojų teisės ir pareigos. Konstitucinės piliečio ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2012 05 27
LR valstybinės valdžios sistema
Lr valstybines valdzios sistema. Valstybine valdzia kaip konstitucinis teisinis institutas. Valstybes kontrole ir seimo kontrolieriai. Valstybes kontrole. Lietuvos respublikos rinkimu teise. Rinkimu teises konstituciniai principai. Tiesioginiai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 31 puslapis
2011 08 05
Viešųjų finansų kontrolės sistema
Viešųjų finansų kontrolės. Įvadas. Kontrolės ištakos. Viešųjų finansų kontrolės sąvoka. Kontrolės sąvoka. Viešųjų finansų kontrolės tikslas. Viešųjų finansų kontrolės uždaviniai. Kontrolės funkcijos. Informacinė ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 11 23
Valstybės kontrolės reikšmė, įtaka valstybės finansams
Įžanga. Valstybės kontrolės raida. Finansų kontrolės pradžia Lietuvoje. Valstybės kontrolės raida tarpukariu. Valstybės kontrolės raida atkūrus Nepriklausomybę. Valstybės kontrolė ir auditas. Išvados seimui. -2015 metų Valstybinio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 10 22
Valstybinio viešojo valdymo kontrolės savoka
Valstybinio viešojo valdymo kontrolės sąvoka ir rūšys. Kontrolės uždaviniai ir pagrindiniai principai. Seimo vykdoma kontrolė. Vyriausybės vykdoma kontrolė. Ministerijų, valstybės tarnybų ir inspekcijų kontrolė. Valstybės kontrolės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 43 puslapiai
2011 08 05
Lietuvos respublikos konstituciniai principai, žmogaus, piliečio konstitucinis teisminis statusas, tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas
Žmogaus ir piliečio konstitucinis teisinis statusas. Asmens teisiniam statusui reikšminga. Svarbiausi principai. Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas. Žmogaus teisių samprata. Žmogaus teisių bruožai. Žmogaus teisių istorinė ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2014 01 04
Valstybės kontrolė kaip viešojo administravimo subjektas
Valstybės kontrolė kaip viešojo administravimo subjektas. Įvadas. Viešojo administravimo subjekto samprata. Valstybės kontrolės samprata. Valstybės kontrolės funkcijos. Valstybės kontrolės teisės ir pareigos. Teisės norminių aktų ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 04 09
×