Vidutinė aproksimacijos paklaida

300 dokumentų
Veiklos rodiklių analizė statistikos kursinis
Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Iš lentėlėje pateiktų duomenų galime teigti tokias išvadas. Vidurkiai. vidurkių rūšys. Paprastas aritmetinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Moda. Mediana. 1-asis kvartilis. 3-asis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 05 11
Veiklos rodiklių analizė kursinis darbas
Įvadas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis lygis. Vidurkiai. jų rūšys. Paprastas aritmetinis vidurkis. Progresinis vidurkis. Moda. Mediana. 1-asis kvartilis. 3-asis ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 02 08
Veiklos rodiklių analizė
Įvadas. Uab „rodiklis“. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Absoliutinis pokytis. Kitimo tempas. Padidėjimo/sumažėjimo tempas arba procentinis pokytis. Vidutinis absoliutinis pokytis. Vidutinis kitimo tempas. Vidutinis lygis. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 09 23
Statistiniai matematiniai sprendimai
Aritmetinis vidurkis, progresinis vidurkis, daznis, tikimybes, paprastoji dispersija, vidutinis kvadratinis nuokrypis, pasikliautinasis intervalas,analitiniai ir vidutiniai dinamikos eiluciu indikatoriai,vidutine aproksimacijos paklaida,tikrinamos ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2011 12 30
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas laboratorinis darbas (2)
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Absoliutinė paklaida priklauso nuo šių faktorių. Matavimo verčių vidurkis. Vidutinė aritmetinė paklaida. Arba vidutinė kvadratinė paklaida. Aparatūra ir darbo metodas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 09 20
Geodeziniai matavimai
Geodezija. Sferinio paviršiaus, laikytino plokštuma, ribos. Taško geografinės koordinatės. Stačiakampių koordinačių skaičiavimas. Linijų orientavimo kampai. Matavimo sąvoka ir teorijos klaidų esmė. Matavimo klaidų klasifikacija. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2010 12 14
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidos: matavimas slankmačiu, mikrometru, svėrimas
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidos. Nustatyti tiesioginių bei netiesioginių matavimų paklaidas. Skaičiavimų rezultatus surašome į lentelę. Išvados. Vidutinė tiesiogiai išmatuoto dydžio diametro paklaida yra didesnė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 04 16
Fizikinių dydžių matavimai ir rezultatų apdorojimas
Fizikinių dydžių matavimai ir rezultatų apdorojimas pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai fizikiniu dydžiu. Fizikinio dydžio vertė. Matavimo vienetas –. Matuojamojo dydžio skaitinė vertė. Tikroji matuojamojo dydžio vertė. Matavimo ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2014 12 28
Lietuvos miestų gimstamumo proceso tyrimas
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Slenkančio vidurkio, eksponentinio išlyginimo metodų prognozė ir vidutinė kvadratinė paklaida (MAPE). Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas ir vidutinė kvadratinė paklaida ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 23 puslapiai
2015 11 05
Ekonometrikos laboratorinis 3
Labaratorinis darbas nr. 3. Koeficientų įverčių skaičiavimas. Elastingumo koeficiento skaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių skaičiavimas. Vienmatės tiesinės regresijos modelio liekamųjų paklaidų skaičiavimo rezultatai. ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2011 12 28
Koreliacija tyrimas
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,. , Xn. Atrinkti X2, X3 ir X5 regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su kiekvienu X3, X4, X. Daugianarė koreliacinė analizė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 27
Kiekybiniai sprendimų metodai verslo kursinis darbas
Tyrimo tikslai. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo duomenys. Koreliacinė analizė y su kiekvienu X1, X2,. , Xn. Atrinkti x, x,. , x (m ( 3) regresinei analizei atlikti. Atlikti porinę regresinę analizę y su kiekvienu X1, X2, X3. Atlikti ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 09
Infliacija Italijoje
PRIEDAI 2006 metai , vidutinė metų infliacija. 2007 metai , vidutinė metų infliacija. 2008 metai. Vidutinė metų infliacija. 2009 metai , vidutinė metų infliacija. 2010 metai , vidutinė metų infliacija. 2011 metai , vidutinė metų ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 09 19
Keleivių vežimas viešuoju transportu Vilniuje
Paveikslėlių sarašas. Lentelių sarašas. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,. , Xn. Porinė regresinė analizė su kiekvienu X1, X4, X. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 05 13
Matavimo kanalo paklaidų skaičiavimas
Matavimo kanalo paklaidų skaičiavimas. Užduotis. Skaičiavimai. Nukreipimo į ryšio liniją paklaida. Pagrindinė daviklio paklaida. Daviklio paklaida dėl maitinimo įtampos svyravimo. Stiprintuvo stiprinimo koeficiento paklaida. Stiprintuvo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 01 17
Ekonominių rodiklių prognozavimas
Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Vidutinė procentinė absoliutinė paklaida. Prognozavimo tikslumo nustatymas MAPE. Vidutinė procentinė paklaida. Vidutinė ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2017 01 02
Dinamikos eilutė
Dinamikos eilutės. Dinamikos eilutės samprata ir rūšys. Pagal pobūdį dinamikos eilutės skirstomos. Sudarant dinamikos eilutes, būtina laikytis taisyklių. Dinamikos eilutę apibudina dinamikos eilučių analitiniai indikatoriai ( ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2017 11 14
Ekonometrijos kursinis
Įvadas. Regresinio modelio sudarymas ir įvertinimas. Multikolinearumo pašalinimas. Išskirtys. Regresija. Modelio lygtis. Adekvatumas. Prognozė. Vidutinė santykinė absoliutinė paklaida. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 10 09
Teodolitinio ėjimo metu atsirandančios paklaidos ir jų analizė
Raktažodžiai Teodolitas paklaida, matavimo dydziu vienetas Įvadas. Kad matavimo rezultatus mažiau įtakotų paklaidos , naudojami tokie veiksmai. Atsitiktine paklaida Atsitiktine paklaida.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 12 18
Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas
Žemės magnetinio lauko stiprumo horizontaliosios komponentės nustatymas darbo tikslas. Darbo priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Magnetinio lauko indukcija ir stiprumas. Bio ir Savaro dėsnis. Apskritiminės srovės laukas. Žemės magnetinis ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 01 15
Matavimai ir jų apdorojimas
Teodolito skalinio mikroskopo reno nustatymas. Teodolito optinio mikrometro reno tyrimas. Reno nustatymas, sutapdinant atskaitos mikroskopo nulinį brūkšnį su kairiuoju limbo brūkšniu ir atskaičiuojant skalę pagal dešinįjį brūkšnį. ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2012 08 15
Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančios vienam gyventojui Vilniaus ir Kauno apskrityje
Įvadas. Santykiniai dydžiai. Santykiniai dinamikos dydžiai. Santykiniai struktūros dydžiai. Santykiniai koordinacijos dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidurkiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Struktūriniai ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 05 26
Gamybos technologijos konspektas: gamybinis ir technologinis procesas
Kad mašina ar bet kuris kitas gaminys. Gaminio išskaidymas į atskirus surinkimo vienetus. Išdirbimo norma Programa. Išleidimo taktas ciklas. Srautinė ir nesrautinė gamyba. Paruošiamojo – užbaigiamojo laiko mažinimas. Vienetinio laiko ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2018 04 16
Kokiais regresoriais namų ūkio išlaidos koreliuoja stipriausiai?
Sąžiningumo deklaracijos forma. Įvadas. Pasirinkti kintamieji. Fiktyvieji kintamieji. Išskirtys. Parametrų reikšmingumas. Modelio lygtis. Modelio adekvatumas. Vidutinė santykinė absoliutinė modelio paklaida. Išvados. Priedas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 12 03
Vidutinės, vidurinės ir vidutinės kvadratinės paklaidos ir ribos
Vidutinės, vidurinės ir vidutinės kvadratinės paklaidos ir ribos. Paklaidos skaičiavimas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2013 05 22
Ekonometrijos kursinis (2)
Įvadas. Regresinio modelio sudarymas. Reikšmingų kintamųjų pasirinkimas. Kokybinių kintamųjų vertimas fiktyviaisiais kintamasiais. Sklaidos diagrama. Modelio parametrai ir jų reikšmingumas, modelio lygtis. Modelio adekvatumas. Vidutinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 01 09
Regresinė analizė ir regresinio modelio sudarymas
Įvadas. Nereikšmingų duomenų atrinkimas ir pašalinimas. Multikorinearumo patikrinimas. Y galimos išskirtys. Regresinė analizė. Galutinio modelio adekvatumas. Apskaičiuota prognozė. Vidutinė santykinė absoliutinė modelio paklaida. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 04 09
DM virpesių vidutinė galia ir vidutinė spektro dedamųjų galia
Užduotis: Apskaičiuoti DM virpesių vidutinę galią ir vidutinę spektro dedamųjų galią, praktinio pralaidumo juostos ribose, kai virpesio amplitudė U0=2x3=6V. Moduliacijos indeksas mf=3. Moduliuojantis dažnis Ω=9kHz. Apkrova kurios ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 02 03
Elektrinių dydžių matavimas ir jų paklaidos: Absoliutinė ir santykinė paklaida
Darbą rengė. Darbo užduotis. Teorinio pasirengimo klausimai. Redukuotoji santykinė paklaida r kitaip žymima. Prietaiso tikslumo klase.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 11 12
Regresinio modelio sudarymas
Įvadas. Regresinio modelio sudarymas. Reikšmingų kintamųjų pasirinkimas. Kokybinių kintamųjų vertimas fiktyviaisiais kintamaisiais. Sklaidos diagrama. Modelio parametrai ir jų reikšmingumas. Modelio lygtis. Modelio adekvatumas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 02 10
Fizikinio eksperimento metodologijos ir kompiuterizavimo projektas
Darbo tikslas. Nustatyti tiriamojo laido savitąją varžą ir. Medžiagą, iš kurios jis pagamintas. Metodika. Darbo aparatūra. Skiriamosios ribos. Rezultatai. Paklaidos. Aritmetinis vidurkis. Matuojamų dydžių paklaidos lemia. Skaičiuojamų ...
Fizikos projektai, Projektas, 28 puslapiai
2015 02 03
Išsilavinimo statistinis tyrimas
Įvadas. Santykinių dydžių analizė. Dinamikos dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Koordinacijos santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Aritmetinis vidurkis. Progresyvinis vidurkis. Moda. Mediana. ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 30 puslapių
2012 02 20
Vidutinė platuma
Vidutinė platuma. Klimatas. Vidutinė platuma turi. Vidutinių platumų gyventojai. Tai JAV amerikiečiai ir anglai kanadiečiai. Miškai. Taiga- tai vidutinės. Gyvūnai. Miškuose veisiasi plėšrūnai juodieji lokiai. Salygos palankios. Klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 14
Metrologijos sąvokos
Absoliutine ir santykine formomis. Angstremas , šviesmetis , parsekas , astronominis vienetas. Aplinkos temperatūra , santykinė drėgmė , atmosferos slėgis , dažnis. Kad paklaida yra išreikšta redukuota klaida , išreikšta procentais. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 03 22
Metrologijos egzamino savokos
Patikros sertifikatas. Matavimo priemonės tipo įvertinimas. Matavimo priemonės kalibravimas. Metrologinis laidavimas. Matavimo vieneto etalonas. Skalės padala. Tarptautinė vienetų sistema SI. Techninis raglamentas – Skalės rodmenų ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 11
Skysčių mechanikos 3 namų darbas (2)
Bernulio lygtis su detalizuotomis hidraulinių nuostolių išraiškomis. Debito išraiškos žinomų narių apskaičiavimas. Debito išraiška pritaikyta skaičiuoti. Gauti Reinolso skaičiai priklauso tekėjimui pereinamojoje zonoje. Reinolso ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2017 05 03
×