Verslo ekonomikos projektas

300 dokumentų
Ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas verslo ekonomikos projektas
Įvadas. Įmonės veiklos rodikliai einamaisiais metais. Įmonės metų gamybos apimtis ir mąstas. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui. Bendrosios metų netiesioginės gamybos išlaidos ir kiekvieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 25 psl.
2014 04 10
Verslo ekonomikos projektas Įmonės pelningumo įvertinimas
Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamų gaminti gaminių skaičius. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai. Pagrindinių medžiagų išlaidos visai produkcijai, atskiriems gaminiams ir produkcijos vienetui pagaminti. Gaminių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 04 30
Verslo ekonomikos projektas pelningumo prognozė
Įvadas. Praktinė dalis. Planuojamas gaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos. Įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos. Tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojų ir pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos. Bendros darbo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2015 11 21
Įmonės pelningumo nustatymas Verslo ekonomikos projektas VIKO
Įvadas. Praktinė - tiriamoji dalis. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai, pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei įmokos soc. draudimui. Tiesioginės gamybos išlaidos. Administracijos darbuotojai ir pagalbiniai darbininkai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 04 21
Verslo planas ekonomikos pamokai
Mokinio rašytas verslo planas. Verslo planas. Firma uab vairas. Pinigai firmos isteigimui. Uab atidarimas. Priešgaisrine sistema. Detaliu tiekejai. Mes pardavinesime.
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 4 psl.
2013 02 06
Verslo ekonomika kursinis darbas
Įvadas. Tiriamoji dalis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 03 21
Ekonomikos pirma pamoka
Ekonomikos pagrindai. Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Ekonomikos mokslo rūšys. Ekonomikos mokslo tikslai. Ekonomikos mokslo tikslų įgyvendinimo būdai. Verslo sąlygos. Verslininkai siekdami naudos sau, daug naudos duoda visuomenei. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje yra labai svarbus ir ji vykdo tokias ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2010 11 11
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga referatas
Įvadas. Pasaulinių tendenc. apžvalga ir dabartinės Lietuvos ekonomikos raida. Pasaulinės tendencijos. Lietuvos ekonomikos raida. Verslo plėtra. Perspektyvios ateities verslo šakos. Euro įvedimo įtaka verslo įmonių veiklai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 02 16
Ekonomikos verslo planas kavinė Spageterija
Idėja. Projekto tikslai. Projekto uždaviniai. Pagrindinis uždavinys. Projekto nauda įmonei. Kavinės vieta. Projekto poveikis. Planuojamos investicijos:. Rinkos analizė. Projekto finansavimo šaltiniai. Planuojamos investicijos. Gryno pelno prognozė. Išlaidos. Išvados.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2012 05 15
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga
Lietuvos ekonomikos ir verslo plėtros apžvalga. Įvadas. Pasaulinės tendencijos. Lietuvos ekonomika. Verslo plėtra. Verslo plėtra(ii). Verslo plėtra(iii). Šiuo metu Lietuvos verslininkams patraukliausios verslo šakos. Ateities perspektyvios verslo šakos. Ateities perspektyvios verslo šakos(ii). Ateities perspektyvios verslo šakos(iii). ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2015 02 16
Ekonomikos ir verslo pagrindai
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos mokslo atsiradimas. Ekonomikos problemos. Tradicinė ir komandinė ekonominės sistemos. Rinkos ekonominė sistema.Svarbiausi rinkos ekonomikos dėsniai ir jų taikymas versle. Privati nuosavybė. Pelnas ir konkurencija. Paklausa. Pasiūla ir jų sąveika. Rinka ir ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 134 psl.
2012 08 24
Aiškinamasis raštas. Srautinė statyba. Skaičiuojama vidutinė vieno elemento montavimo trukmė. Neritmingų srautų matricos sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Trukmės rizikos įvertinimas. Galutinės kainos apskaičiavimas įvertinant infliaciją. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2011 03 21
Planuojamas pelningumas
Planuojamos produkcijos pelningumo prognozė. Verslo ekonomikos projektas. Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Išvados ir siūlymai. Litaratūra.
Ekonomikos projektai, Projektas, 21 psl.
2014 04 25
Ekonomikos apytaka skaidrės
Ekonomikos apytaka. Lietuvos ekonomikos apytakos sistema. Lietuvos ekonomikos apytakos. Verslo arba komercinis sektorius. Verslo, arba komercinį sektorių sudaro įvairios pelno siekiančios organizacijos bankai. Nekomercinis sektorius. Nekomercinį sektorių sudaro nekomercinės, t. Valstybės sektorius. Valstybės sektorių sudaro ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2016 02 24
Verslo ciklai
Verslo ciklų koncepcija. Įvadas. Verslo ciklo sąvoka. Verslo ciklo stadijos (fazės). Krizė (lūžis). Pakilimas (pagyvėjimas). Viršūnė (bumas). Nuosmukis. Nuosmukio ekonominiai kaštai. Nedarbas. Dalininis nedarbas. Ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Vyriausybės išlaidų prekėms ir paslaugoms pirkti ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 28 psl.
2013 05 23
Įmonės ekonomikos dalyko praktinio užsiėmimo užduotis
Įmonės ekonomikos dalyko praktinio užsiėmimo užduotis. Atlikite pagrindinių verslo organizavimo formų palyginimą pagal nurodytus požymius. Požymiai IĮ mb UAB tūb kūb. Išnagrinėję LR Akcinių bendrovių įstatymą žr. aktualią redakciją , įvardinkite. Http // gid. Lt ekonomika verslo ekonomikos konspektas 2 infolex.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2016 09 29
Ekonomikos įtaka finansų rinkai projektas
Įvadas. Ekonomikos samprata. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Finansų rinkų samprata. Finansų rinkų rūšys. Ekonomikos įtaka finansų rinkoms. Globalizacija. Ekonominiai veiksniai. Infliacija. Bvp augimas. Monetarinė politika. Mokėjimo balansas. Nedarbo lygis. Finansų krizė. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 14 psl.
2017 03 10
Ekonomikos apytaka
Ekonomikos apytaka. Lietuvos ekonomikos apytakos sistema. Valstybės sektorius. Nekomercinis sektorius. Verslo arba komercinis sektorius. Namų ūkių sektorius. Ekonomikos apytakos rinkos modelis. Informaciniai šaltiniai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2013 05 21
Ekonomikos modulio savarankiškas darbas
Vadybos ir ekonomikos fakulteto verslo vadybos katedra verslo vadybos studijų programa. “ Ekonomikos ” modulio savarankiškas darbas. Lietuvos ekonominė emigracijos analizė. Duomenų statistinė analizė.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2016 05 16
Ekonomikos samprata projektas
Ištekliai. Išteklių pasiskirstymas rinkoje. Problema. BVP skaičiavimo pavyzdys. Nedarbo lygis, proc. Nedarbo tipai (tradiciniai). Nedarbo tipai (netradiciniai). Kainų stabilumas. Vartotojų kainų indeksas (2005=100). Efektyvumas. Išteklių panaudojimo produktyvumas, Eur/kg. Teisingas pajamų paskirstymas. Gyventojų dalis, gyvenanti ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 48 psl.
2017 11 01
Smulkaus verslo vaidmuo ekonomikoje
Įvadas. Smulkaus verslo reikšmė ekonomikos plėtrai. Smulkaus verslo privalumai ir trūkumai. Valstybės parama smulkiajam verslui. Išvados. Literatūra. Smulkieji verslai kiekvieno krašto ekonominei gerovei yra labai svarbūs. Daugelio nuostabai, kapitalistinius kaštus praturtino ne didžiosios įmonės, bet smulkieji verslininkai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 05 11
Verslo terminai
Verslo terminai. Specialybės terminai. Termino sąvoka. Terminai pagal sandarą. Terminams keliami reikalavimai. Terminų šaltiniai. Ekonomikos žodynas. Paprastųjų terminų kūrimo būdai. Naujų formų kūrimas. Esamų formų panaudojimas. Skolinimasis iš kitos kalbos. Skolinti verslo terminai. Terminai metaforos. Terminų gramatika. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 10 18
Ekonomikos problemos ir tikslai
Įvadas. Ekonomikos reikšmė. Poreikiai. Ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonomikos klausimai. Ekonomikos politika ir tikslai. Infliacija. Ekonomikos metodai ir priemonės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 psl.
2013 02 04
Verslo organizavimas skaidrės
Kauno kolegijos. vadybos ir ekonomikos fakulteto. įstaigų ir įmonių administravimo katedra. Verslo įmonės steigimas (Individuali įmonė). Verslo įmonės steigimas (Uab). Verslo įmonės steigimas. Verslo įmonės steigimas (pavyzdiniai dokumentai). Verslo įmonės steigimas elektroniniu būdu. Juridinių asmenų įregistravimo įkainiai. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2015 11 28
Verslo sektoriai
Verslo sektoriai. Verslo sektorių dinamika. Pagrindinė statistinė informacija apie Lietuvos ūkį. Veikiantys ūkio subjektai pagal darbuotojų skaičiaus grupes. SVV kriterijai. Parama svv. SVV įtaka šalies ekonomikos plėtrai. Verslo paramos formos taikomos Lietuvoje. Kredito unijos. Pagrindinės šalys investuotojos. Tiesioginės užsienio ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 43 psl.
2013 11 14
Verslo ciklai indikatoriai. Krizės priežastys, pasekmės ir sprendimai
Verslo ciklai. Svarbiausi verslo ciklų indikatoriai. Krizė. Didžioji ekonominė krizė. Kaip prasidėjo didžiausia kapitalistinio ūkio krizė. Tautos gelbėtojas invalido vežimėlyje. Pasaulinė ekonominė krizė. Krizės kilimo priežastys. Krizės pasekmės. Antikrizinės priemonės ir prognozės. Latvijoje - pastangos makroekonomikai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 04 16
Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai
Ekonomikos tyrimo objektas ir metodai. Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos objektas. Požiūriai į ekonomikos mokslo tyrimo objektą. Ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos problema. Tyrimo lygiai. Ekonomikos funkcijos. Ekonomikos teorijos dalys ir ekonomikos dvipusiškumas. Gamtos, visuomenės ir ekonomikos sąryšis. Ekonomikos mokslo esmė. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2014 04 05
Verslo planas Grožio salonas
Grožio salono verslo planas. Uab „redina“. Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Pirkėjų analizė. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Marketingo biudžeto projektas. Pardavimų strategija. Reklama ir rėmimas. Kainų strategija. Gamyba. Įmonės ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 32 psl.
2013 04 23
Ekonomikos skatinimo plano efektyvumas
Ekonomikos skatinimo efektyvumo vertinimas lietuvoje, vokietijoje, prancūzijoje. Įvadas. Ekonomikos skatinimo planų esmė, pagrindiniai jų principai. Ekonomikos skatinimo plano samprata ir esmė. Lietuvos ekonominio skatinimo plano apžvalga, svarbiausi aspektai. Verslo finansavimo galimybių išplėtimas. Pastatų energetinio efektyvumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2013 04 11
Šešėlinio verslo priežastys ir mažinimo galimybės
Įvadas. Labiausiai paplitusios nelegalaus verslo rūšis. Kontrabanda. Narkotikai. Prostitucija. Korupcija. Šešėlinio verslo priežastys. Šešėlinio verslo mažinimo galimybės. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2011 03 16