Veiklos sanaudu mazinimas imoneje

300 dokumentų
Kuro sanaudų mažinimas
Periodiniai automobilių eksploatacijos keitimai. Variklio ir greičių dėžės tepalai. Automobilio filtrų keitimas. Žvakių keitimas. Gamintojo nurodytas padangų dydis ir slėgis padangose. Lembda zondas. Kiti automobilio elementai ...
Transporto referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 07 03
Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje
10( 3 atsiliepimai )
Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 05 08
Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės sąnaudos, jų skirstymas ir apskaičiavimas. Įmonės sąnaudų samprata. Sąnaudų klasifikavimo būdai. Sąnaudų apskaita. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumas. Rentabilumas. Augimas. Įmonės sąnaudų įtaka ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 04 23
Sąnaudų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje
Įvadas. Pagrindinės apskaitos sąvokos. Sąnaudų samprata. Sąnaudų pripažinimo apskaita. Sąnaudų dydžio nustatymas. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos. Finansinės ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2016 08 07
Degalų sąnaudų mažinimas
Įvadas. Automobilio filtrų keitimas. Variklio ir greičių dėžės tepalai. Lembda zondas. Suspaudimo laipsnio didinimas. Žvakių keitimas. Gamintojo nurodytas padangų dydis ir slėgis padangose. Cilindrų išjungimas. Kiti automobilio ...
Mechanikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 08 25
Veiklos sąnaudos
Veiklos sąnaudos ir jų klasifikacija. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat apskaitomų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 07 24
Sąnaudų apskaita įmonėje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų rūšys. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Informacijos šaltinių analizės išvados. Uab „X“ sąnaudų apskaita. Darbo metodika. Įmonės pristatymas. Uab „X“ ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2014 10 26
Veiklos sąnaudų įtakos veiklos rezultatams tyrimas
Įvadas. Veiklos sąnaudų ir pelingumo rodikliai. Veiklos sąnaudų įtaka Uab ,,Tonas‘‘ veiklos rezultatams. Veiklos rezultatų vertinimas ir pasiūlymai. Išvados. Literarūra.
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2015 01 29
Pelningumo skaičiavimai
Pelningumo skaičiavimas. Perkamiausių prekių grupių pajamų pokytis. Perkamiausių parduodamų prekių grupių kainų didinimas. UAB „gėlės“ pelningumo rodikliai prieš ir po kainų pakėlimo. Veiklos sąnaudų mažinimas. Veiklos ...
Finansų referatai, Referatas, 4 puslapiai
2014 04 25
UAB „Dovilina“ sąnaudų apskaita ir analizė
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų klasifikavimas ir pripažinimas. Sąnaudų apskaitos reglamentavimas. Sąnaudų pateikimas finansinėse ataskaitose. Sąnaudų analizės metodologija. Finansinės analizės reikšmė ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2018 05 12
Sąnaudų apskaita UAB „Kastuva“
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Sąnaudų apskaitos teorinis pagrindimas. Sąnaudų esmė. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų vertinimas ir grupavimas. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudų apskaita. Kitõs veiklos bei ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2018 03 07
Įmonės verslo rizika ir jos mažinimas
Įmonės pristatymas. „canon inc. “ veikla. Produkcija. Tiekėjai. Konkurentai. Darbuotojai. Užimama rinkos dalis. Kiekybinė įmonės rizikos. Finansinių rodiklių analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Veiklos efektyvumo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 04 16
Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės
Svarbiausių terminų žodynas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Įmonės ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2016 02 11
Pajamų ir sanaudų apskaita (2)
Pjamų ir sąnaudų apskaita. Įvadas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų ir sąnaudų samprata. Prekybinė veikla ir pardavimo pajamos. Pardavimo apskaita. Pajamų pripažinimas. Pardavimo sąnaudos. Sąnaudų apskaita. Pardavimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 21
Sąnaudų auditas
Įvadas. Pardavimo savikainos auditas. Veiklos sąnaudų auditas. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Veiklos pajamos ir sąnaudos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 08 08
Pelno formavimosi procesas įmonėje
9,5( 2 atsiliepimai )
Pelno formavimasis. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelno reišmė ir formavimosi procesas verslo įmonėje. Pelno samprata ir reikšmė verslo įmonėje. Pelno sudedamosios dalys ir didinimo veiksniai. Pelno apskaita ir atvaizdavimas ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 11 20
Sąnaudų pripažinimas ir skirstymas
Sąnaudų pripažinimas ir skirstymas. Sąnaudų klasifikavimas. Pardavimo savikaina. Paslaugų teikimo sąnaudos. Parduotos produkcijos savikaina. Parduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudų apskaita. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 07 20
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 04 29
Išlaidų analizė įmonėje AB „Sanitas“
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Išlaidų analizė teoriniu aspektu. Išlaidų klasifikavimas. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Išlaidų apskaitos įmonėje ab „Sanitas“ rezultatų vertinimas. AB „Sanitas“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 03 15
Logistikos apskaita (sanaudos)
Sanaudų apskaita. Bendros sąnaudos. Bendros sąnaudos – visos produkto kūrimo. Procesinis sąnaudų apskaitos būdas. Šis būdas naudojamas gamybinių įmonių ir priklauso tradicinėms sąnaudų apskaitos sistemoms. Procesinis sąnaudų ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 30
Sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarka veiklos sąnaudos
Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto apskaitos ir finansų katedra ištestinių studijų programa. Sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarka veiklos sąnaudos. Sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarka Veiklos sąnaudos SĄNAUDŲ ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 02 19
Sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudos. Sąnaudų grupavimas. Suteiktų paslaugų savikaina sąnaudų apskaitoje. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų pripažinimo kriterijai. Sąnaudų pripažinimas. Parduotų prekių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 01 07
Pajamų ir sąnaudų apskaita
Įvadas. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų dydžio įvertinimas. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Netipinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Tipinės veiklos prekių pardavimas. Tipinės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 01 25
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Nuostolingos veiklos vertinimas
Įvadas. Nuostolingos veiklos priežastys įmonėje. Teoriniai nuostolingos veiklos aspektai. Nuostolingos veiklos vertinimas problema ir jos sprendimas įmonėje. Kodėl veikla tampa nuostolinga ir kaip tai išspręsti? Nuostolingos veiklos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 01 02
Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.
Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 68 puslapiai
2011 12 28
Likerių cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Likerių cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Įvadas. Trumpa projektuojamo likerio+ cecho charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 02 20
Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas bei pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų analizės etapai. Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė. AB ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 02 19
Sąnaudų apskaita projektas
Sąnaudų apskaita. Sąnaudų esmė. Sąnaudos – ekonominės naudos sumažėjimas dėl turto sunaudojimo. Sąnaudų rūšių detalizavimas. Sąnaudų rūšys. Paslaugų teikimo sąnaudų pripažinimas. Paslaugų teikimo sąnaudos turi būti ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 25
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Sąnaudų apskaitos auditas įmonėje
Įvadas. Sąnaudos. Įmonės aprayšmas. Uab „Mėsinta“ patirtų sąnaudų apskaitos auditas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 01 19
Įmonės prekiaujančios naudotais baldais įmonės apžvalga
Įvadas Temos aktualumas. UAB ,, furnrtte ‘‘ veiklos , informacijos šaltinių ir metodikos apžvalga. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas teoriniu aspektu. Veiklos efektyvumo samprata. Finansinių ataskaitų analizės svarba veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 06 03
Transporto ūkio įmonėje organizavimas
Transporto ūkio įmonėje organizavimas. Logistinės veiklos įmonėje apibūdinimas. Pagrindinės veiklos rūšys. Pagalbinės veiklos rūšys. Transporto ūkio charakteristika. Įmonėje galima išskirti naudojamą transportą. Informacinės ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2018 03 14
Išlaidų apskaitos analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Išlaidų apibūdinimas. Išlaidų klasifikavimas. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Gamybinės ir negamybinės išlaidos. Išlaidų ir valdymo apskaitos sistemų pasirinkimas. Darbo metodai ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2011 12 30
Įmonės sąnaudų įtaka efektyvumo rodikliams
Įvadas. Įmonės sąnaudos. Sanaudų grupavimas apskaitoje. Bendrosios sąnaudos. Sąnaudų klasifikavimas. Individuali įmonė „Remontas“. Įmonės išlaidos. Įmonės veiklos rezultatų vertinimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 10 02
Sąnaudų apskaitos panašumai ir skirtumai pagal VAS ir VSAFAS
Įvadas. Sąnaudų apskaita. Sąnaudų pripažinimas pagal VAS. Sąnaudų vertinimas pagal VAS. Pardavimo savikaina pagal VAS. Sąnaudų pripažinimas pagal VSAFAS. Sąnaudų pripažinimas pagal tiekėjo išrašytus dokumentus VSAFAS. Sąnaudų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 04 28
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!