Vertikali ir horizontali analize

300 įrašai
Įmonės veiklos vertikali ir horizontali analizė
Įvadas. Aprašymas. Vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji ir horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Aprašymas. Santykinių rodiklių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 02 26
Panevėžio statybos tresto horizontali ir vertikali analizė
Įvadas. Apie įmonę. Teorinė dalis. Horizontali ir vertikali analizė. Finansiniai (santykiniai) rodikliai. Empirinė dalis. Pelno ( nuostolio ) ataskaita. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Balanso analizė. Horizontalioji analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 05 07
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Horizontali analizė. Pelno(nuostolio) horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno(nuostolio) vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 11 24
Veiklos ekonominė analizė Apb „Apranga“
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab „apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Vidinės aplinkos veiksnių analizė. Ssgg analizė. Balanso ir peno/nuostolių ataskaitų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 04 02
Pelno (nuostolių) ataskaita Ab “Vilniaus degtinė”
Horizontali analizė Bendrasis pelnas. Vertikali analizė Bendrasis pelnas. Horizontali analizė Veiklos pelnas. Vertikali analizė Veiklos pelnas. Horizontali analizė Finansinės veiklos rezultatas. Vertikali analizė Finansinės veiklos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 12 28
Įmonės finansinė analizė Savarankiškas
Įvadas. Finansinė analizė. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Užduotys. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) horizontali analizė. Pelno (nuostolių) vertikali analizė. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 03 17
Kauno energija analizė
AB “Kauno energija”. Horizontali analizė (Turtas). Vertikali analizė (Turtas). Horizontali analizė (Ilgalaikis turtas). Vertikali analizė (Ilgalaikis turtas). Horizontali analizė (Nekilnojamas turas, įrenginiai ir įrengimai. Vertikali ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 12 08
UAB „Kauno autobusai“ finansinės analizės pristatymas
Įvadas. Finansinė analizė. Horizontali ir vertikali analizė. Nagrinėjami rodikliai. UAB „Kauno autobusai“. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Pelningumo rodiklių ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2021 03 16
AB „Utenos trikotažas“ pelno ir nuostolių ekonominė analizė
Įvadas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės 2014-2016 m. horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) horizontali analizė. Įmonės 2014-2016 m. vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 05 03
Transporto įmonės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 05 23
Įmonės finansinių rodiklių analizė
Įvadas. Įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Įmonės ssgg analizė. Įmonės vertikali ir horizontali analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės santikinių rodyklių analizė. Bankroto charakteristika. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 11 06
Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė
Apie ab teo įmonę. Horizontalioji analizė. Horizontali AB TEO balanso analizė. Horizontali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali AB TEO balanso analizė. Vertikali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 05 10
AB "Lietuvos dujos" finansinių rodiklių analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Horizontali turto balanso analizė. Horizontali nuosavybės balanso analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali turto balanso analizė. Vertikali nuosavybės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 11 03
Teo - finansinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Įmonės pasirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali „TEO“ įmonės analizė. Pelno nuostolių horizontali ataskaita. Balanso ataskaitos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 19
Įmonės finansinė analizė UAB „Grigiškės“
Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horihontali ir vertikali analizė. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykių rodiklių analizė. Pelningumos rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 01 29
AB „Lietuvos draudimas“ finansinių rodiklių namų darbas
Santrauka. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados. Priedai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2015 10 22
Įmonės SAMSUNG veiklos analizė
Ivadas. Įmonės parinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontali ir vertikali analizė. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 12 13
TEO finansinė veiklos analizė
Įvadas. Ab teo veikla. Balanso horizontali ir vertikali ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali ataskaita. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 02
Finansinė analizė paukštidės
Įvadas. Uab „Julija“ veiklos aprašymas. Uab „Julija“ ssgg analizė. Horizontali ir vertikali analizės. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Bankroto diagnostika. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 02
Ab Snaigė ekonominė analizė
Įvadas. Trumpa bendrovės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išoriniai aplinkos veiksniai. Vidiniai įmonės aplinkos veiksniai. SSGG analizė. Horizontali ir vertikali AB „Snaigė“ veiklos analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 40 puslapių
2016 08 03
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2011 03 18
„Apple“ įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pasirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Apie įmonę. Produktai. Vartotojai. Konkurentai. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali „Apple“ įmonės analizė. Pelno nuostolių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 04 19
Įmonės ūkinė analizė
Įvadas. Įmonių ekonominės analizė, jos reikšmė ir tikslai. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Ekonominės analizės rodikliai. Ab „Vilniaus degtinė“ finansinių dokumentų horizontali ir vertikali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 06 12
AB „Auga group“ pelningumo analizės pristatymas
AB “AUGA group” pelningumo analizė. Įvadas. AB „AUGA group“ veikla. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolių) analizė. Horizontali balanso ataskaita. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 04 12
Ab „Alita“ finansinių duomenų analizė
Lentelių sarašas. Įvadas. Ab „Alita“ veiklos apibūdinimas. Ab „Alita“ finansinių dokumentų horizontali ir vertikali analizė. AB „Alita“ vertikali balanso analizė 2012 – 2014 m. AB „Alita“ horizontali balanso analizė 2012 ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 06 03
Įmonės finansiniai finansinė analizė, ataskaitos, rodikliai
Įvadas. Vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. Horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 12 05
Mokumo ir likvidumo analizė UAB „Kauno švara“
Santrauka. Įvadas. Finansinės analizės, mokumo ir likvidumo teorinė analizė. Finansinės analizės reikšmė ir pagrindiniai uždaviniai. Likvidumo ir mokumo tyrimo metodika. UAB „Kauno švara“ mokumo ir likvidumo analizė. UAB „Kauno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 05 29
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 19
Teo finansinių rodiklių analizė
Pirma dalis santrauka. Antra dalis horizontali analizė. Trečia dalis vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Ketvirta dalis santykinių rodiklių analizė. Penkta dalis išvados ...
Finansų referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 27
Lesto ekonominė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos veiksnių (PEST) analizė. SWOT (SSGG) analizė. AB „Lesto“ finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 03 29
Biudžeto analizė (2)
Įvadas. Vertikali biudžeto pajamų analizė. Horizontali biudžeto pajamų analizė. Vertikali valstybės išlaidų analizė. Horizontali valstybės išlaidų analizė. Lietuvos respublikos valstybės biudžeto balansas 2000-2010 m ir palyginimas ...
Finansų analizės, Analizė, 13 puslapių
2015 04 30
AB snaigė finansinė analizė skaidrės
AB snaigė finansinė analizė. AB snaigė. Akcininkai. Horizontali AB snaigė analizė. Horizontali AB snaigė analizė ( ii). Grynojo pelno pokytis. Bendrojo pelno pokytis. AB snaigė pelno (nuostolių) vertikali analizė. AB snaigė balanso ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 09 19
Įmonės ilgalaikes veiklos perspektyvos
Įvadas. Uab „x” pristatymas. Įmonės balanso analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno(nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali analizė. Horizontali analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 26 puslapiai
2013 05 02
AB „Utenos trikotažas“ finansinių rodiklių analizė
Lentelių ir paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Pagrindiniai duomenys apie bendrovę AB ,, utenos trikotažas ”. Pagrindiniai finansiniai bendrovės rodikliai. Įmonės AB ,,Utenos trikotažas“ 2013-2015 m. horizontali analizė. Pelno ...
Finansų referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 05 20
UAB finansinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Uab „laima“ finansinė analizė. Įvadas. Uab „laima“ veiklos apžvalga. Uab „laima“ vertikali analizė. Uab „laima“ horizontali analizė. Uab „laima“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. ...
Apskaitos analizės, Analizė, 20 puslapių
2012 11 11
Imonės veiklos ekonominė analize
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės „x“ charakteristika. Įmonės „x“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontali ir vertikali analizės. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 05 16
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo