Vertikali ri horizontali balanso analize

300 įrašai
Veiklos ekonominė analizė Apb „Apranga“
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab „apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Vidinės aplinkos veiksnių analizė. Ssgg analizė. Balanso ir peno/nuostolių ataskaitų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 04 02
AB „Žemaitijos pienas“ finansinė analizė kursinis darbas
Įvadas. Horizontali analizė. Pelno(nuostolio) horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno(nuostolio) vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 11 24
AB "Lietuvos dujos" finansinių rodiklių analizė
Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos finansinė analizė. Horizontalioji analizė. Horizontali turto balanso analizė. Horizontali nuosavybės balanso analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali turto balanso analizė. Vertikali nuosavybės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 11 03
Panevėžio statybos tresto horizontali ir vertikali analizė
Įvadas. Apie įmonę. Teorinė dalis. Horizontali ir vertikali analizė. Finansiniai (santykiniai) rodikliai. Empirinė dalis. Pelno ( nuostolio ) ataskaita. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Balanso analizė. Horizontalioji analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 05 07
Įmonės finansinė analizė Savarankiškas
Įvadas. Finansinė analizė. Horizontali finansinė analizė. Vertikali finansinė analizė. Užduotys. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) horizontali analizė. Pelno (nuostolių) vertikali analizė. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 03 17
APB „Apranga“ vertikali balanso analizė
Įvadas. Vertikalios balanso ataskaitos teorinis aspektas. Balanso reikšmė, struktūra. Vertikali analizė. Vertikali balanso analizė. Apb „apranga“ vertikalios balanso analizės ypatumai. Apb „apranga“ veikla. APB „APRANGA“ ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2021 03 13
AB „Utenos trikotažas“ pelno ir nuostolių ekonominė analizė
Įvadas. Pagrindiniai duomenys apie įmonę. Įmonės 2014-2016 m. horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) horizontali analizė. Įmonės 2014-2016 m. vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 05 03
AB „Auga group“ pelningumo analizės pristatymas
AB “AUGA group” pelningumo analizė. Įvadas. AB „AUGA group“ veikla. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolių) analizė. Horizontali balanso ataskaita. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolių) ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 04 12
Įmonės finansinė analizė UAB „Grigiškės“
Įvadas. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horihontali ir vertikali analizė. Balanso horizontali ir vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Santykių rodiklių analizė. Pelningumos rodiklių ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 01 29
Teo finansinių ataskaitų horizontali ir vertikali analizė
Apie ab teo įmonę. Horizontalioji analizė. Horizontali AB TEO balanso analizė. Horizontali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikali AB TEO balanso analizė. Vertikali AB TEO pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų analizės, Analizė, 22 puslapiai
2015 05 10
Teo - finansinė analizė savarankiškas darbas
Įvadas. Įmonės pasirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali „TEO“ įmonės analizė. Pelno nuostolių horizontali ataskaita. Balanso ataskaitos ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 04 19
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 19
AB Lifosa finansinė analizė
Įvadas. AB „Lifosa“ veiklos aprašymas. Balanso ir pelno (nuostolio) horizontali ir vertikali analizės. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali ir horizontali ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 13
Ab Snaigė ekonominė analizė
Įvadas. Trumpa bendrovės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Išoriniai aplinkos veiksniai. Vidiniai įmonės aplinkos veiksniai. SSGG analizė. Horizontali ir vertikali AB „Snaigė“ veiklos analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 40 puslapių
2016 08 03
Finansinė analizė Pieno žvaigždės (2)
Ab,, pieno žvaigždės“- pieno pramonės lyderė. Ab „pieno žvaigždės“ balanso, pelno (nuostolio) analizė. Balanso turto horizontali analizė. Balanso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 04 20
AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno ( nuostolių) ataskaitos analizė. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės finansinės veiklos analizę. Horizontaliąją balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizę. Vertikaliąją ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2017 04 17
„Apple“ įmonės veiklos finansinė analizė
Įvadas. Įmonės pasirinkimo pagrindimas. Įmonės veiklos pristatymas. Apie įmonę. Produktai. Vartotojai. Konkurentai. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontali „Apple“ įmonės analizė. Pelno nuostolių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 04 19
Ab „Utenos trikotažas“ įmonės veiklos rezultatų ir juos įtakojančių veiksnių analizė
Įvadas. AB „Utenos trikotažas“ įmonės charakteristika. AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“ finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė. Balanso straipsnių horizontali analizė. Balanso straipsnių vertikali analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 27
Pieno Žvaigždės analizė
Įmonės pristatymas. Ab „pieno žvaigždės“ balanso bei pelno nuostolio ataskaitų horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Marketingo analizės, Analizė, 9 puslapiai
2012 11 11
Įmonės ūkinė analizė
Įvadas. Įmonių ekonominės analizė, jos reikšmė ir tikslai. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Ekonominės analizės rodikliai. Ab „Vilniaus degtinė“ finansinių dokumentų horizontali ir vertikali ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 06 12
AB „Klaipėdos nafta“ finansinė analizė
Įvadas. Praktinė dalis. Įmonės pristatymas. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) analizė. Vertikali balanso analizė. Vertikali pelno (nuostolio) analizė. Balanso ataskaitos prognozė. Pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2017 09 27
Lesto ekonominė analizė
Įvadas. AB „Lesto“ bendrovės charakteristika. AB „Lesto“ išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Makroaplinkos veiksnių (PEST) analizė. SWOT (SSGG) analizė. AB „Lesto“ finansinių ataskaitų analizė. Balanso horizontali ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2014 03 29
Imonės analizė Agrowill Group
Įvadas. AB „Agrowill Group“ veiklos aplinkos analizė. Trumpai apie bendrovę. Veiklos pobūdis. Bendrovės valdymas. Konkurentai. Vertikali balanso analizė. Išvados. Horizontali balanso analizė. Išvados. Vertikali balanso analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 10 07
Praktikos ataskaita AB LESTO
Baigiamosios praktikos programaPasirašyta praktikos programos kopiją. Bendroji dalis. AB LESTO struktūra , valdymas ir veikla. AB LESTO teikiamų paslaugų, turimos įrangos apžvalga. AB LESTO veikloje naudojamų matematikos, informatikos ir ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 05
AB „Lietuvos draudimas“ finansinių rodiklių namų darbas
Santrauka. Horizontali analizė. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Išvados. Priedai.
Verslo namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2015 10 22
Ab „Alita“ finansinių duomenų analizė
Lentelių sarašas. Įvadas. Ab „Alita“ veiklos apibūdinimas. Ab „Alita“ finansinių dokumentų horizontali ir vertikali analizė. AB „Alita“ vertikali balanso analizė 2012 – 2014 m. AB „Alita“ horizontali balanso analizė 2012 ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 06 03
Finansinė analizė UAB Skardenis
Įmonės Uab „Skardenis“ vertikali ir horizontali balanso analizė. Uab „Skardenis“ vertikali balanso analizė. Uab „Skardenis“ vertikalios balanso analizės išvados. Įmonės Uab „ skardenis“ horizontali balanso analizė. Uab ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 04 07
Žemaitijos pienas finansinė analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Ab "žemaitijos pienas" pranašumų, trūkumų, galimybių, grėsmių analizė. Ab „žemaitijos pienas“ pranašumai. Ab „žemaitijos pienas“ trūkumai. Ab „žemaitijos pienas“ galimybės. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2013 05 28
Įmonės finansiniai finansinė analizė, ataskaitos, rodikliai
Įvadas. Vertikali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali analizė. Horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Įmonės santykinių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 12 05
Imonės veiklos ekonominė analize
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės „x“ charakteristika. Įmonės „x“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų horizontali ir vertikali analizės. Balanso horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 38 puslapiai
2013 05 16
UAB „Kauno autobusai“ finansinės analizės pristatymas
Įvadas. Finansinė analizė. Horizontali ir vertikali analizė. Nagrinėjami rodikliai. UAB „Kauno autobusai“. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Pelningumo rodiklių ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2021 03 16
Mokumo ir likvidumo analizė UAB „Kauno švara“
Santrauka. Įvadas. Finansinės analizės, mokumo ir likvidumo teorinė analizė. Finansinės analizės reikšmė ir pagrindiniai uždaviniai. Likvidumo ir mokumo tyrimo metodika. UAB „Kauno švara“ mokumo ir likvidumo analizė. UAB „Kauno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 05 29
AB „City Service“ veiklos analizė
Įvadas. Finansinių ataskaitų analizė. Horizontali balanso ataskaitos analizė. Horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikali balanso ataskaitos analizė. Vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 04 15
Transporto įmonės veiklos analizė
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė (ssgg). Horizontali ir vertikali analizė. Balanso vertikali ir horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2013 05 23
APB „Apranga” veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Apb „Apranga“ charakteristika. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Pest analizė. Ssgg analizė. Balanso ir bendrųjų pajamų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. APB „Apranga“ balanso horizontali ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2018 03 24
Įmonės AB „Invalda LT“ finansinė analizė
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Reikšmė. Tikslai. Rūšys. Šaltiniai. Atlikimo būdai. Finansinių rodiklių analizė. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno (nuostolio) analizė. Vertikali balanso analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 10 24
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo