Vandens valymo budai ir technoligijos

300 dokumentų
Vandens tarša, valymas, apsaugos būdai
Vandens tarša, valymas, apsaugos būdai. Trumpai apie vandenį Vandens tarša Vandens valymas Vandens apsaugos būdai Šaltiniai. Vanduo- labiausiai Žemėje paplitęs junginys. Vandens tarša. Teršimas – medžiagų, preparatų. Vandens ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 04 06
Vandens valymo būdai
Vandens valymo būdai. Apie vandenį. Kodėl vanduo yra taip lengvai užteršiamas? Vandes valymo būdai. Ozonavimas. Ultrafiltracija. Atbulinės osmozės filtracija. Ozoniniai – kataliziniai filtrai su aktyvuota anglimi. Cheminis valymas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 09 24
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 07 28
Nuotekų valymo įrenginiai – grotos
Nutekamieji vandenys. Buitiniai. Žemės ūkio. Pramoniniai. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis nuotekų valymas. Fizinis nuotekų valymas. Grotos. Grotų pagrindinės charakteristikos. Nuoteku valymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 12 05
Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai
Vandens tarša, valymas ir apsaugos budai. Vandens tarša. Pramonines toksines medžiagos (chloro junginiai. Valymo būdai. Mechaninis Biologinis Cheminis. Mechaninis valymas Grotos- sulaiko stambias priemaišas. Biologinis valymas Biologinis ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 27
Žemes tarša pasaulyje
Vandens tarša pasaulyje. Ką reiškia teršti? Vanduo. Vandens apytaka. Vandens apytakos ratas. Vandens teršimas. Pramonės nutekamieji vandenys. Naftos išsiliejimai. Naftotiekiai. Komunalinių ūkių nutekamieji vandenys. Šanchajaus upėje - ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2015 12 17
Vandens apsauga ir nuotekų valymo technologijos
Vandenų apsauga ir nuotekų valymo technologijos. Įvadas. Uždaviniai. Geriamojo vandens kokybės vertinimas. Geriamojo vandens kokybė lietuvoje. Vartojamosios vandens savybės. Fizikiniai vandens kokybės rodikliai. Cheminiai vandens kokybės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 03 07
Vandens tarša pristatymas (2)
„Vandens Tarša“. Ką reiškia teršti? Tarša arba teršimas–. Pramonės nutekamieji vandenys. Užteršto nutekamojo vandens sparčiai daugėja. Nutekamojo vandens valymo būdai. Mechaninis- mechaninio valymo įrenginiuose yra sulaikomi ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 05 01
Vandens valymas skaidrės
Vandens valymas. Vandens valymas - ozono technologija. Vandens valymo metodo pasirinkimas priklauso nuo vandens sudėties. Pagrindiniai vandens valymo metodai. Ozonavimas  Vandens valymas įvairiuose. Ultrafiltracija  Ultrafiltracija – vienas ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 09
Užterštų gruntų ir teritorijų nukenksminimas
Įvadas. Situacija lietuvoj. Valymo būdai. Biologiniai valymo būdai. Cheminis dirvožemio valymas. Fizikiniai užteršto grunto valymo metodai. Mechaniniai grunto valymo būdai. Išvados. Naudota literatūra.
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 12 28
Vandens teršimas ir valymo būdai
Vanduo – tai itin svarbus ir nepakeičiamas gamtos turtas. Be jo nebūtų gyvybės mūsų planetoje. Vanduo yra sudėtinė dalis visos gyvosios gamtos, visų gyvų organizmų medžiagų apykaitos ir egzistavimo pagrindas. Dėl netolygaus ...
Saugos projektai, Projektas, 2 puslapiai
2014 11 10
Vanduo chemijos projektas
Vanduo. Vandens apytaka. Vandens teršimas. Geriamasis vanduo. Nutekamasis vanduo. Nutekamojo vandens valymo būdai. Rūgštieji lietūs. Vandenų taršos pasekmės. Tad kaipgi išvengti tokių baisių vandens taršos padarinių? ? ? Svarbiausi ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 11 19
Vandens teršimas
Vandens tarša. Kai kurie statistiniai duomenys apie vandenį. Vandens teršimas. Taršos rūšys. Biologinė tarša. Fizinė tarša. Vandens tarša prižiūri. Nutekamasis vanduo. Geriamasis vanduo. Nutekamojo vandens valymo būdai. Vandenų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 04 17
Hidrosferos taršos šaltiniai, cheminiai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai
Įžanga. Hidrosfera. Hidrosferos tarša. Hidrosferos taršos skirstymas. Mechaninė vandens tarša. Specifinė vandens tarša. Taršos šaltiniai. Vandens užterštumo vertinimas. Vandens užterštumas vertinamas pagal gamtinius parametrus. Vandens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 09 12
Biologinis valymas skaidrės
Biologinis valymas. Nuotekų valymo proceso dalis. Metodai. Pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis. Bakterijų fiziologinės galimybės. Mechaninis valymo įrenginys. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotose sulaikomos. Smėliagaudėse. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 02 15
Balastinė sistema
Įvadas. Balastinės sistemos sandara. Kingstonai. Dugniniai ir bortiniai kingstonai. Balastinės sistemos priežiūra. Balastinės sistemos valymo metodai. Mechaninis balastinio vandens valymo metodas. Fizikinis balastinio vandens valymo metodas. ...
Mechanikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 19
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 09 09
Vandens naudojimas ir tarša skaidrės
Vandens naudojimas ir tarša. Vanduo biosferoje vandens išteklių. Vanduo – itin vertingas ir nepakeičiamas gamtos turtas. Vanduo biosferoje. Vanduo nuolat juda. Vandens išteklių naudojimas. Vystantis ekonomikai. Vanduo naudojamas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 27
Vandens tarša ir mažinimo būdai
Vandens Tarša. Ką reiškia teršti? Tarša arba teršimas. Vanduo. Vanduo sudaro 71 % žemės paviršiaus. Taršos rūšys. Biologinė tarša Cheminė tarša Fizikinė tarša. Pramoninės atliekos. Daugiausia vandenį teršia pramonė. Naftos ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 23
Vandens valymas
Geriamo vandens valymas. Vandenvietės rezervuarai. Mažiau dumblių. Mažiau darbo. Mažiau vario. Vandens valymas - ozono technologija. Šiuolaikinės ozoninės, membraninės ir kitos vandens valymo technologijos. Pagrindiniai vandens valymo ...
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2014 04 16
NUV NV valymo technologijos
Įvadas. Naftos produktų valymo technologijos. Pirminio valymo sistemos. Nugriebimo procesas. Antrinio valymo sistemos. Balastinio vandens valymas. Membraninis bioreaktorius. Membranos. Mbr schema. Išvados. Literaūros sarašas.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 08 27
Biologija konspektas: tarša, šiltnamio efektas
Oro taršos mažinimo būdai.Šiltnamio reiškinio susidarymas.Rūgštus lietus.UV sukelia.UV nauda.Ozonas plonėja dėl.Vandens tarša. O. Vandens valymo būdai.Dirvos erozija.
Biologijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 05 09
Vandens tarša skaidrės (4)
Vandens tarša. Ką reiškia teršti? Taršos rūšys. Pagrindiniai vandenį teršiantys veiksniai. Nutekamieji vandenys. Naftos išsiliejimai. Vandens telkinių pelkėjimas. Kaip mažinti vandens taršą? Vandens valymo būdai. Mechaninis ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 10 03
Vandens valymo technologiju kursinis projektas
Turinys. Įvadas. Nutekamojo vandens kiekio skaičiavimas. Nutekamojo vandens kiekiai iš gyventojų. Pramonės įmonės nutekamojo vandens kiekiai. Sūrių gamykla. Vaisių konservų fabrikas. Nuotekų užterštumo ir ekvivalentinio gyventojų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2010 03 03
Vanduo gamtoje pristatymas
Vanduo gamtoje. Vanduo yra labiausiai paplitęs junginys mūsų planetoje. Jo yra. Žemės paviršiuje 70 %. Vanduo gamtoje randamas visų trijų agregatinių būsenų. Skystas. Gėlas vanduo sudaro apie 2 % Žemės hidrosferos vandens masės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 25
Higienos reikalavimai vandens šaltiniams ir geriamajam vandeniui
Įvadas.Vandens šaltiniai ir jų rūšis. Kritulių vanduo. Požeminiai vandenys. Paviršiniai vandenys.Kuršių marios.Baltijos jūra.Geriamasis vanduo. Higienos reikalavimai. Geriamojo vandens higienos reikalavimai. Geriamojo vandens problemos. ...
Sveikatos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 07 31
Vandens valymo būdai skaidrės
Vandens valymo būdai. Nuotekų valymas – procesas. Biologinis valymas. Biologinis valymas – svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Mechaninis valymas. Nutekamieji vandenys teka pro grotas ir sietus. Cheminis valymas. Ištirpę teršalai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 11 09
Vandens kietumas ir vandens minkštinimo būdai
Vandens kietumas ir vandens minkštinimo būdai. Vandens kietumas. Vandens kietumo matavimo vienetas. Kietumo lygiai. Kieto vandens įtaka. Vandens minkštinimo būdai. Vandens minkštinimas-dalinis arba visiškas kalcio ir magnio jonų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 01 13
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2010 03 03
Vandens tarša projektas (3)
Vandens tarša. Vandens reikšmė. Paviršiniai vandenys. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Požeminiai vandenys. Skirstymas ir naudojimas. Pagrindiniai taršos šaltiniai. Vandens valymo būdai. Mechaninis. Biologinis. Cheminis. Kaip sumažinti ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 05 13
Vandens tarša ir gėlo vandens stygius
Vandens tarša ir gėlo vandens stygius. Vanduo – planetos kraujo apytakos sistema. Vandens tarša– medžiagų. Biologinė Cheminė Fizikinė. Vandens tarš0s rūšys. Nevalytos nuotekos, Trąšos, Naftos produktai, Plovikliai, Pramonės ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 10
Požeminio vandens kokybė Lietuvoje
Įvadas. Požeminiai vandenys. Gruntinis vanduo. Spūdinis vanduo. Požeminio vandens cheminė sudėtis. Požeminio vandens vartojimas lietuvoje. Šachtinių šulinių vandenys. Gręžinių vandenys. Požeminio vandens taršos šaltiniai. Požeminio ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 07 31
Nuotekų vandens valymo sistemos
Įvadas. Šiuolaikinio gyvenimo nebeįmanoma įsivaizduoti be nuotekų vandens valymo sistemų. Šiame referate nagrinėjami nuotekų tipai, rūšys pagal kilmę sudėtį ir t. Nuotekų rūšys. Nuotekų valymo sistemos. Apibendrinimas. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 17
Mikroklimatas, oro švarumo kriterijai, valymo būdai ir technologijos
Mikroklimatas, oro švarumo kriterijai, valymo būdai ir technologijos. Įvadas. Mikroklimatas. Gyvenamųjų namų mikroklimatas. Ūkinių pastatų mikroklimatas. Sūrių brandinimo patalpos mikroklimatas. Oro švarumo kriterijai. Valymo būdai ir ...
Aplinkos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2013 04 20
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2014 01 15
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas gyvenvietėje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymas ir skirstymas. Nuotekų užterštumas. Nuotekų valymo būdai ir įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymą. Nuotekų valymas gyvenvietėje, kurioje ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 04 18
×