Vandens kietumo kiekybinis nustatymas

300 dokumentų
Vandens kietumo kiekybinis nustatymas Karbonatinio, pastoviojo ir bendrojo kietumo nustatymass nustatymas ir vandenynių tirpalų elektrolizė
Vandens kietumo kiekybinis nustatymas Karbonatinio , pastoviojo ir bendrojo kietumo nustatymas Tikslas. Darbo priemonės ir reagentai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 02 17
Vandens kietumas
Karbonatinio kietumo nustatymas. Bendrojo kietumo nustatymas. Nekarbonatinio kietumo apskaičiavimas (nk). Išvados: Laboratorinio darbo metu gautas bendras vandens kietumas — 12,5 mg ekv/l. Vanduo – labai kietas.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2012 03 15
Vandens kietumas ir jo pašalinimas
Vandens kietumas ir jo pašalinimas. Darbo tikslas: nustatyti ir įvertinti tiriamo vandens kietumą. Pastovaus vandens kietumo nustatymas. Karbonatinio vandens kietumo nustatymas. Bendro vandens kietumo nustatymas. Pirmą kartą filtruojant hcl ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 31
Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas
Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas. Literatūrinė apžvalga. Vandens kietumas. Vandens kietumo pašalinimas (minkšinimas). Darbo tikslas. Nustatyti duotojo vandens karbonatinį, pastovųjį ir bendrąjį kietumus. Pasakyti, kokio ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 08 02
Bendrojo vandens kietumo nustatymas
Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su bendrojo vandens kietumo nustatymu titrimetriniu metodu, bei nustatyti bendrąjį vandens kietumą mėginyje. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo eiga. ) Mėginio analizė. ) ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2014 03 25
Chemijos laboratorinių darbų ataskaita
Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu. Vandens kietumo kiekybinis nustatymas. Galvaninio elemento elektrovaros jėgos nustatymas ir vandeninių tirpalų elektrolizė. Elektrocheminė metalų korozija.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 11 29
Vandens kietumas ir jo pašalinimas (2)
Vandens kietumas ir jo pašalinimas. Literatūrinė apžvalga. Formulės. Vandens bendrasis šarmingumas A. Bendrasis vandens kietumas BK. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti vandens laikinąjį, pastovųjį ir bendrąjį kietumus. Nustatyti, kokią ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 08 06
Vandens kietimo poveikis sveikatai, vandens kietumo nustatymas ir kontroliavimas
Vandens kietimo poveikis sveikatai, vandens kietumo nustatymas ir kontroliavimas. Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Nuo ko priklauso vandens kietumas. Potencialinis poveikis sveikatai. Vandens kietumo kontroliavimas. Išvados. Šaltiniai.
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 12 05
Laboratorinis: Metalų kietumo matavimas
Metalų kietumo matavimas. Darbo tikslas: susipažinti su metalų kietumo matavimo būdais ir, parinkus tinkamą matavimo metodą, pamatuoti bandinio kietumą. Kietumo sąvoka, kietumo matavimo sąlygos. Kietumo matavimas rokvelio prietaisu ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 03 26
Bandinio kietumo nustatymas
Bandinio kietumo nustatymas. Laboratorinis darbas nr. Kietumo nustatymas. Darbo ataskaita. Brinelio metodas. Rokvelo metodas. Vikerso metodas. Kietumo matavimo schemos. Išvada.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 10 01
Vandens kietumas ir jo šalinimo būdai
Vandens kietumas ir jo šalinimo būdai. K Klausimai. Vandens kietumo apibrėžimas Kieto vandens įtaka sveikatai  Vandens kietumo rūšys Blogiosios vandens kietumo savybės. Vandens kietumas. Karbonatinis kietis (kitaip dar laikinasis) - jį ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 04 28
Vandens kietumas ir minkštinimas
Vandens kietumas ir minkštinimas *. DARBO TIKSLAS susipažinti su vandens laikinuoju ir pastoviuoju kietumu, išmokti nustatyti karbonatini ir bendroji vandens kietumą. Teorija. Reagentai. Darbo eiga. /. Bendrojo vandens kietumo nustatymas. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 08 09
Vandens cheminės savybės
Vanduo! Tu neturi nei skonio, nei kvapo. Projekto uždaviniai. Vandens cheminių savybių tyrimas. Vandens pH nustatymas. Bendrojo nitratų kiekio nustatymas. Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Bendrojo nitritų kiekio nustatymas. Bendrojo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 12 29
Karbonatai
Natrio karbonatas. Natrio hidrokarbonatas. Magnio karbonatas. Kietas vanduo. Vandens kietis. Kieto vandens požymiai. Nukalkinto, minkšto vandens pranašumai. Vandens kietumo rūšys. Kietumo lygiai. Vandens minkštinimas. Vandens minkštinimas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 11 26
Vandens kietumas ir vandens minkštinimo būdai
Vandens kietumas ir vandens minkštinimo būdai. Vandens kietumas. Vandens kietumo matavimo vienetas. Kietumo lygiai. Kieto vandens įtaka. Vandens minkštinimo būdai. Vandens minkštinimas-dalinis arba visiškas kalcio ir magnio jonų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 13
Metalų kietumo nustatymas
Metalų kietumo nustatymas. Darbo tikslas. Susipažinti su metalų kietumo matavimo prietaisais ir išmokti matuoti metalų kietumą Brinelio ir Rokvelio metodais. Darbo priemonės. Darbo užduotis. Išmatuoti ir palyginti duotų plieno bandinių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2015 01 06
Kietas ir minkštas vanduo skaidrės
Kietas ir minkštas vanduo. Vanduo ir tirpalai. Pagal tai, kiek yra ištirpusių įvairių medžiagų. Kietas vanduo (kietumo lygiaiMinkštas – 0–20 mg/l gana. Įtaka sveikatai. Geriamas vanduo gali. Kieto ir minkšto vandens įtaka. Kietas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 05 12
Vandens kietumas chemijos projektas
Vandens. Kietumas. Vandens kietumas – kas tai? Vandens kietis –. Terminai kietumas ir kietis skiriasi savo vartosena. Kietumo priežastys ir rūšys. Karbonatinis kietis– tai. Minkštinimo būdai. Vandens kietumo šalinimas. Kietas ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 01 05
Kietumo nustatymas
Darbo tikslas. Susipažinti su kietumo matavimo brinelio ir rokvelo būdu metodika. Įgyti reikalingus įgūdžius kietumo matavimo bandymams atlikti. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Atlikti bandymą brinelio būdu. Išmatuoti įspaudų ...
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 07 24
Fizinių vandens savybių nustatymas
Fizinių vandens savybių nustatymas. Darbo tikslai. Naudojami cheminiai reagentai, indai, medžiagos, prietaisai. Nustatymo eiga ir rezultatai. Temperatūros nustatymas. Kvapo nustatymas. Spalvos nustatymas. Išvada. Literatūra.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 20
Kietumo nustatymas (2)
Kietumo nustatymas. Teorijos klausimai. Darbo tikslas. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 12 19
Kietumo nustatymas laboratorinis
Kietumo nustatymas. Teorijos klausimai. Ką vadiname kietumu? Koks antgalis spaudžiamas į bandomąjį metalą matuojant kietumą Brinelio būdu? Kaip randami kietumo vienetai HB? Kokie antgaliai spaudžiami matuojant kietumą Rokvelo būdu? Kokia ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 10 29
Vandens kietumas ir jo keliamos problemos
Vandens kietumas ir jo keliamos problemos. Vandens kietumas. Kietumo lygiai. Kieto vandens keliamos problemos. Vandens kietumo rūšys. Minkštinimo būdai. Karbonatinis kietumas- kietumas, kurį lemia Ca, Mg ir Fe rūgštieji karbonatai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 11 09
Medžiagų kietumas bei sąsajų tarp medžiagų kietumo ir kitų mechaninių savybių nustatymas
Darbo tikslas. Išanalizuoti ryšį tarp kietumo ir kitų mechaninių savybių. Išmokti savarankiškai išmatuoti metalų kietumą brinelio, rokvelio, vikerso ir šoro metodais. Įžanga. Medžiagų mechaninės savybės ir jų charakteristikos. ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2012 02 21
Metalo ir jų lydinių kietumo matavimas
Metalų ir jų lydinių kietumo matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su brinelio, rokvelo ir vikerso kietumo matavimo metodais, išmokti dirbti su kietmačiais. Darbo užduotis. Susipažinti su brinelio, rokvelo ir vikerso kietmačių konstrukcija ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 04 23
Vandens kokybės ir saugos konspektas
Kokios geriamo vandens mėginių ėmimo vietos ? Kaip atliekamas vandens pavyzdžio paėmimas Vandens mėginio paėmimas. Kokį kiekį vandens reikia paimti bendrajam tyrimui. Kokie vandens kiekiai reikalingi paimti atskiriems geriamojo vandens ...
Ekologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2017 10 07
Vandens chemijos ir mikrobiologijos laboratoriniai darbai
Bendrojo vandens kietumo nustatymas. Teorinė dalis. Vandens vertinimas pagal bendrąjį kietumą. Metodo esmė. Trukdantys veiksniai. Reagentai. Indikatorius eriochromo juodasis. Amoniakinis buferinis mišinys. Darbo eiga. Rezultatų skaičiavimas. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 05 31
Metalų kietumo matavimas (3)
Labaratorinis darbas Metalų kietumo matavimas Darbo tikslas. Kietumo sąvoka , kietumo matavimo sąlygos. Kietumo matavimas Rokvelio prietaisu. Skirtingais metodais pamatuoto kietumo tarpusavio ryšys.  . Praktinio darbo rezultatai. Matavimai ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 05 25
Vanduo referatas
Įvadas. Vanduo. Kietas vanduo. Kieto vandens įtaka. Vandens kietumo rūšys. Vandens minkštinimas ir tam skirtos priemonės. Vandens nugeležinimas. Vandens mechaninis valymas. Minkštinimo įrenginių komplektacijos variantai. Išvados. Naudoti ...
Chemijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 10 28
Aplinkos kontrolės mokomosios praktikos ataskaita
Rėkyvos ežeras. Rūdės upelis. Talkšos ežeras. Šiaulių universiteto botanikos sodas. Darbas. Vandens telkinio būklės įvertinimas. Darbo tikslai. Įvertinti vandens paviršiaus užterštumą šiukšlėmis ir naftos produktais. Palyginti ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2016 08 05
Inžinerinės medžiagos, laboratoriniai darbai
Metalų kietumo nustatymas. Darbo priemonės. Darbo užduotis. Metalo kietumo nustatymas Brinelio metodu. Anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas. Ketaus mikrostruktūros tyrimas. Anglinio plieno grūdinimas ir atleidimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2019 05 22
Fizinių vandens savybių vertinimas: vandens laidžio, vandenilio rodiklio pH nustatymas
Praktinis darbas Nr. Fizinių vandens savybių vertinimas darbo tikslas. Teorinė praktinio darbo dalis. Darbo eiga. Organoleptinis vandens kvapo nustatymas. Vandens skaidrumo nustatymas. Vizualinis spalvos nustatymas. Vandens savitojo elektrinio ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 06 22
Medžiagų kietumas ir kitų mechaninių savybių nustatymas
Darbo tikslas: išanalizuoti ryšį tarp kietumo ir kitų mechaninių savybių bei išmokti savarankiškai išmatuoti metalų kietumą brinelio, rokvelio, vikerso ir šoro metodais. Darbo užduotis:. Išmokti nusakyti stiprumo, kietumo, tamprumo, ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 02 17
Angliavandenių pokyčiai hidrolizės metu
Angliavandenių pokyčiai hidrolizės metu. Aparatūra , indai , reagentai. Alkoholinio rūgimo bandinys darbo tikslas. Duomenys surašomi į lentelę. Mielių savybių tyrimas. Aplinkos faktorių įtaka baltymų brinkimui. Išvados ir rezultatai ...
Biologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2017 11 12
Metalų kietumo matavimas laboratorinis (3)
Laboratorinis darbas Metalų kietumo matavimas Tikslas. Kietumos sąvoka , kietumo matavimo sąlygos. Kietumo matavimas Rokvelio prietaisu. Rokvelio prietaiso schema. Bendra kietumo formulė skaičiuojant Brinelio metodu −. Bendra kietumo ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 05 22
Metalų kietumo matavimas
Metalų kietumo matavimas. Darbo tikslas Susipažinti su metalų kietumo matavimo būdais ir pasirinkus tinkamą kietumo matavimo metodiką, pamatuoti bandinio kietumą. Teorinė dalis. Kietumo matavimas Brinelio metodu. Kietumo matavimas Vikerso ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 08 09
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo