Vartotojiška visuomenė

300 dokumentų
Kūno kultas, popkultūra ir vartotojiška visuomenė
Šių dienų kultūra – tai dominuojanti popkultūra, vartotojiškosios visuomenės kultūra. Šiuolaikinę populiariąją kultūrą būtų galima apibūdinti kaip reklamos, žiniasklaidos, kino ir muzikos maišalynę, kur akcentuojamas žmogaus ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 04 03
Vartotojų visuomenė
Vartotojų visuomenė. Būti vartotoju vartotojų visuomenėje. Įvadas. Atvejo analizė apie reklamą. Išvados.
Vadybos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 03 04
Vartotojų visuomenė skaidrės
Vartojimas. Kas Tai – Vartotojų visuomenė? Tai tokia visuomenė, kurios nariai turi tenkinti jos keliamas sąlygas Propaguoti vartotojišką elgesį. Vartotojų Visuomenė – pertekliaus visuomenė? Vartotojiška visuomenė pasižymi itin ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 02
Ar esu laisvas, kai turiu laisvę vartoti?
Esu laisvas, kai turiu laisvę vartoti? Laisvės samprata. Kiekvienam žodis „Laisvė“. Vartotojiška laisvė. Mūsų visuomenė yra vartotojiška mes vartojama maistą. Dažniausiai manome, kad vieną ar kitą dalyką mes pasirinkome laisva ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 03
Ryšiai su visuomene monopolinėse įmonėse (dujų ir elektros tiekimo bendrovių pavyzdžiai)
Ryšių su visuomene apibendrinimas. Ryšių su visuomene istorijos pristatymas. Ryšių su visuomene taikymo specifika. Ryšių su visuomene sampratos aiškinimas. Ryšių su visuomene tikslų formavimas. Ryšių su visuomene funkcijų vertinimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 06 07
Ryšiai su visuomene - teorinis aspektas
Įvadas. Ryšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2010 03 03
Ryšiai su visuomene įmonėje
Įvadas. Ryšių su visuomene samprata, tikslai ir naudojimas marketinge. Įmonės ryšys su visuomene ir žiniasklaidos grupėmis. Įmonės identiteto ir įvaizdžio formavimas marketinge. Komunikavimas su visuomene įmonės populiarumui skatinti. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 03 18
Maisto vartojimas aplinkosaugos kontekste
Įvadas. Darnus vartojimas - žalios ekonomikos link. Vartotojiška visuomenė ir jos pagrindiniai bruožai. Vartojimas ir pagrindinė jo funkcija - poreikių tenkinimas. Darnaus vartojimo poveikis aplinkai. Vartojimo sąlygojamas gamtos ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 10 31
Pilietinė visuomenė referatas
Pilietinė visuomenė. Kas tai. Pilietinė visuomenė praeityje. Dabartinė Pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė Lietuvoje. Kodėl Lietuvoje neišsivysčiusi Pilietinė visuomenė. Kas stabdo Pilietinės visuomenės vystimąsi. Pilietinio ...
Verslo referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 04 14
Realityvizmas
Reliatyvizmas atrasta ir sukurta. Įvadas. Epitetas „Reliatyvistas“ yra taikomas. Pragmatistas. Skirtumai tarp pragmatisto ir reliatyvisto. Žmogus ir visuomenė. Žmogus ir visuomenė (10Žmogus ir visuomenė (11Žmogus ir visuomenė ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2019 12 01
Viešųjų ryšių samprata
Viešieji ryšiai. Arba. Ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene apibrėžimai. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Komunikacija. Vadybos funkcija. Tarpusavio supratimo siekimas, reputacija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 12
Sumani visuomenė
Sumani visuomenė. Sumani visuomenė (I). Sumani visuomenė (II). Sumani visuomenė (III). Sumani visuomenė (IV). Kaip kursime sumanią visuomenę? Sumanią visuomenę kursime pagal jos viziją, kurią sudaro svarbiausios visuomenės ugdymo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 18
Ryšiai su visuomene rinkodaroje
Ryšiai su visuomene rinkodaroje. Įvadas. Ryšių su visuomene samprata. Aprašymas. Ryšiai su visuomene, raida. Ryšių su visuomene tikslai. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšiai su visuomene ir socialinė atsakomybė. Išvados. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 05 16
Šiuolaikinė vartotojiška kultūra
Šiuolaikinė vartotojiška kultūra ar tai, ko nori, yra tai, ko reikia? Kas yra vartotojiškumas? Vartotojiškumas Besaikis vartojimas Vartotojiškumas gali sukelti priklausomybę. Vartotojiškumas  – socialinė ir ekonominė sistema. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 04 06
Savanorystė. Ką manote apie savanorystę, ypač vartojiškos kultūros atžvilgiu?

Geras darbas apie savanorystę, išamus, beveik 900 šimtai ...

Savanorystė, kas tai? Ką tai reiškia? Šiandieną mes tą žodį matome ir girdime vis dažniau. Eidami į parduotuvę, matome stovinti žmogu su kortele – „Maisto Banko ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2012 04 04
Netikėjimo priežastys ir raiška
Įvadas. Netikėjimo samprata. Nihilizmas. Ateizmas ir gnosticizmas. Antiteizmas. Netikėjimo priežastys. Mokslinis ateizmas. Bažnyčios politika ir socialinės netikėjimo priežastys. Psichologinės netikėjimo priežastys. Kitų religijų ...
Psichologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 10 30
Visuomenės tipai
Tipas. Laikotarpis. Kodėl? Ganytojų visuomenė. Moderni visuomenė. Informacinė (žinių) visuomenė. Kūrybinė visuomenė. Poindustrinė visuomenė.
Istorijos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2014 01 11
Ryšiai su visuomene
Ryšiai su visuomene firmoje “Ralinga” ir ko. Įvadas. Apie įmonę. Ryšių su visuomene planas. Bendras ryšių su visuomene “ralingoje” ir ko vertinimas. Trumpai apžvelgsime nagrinėjamą firmą pagal šiuos vertinimo būdus. Išvados.
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 06 18
Ryšiai su visuomene – teorinis aspektas. Marketingo referatas
Įvadas. Ryšių su visuomene apibrėžimas ir apibūdinimas. Ryšių su visuomene funkcijos, uždaviniai ir tikslai. Ryšiai su visuomene ir marketingas. Ryšių su visuomene veiklos elementai. Populiarinimas. Reklama. Spaudos agentūros. ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 18
Visuomenės samprata. Kodėl sakoma kokia kultūra, tokia ir visuomenė?
Visuomenės samprata. Kodėl sakoma kokia kultūra, tokia ir visuomenė? Kas yra visuomenė? Visuomenė – tam tikroje teritorijoje gyvenančių asmenų visuma. Visuomenę sumprantame ne. Kultūra. Žmogaus bei visuomenės gerbiami ir puoselėjami ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 03
Visuomenės samprata
Visuomenės samprata. Visuomenė. Aristotelis „žmogus yra zoon politikon, t. Bendruomenė ir visuomenė. Santykiai bendruomenėje – savaimingi (natūralu ir spontaniška). Žmogus ir visuomenė. Ilgą laiką Vakarų socialinė mintis visuomenę ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 30
Kultūra. Ką manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę

Ką manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę. Palyginkite skirtingų laidų stilistiką, informatyvumą, ...

Ugdymas – socialinis reiškinys, kuriantis žmogų, kaip asmenybę tuo metu, kai jis bendraudamas sąveikauja su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Šis reiškinys ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2012 03 28
Kodėl sakoma kokia kultūra, tokia ir visuomenė?
Visuomenės samprata. Kodėl sakoma kokia kultūra, tokia ir visuomenė? Kas yra kultūra? Kultūra priklauso nuo. Elementai. Kas yra visuomenė? Žmonių samprata apie visuomenę. Visuomenė ir kultūra. Skirtingos kultūros – skirtinga ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 11 27
Žmogus, informacinė visuomenė ir globalizacija
Žmogus, informacinė visuomenė ir globalizacija. Žmogus. Žmogaus problemą sudaro tai, kad jis. Tik žmogui būdinga laukiniškumo atmaina – istoriškumas. Žmogaus esmė daro jį visuomenišką. Informacinė visuomenė. Informacinė ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 05 20
Ryšių su visuomene teorija
Skyrius. Tikslo formulavimas. Germinta Patašiūtė, LFK-14 Šiauliai. Ryšių su visuomene vadybos organizacijoje tikslas – užmegzti pozityvius. Informuoti apie klientams teikiamas aukštos kokybės paslaugas. Ryšių su visuomene veiklos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 03
Ryšių su visuomene veiksmų poreikis: banko atvejis
Įvadas. Ryšių su visuomene raida pasaulyje ir Lietuvoje. Bankų atsiradimo istorija ir ryšių su visuomene palaikymo poreikis. Šalių kultūros įtaka ryšių su visuomene veiksmams tarptautinėje įmonėje. Kultūriniai aspektai, su kuriais ...
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 10 22
Kredito sistema
Kreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Kreditas skirstomas į valstybinį, bankinį, vartotojišką, komercinį ir tarptautinį. Ilgalaikis kreditas. Finansinės – kreditinės operacijos. Praktikoje paplitusios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 11 20
Ką manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę

Potemė. Ką manote apie televizijos vaidmenį ugdant visuomenę? Palyginkite skirtingų laidų stilistiką, informatyvumą, ...

Televizija šiuo metu yra neatsiejama kiekvieno žmogaus dalis, o namai be televizoriaus, rodos, ne namai. Žmonės žiūri įvairiausias laidas ir filmus, kurie pakelia nuotaiką ir ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2016 12 07
Informacinė visuomenė ir jos plėtra
Informacinė visuomenė – kas ji? Kaip ją plėtoti? Įvadas. Politikų uždavinys bekuriant informacinę visuomėnę. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 11 19
19 amžiaus Lietuvos visuomenė
8,5( 2 atsiliepimai )
XIXa. Lietuvos visuomenė (bajorai ir miestiečiai). Šlėkta, šlėktos arba bajorai. Miestiečiai, miestelėnai. Šaltiniai. Skaidres rengė 1g klasės mokinės. Dėkojame už Jūsų dėmesį ?.
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 11 19
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos
Informacinė visuomenė ir informacinės technologijos. Žmonijos visuomeninės raidos bangos pagal Alviną Toflerį. Penki požiūriai į informacinę visuomenę. Svarbiausi informacinės visuomenės bruožai. Informacinė visuomenė ir ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2020 04 29
Sociologijos mokslo formavimasis ir raida
Sociologijos mokslo formavimasis ir raida. Visuomenė kaip socialinė sistema. Medžiotojų ir rinkėjų visuomenė. Gyvulių augintojų ir žemdirbių visuomenė. Nepramoninė tradicinė visuomenė. Žmogus ir asmenybė. Gyventojai demografija . ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2019 12 05
Verslo ryšių su visuomene pristatymas
Verslo ryšių su visuomene samprata. Elektroninių cigarečių supažindinimas su visuomene ir jų reklama. Apie elektroninę cigaretę. Elektroninių cigarečių privalumai. Ryšiai su visuomene. Informavimo politika. Reklama. Spaudos, radijo ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 23
Modernizacija
Modernizacija yra procesas, kurio metu tradicinė, kaimo, agrarinė visuomenė virsta pasaulietine, industrine, miestų visuomene. Moderni visuomenė dažniau visa ko pagrindu laiko individą, negu agrarinės, valstietiškos visuomenės, grupės ar ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2010 03 03
Dvasininkija skaidrės
Luominė ldk visuomenė. lietuvoje, kaip ir kitose europos valstybėse egzistavo keturi pagrindiniai luomai. Jogaila algirdaitis. Didelį dėmesį bajorai skyrė lietuvos istorijai. Feodalinė visuomenė. Luominis visuomenės susiskirstymas ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2012 06 03
Reklamos esmė
Reklamos esmė, funkcijos, veiklos sritys. Reklamos samprata ir esmė. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Reklamos bruožai. Pagrindinės reklamos sritys (pagal B. Čerešką). Reklamos funkcijos. Reklamos ekonominės funkcijos. Reklamos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 62 puslapiai
2014 02 05
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo