Verslo ekonomikos projektas

300 dokumentų
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas verslo ekonomikos projektas
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės veiklos rodikliai einamaisiais metais. Įmonės metų gamybos apimtis ir mąstas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui. Bendrosios metų netiesioginės gamybos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 puslapiai
2016 08 04
Verslo ekonomikos projektas Įmonės pelningumo įvertinimas
Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamų gaminti gaminių skaičius. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai. Pagrindinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 01
Verslo ekonomikos projektas pelningumo prognozė
Įvadas. Praktinė dalis. Planuojamas gaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos. Įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos. Tiesioginės gamybos išlaidos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 11 24
Įmonės pelningumo nustatymas Verslo ekonomikos projektas VIKO
Įvadas. Praktinė - tiriamoji dalis. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos soc. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 04 25
Verslo planas ekonomikos pamokai
Mokinio rašytas verslo planas. Verslo planas. Firma uab vairas. Pinigai firmos isteigimui. Uab atidarimas. Priešgaisrine sistema. Detaliu tiekejai. Mes pardavinesime.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 4 puslapiai
2013 02 15
Verslo ekonomika kursinis darbas
9,3( 4 atsiliepimai )
Darbe reikia apskaičiuoti tam tikros UAB busimos veiklos planinius ekonominius rodiklius, kad įvertinti ir suprognozuoti jos veiklos rezultatus, o taip pat siekti sumažinti riziką ir išvengti neigiamų pasekmių.Apskaičiavus ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 03 26
Ekonomikos pirma pamoka
Ekonomikos pagrindai. Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Ekonomikos mokslo rūšys. Ekonomikos mokslo tikslai. Ekonomikos mokslo tikslų įgyvendinimo būdai. Verslo sąlygos. Verslininkai siekdami naudos sau, daug ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2010 11 11
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga referatas
Įvadas. Pasaulinių tendenc. apžvalga ir dabartinės Lietuvos ekonomikos raida. Pasaulinės tendencijos. Lietuvos ekonomikos raida. Verslo plėtra. Perspektyvios ateities verslo šakos. Euro įvedimo įtaka verslo įmonių veiklai. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 02 19
Ekonomikos verslo planas kavinė Spageterija
Idėja. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Projekto nauda įmonei. Kavinės vieta. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos:. Rinkos analizė. Projekto finansavimo šaltiniai. Planuojamos investicijos. Gryno pelno ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 19
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga. Įvadas. Pasaulinės tendencijos. Lietuvos ekonomika. Verslo plėtra. Verslo plėtra(ii). Verslo plėtra(iii). Šiuo metu Lietuvos verslininkams patraukliausios verslo šakos. Ateities perspektyvios ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Ekonomikos ir verslo pagrindai
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos mokslo atsiradimas. Ekonomikos problemos. Tradicinė ir komandinė ekonominės sistemos. Rinkos ekonominė sistema.Svarbiausi rinkos ekonomikos dėsniai ir jų taikymas ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 134 puslapiai
2012 08 27
Šešėlinio verslo priežastys, mažinimo galimybės ir tendencija Lietuvoje
Įvadas. Santrumpų sąrašas. Šešėlinės ekonomikos apžvalga. Šešėlinės ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo ir egzistavimo priežastys. Priemonės, mažinančios šešėlinės ekonomikos lygį. Neapskaitomos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 17
Ekonomikos apytaka skaidrės
Ekonomikos apytaka. Lietuvos ekonomikos apytakos sistema. Lietuvos ekonomikos apytakos. Verslo arba komercinis sektorius. Verslo, arba komercinį sektorių sudaro įvairios pelno siekiančios organizacijos bankai. Nekomercinis sektorius. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 02 24
Verslo ciklai
Verslo ciklų koncepcija. Įvadas. Verslo ciklo sąvoka. Verslo ciklo stadijos (fazės). Krizė (lūžis). Pakilimas (pagyvėjimas). Viršūnė (bumas). Nuosmukis. Nuosmukio ekonominiai kaštai. Nedarbas. Dalininis nedarbas. Ciklinių svyravimų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 puslapiai
2013 05 23
Verslo laisvės sąlygos skaidrės
Verslo laisvės sąlygos. Verslo laisvė. Verslo laisvė – tai galimybė savarankiškai tvarkyti visus gamybos. Be verslo laisvės. Verslo laisvės sąlygoja. Verslo dalyvių racionalumą Lanksčią ir tiesioginę verslo dalyvių tarpusavio ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 04 02
Planuojamas pelningumas
Planuojamos produkcijos pelningumo prognozė. Verslo ekonomikos projektas. Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Išvados ir siūlymai. Litaratūra.
Ekonomikos projektai, Projektas, 21 puslapis
2014 04 25
Įmonės ekonomikos dalyko praktinio užsiėmimo užduotis
Įmonės ekonomikos dalyko praktinio užsiėmimo užduotis. Atlikite pagrindinių verslo organizavimo formų palyginimą pagal nurodytus požymius. Požymiai IĮ mb UAB tūb kūb. Išnagrinėję LR Akcinių bendrovių įstatymą žr. aktualią ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 10 03
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2011 03 21
Ekonomikos institucijos
Ekonomikos institucijos. Valstybės Nekomercinis Verslo Namų ūkių. Valstybės sektorius. Valstybinių institucijų visuma. Nekomercinis sektorius. Tai pelno nesiekiančios viešosios organizacijos ir įvairios asociacijos. Verslo. Tai pelno ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 12 10
Ekonomikos apytaka
Ekonomikos apytaka. Lietuvos ekonomikos apytakos sistema. Valstybės sektorius. Nekomercinis sektorius. Verslo arba komercinis sektorius. Namų ūkių sektorius. Ekonomikos apytakos rinkos modelis. Informaciniai šaltiniai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 21
Ekonomikos modulio savarankiškas darbas
Vadybos ir ekonomikos fakulteto verslo vadybos katedra verslo vadybos studijų programa. “ Ekonomikos ” modulio savarankiškas darbas. Lietuvos ekonominė emigracijos analizė. Duomenų statistinė analizė.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 05 17
Ekonomikos įtaka finansų rinkai projektas
Įvadas. Ekonomikos samprata. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Finansų rinkų samprata. Finansų rinkų rūšys. Ekonomikos įtaka finansų rinkoms. Globalizacija. Ekonominiai veiksniai. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2017 03 10
Smulkaus verslo vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Smulkaus verslo reikšmė ekonomikos plėtrai. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Valstybės parama smulkiajam verslui. Išvados. Literatūra. Smulkieji verslai kiekvieno krašto ekonominei gerovei yra labai svarbūs. Daugelio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 02 13
Verslo projekto rengimas: verslo ekonomika, vadyba, verslo organizavimas
Vadybos ir ekonomikos fakulteto verslo vadybos katedra. Užduotis ir vertinimo kriterijai. LR įstatymai. Verslo projekto skyrių rengimo metodika. Titulinis lapas ir darbo santrauka. Verslo organizavimo teisinė forma. Verslo subjekto ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 04 17
Ekonomikos samprata projektas
Ištekliai. Išteklių pasiskirstymas rinkoje. Problema. BVP skaičiavimo pavyzdys. Nedarbo lygis, proc. Nedarbo tipai (tradiciniai). Nedarbo tipai (netradiciniai). Kainų stabilumas. Vartotojų kainų indeksas (2005=100). Efektyvumas. Išteklių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 48 puslapiai
2017 11 01
Verslo terminai
Verslo terminai. Specialybės terminai. Termino sąvoka. Terminai pagal sandarą. Terminams keliami reikalavimai. Terminų šaltiniai. Ekonomikos žodynas. Paprastųjų terminų kūrimo būdai. Naujų formų kūrimas. Esamų formų panaudojimas. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 18
Verslo organizavimas skaidrės
Kauno kolegijos. vadybos ir ekonomikos fakulteto. įstaigų ir įmonių administravimo katedra. Verslo įmonės steigimas (Individuali įmonė). Verslo įmonės steigimas (Uab). Verslo įmonės steigimas. Verslo įmonės steigimas (pavyzdiniai ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 07 03
Ekonomikos problemos ir tikslai
Įvadas. Ekonomikos reikšmė. Poreikiai. Ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Ekonomikos politika ir tikslai. Infliacija. Ekonomikos metodai ir priemonės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 02 09
Verslo sektoriai
Verslo sektoriai. Verslo sektorių dinamika. Pagrindinė statistinė informacija apie Lietuvos ūkį. Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičiaus grupes. SVV kriterijai. Parama svv. SVV įtaka šalies ekonomikos plėtrai. Verslo paramos ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2013 11 15
Verslo ciklai indikatoriai. Krizės priežastys, pasekmės ir sprendimai
Verslo ciklai. Svarbiausi verslo ciklų indikatoriai. Krizė. Didžioji ekonominė krizė. Kaip prasidėjo didžiausia kapitalistinio ūkio krizė. Tautos gelbėtojas invalido vežimėlyje. Pasaulinė ekonominė krizė. Krizės kilimo priežastys. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 04 16
Verslo samprata ir verslininkystės reikšmė
Verslo samprata ir verslininkystės reikšmė. Užduotis. Verslininkystės samprata. Verslininkystės raida. Verslininkystės samprata. Verslininkystė siaurąja prasme. Verslininkystė plačiąja prasme. Ekonominės sistemos samprata. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2018 04 02
Žiedinė ekonomika ir tiekimo grandinės valdymas
Žiedinės ekonomikos samprata. Žiedinės ekonomikos principai ir verslo modeliai. Žiedinės ekonomikos tiekimo grandinės valdymas. Transportavimo vaidmuo žiedinės ekonomikos tiekimo grandinėje. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2020 03 08
Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai
Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos objektas. Požiūriai į ekonomikos mokslo tyrimo objektą. Ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos problema. Tyrimo lygiai. Ekonomikos funkcijos. Ekonomikos teorijos dalys ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 04 09
Šešėlinio verslo priežastys ir mažinimo galimybės
Įvadas. Labiausiai paplitusios nelegalaus verslo rūšis. Kontrabanda. Narkotikai. Prostitucija. Korupcija. Šešėlinio verslo priežastys. Šešėlinio verslo mažinimo galimybės. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2012 01 19
Ekonomikos skatinimo plano efektyvumas
Ekonomikos skatinimo efektyvumo vertinimas lietuvoje, vokietijoje, prancūzijoje. Įvadas. Ekonomikos skatinimo planų esmė, pagrindiniai jų principai. Ekonomikos skatinimo plano samprata ir esmė. Lietuvos ekonominio skatinimo plano apžvalga, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2013 04 13
Dalijimosi ekonomikos samprata ir plėtra
Įvadas. Dalijimosi ekonomikos aspektai. Dalijimosi ekonomikos samprata ir plėtra. Dalijimosi ekonomika, kaip verslo modelis. Kiti dalijimosi ekonomikos modelio ypatumai. Pagrindinės dalijimosi ekonomikos kryptis ir Lietuvoje. Dalijimosi ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 12 13
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo