Verslo rizikos vertinimas

300 dokumentų
Lietuvos verslo įmonių kredito rizikos pristatymas
Lietuvos verslo įmonių kredito rizikos analizė. Įvadas (I). Įvadas (II). Teoriniai aspektai. Rizikos sąvoka. Finansinė rizika. Kredito rizikos sąvoka. Kredito rizikos aktualumas. Kredito rizikos priežastys. Kredito rizikos vertinimas. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2018 04 22
Įvadas. Verslo įdėjos ir jų plėtotės. Verslo įmonės kūrimas. Verslininkystė ir verslo samprata. Verslo įmonė kaip socialinė – ekonominė sistema. Verslo planavimas. Įmonės veiklos konkurencingumas. Rizikos valdymas. Verslo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2019 05 23
Mokyklos aplinkoje esantys pavojai, rizikos vertinimas
Mokyklos aplinkoje esantys pavojai, rizikos vertinimas. Sužalojimai. Sužalojimų rizikos vertinimas. Gaisras. Gaisro rizikos vertinimas. Užkrečiančios ligos. Užkrečiančių ligų rizikos vertinimas. Apsinuodijimas maistu. Apsinuodijimo ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 05 25
Verslo įmonės rizika
Įvadas. Teorinė dalis. Verslo rizikos samprata ir jos rūšys. Klasifikavimas ir rizika lemiantys veiksniai. Verslo rizikos apibūdinimas ir įvertinimas. Verslo rizikos mažinimas. Verslo nuostoliai. Praktinė dalis. Ab „Pieno žvaigždės“ ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 04 14
Profesinė rizika referatas
Profesinės rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas darbo vietoje. Pavojingų veiksnių identifikavimas. Rizikos veikiamų darbuotojų identifikavimas. Rizikos tyrimas. Rizikos priimtinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir vertinimas. Rizikos ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 08 04
Verslo rizikos ir jų valdymas
Verslo rizikos ir jų valdymas. Įvadas. Rizikos samprata ir apibrėžimas. Rizikų klasifikavimas. Verslo rizikos samprata ir klasifikavimas. Rizikos valdymas. Verslo rizikos valdymo samprata. Verslo rizikos valdymo organizacinė struktūra. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 05 25
Lietuvos vertinimas pagal verslo rizikos indeksus
Lietuvos vertinimas pagal sudėtinį rizikos indeksą. Lietuvos vertinimas pagal „ doing business “ verslo sąlygų palankumo indeksą. Lietuvos vertinimas pagal “ the global cometitiveness report ”.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2016 05 11
Profesinė rizika ir jos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Profesinės rizikos vertinimo pagrindai ir prevencija. Sąvokos. Pavojus ir rizika. Rizikos vertinimas. Rizikos vertinimas (samprata). Rizikos vertinimo tikslai. Vadybos sistemos įmonėje. Rizikos vertinimo paskirtis. Rizikos elementai. Profesinės ...
Saugos projektai, Projektas, 16 puslapių
2012 12 05
Verslo įmonės rizika (2)
Įvadas. Tikslas ir uždaviniai. Teorinė dalis. Analizė. Verslo rizikos samprata. Klasifikavimas ir riziką lemiantys veiksniai. Aprašymas. Verslo rizikos įvertinimas ir mažinimas. Verslo nuostoliai. Praktinė dalis. AB „Pieno ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2017 12 20
Auditas
Įvadas. Audito reikšmė ir būtinumas. Audito rizikos samprata, reišmė ir tikslai. Audito rizikos apibrėžimai bei klasifikavimas. Pagrindinės audito rizikos sudedamosios dalys. Audito rizikos rūšys ir jų vertinimo ypatybės. Įgimta rizika ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 13
Verslo projektavimas
Įvadas. Projekto istorija ir jo atsiradimas. Rinkos analizė ir marketingo koncepcija. Konkurentai. Kainodaros tikslai ir strategija. Reklama ir rėmimo strategija ir kryptis. Rizikos veiksnių įvertinimas ir prevencinės priemonės rizikai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 03
Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose
Įžanga. Pagrindiniai kenksmingi ir pavojingi rizikos veiksniai. Profesinės rizikos vertinimas darbo vietose. Profesinės rizikos vertinimo etapai bei priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 05 22
Verslo rizikos pagrindai
Verslo rizikos pagrindai. Prekinės verslininkystės rizika. Gamybos (paslaugų) rizika. Komercinė rizika. Finansinė rizika. Investavimo rizika. Valiutos rizika. Sisteminis rizikos požiūris. Rizikos analizė. Rizikos įvertinimo algoritmas(7 ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2018 05 30
Rizikos vertinimas (2)
Rizikos vertinimas namų darbas. Rizikos vertinimas. Projekto rizikų sąrašas (sudaryta autoriųRizikų registras.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2017 12 06
Profesinės rizikos vertinimas, prevencija ir mažinimo principai
8,5( 2 atsiliepimai )
Santrauka. Zusammenfassung. Įvadas. Profesinės rizikos tyrimas ir vertinimas. Rizikos tyrimas. Profesinės rizikos vertinimas. Pavojų nustatymas. Pažeidžiamųjų asmenų nustatymas. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir ...
Saugos projektai, Projektas, 20 puslapių
2012 02 13
Verslo kūrimo schema
Įvadas. Teorinė dalis. Verslo planavimas. Verslo idėjos plėtotės svarba. Kūrybiškumas verslo idėjų plėtotės procese. Pirmasis žingsnis- galimybių ieškojimas ir formavimas. Antrasis žingsnis- naujų idėjų generavimas. Trečiasis ...
Verslo referatai, Referatas, 35 puslapiai
2017 10 26
Verslo rizika skaidrės
Verslo rizika. Tikslas –. aptarti verslo riziką. Uždaviniai. Pateikti verslo rizikos tipus Pateikti rizikos analizės metodus Aptarti rizikos mažinimo galimybes. Rizika –. tai ryžtas veikti ir tuo pačiu žinoti. Rizikos rūšys Gamybinė ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 27
Rizikos vertinimas konspektas
Profesinė rizika. Kenksmingas veiksnys. Pavojingas veiksnys. Darbo aplinka. Darbo sąlygos. Darbo vieta. Dokumentai , reglamentuojantys rizikos vertinimą. Profesinės rizikos vertinimo tikslas. Rizikos vertinimas. Pagrindiniai profesinės ...
Aplinkos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 03 03
Verslo valdymas ekonomikoje
Verslo planavimas. Naujų idėjų generavimas. Verslo įmonės kūrimas. Verslo ir verslininkystės esmė. Verslo įmonė kaip socialinė – ekonominė sistema. Verslo plano kūrimas ir jo įvykdomumo tikrinimas. Veiksniai, turintys įtakos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 02 19
Saulėtekio „Orlen“ degalinės rizikų valdymas
Įvadas. Saugos specialisto tikslai ir uždaviniai. Priimtinos rizikos ribos (rizikos tolerancijos) vertinimas. Rizikos valdymo integravimas į personalo mokymus. Pagrindiniai rizikos valdymo veiksniai. Pavojaus identifikavimas. Tyrimo metodika. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 05 23
Profesinės rizikos vertinimas
Įvadas. Rizikos veiksnių valdymas įmonėje. Rizikos veiksniai. Rv tikslai ir užduotys. Mokymas, suvokimas ir kompetencija. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Darbuotojų saugos ir sveikatos politika. Vadybos sistemos įgyvendinimas ir ...
Saugos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 04 02
Šalies rizikos vertinimas
Įvadas. Šalies rizikos samprata. Europos Sąjungos finansų sistemos sisteminė rizika. Šalies rizikos rūšys. Šalies rizikos skirstymas. Šalies rizikos vertinimas. Šalies riziką įvertinantys indeksai. Kelių šalių pagrindiniai ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 05 30
Rizikos vertinimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba
Įvadas. Rizikos vertinimas. Atsakas į riziką. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rizikos vertinimas. nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2015 01 29
Darbo sauga pristatymas
Net ir vienas žuvęs darbe yra per daug. Nelaimingi atsitikimai darbe. Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politika pagrįsta šiais principais. Teisiniai darbų saugos dokumentai. Profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Darbo aplinka ir ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 24
Investicinio projekto efektyvumo ir rizikos vertinimas
8,8( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Investicinio projekto pristatymas. Veiklos, į kurią planuojama investuoti, aprašymas. Reikalingų investicijų ir jų finansavimo šaltinių apibūdinimas. Projekto kapitalo kaštai. Investicinio projekto finansinių rezultatų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 02 17
Kreditingumo verslo modeliai
Įvadas. Kredito sąvokos analizė. Kredito rizika. Banko kredito rizikos vertinimas ir valdymas. Paskolų rizikos ir gavėjų būklės vertinimas. Paskolos arba kredito kokybės įvertinimas. Paskolų grąžinimo užtikrinimo priemonės. Paskolų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 12 09
Šalies rizikos vertinimas: Lietuva, Singapūras, Nepalas
Įvadas. Šalies rizikos sąvoka ir ją sąlygojantys veiksniai. Šalies rizikos vertinimas. Rizikos vertinimo agentūros „COFACE“ šalių reitingavimas pagal rizikos laipsnį. Singapūro šalies rizikos įvertinimas pagal „COFACE“. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 08 14
Verslo planas skaidres (2)
Kavinė ,,Perla”. Verslo idėja. Rinkodara. Gamyba. Vadyba. Rizikos vertinimas. Finansai. Mėnesinės išlaidos.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 06 06
Banko kreditinė veikla
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Banko kreditinės paslaugos. Kredito samprata ir charakteristika. Fizinių asmenų kreditavimo bankuose principai ir būdai. Verslo subjektų krediavimo bankuose principai ir būdai. Kreditavimo paslaugų pelningumas. Kredito rizikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2012 01 09
Verslo įmonės rizikos samprata
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Verslo įmonės rizikos samprata. Verslo rizikos veiksniai ir jų klasifikavimas. Verslo rizikos mažinimo būdai. AB ,,Utenos trikotažo“ rizikos veiksniai ir mažinimo būdai. AB ,,Utenos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 12 30
Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
AB Sanitas verslo rizika ir jos mažinimo galimybės. Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Pagrindinė veikla. Kokybė. Gamyba. Tiekėjai. Pardavimai. Konkurentai. Kiekybinė įmonės rizikos analizė. Pelningumo rodikliai. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 27 puslapiai
2012 10 11
Finansinės rizikos įvertinimo metodai ir jų analizė
Įvadas. Rizika. Rizikos rūšys. Finansinės rizikos valdymas. Finansinės rizikos mažinimo metodai. Matematinis rizikos įvertinimo būdas. Taikomos formulės įvertinant finansinę riziką. Vaizdinė medžiaga. Finansinės rizikos įvertinimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 03 13
Rizikos vertinimas UAB Eiva
Įvadas. Rizikos vertinimas uab ,,eiva”. Įgimtos rizikos vertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. UAB ,,EIVA“ finansinės būklės įvertinimas ir bankroto tikimybės nustatymas.Identifikuojamos apskaitos klaidos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2017 11 18
Verslo sprendimai ir analizė: verslo rizika
Verslo sprendimai ir analizė. Verslo rizika. Sąvokos Verslo rizikos rūšys Rizikos klasifikavimas Rizikos sritys Rizikos mažinimo būdai Apibendrinimas Literatūros šaltiniai. Sąvokos. RIZIKA- tai ryžtas veikti ir tuo pačiu žinoti. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 05 17
Prekyba pieno produktais verslo planas
Verslo Planas. Įmonės rekvizitai sąntrauka. Verslo įdėja. Konkretūs tikslai. Įmonės veiklos analizė kuriant naują įmonę. Rinkodaros planas. Marketingo kompleksas. Prekė. Rėmimas. Paskirstymas. Marketingo kompleksas Pardavimo pajamų ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2014 04 16
Partizaninė reklama
Partizaninis marketingas. Įvadas. Samprata. Rizikos pusės. Rizikos klasifikacijos. Rizikos rūšys. Rinkos analizė. Verslo rizikos mažinimo būdai. Rizikos paskirstymas tarp projekto dalyvių. Rizikos draudimas. Lėšų rezervavimas nenumatomoms ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2013 11 28
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo