Vėdinimo sistemos

300 dokumentų
Vėdinimo sistemos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Projektinių aukštų vedinimo oro poreikio skačiuote. Pirmas aukštas. Antras aukštas. Oro šalinimo aerodinaminė skaičiuote. Oro ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 07 24
Pastato vėdinimo sistemos projektavimas
Patalpų teršalų higieninės pavojingumo charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo aprašymas, projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai. Vėdinimo oro kiekio skaičiuotė. Vienos oro tiekimo ir vienos oro šalinimo sistemos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 11 09
Vėdinimo sistemos projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Pataplų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Projektiniai patalpų ir lauko parametrai, trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Projektinių (pirmo ir antrojo) aukštų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2016 04 07
Vėdinimo sistemos įrengimas gamybinėje įmonėje
Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas, projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai. Projektinių aukštų vėdinimo oro poreikio ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 01 04
Vėdinimo sistemos ortakių sandarumo klasės nustatymo bandymas
Laboratorinis darbas Nr. Vėdinimo sistemos ortakių sandarumo klasės nustatymo bandymas. Darbo tikslas – nustatyti ortakių sistemos (žiūr. Pav. ) sandarumo klasę taikant LST EN 12237 standartą. Matavimo įranga. Matavimo metodika. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2017 04 27
Bendrosios ir vietinės apytakos vėdinimo sistemos projektavimas
Pramonės pastato vėdinimo kursinio projekto užduotis. Ivadas. Duomenys projektavimui. Aiškinamasis raštas. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 12 20
Šildymo ir vėdinimo sistemos
Aiškinamasis raštas. Pastato sienos šiluminės varžos skaičiavimas. Atitvarų šilumos nuostolių skaičiavimas. Vėdinimo šilumos nuostolių skaičiavimas. Šiluminių tiltelių šilumos nuostolių skaičiavimas. Patalpų ir pastato ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2020 02 25
Gyvenamojo namo vėdinimo sistemos projektavimas
Kauno technologijos universitetas. Dėstytojas / Dėstytoja. Užduotis Semestro projekto tikslas. Semestro projekto sudėtis. Reikalavimai individualaus darbo ataskaitai. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Oro kiekių skaičiavimas. ...
Inžinerijos projektai, Projektas, 14 puslapių
2020 04 06
Rekuperacinės sistemos tyrimas
Įvadas. Modernių vėdinimo sistemų apžvalga. Vėdinimo įtaka žmogui. Rekuperacinės vėdinimo sistemos. Vėdinimo sistemos parinkimas. Daugiabučio namo vėdinimo sistemos parinkimas. Oro drėgnumo techninių rodiklių pokytis, įvedus ...
Statybos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2018 04 17
Pastato vedinimo sistemos skaičiavimas
Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas, projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai. Vėdinimo oro kiekio skaičiuotė. Vienos oro tiekimo ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 08 29
Vėdinimo sistemų projektavimo metodiniai nurodymai
Metodiniai nurodymai kursiniam darbui. Klimatologinės ir mikroklimato sąlygos sąlygos. Oro kiekių patalpų vėdinimui skaičiavimas. Vėdinimo sistemos konstravimas. Oro skirstytuvų parinkimas. Aerodinaminiai skaičiavimai. Vėdinimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2018 05 13
Pastato charakteristikos. Skaičiavimai. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos nuostoliai. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Metinis pastato šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2012 02 03
Pastatų vėdinimas
Šiaulių valstybinės kolegijos. Verslo ir technologijų fakulteto. Statybos ir aplinkos inžinerijos katedra. Įvadas. Vėdinimas užtikrina, deguonies papildymą ore. Vėdinimas kas tai? Vėdinimas  – tai procesas. VĖDINIMO RŪŠYS - ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 01 17
Optimali vėdinimo sistema tvarte
Įvadas. Aiškinamasis skyrius. Gyvulių laikymo technologija. Reikalavimai tvarto mikroklimatui. Tvarto vėdinimo sistemos. Tvarto šildymo sistemos. Projektinis skyrius. Tvarto suplanavimas ir technologinė schema. Tvarto vėdinimo sistemos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 01 12
Pramonės pastato vėdinimo skaičiavimai
Kursinio projekto (darbo, kompleksinio projekto). Sąžiningumo deklaracija. Bendroji užduotis. Individualūs duomenys. Įvadas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys. Oro judėjimo schemos patalpose parinkimas. Vėdinimo oro srautų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 02 06
Vedinimas konspektas
Kam reikalingas vėdinimas? Paprastojo gravitacinio vėdinimo trūkumai. Mechaninio vėdinimo privalumai. Rekuperacinė vėdinimo sistema. Oro paskirstymas. Rekuperatorius. Teršalai ir jų šaltiniai. Natūralus vėdinimas. Natūralaus vėdinimo ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2013 09 19
Vėdinimo įrangos projektavimas
Vėdinimo įrangos projektavimas. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Aprašymas. Oro šalinimo sistemos ir sistemų aerodinaminė skaičiuotė. Žiniaraštis. Tiekiamo oro sistemos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 06 05
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas praktinis darbas nr. 2
Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. Darbo tikslas. Vėdinimo sistemų teorinės medžiagos analizavimas. Vėdinimo sistemų įrangos parinkimas. Tobulinti AutoCad programos žinias. Darbo eiga. Susipažinti su teorine medžiaga. ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 10 29
Rekuperatoriai
Klaipėda 2016 Rekuperatoriai. Rekuperacines  vėdinimo sistemos. Veikimo principas. Atskirų srautų rekuperatoriai. Rekuperacinė vėdinimo sistema. Svarbiausias rekuperacinės sistemos elementas. Paul plokštelinis rekuperatorius.
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 11 26
Vėdinimo įrenginys
Vėdinimo įrenginio aprašymas Darbo tikslas. Vėdinimo įrenginio elementas Tipas Slėgio nuostoliai , Pa. Šalinamo vėdinimo oro šilumogrąžos nustatymas Darbo tikslas. Šilumos atgavimo rodikliai.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2018 06 05
Dirbtinio vėdinimo kanalinės sistemos tyrimas
Labaratorinis darbas Nr. Dirbtinio vėdinimo kanalinės sistemos tyrimas Darbo tikslas. Darbo eiga 1 Eksperimentas. Dirbtinio vėdinimo kanalinės sistemos tyrimas. Darbo tikslas. Darbo eiga. Gauti rezultatai surašomi į 1 lentelę. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 12 17
Inžinerinės sistemos KTU
Aiškinamasis raštas. Projektavimo tikslas. Vandentiekio sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. Nuotekų sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 04 01
Pramoninis pastatas projektas
Aikinamasis raštas. Trisluoksnės išorinės sienos projektinė varža. Projektinė šildymo sistemos galia. Pastato metinis šilumos poreikis ir išlaidos už šildymą. Šilumos tiekimo šaltinio parinkimas. Šildymo sistemos parinkimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 04 11
Vėdinimas projektavimas gamybiniam pastatui
Patalpų techniniai ir ekonominiai rodikliai. Patalpų ir naudojamų medžiagų charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Skaičiuotė. Vėdinimo oro kiekio skaičiuotė. Oro tiekimo sistemos aerodinaminė skaičiuotė. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 03 21
Oro kondicionavimo sistemos automatizacija
Įvadas. Oro kondicionavimo automatizavimo sistemos analizė. Naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Esamų oro kondicionavimo sistemų tipų analizė. Reikalavimai oro kondicionavimo sistemai automatizuoti. Oro kondicionavimo automatizavimo ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 01 15
Vėdinimo projektavimas
Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Darbo objektas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Informacinių šaltinių apžvalga.Skaičiavimai. Pastato vėdinimo sistema. Oro kiekių nustatymas. Vėdinimo sistemų aerodinaminiai skaičiavimai. ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 35 puslapiai
2012 05 16
Pastatų inžinerinės sistemos kursinis darbas KTU
Turinys. Aiškinamasis raštas. Projektavimo tikslas. Išeities duomenys projektavimui. Vandentiekio sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą vandentiekio sistemą. Vandentiekio sistemos parametrų skaičiavimas. Maksimalių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 11 28
Vėdinimo projektavimas verslo planas
Santrauka. Paslaugos vėdinimo sistemų projektavimas aprašymas. Rinkos analizė. Marketingo planas. Paslaugos analizė. Personalo analizė. Rizika. Pardavimų ir gamybos prognozė. Finansinis planas. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 34 puslapiai
2012 09 22
Praktikos ataskaita: Panevėžio mechatronikos centro švaraus kambario vedinimo srauto reguliavimas
Panevėžio kolegijos technologijos mokslų katedra. Elektros ir automatikos įrenginių studijų programos technologinės praktikos1 darbo užduotis. Technologinės praktikos 1 ataskaitos rengimo reikalavimai. Įmonės elektros ūkis. ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2019 01 20
Vedinimas
Užduoties lapas. Turinys. Aiškinamasis raštas. Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingos charakteristikos. Patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Projektinių aukštų vėdinimo oro kiekio ...
Statybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 puslapiai
2012 05 10
Šildymo ir vėdinimo sistemų skaičiavimas
Ššildymo sistemų skaičiavimas pasirinktose patalpose. Darbo tikslas: praktiškai susipažinti su šilumos nuostolių skaičiavimo metodika, šildymo prietaisų įvairove, bei jų parinkimo principais, šildymo sistemų vamzdynais, bei jų ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 08 17
Daugiabučio gyvenamojo namo šildymo ir vėdinimo sistemų projektavimas
Įvadas. Pastato architektūrinė dalis ir atitvarų konstrukcijos skaičiavimai. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Atitvarų šilumos inercijos D ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2016 06 29
Šildymo ir vėdinimo sistemų kursinis darbas vgtu
„Metalinės konstrukcijos Statinių statybos technologija. Pastatų inžinerinės sistemos‘‘. Nustatau atitvarų ( išorinės sienos, stogo, langų, durų, perdangos virš nešildomo rūsio) normines šilumos perdavimo koeficientų vertes. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 12 17
Sumanusis namas
Ivadas. Valdymo sistemos. „intelektualiojo namo“ valdymo sistemos protokolas knx. „intelektualiojo namo“ valdymo sistemos protokolas x-. Šildymo sistemos valdymas. Mikroklimato valdymas. Valdymas pagal laika. Valdymas pagal buvima ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 puslapiai
2011 12 28
Šaldymo sistemos kondensacijos šilumos panaudojimo vėdinimo sistemose tyrimas
Šaldymo sistemos pramonėje. Optimalus šaldymo sistemos komponavimas pagal temperatūrines grupes. Garintuvas / oro aušintuvas šaldymo sistemoje. Šaldymo sistemos mechaninės dalies valdymo ir reguliavimo komponentai. Šaldymo kompresorių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2017 04 28
Namo inžinerinės sistemos
Aiškinamasis raštas. Duomenys individualaus darbo atlikimui. Pastato šaltojo vandentiekio sistemos projektavimas. Pastato buitinių nuotekų sistemos projektavimas. Šildymo sistemos projektavimas. Aiškinamasis raštas apie projektuojamą ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 03 05
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo