Vartotojų elgseną lemiančius veiksnius

300 dokumentų
Vartotojų elgsena skaidrės (2)
Vartotojų elgsena. Įvadas į vartotojų elgseną. Kas yra marketingas? Marketingo vystymosi tendencijos. Marketingo vadyba. Vartotojų elgsena – apie ką tai? Vartotojo elgsena. Vartotojų elgsena apima daugiau nei produktų pasirinkimą, ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 01 02
Vartotojų elgsenos analizė UAB „Eastanbul“
Įvadas. Vartotojų elgsenos reikšmė ir jos teorinės prielaidos. Darbo tikslas.Atskleisti vartotojų sprendimo pirkti priėmimo proceso prielaidas ir modelių įvairovę.Identifikuoti veiksnius, lemiančius vartotojų sprendimą pirkti.Aptarti ...
Verslo analizės, Analizė, 13 puslapių
2017 10 19
Vartotoju elgsenos tyrimas
Įvadas. Vartotojų elgsena. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Saldainių gaminių vartotojų elgsenos tyrimo rezultatai. Tyrimo metodologija. Tyrimų rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 17 puslapių
2013 01 21
Vartotojų elgsenos įvertinimas
Įvadas. Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojo elgseną įtakojantys išoriniai ir vidiniai veiksniai. Vartotojų sprendimas pirkti ir sprendimo priėmimo procesas. Vartotojo sprendimo priėmimo ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2013 01 12
Vartotojų elgsena ir prekių paklausa
Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Bendrojo ir ribinio naudingumo funkcijos ir kreivės. Prekių rinkinio pasirinkimas. Vartotojo abejingumo kreivė ir abejingumo kreivių rinkinys. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 06 03
Skirtingų vartotojų grupių elgsena. Moterų ir vyrų elgesio skirtumai
Įvadas. Vartotojų elgsenos esmė. Vartotojų segmentavimas pagal lytį. Individualaus vartojimo sprendimą lemiantys veiksniai. Vartotojų etika. Apsipirkimas internetu. Lyčių skirtumai. Lietuvių lyčių skirtumai apsiperkant. Išvados. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 04 26
Vartotojų elgsena
Įvadas. Vartotojų elgsenos sąvokos, apibrėžimai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų tipai ir pagrindiniai vartotojų elgsenos bruožai. Aplinkos veiksnių įtaka vartotojų elgsenai. Grupė, jos samprata. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2011 03 14
Vartotojų elgsena renkantis aprangos parduotuvę UAB „New yorker Lietuva“ projektas
Įvadas. Vartotojų elgsenos teoriniai aspektai. Vartotojų elgsenos samprata ir esmė. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. UAB „New yorker Lietuva“ vartotojų elgsenos ypatumų tyrimo analizė ir interpretacija. Išvados. ...
Marketingo projektai, Projektas, 32 puslapiai
2019 06 14
Vartotojų elgsena. Marketingo tyrimas
Smetoniškos dešros vartotojų elgsena. Įvadas. Darbo tikslas: parengti marketingo tyrimų projektą ir atlikti tyrimą. Darbo problema: tinkamas gebėjimas įvertinti iškilusias problemas. Tyrimo ataskaitos pristatymas. Tyrimo problema ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 01 09
Vartotojo elgsena ir naudingumo teorija
9( 2 atsiliepimai )
Vartotojo elgsena ir naudingumo teorija. Įvadas. Etapai padedantys suprasti vartotojo elgseną. Vartotojų elgsenos kaitos tendencijos. Demografinės situacijos pokyčiai ir jų įtaka marketingui. Geografinio persiskirstymo įtaka vartotojų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 03 04
Vartotojų elgsena virtualioje erdvėje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Išoriniai vartotojų elgsenos veiksniai. Kultūriniai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Vaidmenys ir statusai. Asmeniniai veiksniai. Vidiniai vartotojų elgsenos veiksniai. Pagrindiniai psichologiniai veiksniai. ...
Marketingo referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 03 15
Vartotojų elgsenos kaita turizmo įmonėje
Įvadas. Vartotojų elgsenos ypatumai. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojų elgseną lemiantys išoriniai veiksniai. Vartotojų elgseną lemiantys vidiniai veiksniai. Prekių ar paslaugų vartotojų tipai. Vartotojų sprendimų priėmimo ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2015 04 15
Vartotojų elgsena rinkos salygomis
Vartotojų elgsena rinkos sąlygomis. Įvadas. Vartojojo elgsena. Ribinio naudingumo teorija. Vartotojų prioritetai ir indiferentiškumo kreivės. Biudžetinis apribojimas ir biudžetinė tiesė. Vartotojo pusiausvyros analizė ir vaizdavimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 16
Vartotojų elgsena renkantys lengvąjį automobilį lemiančių veiksnių tyrimas
8( 2 atsiliepimai )
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Vartotojų elgsenos teoriniai aspektai. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojų sprendimo priėmimo procesas. Prekės ženklas. Veiksnių ...
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 28 puslapiai
2015 04 26
Vartotojų elgsena virtualioje aplinkoje
Įvadas. Vartotojų elgsenos virtualioje aplinkos ypatumai. Virtualios aplinkos samprata ir charakteristikos. Vartotojų elgsenos virtualioje aplinkoje modeliai. Vartotojų elgseną virtualioje aplinkoje įtakojantys veiksniai. Vartotojų ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2017 01 02
Orientacija į vartotoją: vartotojo elgsena
Orientacija į vartotoją. Vartotojo elgsena. Išoriniai ir vidiniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai. Išoriniai veiksniai. Asmeninio pobūdžio veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Poreikių grupė. Psichologinio pobūdžio ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 02 22
Prekės ženklo „Salt“ - mados ir sporto prekių parduotuvės vartotojų elgsenos vertinimas
„ Salt “ prekės ženklo pristatymas. Tikslinis vartotojo aprašymas. Išorės , vidaus ir situacinių veiksnių pasirinkimo argumentacija. Vartotojų elgseną įtakoja tiek išoriniai , tiek vidiniai veiksniai. Vidinius veiksnius ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2019 01 17
Vartotojų elgsena renkantis aprangos parduotuvę UAB „New Yorker Lietuva“
Įvadas. Vartotojų elgsenos teoriniai aspektai. Vartotojų elgsenos samprata ir esmė. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgseną įtakojantys veiksniai. Vartotojo sprendimo priėmimo procesas. Aprangos parduotuvės „New Yorker“ ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 63 puslapiai
2017 04 25
Kliento pasitenkinimo paslaugomis Maxima prekybos centre tyrimas
Įvadas. Vartotojų elgsenos teorijos. Vartotojų elgsena. Vartotojų elgseną sąlygojantys išoriniai veiksniai. Asmeniniai vartotojų veiksniai. Vidiniai vartotojų veiksniai. Prekių pirkimo procesas. Apsisprendimo proceso etapai. Individualusis ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 07 31
Reklamos poveikis vartotojų elgsenai
Įvadas. Reklamos vaidmuo rinkodaroje. Reklamos būdai ir reklamos efektyvumas. Reklamos pliusai ir minusai. Vartotojų elgsena ir reklamų pavyzdžių analizė. Vartotojų tipai ir jų elgseną įtakojantys veiksniai. Reklamų pavyzdžiai ir jų ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 19
Vartotojų elgsena ir jos pokyčius įtakojantys veiksniai Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu
Vartotojų elgsena ir jos pokyčius įtakojantys veiksniai Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu. Tyrimo tikslas –. Veiksniai įtakojantys vartotojų elgseną. Iššoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2018 05 12
Vartotojo elgsena pristatymas
Vartotojo elgsena. Vartotojo elgsenos samprata. Apžvelgiant VE mokslinę raidą, galima išskirti 4 laikotarpius. VE mokslas yra susijęs. Vartotojų tipai. Pirminis vartotojų skirstymas būtinas, nes skiriasi. Vaidmenų kombinacijos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 11 09
Vartotojų elgsena marketingo skaidrės
Vartotoju elgsena. Vartotoju elgsena - Mokslas nagrinėjantis. Veiksniai darantys įtaką vartotojų elgsenai. Vidiniai veiksniai Poreikis Suvokimas Patirtis Nuomonė. Kultūra. Kultūra tai visuma pagrindinių vertybių. Įtakos grupė. Įtakos ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 24
Vartotojų pasitenkinimo registrų duomenų viešosiomis e. paslaugomis tyrimas
Įvadas. Viešosios paslaugos ir vartotojų elgesys e. erdvėje. Viešųjų paslaugų samprata. Vartotojų elgsenos segmentavimo metodai. Vartotojų elgsena e. erdvėje. Vartotojų pasitenkinimo, poreikių vertinimas ir specifika. Vartotojų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 28
Marketingo samprata konspektas (2)
Apibrėžti marketingo esmę , identifikuojant šios verslo funkcijos paskirtį įmonės veikloje ir rinkos lygmeniu. Suvokti skirtumus tarp vartotojų poreikių , norų , paklausos. Suprasti pagrindinius marketingo principus. Tikslumo principas. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 10 20
IKEA vartotojų elgsena
IKEA gamina maistą už kiekvienam. prieinamą kainą. IKEA žadina kūrybiškumą. IKEA pritaiko baldus pagal amžių. IKEA siūlo alternatyvas. Vartotojų elgsena. IKEA siūlo individualius problemų sprendimus. IKEA katalogai. IKEA yra ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 12
Vartotojų elgsena plėtojant išmaniųjų telefonų rinką
Įvadas. Mobiliojo talefono evoliucija. Išmaniųjų telefonų rinka ir jos plėtra. Vartotojų elgsena išmaniųjų telefonų atžvilgiu. Išvados. Literatūros sarašas.
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 06 18
Gamintojo ir vartotojo elgsena
Įvadas. Paklausos valdymo teorijos. Pasiūlos valdymo teorijos. Taupymas ir skolinimasis - priežastys, privalumų bei trūkumų analizė. Finansinė atskaitomybė, jos paskirtis, turinys. Ekonominiai procesai finansinėje apskaitoje ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 08 17
Vartotojų elgsena/etnocentrizmo lygio nustatymas
Vartotojų elgsena/etnocentrizmo lygio nustatymas. Įvadas. Siūlymai marketingui. Išvados.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2019 05 10
Vartotojo elgsena ir prekių paklausa kursinis darbas
Įvadas. Vartotojų elgsenos ir prekių paklausos apibūdinimas. Vartotojo elgsena. Prekių paklausos samprata. Vartotojų elgsenos įtaka prekių paklausai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 03 03
Vartotoju elgsena rinkos salygomis skaidrės
Vartotojų elgsena rinkos sąlygomis. Įvadas. Darbo tikslas – atsižvelgiant į vartotojų elgesiui įtaką darančius faktorius nustatyti, kokios bus šio elgesio pasekmės bei rezultatai įvairiose rinkos situacijose. Vartotojo elgsena. Ribinio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 05 16
Šeimos įtaka vartotojų elgsenai
Įvadas. Šeimos įtaka vartotojų elgsenai. Kultūros reikšmė vartotojų elgsenai. Vartotojo mokymosi procesas įmonėje. Vartotojų motyvavimas įmonėje. Vartotojų elgsena ir inovacijos įmonėje. Išvados. Literatūra.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 04 29
DNB banko vartotojų elgsenos tyrimas
Dnb banko vartotojų elgsenos tyrimas. Vartotojo elgsena ir ją lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsenos svarbiausia ašis. Vartotojų elgseną lemiantys veiksniai. Rinkodaros komplekso sudedamosios dalys 7P. Anketavimo samprata. Kokybinis tyrimas ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 01 03
Reklama ir jos įtaka turizmo paslaugų vartotojų elgsenai
Iliustracijų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Pagrindinės savokos. Bendrieji reklamos aspektai. Reklamos apibūdinimas, esmė ir ryšys su kitais mokslais. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos ir tipai. Reklamos funkcijos. Reklamos tipai. Reklamos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 05 21
Vartotojų poreikių nustatymo programa
Įvadas. Lūkesčiai ir vartotojo elgsena. Vartotojų poreikiai. A. Maslow poreikių piramidės teorija. Vartotojų poreikių nustatymas. Poreikių patenkinimo įvertinimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 10
SEB bankas. Ekonominių pokyčių įtaka bankinių paslaugų vartotojų elgsenai SEB banke
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vartotojų elgsenos samprata. Vartotojo tipų charakteristika. Vartotojų elgsenos modeliai. Vartotojų elgsena prieš ekonominius pokyčius. Vartotojų elgsena po ekonominių pokyčių. Darbo metodai ir ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 05 29
×