Vgtu laboratoriniai darbai

300 dokumentų
Fizikos laboratoriniai darbai VGTU 1-2 kurso studentams. 28 laboratoriniai darbai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 100 puslapių
2012 02 20
Kompiuterių architektūros laboratoriniai
Užduotis. Operacijos algoritmas. Pirmas laboratorinis darbas. Algoritmo realizacija:. Testavimas. Antras laboratorinis darbas. Mikrooperacijos ir sąlygų sąrašas. Algoritmo realizacija. Testavimas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2012 06 18
Teodolitiniai ėjimai. Poligono kraštinių horizontalių proekcijų skaičiavimas.
Teodolitiniai ėjimai. Poligono kraštinių horizontalių proekcijų skaičiavimas. Išvados. Apskaičiuoti kampinį nesąryšį ir patasyti kampus. Apskaočiuoti kraštinių direkcinius kampus ir rumbus, patikrinti, ar teisingai išmatuotos ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 03 27
6 fizikos laboratoriniai darbai
Radioaktyviojo spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas. Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi. Puslaidininkių varžos priklausomybės nuo temperatūros tyrimas. Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 29 puslapiai
2011 05 02
Gelžbetoninių ir murinių konstrukcijų laboratoriniai
Gelžbetoninių ir murinių konstrukcijų laboratoriniai darbai. Viso. 5 laboratoriniai darbai.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2013 03 09
Chemijos egzamino špera
VGTU pirmo kurso. Kompleksiniai junginiai. Termochemija. Cheminė kinetika. Cheminė pusiausvyra. Ekvivalentas. Neelektrolitų tirpalų garų slėgis. Neelektrolitų tirpalų virimo ir stingimo temperatūros. Neelektrolitų tirpalų osmosinis ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 12 31
Visi laboratoriniai padaryti ir su sprendimais, rezultatais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 02 20
Vgtu ekonomika 1 namų darbas
Įvadas. Turto, aktyvų-pasyvų, investavimo samprata. Aktyvai – pasyvai. Investavimas. Išsilavinimo svarba rizikų gyvenime valdyme, ekonomikoje. Bendražmogiškųjų vertybių vaidmuo ekonomikoje. Žmogaus laisvės ribos visuomenėje, ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 02 21
Ekonometrijos laboratoriniai darbai
Ekonometrijos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas 1 Užduotis. Kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Sukinys pagal vadybininką , mėnesį ir prekes.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 05 17
Programavimo laboratorinis C++
,, borland c++ builder aplinka. C++ kalbos baziniai tipai ir pagrindinės operacijos. “. Susipažinti su borland c++ prgramavimo aplinka. Išmokti nustatyti dos konsolės programavimo terpę. Išbandyti pagrindinius c++ kalbos tipus ir bazines ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2012 06 17
Pilnai issprestas Fizika 1 KTU 3 semestre II kurse namu darbai su I 7 varianto dalimi ir su II 7 varianto dalimi.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 20 puslapių
2012 11 27
10( 4 atsiliepimai )
Įvairūs autocad brėžiniai. Puikūs pavyzdžiai mokiniams ir studentams kurie nori išmokti autocad programą ir darbą su ja.
Braižybos projektai, Projektas, 85 puslapiai
2012 01 09
7 laboratoriniai darbai. Natūralaus grunto tankio nustatymas. Natūralaus grunto drėgnio nustatymas. Molinių gruntų plastiškosios būsenos (aterbergo) ribų nustatymas. Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Grunto kerpamojo ...
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 25 puslapiai
2013 02 09
Fizikos egzamino bilietai VGTU
Ielektrinto laidininko energija. Saviindukcijos reiskinys. Induktyvumo prasme. Siluminis spinduliavimas. Spinduliavimo, sugerties geba. Sukurinis elektrinis laukas. Elektros sroves dydziai ir ju charakteristikos. Elektronu issidestymas lygmenyse. ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 06 29
Medienotyros laboratoriniai darbai
Medienos fizikinių-mechaninių savybių bandymai. Medienos tankio nustatymas. Medienos drėgnumo nustatymas. Medienos nuodžiūvio ir brinkimo nustatymas.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2012 05 01
Taikomoji elektrotechnika
Taikomoji elektrotechnika. Savarankiški, praktiniai ir laboratoriniai darbai. Savarankiški darbai. Elektros grandinės skaičiavimas ekvivalentinio keitimo metodu. Kintamosios srovės grandinių skaičiavimas. Praktiniai darbai. Laidininkų ir ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2014 12 01
Automobilių diagnostikos laboratoriniai darbai
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto transporto inžinerijos katedra automobilių diagnostikos laboratoriniai darbai.
Transporto laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2019 09 29
9( 2 atsiliepimai )
Fizikos laboratoriniai darbai su visais atsakymais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. Žemės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 03 05
Matavimų teorijos ir praktikos Laboratoriniai darbai
Matavimų teorijos ir praktikos Laboratoriniai darbai. Laboratorinio darbo Nr. 1 ataskaita Cilindrinių detalių velenų matmenų ir geometrinės formos matavimas.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 01 06
Medžiagotyros laboratoriniai
Statybinės medžiagos ir medžiagotyros pagrindai. 3 laboratoriniai. Statybinio gipso savybių nustatymas. Gipso smulkumo nustatymas. Normalaus tirštumo gipso tešlos vandens sąnaudų nustatymas. Gipso rišimosi pradžios ir pabaigos nustatymas. ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2012 06 11
Pirmas laboratorinis darbas. Nuoseklusis ir lygiagretusis elementų jungimas. Darbo tikslas – susipažinti su elektros grandinės elementų jungimo būdais ir eksperimentiškai patikrinti ohm‘o, kirchhoff‘o dėsnius bei galių balansą. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2018 03 26
Medžiagų mokslo laboratorinių darbų klausimai - atsakymai
4 laboratorinių darbų klausimai su atsakymais. Viso 50 klausimų su atsakymais. Pavyzdžiai: Kas yra mikroanalize? Kaip išryškinama metalo mikrostruktura? Mikroskopine analize (mikroanalize) yra metalu ir lydiniu mikrostrukturos tyrimas optiniu ...
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2010 12 14
Elektros mašinos ir pavaros laboratoriniai darbai
Elektros mašinos ir pavaros laboratoriniai darbai. DC variklio paleidimas/stabdymas. DC variklio įtampos reversavimas. DC variklis dirba tuščioje eigoje su UN. Yra apkraunamas keturiais skirtingais MA momentais.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 42 puslapiai
2019 05 15
Darbo saugos laboratoriniai darbai
Įžeminimo skaičiavimas. Įžeminimo įrenginio varžos matavimas. Grunto savitosios varžos nustatymas. Žmonių saugos laboratorijos patalpos su sužymėtomis darbo vietomis. Laboratorijos natūralaus arba dirbtinio apšvietimo (arba mišraus ...
Saugos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 02 01
Hidraulinių mašinų ir hidraulinių pavarų laboratoriniai darbai
Hidraulinių mašinų ir hidraulinių pavarų. Laboratoriniai darbai. Tūrinių hidromašinų konstrukciniai - analitiniai tyrimai. Darbo tikslas. Trumpos teorinės žinios. Išvados Didėjant slėgiui p, tai siurblio našumas Qs mažėja.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2019 10 24
Informatikos VGTU paskaitų konspektas
Informatikos egzamino paruostuke. Vgtu pirmo kurso studentams.
Informatikos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2012 02 28
Mikrobiologijos laboratorinis nr1
Mikrobiologijos laboratorinis nr.1. Trupmai apie mikrobiologinius įrengimus ir patalpas.
Biologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2011 03 24
Automatikos įtaisai 6 laboratoriniai darbai. Jutiklių tyrimas. Elektromagnetinių relių parametrų matavimas. Elektroninių relių tyrimas. Vykdymo mechanizmo tyrimas. Žingsninio variklio tyrimas. Relinės schemos. Pneumatikos komponentai.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 20 puslapių
2014 10 22
Statybinė braižyba VGTU
Pastato statybiniai brėžiniai. Pastato brėžinių turinys. Pagrindiniai pastato konstrukcijos elementai. Bendri duomenys apie modulinę sistemą ir koordinates. Matmenys ir užrašai brėžiniuose. Statybinės braižybos užduotis. Brėžinių ...
Statybos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 06 24
Statybos mašinos laboratoriniai darbai
Statybos mašinų laboratoriniai darbai. Kaunas , 2011 statybinių mašinų laboratorinių darbų tikslas ir eiga 1 darbas. žiauniniai trupintuvai. Darbas. rutuliniai malūnai. Darbas. mechaniniai sijotuvai. Darbas. statybinių mišinių ...
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2015 10 12
Biofizikos laboratoriniai darbai
Viko biofizikos laboratoriniai darbai. Užduotys. Susipažinti su mikroskopo sandara, optine schema. Nustatyti mažų objektų linijinius matmetis; biologinių objektų parametrus. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Mikroskopo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2014 02 17
3 namų darbai. Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Kintamosios srovės lygiagrečios elektros grandinės tyrimas. Nuolatinės srovės linijos tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 02 20
Automobilių elektros įrenginių laboratoriniai darbai
Automobilių elektros įrenginių 6 laboratoriniai darbai. Starterinis švino akumuliatorius. Kintamos srovės generatorius. Vidaus degimo variklio (VDV) paleidimo sistemos tyrimas. Baterinė uždegimo sistema. Automobilių apšvietimo prietaisų ...
Transporto laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 09 12
Chemijos laboratoriniai darbai: vandens kietumas, galvaniniai elementai, druskų hidrolizė, medžiagų tirpumas
Chemijos laboratoriniai darbai. Laboratorinių darbų technika. Bandymų duomenys , reakcijų lygtys ir gautų rezultatų aptarimas. Karbonatinio ir pastovaus vandens kietumo nustatymas literatūrinė apžvalga. Medžiagų tirpumas literatūrinė ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2018 04 12
Transporto įrenginių diagnostikos metodų laboratoriniai darbai
Transporto įrenginių diagnostikos metodai laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Tranporto technologinių įrenginių elementų korozijos nustatymas , naudojant ultragarsinį neardomosios diagnostikos metodą. Laboratorinis darbas ...
Transporto laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 06 22
Medžiagų atsparumo pagrindai
Medžiagų atsparumo pagrindai. Tempimo ir gniuždymo skaičiuojamoji formulė. Tempimas atsirandantis dėl savo kūno svorio. Statiškai neišsprendžiami uždaviniai. Tempimo įtempimai pasvirusiuose pjūviuose. Suminiai (svarbiausi) įtempimai.
Medžiagų mokslo konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2016 06 18
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo