Vidutinio klimato juostos miškai

300 dokumentų
Vidutinio klimato juostos miškai
Vidutinio klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skirstomas į. Klimato sąlygos. Vidutinio klimato juostos miškai Gyvūnija. Rudoji lapė. Lapės Fizinė charakteristika. Pilkoji rupūžė. Vidutinio klimato juostos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 03 13
Vidutinės klimato juostos miškai skaidrės
Vidutinės klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos. Vidutinio klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškai klesti. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skiriamas į. Mišriuosius miškus. Medžių lapija. Krūmai ir ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 03 30
Vidutines klimato juostos miškai
Vidutinės klimato juostos miškai. Vidutinio klimato juostos miškai. Lapuočių arba mišrieji miškai. Plačialapiai miškai. Lapuočių ir mišriųjų miškų gyvūnija. Mišriųjų plačialapių miškų augalai išsidėstę ardais. Augalų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 27
Vidutinio klimato miškai
Vidutinio klimato juostos miškai. Gamtinės sąlygos. MAugalija. Augalijos prisitaikymas. Miškų skirstymas. Augalai kurių pamatyt jau turbūt neteks. Augalijos gausa. Gyvūnija. Gyvūnų prisitaikymas. Dirvos organizmai. Vidutinio klimato ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 11 06
Lietuvos miškai
Lietuva yra vidutinio klimato juostoje, kurioje auga mišrieji miškai. Šie miškai klesti vidutinio klimato juostoje, kur yra ryškūs metų laikai ir per metus iškrinta gausūs krituliai. Kitados beveik visa lietuvos teritorija buvo apaugusi ...
Biologijos referatai, Referatas, 6 puslapiai
Vidutinių platumų miškai skaidrės
Vidutinių platumų miškai. Vidutinio klimato juostos miškai užima didelę dalį Europos. Lapuočių miškas. Medžiai. Vidutinio klimato juostos. Mišriųjų plačialapių miškų pasiskirstymas Žemėje. Ardų išsidėstymas. Vidutinių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 25
Vidutinio klimato miškai skaidrės
Vidutinio klimato miškai. Klimatas. Šiai klimato juostai būdingas sezoniškumas (4 sezonai) šalta žiema. Būdinga gyvūnija. Mišriuose miškuose geros sąlygos gyventi tokiems gyvūnams. Būdinga augalija. Vidutinių platumų klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 05 05
Vidutinės juostos miškų biomas skaidrės
Vidutinės juostos miškų biomas. Klimato juostos. Kas yra vidutinės juostos miškų biomas? Paplitimas. Vidutinio klimato juostos miškų biomas skirstomas į. Mišrieji miškai. Lapuočių miškai. Gyvūnija. Gyvūnų prisitaikymas prie ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 03 13
Klimato juostos skaidrės
Klimato juostos. Tikslas. Klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Pereinamosios klimato juostos. Lietuvos klimatas. Pusiaujo klimato juostoje. Atogrąžų klimato juostoje. Vidutinių platumų klimato juostoje. Arktinėje ir antarktinėje ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 12 13
Klimato juostos projektas
Klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Išskiriamos keturios klimato juostos. Pagrindinės klimato juostos. Pusiaujo klimato juostoje. Atogrąžų klimato juostoje. Vidutinių platumų klimato juostoje. Arktinėje ir antarktinėje klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 02 23
Klimato juostos prezentacija
Klimato juostos. Pagrindinės ir pereinamosios klimato juostos. Klimatas mūsų planetoje nepaprastai įvairus. Skiriamos keturios pagrindinės ir trys pereinamosios klimato juostos. Kas yra oro masė? Tai didelis troposferos. Oro masių tipai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 11 01
Vidutinių miškų biomas
Skaidrės apie vidutinių miškų biomą. Vidutinės klimato juostos miškų biomas. Mišriųjų plačialapių miškų pasiskirstymas žemėje. Mišriųjų plačialapių miškų augalai išsidėstę ardais. Augalų prisitaikymas mišriųjų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 27
Biomai ir bioįvairovė
Biomai ir bioįvairovė. Vidutinio klimato juostoje. Išsiskiria ryškūs metų. Vidutinio klimato juostos gyvūnai. Kiškis. Stepės. Tai žolynais apaugusios sausumos su kur ne kur pasitaikančiais medžiais vadinamos įvairiai. Stepių ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 05 25
Šiaurės Amerikos apibūdinimas
Šiaurės Amerikos apibūdinimas. Regiono sudėtis. Šalys ir žemėlapis. Regiono Geografinė aplinka. Geografinės padėties ypatumai. Geologinė sandara ir paviršius. Klimato ypatumai. Žemyno klimato juostos. Gyvosios gamtos ypatumai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 05 17
Klimatas geografijos pristatymas
Klimatas. Klimato klasifikacija. Taip gali atrodyti orų žemėlapis. Vietovės klimatą apibrėžiantys veiksniai. Klimato rodikliai. Pasaulio meteorologiniai rekordai. Lietuvos meteorologiniai rekordai. Klimato juostos. Pereinamos klimato ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 03 11
Atogrąžų klimato juosta
Atogrąžų klimato juosta. Tikslas. Atogrąžų klimato juostos savybės. Kritulių kiekis gruodį. Atogrąžų klimato juostos išsidėstymas Žemės rutulyje. Šalys esančios atogrąžų klimato juostoje. Valstybių, esančių atogrąžų ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2017 05 19
Europos klimatas
Klimato juostos europoje. Klimato atšilimas pakeis europos kraštovaizdį. Subarktinė ir subantarktinė - vyraujančios oro masės yra arktinė arba antarktinė ir vidutinių platumų. Vasara vėsi ir trumpa, žiema ilga ir labai šalta.
Geografijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 01 09
Gamtinės zonos
Zona. Klimato juosta. Dirvožemiai. Augalija. Gyvūnija. Spygliuočiai miškai (taigaTundra ir. Miškatundrė. Plačialapiai ir mišrieji miškai. Miškastepė ir stepė. Kietalapiai miškai ir krūmokšniai. Pusdykumės ir dykumos. Savanos ir ...
Geografijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 08 11
Klimato juostos pristatymas
Klimato juostos. Tikslas. Mokėti įvardinti klimato juostas ir nusakyti joms būdingus bruožus. Klimato juostos, kuriose vyrauja viena oro masė vadinamos pagrindinėmis klimato juostomis. Pagrindinės klimato juostos. Pusiaujo klimato juostoje ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 16
Klimato kaita
Temos aktualumas. Klimato kaitos samprata. Kas yra klimato kaita? Plačiau apie klimato kaitą. Dėl žmonių veiklos išsiskiriančios šiltnamio efektą sukeliančios dujos. Klimato kaitos grėsmės. Grėsmę kelianti klimato kaita. Klimato kaita ...
Geologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
Mišrieji miškai Ir Plačialapiai miškai
Mišrieji miškai Ir Plačialapiai miškai. Mišrieji miškai Plačialapiai miškai Gyvūnija Klimatas ir augalija Žmonių ūkinė veikla. Mišrieji miškai. Europoje jie išplitę į pietus nuo spygliuočių miškų ir siaura juosta ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 02 23
Klimatas skaidrės
Orai ir klimatas. Orai– tai atmosferos būklė tam tikru laiku ir tam tikroje vietoje. Klimatas- vidutinė daugiametė orų seka, būdinga kuriai nors vietovei. Orų prognozė. Oro stebėjimo prietaisai. Oro masė. Oro masės. Ciklonas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 04
Miškų ūkis geografijos projektas
Miškų ūkis. Miškų ūkis – bioprodukcinio ūkio sritis. Miškų ūkio tipai ir juostos. Didžiausi miškų plotai yra vidutinio klimato juostoje ir tarp atogrąžų. Šiaurės miškų juostoje vyrauja spygliuočiai. Veiklos, apimančios ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 05 23
Europa geografijos skaidrės
Europa. Šalys. Prisiminkime Europos šalių vėliavas. Klimatas. ir vandenynai. Klimato juostos. Orai. Vandenynas. Vandenynų uraganai. GyvŪnai. Dabartinė Europos gyvūnija susiformavo pasitraukus paskutiniam ledynui ir atsiradus augalijai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2017 01 02
Dregnėji atogražu miškai
Drėgnieji atogrąžų miškai. Drėgnieji atogrąžų miškai Pusiaujinis arba Ekvatorinis klimatas yra tropinio klimato tipas. Drėgnieji atogrąžų miškai– gamtinis biomas*. Augalija Paparčiai Orchidėja Epifitas Lianos Atogrąžų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 09 14
Atogrąžų miškai projektas
Atogražų miškai. Geografinė padėtis Klimatas Augalija Gyvūnija. Atogražų miškų geografinė padėtis. Drėgnieji atogrąžų miškai auga tarp šiaurės ir pietų atogrąžų. Klimatas. Drėgnieji pusiaujo miškai paplitę pusiaujo ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 02 23
Miškai – pasaulio turtas skaidrės
Miškai – pasaulio turtas. Miškų svarba. Miškai sugeria anglies. Pasulyje miškai išsidėstę dviem juostom. Šiaurės juosta pietų juosta. Šiaurės juostos miškų augalija. Miškai plyti vėsaus. Mediena kieta, sunki, lėtai pūva. Amžino ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 30
Atogražų ir paatogražio klimatas
Atogrąžų ir paatogrąžio klimatas. Atogrąžų klimatas. Atogrąžų juostai būdingas sausas ir karštas klimatas. Atogrąžų juosta. Susiformavo tuose mūsų planetos rajonuose. Atogrąžų juostoje ryškūs keturi klimato tipai. Žemyninis ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 02
Biomai
Vidutinės klimato juostos miškai. Augalija. Augalų prisitaikymas. Gyvūnai. Gyvūnų prisitaikymas žiemą. Dirvos organizmai.
Geografijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2013 05 16
Vidutinės juostos miškų biomas
Vidutinės juostos miškų biomas. Vidutines juostos miškų pasiskirstymas Žemėje (žalia spalva). Miškų reikšmė. Gamina deguonį, sulaiko atmosferos teršalus. Vidutinės klimato juostos miškai. Paplitę daugiausiai Europoje, Rytų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 28
×