Verslo etikos raida

300 dokumentų
Verslo etikos samprata
Verslo etikos samprata. Verslo etikos raida. Kaip skirstoma verslo etika? Etinė problema versle. Etinių problemų versle klasifikavimas. Verslo etikos problemos. Mikroetikos problemos versle. Verslo makroetikos problemos. Verslo etikos būklė ...
Etikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 17
Verslo etika VS. įmonių socialinė atsakomybė
Verslo etika vs. Įmonių socialinė atsakomybė. Etikos objektas. Etikos subjektai. Etikos funkcijos. Pagrindinės moralės sąvokos. Glaudžiai tarpusavyje susiję žmonių etiško bendravimo lygmenys. Verslas ir etika. Verslo etika. Verslo ...
Verslo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2019 04 30
Etikos mokslo kilme
Etikos mokslo kilmė. verslo etikos raida. Etikos samprata. Verslo etikos raida. Iki 1960 metų. 1960 – 1970m. 1970 – 1980m. 1980 – 1990m. Nuo 1990m.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 11 05
Verslo etikos referatas
Įvadas. Verslo etikos raida. Etiniai verslo aspektai. Etiketas ir jo svarba versle. Argumentai „už“ ir „prieš“ verslo etiką. Kas skatina domėjimąsi verslo etika? Verslo etikos struktūra. Požiūris į lietuvos verslininkus. Interviu. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 05 03
Etikos kodeksas
Etikos kodeksas. Verslo etika ir kultūra. Etikos kodeksas. Etikos institucionalizavimo samprata. Etikos kodekso samprata. Etikos kodekso struktūra. Etikos kodekso tikslai. Etikos kodeksai lietuvoje. Lietuvos verslo doros memorandumas. Verslo ...
Etikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 03 19
Verslo etikos kursinis darbas
Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Verslo etikos įtaka sistemai. Etikos kodeksas. Socialinė atsakomybė. Etika audito veikloje. Verslo etikos reikšmės auditui analizė. Išvados. Literatūra.
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 01 17
Verslo etikos problemos ir sprendimo būdai
Įvadas. Verslo etika. Verslo etikos samprata. Verslo etikos struktūra. Etinės problemos ir jų sprendimas. Etiketas ir jo svarba versle. Verslo etikos kodeksas. Verslo etkos kodekso svarba. Verslo etikos kodekso tikslai. Išvados. Iinformacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 04 17
Etikos svarba verslo santykiuose
Etikos svarba verslo santykiuose. Šiuolaikinė verslo etika remiasi trimis pagrindiniais teiginiais. Tarp verslo ir etikos yra labai stiprus ryšys. Verslininkas, pradėdamas verslą, paprastai prisiima trejopus įsipareigojimus darbuotojams, ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 10 25
Verslo etika ir socialinė atsakomybė projektas
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etikos teorija. Socialiai atsakingas verslas. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. „NIKE“ etikos kodeksas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo projektai, Projektas, 26 puslapiai
2016 11 17
Verslo etikos konspektas
Verslo etikos samprata. Etikos teorijos verslo kontekste. Individų moralinis išsivystymas. Įmonių socialinė atsakomybė. Etiniai nusižengimai verslo aplinkoje. Verslo organizacijų nusižengimai prieš kitas organizacijas. Verslo organizacijų ...
Etikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2013 05 28
Verslo etika. Referatas
Verslo etika ir etiketas. Etikos kodeksų evoliucija, įvairovė ir paskirtis. Verslo ir profesinės etikos sąsajos. Organizacijos moralinė ir socialinė atsakomybė. Tarptautinis verslas ir jo etika. Multinacionalinės kompanijos lietuvoje. ...
Etikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2010 12 15
Įmonės verslo etikos kodeksas
Uab “maisteka”. Etikos kodeksas. Verslo etikos kodekso tikslas. Socialinė atsakomybė. Etikos ir elgesio principai. Ryšiai su klientais, partneriais ir valstybinėmis institucijomis. Santykiai su darbuotojais. Etikos kodekso atnaujinimas.
Etikos aprašymai, Aprašymas, 7 puslapiai
2015 01 13
Profesinės etikos ir socialinės atsakomybės pagrindai Verslas
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etikos teorija. Socialiai atsakingas verslas. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. „Adidas“ etikos kodeksas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 01 03
Etikos kodeksai ir moralinės normos įmonėje „Eso“
Įvadas. Etikos kodekso sudarymo principai. Etikos kodekso samprata. Etika ir verslo etika. Verslo etikos būklė Lietuvoje. Moralės apibrėžimai. Etikos kodekso tikslai, funkcijos ir paskirtis. Įmonės pristatymas. ESO poveikio sritys. ESO ...
Etikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 05 09
AB „Žemaitijos pienas“ etikos kodekso kūrimas
Įvadas. Verslo etikos teoriniai aspektai. Etikos, moralės ir teisės santykis. Verslo etikos samprata ir stuktūra. AB „Žemaitijos pienas“ verslo etika praktiniu aspektu. „Žemaitijos pieno“ istorija. Išvados. Literatūros ...
Etikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 12 18
Verslo etikos esmė socialinės atsakomybės svarba
Įvadas. Socialinės atsakomybės teorinė analizė. Socialinės atsakomybės samprata ir jos raida. Verslo socialinė atsakomybės privalumai ir trukumai. Verslo socialinė atsakomybė ir stabili plėtra. Verslo socialinės atsakomybės plėtra ...
Etikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2017 05 27
Verslo etikos problemos skaidrės
Verslo etikos problemos. Verslo etikos problemos. Verslo etikos problemos. Verslo sociologė L. Nesh išskiria svarbiausias etines problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria verslininkai. Skiriami 5 etinių problemų kilimo lygmenys. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 23
Verslo makro ir mikro etikos problemos
Verslo makro ir mikro etikos problemos. Kas yra verslo etika ? Mikro etika. Makro etika. Įmonės verslo etikos valdymas. Bendrovės patikimumas. Veiklos principai. Etikos kodeksas organizacijoje skirtas. Etikos kodekso tikslai. Darbuotojas laikosi ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2013 01 08
Pedagogikos etikos kodekso ypatumai
Įvadas. Etikos samprata ir jos aiškinimas pedagogijoje. Etikos sąvoka bei jos atsiradimas. Etikos teorijos ir jų raida. Pedagogų etikos kodekso reikšmė Lietuvoje. Bendrosios pedagogų etikos kodekso nuostatos. Pedagogų etikos kodekso ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 04 16
Įmonės etikos kodeksas TEO
Socialiai atsakingo verslo ir etikos projektas. Įvadas. Etikos kodeksų būtinumas. Etikos kodekso privalumai ir trūkumai. Teo lt, ab apibūdinimas ir charakteristika. Teo lt, ab etikos kodeksas. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 08 06
Adidas group etikos kodeksas
Įvadas. Verslo etikos koncepcijos ir problemos. Pagrindinės verslo etikos koncepcijos. Utilitarizmas. Deontologinė etika. Teisingumo etika. Etinis reliatyvizmas. Krikščioniškasis požiūris. Etikos problemos versle. Adidas įmonės ...
Etikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2016 10 06
Verslo etikos problemos marketingo kontekste
Įvadas. Etika marketingo versle. Marketingo kompleksas. Etikos įtaka marketingo sprendimams. Darbuotojai. Savininkai/darbdaviai. Tiekėjai/pardavėjai. Konkurentai. Bendruomenės. Marketingo sritys, kuriose yra didžiausia pagunda veikti ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 06 20
Verslo kodeksų svarba įmonėje
Verslo kodeksų svarba įmonėje. Verslo ir etikos ryšys. Etikos kodekso tikslai. Verslininko etinio kodekso nuostatai. Etikos kodekso nuostatų trūkumai ir privalumai. Kam reikalingas etikos kodeksas organizacijoje? Klientų aptarnavimo įmonės ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 11 27
Verslo etikos projektas apie Starbucks įmonę
Įvadas. Teorinė dalis. Verslo etikos teorija. Verslo etikos apibrėžimai pagal skirtingus autorius. Socialinė atsakomybė. Socialiai atsakingas verslas. Etikos kodeksas ir jo samprata. Problemos neetiškame versle. Starbucks įmonė. Metų ...
Etikos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2016 06 01
Verslo etikos teorijos
Pagrindinės etinės koncepcijos versle. Utilitarizmo teorija ir jos idėjų raida. Deontologinė etika. J.Millio etikos teiginiai. Teisingumo etika. Etinis reliatyvizmas. Krikščioniškasis požiūris.
Etikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 11 15
Verslo etika ir socialinė atsakomybė
Įvadas. Verslo etikos visuma. Verslo etika. Verslo etika verslo pasaulyje. Socialinė atsakomybė. Įmonės aprašymas. Etikos kodeksas. “Christian Diоr” kompanijоs etikos kodeksas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 05 07
Verslo etika ir etiketas referatas
Įvadas. Etikos moralės ir dorovės esmė. Verslo derybų rūšys. Žodinis bendravimas. Pokalbiai telefonu. Dalykinis bendravimas raštu. Verslo derybų etiketas, jo esmė. Etikos ir etiketo santykis. Etiketas verslo derybų metu. Verslo etikos ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 12 04
Verslo etikos projektinis darbas
Kokias galite išvardinti su etika susijusias verslo veiklos problemas? Pasirinkite vieną su profesine etika susijusią verslo problemą ir aptarkite ją pagal šiuos klausimus. Kaip suprantate etinį ir teisinį verslo veiklos reguliavimą? Jie ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2016 12 07
Įmonės socialiai atsakinga veikla
Įmonės socialiai atsakinga veikla. Verslo etikos ir socialinės atsakomybės savarankiškas darbas. Įvadas. Etikos kodeksas. Ab teo lt. Teo etikos kodeksas. Etikos kodekso principai. Etikos kodekso veiksmingumo užtikrinimas. Čekijos verslo ...
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2013 09 03
Etika viešajame sektoriuje
Įvadas. Etikos samprata. Etika viešajame sektoriuje. Etikos svarba. Profesinės valdininkų etikos standartai. Etikos problemos. Reakcija į etikos problemas. Etiškas sprendimų priėmimas. Išvados. Naudota literatūra
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 09 30
Ikimokyklinio amžiaus vaiko psichologinė charakteristika ir jos analizė
Įvadas. Demografinė informacija. Etikos reikalavimai. Etikos reikalavimų panaudojimas mūsų darbe. Teorinė apžvalga. Fizinė raida. Pažintinė raida. Rezultatai ir jų analizė. Apibendrinimas. Rekomendacijos ugdant vaiką. Literatūra. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 05 17
Kredito unijos analizė Verslo etikos projektinis darbas
Įvadas. Akademinės kredito unijos socialiai atsakingos veiklos aspektai. Akademinės kredito unijos veikla. Akademinės kredito unijos tikslai, vizija ir misija. Akademinės kredito unijos socialinės atsakomybės projektai. Akademinės kredito ...
Etikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 08 30
Etikos kodeksas: tikslai, elgesio normos bei taisyklės
Elgesio normos bei taisyklės. Informuoti ir šviesti darbuotojus verslo etikos ir elgesio verslo aplinkoje klausimais. Ugdyti darbuotojo atsakomybę. Apsaugoti darbuotojus nuo konfliktinių situacijų ir nuo neetiško elgesii , apibrėžiant ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 05 07
Verslo derybų etika
Įvadas. Etikos prigimtis ir esmė. Moralė ir etika. Verslo etika dalykas ir jo struktūra. Verslo etika kaip mokslo disciplina. Verslo etikos struktūra. Etiketas verslo organizacijoje ir už jos ribų. Etiketas ir kasdieninis elgesys ...
Verslo referatai, Referatas, 23 puslapiai
2018 10 03
Verslo etikos žinių reikšmė buhalterės, buhalterio veiklai: Verslo etikos apžvalga
Verslo etikos žinių reikšmė buhalterės , buhalterio veiklai i dalis. verslo etikos apžvalga. Dalis. Etinės problemos samprata. Dalis. Buhalterės , buhalterio veiklos etiniai aspektai. Dalis. Etinės problemos sprendimas. / tarnybos ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 11 25
Verslo etika ir socialinė atsakomybė įmonėje
Įvadas. Etika, kas tai? Etikos teorijos. Koks yra skirtumas tarp moralės ir etikos? Įmonės pristatymas. Etikos kodeksas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 01 22
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo