Vertikalioji analize

300 dokumentų
Ab Linas finansinė būklė horizontalioji ir vertikalioji analizė
Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė. Veiksnių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2012 11 19
Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė
Įvadas. AB „Anykščių vynas“ pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji AB „Anykščių vynas“ balanso analizė. AB „Anykščių vynas“ pelno (nuostolių) analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 12 06
Įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė
Įvadas. Ūkio subjekto analizės teorinė dalis. Horizontalioji ūkio subjekto analizė. Vertikalioji ūkio subjekto analizė. Santykinė ūkio subjekto analizė. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Rinkos vertės ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 04 05
Invalda analizė
Įvadas. Veikla. Finansinių ataskaitų duomenų analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė balansas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 04 29
Vertikali balanso analizė
Įvadas. Vertikalios balanso analizės teoriniai aspektai. Balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. UAB „Aukšaitijos vandenys“ pristatymas. UAB „Aukštaitijos vandenys“ vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji turto analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 02 05
AB „Snaigė“ vertikalioji ir horizontalioji analizė
Įvadas. Santrauka. Įmonės horizontalioji analizė. Įmonės vertikalioji analizė. Įmonės pelno nuostolio ataskaitos vertikalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 18 puslapių
2017 04 20
Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė AB „Grigiškės“
AB „Grigiškės“. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balansio rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontaliojji ir vertikalioji analizė. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas. Priedai.
Apskaitos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 02 29
Finansinių rodiklių analizė ir prognozavimas
Įvadas. Ab “Pieno žvaigždės”. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių rodiklių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2014 09 15
Finansinė analizė AB Gubernija
Įvadas. AB „Gubernija“ charakteristika. Vertikalioji ir horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji AB „Gubernija“ analizė. Horizontalioji AB „Gubernija“ analizė. AB „Gubernija“ vertikalioji ir horizontalioji pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2016 02 14
Finansinių ataskaitų analizė įmonėje
Įvadas. Veiklos charakteristika. Horizontalioji ir vertikalioji balanso ir pelno (nuostolio)ataskaitos analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno ...
Finansų analizės, Analizė, 27 puslapiai
2014 03 30
Įmonės veiklos analizė (2)
Įvadas. Horizontalioji analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Įmonės finansinė ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2013 05 21
Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos Finansinė analizė
Įvadas. Vertikalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Santykinių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 05 07
AB Snaigė finansinė analizė pristatymas
AB „Snaigė“ finansinė analizė. Įvadas. AB „Snaigė“. AB „Snaigė“. Pagrindiniai finansiniai rodikliai 2015-12. AB „Snaigė“ horizontalioji analizė. 2014m. pokytis. AB „Snaigė“ horizontalioji analizė. 2015m. pokytis. AB ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 05 25
Įmonių veiklos analizės projektinis darbas
Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Santykinių ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 30 puslapių
2014 02 23
Įmonės finansinė analizė Senamiestis
Įvadas. Uab ,, senamiestis“ horizontalioji analizė. Balanso horizontalioji analizė. Pelno ( nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Uab ,,senamiestis“ vertikalioji analizė. Balanso vertikalioji analizė. Pelno ( nuostolių) ...
Apskaitos analizės, Analizė, 17 puslapių
2016 01 27
Įmonės veiklos analizė Perkraustymų įmonė
Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinių rodiklių analizė. Balanso vertikalioji ir horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) vertikalioji ir horizontalioji analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 01 29
Finansų analizė Busturas
Įvadas. Uab „busturas“ įmonės aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Finansinės būklės tyrimo modelis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 12 12
Įmonės finansinė analizė „Apranga“
Įvadas. Apb „apranga“ apibūdinimas. Apb „apranga“ horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Apb ...
Vadybos analizės, Analizė, 28 puslapiai
2013 01 23
Apranga finansų analizė
I. Įvadas. Akcinės pardavimų bendrovės “apranga” aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Tiekėjai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Įmonės ...
Finansų analizės, Analizė, 41 puslapis
2013 05 21
Rokiškio sūris įmonės veiklos finansinės analizės metodų taikymas ir jų ypatumai
Akcinės bendrovės “rokiškio sūris” įmonės veiklos finansinės analizės metodų taikymas ir jų ypatumai. Įvadas. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės analizės apibrėžimas ir reikšmė. Finansinės analizės metodai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 02 03
Dvarčionių keramika finansinė analizė
Įvadas. Ab „dvarčionių keramika“ balanso horizontalioji analizė. Balanso (nuosavybės ir įsipareigojimų) horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso (turto) vertikalioji analizė. Balanso ...
Apskaitos analizės, Analizė, 20 puslapių
2013 11 19
Finansinės veiklos analizė ir vertinimas
Įvadas. Veiklos apžvalga. Įmonės steigimo tvarka. Pagrindiniai veiklos nuostatai. Teikiamų paslaugų analizė. Silpnosios ir stipriosios vietos. Finansinė veiklos analizė. Balanso horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno/nuostolio ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 05 10
UAB „Senamiestis“ veiklos analizė
Turinys. Įvadas. Horizontalioji analizė.samprata. Balanso horizontalioji analizė. Ataskaitos horizontalioji analizė. bei vertikalioji analizė. Balanso vertikali analizė. samprata. Pelno bei nuostolių ataskaitos vertikalioji analizė. Uab ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2017 04 18
Įmonės rodiklių analizė
Pagrindinė informacija apie įmonę. Konkurentai. Pagrindinės rizikos su kuriomis susiduria įmonė. AB“ Vilniaus baldai“ FINANSINĖS ATASKAITOS. Balansas. Pelno/Nuostolio ataskaita. Finansinė informacija. Ab „vilniaus baldai“ ...
Finansų analizės, Analizė, 15 puslapių
2014 03 29
Žemaitijos pienas balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „žemaitijos pienas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Finansinių ataskaitų analizės teorija. Balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Santykinių balanso rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 02 08
AB Panevėžio statybos trestas vertikalioji balanso analizė
Įvadas. Vertikalioji balanso teorinė analizė. Balanso reikšmė. Informacijos pateikimas balanse. Turtas ir įsipareigojimai. Balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Ab ,,panevėžio statybos trestas”. Įmonės veiklos aprašymas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 05 08
Lietuvos respublikos valstybės biudžeto analizė
Įvadas. Lr valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Lr valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. Vertikalioji išlaidų analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2011 04 26
Pieno žvaigždės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charkteristika. Įmonės istorija ir struktūra. Verslo tikslai. Produkto aprašymas. Veiklos efektyvumo analizė. AB „Pieno žvaigždės“ vertikalioji balanso analizė. AB „Pieno žvaigždės“ horizontalioji ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 01 08
Apranga analizė
Įvadas. Vertikalioji ir horizontalioji analizė pelno (nuostolio) ataskaitos dinamikos (horizontalioji) analizė. Balanso dinamikos (horizontalioji) analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos struktūros (vertikalioji) analizė. Balanso struktūros ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 12 08
Įmonės finansinė analizė Ekologiška kūno priežiūra
Ekologiškų kūno priežiūros produktų įmonės finansinė analizė. Įvadas. Veiklos apžvalga. Ssgg analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Horizontali analizė. Įmonės pelno (nuostolio) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 03 25
×